Digitaalsete õppematerjalide otsimine, muutmine, vahetamine, koostamine ja hindamine

100 %
0 %
Information about Digitaalsete õppematerjalide otsimine, muutmine, vahetamine, koostamine...

Published on October 19, 2007

Author: hanspoldoja

Source: slideshare.net

Description

Koolitus Tallinna Ülikoolis 12.10.2007 ja 19.10.2007

Digitaalsete õppematerjalide otsimine, muutmine, vahetamine, koostamine ja hindamine Hans Põldoja Tallinna Ülikool hans@tlu.ee

See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Digitaalsed õppematerjalid täna

http://www.koolielu.ee/

http://www.koolielu.ee/

http://www.miksike.ee/

http://www.miksike.ee/

Senise lähenemise puudused • Autoriõigusega seotud probleemid • Materjalide loomisega seotud probleemid • Tehnilised probleemid

Creative Commons — tänapäevane lähenemine autoriõigusele

http://creativecommons.org/

http://creativecommons.org/

Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution–ShareAlike • Attribution–Noncommercial • Attribution–Noncommercial–ShareAlike • Attribution–Noncommercial– No Derivative Works • Attribution–No Derivative Works

http://creativecommons.org/

Creative Commons õigused • Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda • Remix — õigus teost kohandada

Creative Commons piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • ShareAlike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel

Creative Commons Eestis • CC lokaliseerimise eestvedajad Peeter Marvet ja Henri Laupmaa: http://creativecommons.galerii.ee • Creative Commons litsentsid on tõlgitud ja ootavad juristide poolt üle vaatamist • Tuntumad CC litsentsiga materjalid: • Estonica.org entsüklopeedia • Regio kontuurkaardid • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat õpisisu

Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?

Kuidas avatud sisulitsents ära tunda?

http://creativecommons.org/

Kust avatud sisulitsentsiga materjale leida?

http://www.wikipedia.org/

http://commons.wikimedia.org/

http://www.flickr.com/creativecommons/

Kuidas leida sobiva litsentsiga foto?

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/creativecommons/

http://www.flickr.com/photos/chadh-flickr/468173507/

http://commoncontent.org/

Kust avatud sisulitsentsiga õppematerjale leida?

http://ocw.mit.edu

http://cnx.org/

http://www.oercommons.org/

http://lemill.net

Digitaalsete õppematerjalide koostamine

http://lemill.net

Mis on LeMill? • Virtuaalne praktikakogukond õppematerjalide otsimiseks, loomiseks ja jagamiseks • EL 6 RP projekti CALIBRATE raames loodav avatud lähtekoodiga serveritarkvara • LeMill — Learning Mill — “õpiveski”

Kasutajaid kaasav disain • Stsenaariumid • Disainisessioonid • Kasutajalood • Prototüübid

Disainisessioonide tulemused • Õpetajad ei ole väga huvitatud puhtast tekstimaterjalist • Õpetajad on huvitatud tegevustest ja õppemeetoditest • Huvi veebipõhiste toimetamisvahendite vastu

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

Kõik elektroonilised õppematerjalid peavad olema vaadatavad otse veebibrauseris

Õppematerjalide mallid Multimeedia lehekülg Harjutus Esitlus PILOT

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

Meediafailid

http://lemill.net

http://lemill.net

Autoriõigused Kõik LeMill keskkonnas loodud materjalid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 litsentsiga Meediafailid võivad olla ka: - Creative Commons Attribution - Public Domain - GNU FDL

Meetodid ja vahendid

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

Kogukond

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

http://lemill.net

Praktiline tegevus

Liituge LeMill’iga ja täitke oma kasutajainfo lehekülg: http://lemill.net

Leidke Wikimedia Commonsist või Flickr’ist oma aine alane avatud sisulitsentsiga foto: http://commons.wikimedia.org http://www.flickr.com/creativecommons/ Sobivad litsentsitüübid: Creative Commons Attribution Creative Commons Attribution-ShareAlike GNU Free Documentation License Public Domain Lisage foto meediafailina LeMill’i materjalide sektsiooni.

Koostage õppematerjal kasutades selleks multimeedia lehekülje malli

Tänud kuulamast! hans@tlu.ee skype: hanspoldoja http://www.hanspoldoja.net

Add a comment

Related pages

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine | Kaire ...

Aine Digitaalsete õppematerjalide koostamine algas 3 ... Viitamissüsteemide valimine ja muutmine ... Magistritööga seotud allikate otsimine.
Read more

Meist - Inimese elundkonnad

Vähendada bioloogia digitaalsete ... Vereringe elundkonna materjalide koostamine, programmide otsimine ja ... koostamine ja üles ...
Read more

KINNITATUD Narva Kutseõppekeskuse

Probleemile lahenduste otsimine, hindamine ja tegevusplaani väljatöötamine. 1.3.Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, ... koostamine. 2 ...
Read more

VALIKAINE „INFORMAATIKA” - .:Krootuse Põhikool:.

ja innovatsioon. Hindamine ... koostamine, kujundamine ja väljatrükk. ... ja kujunduse muutmine. Slaidiesitluse ettekandmine.
Read more

KINNITAN 10.jaan. 2008 a

Aeg Teema Kontroll ja hindamine ... lisamaterjalide otsimine ja kasutamine ... Slaidide koostamine ja kujundamine
Read more

Kinnitatud : Narva Kutsekeskuse -7/3

otsimine, hindamine ja ... 1.3.Nõustamistulemuste hindamine, tagasiside vahetamine, ... tegevusplaani koostamine. 2.2.
Read more

Õpetaja töökava näidis käsitöö ja kodundus 7. klass ...

... tegevuse planeerimine ja ettevalmistamine, tegevuskava koostamine, ... ning hindamine; töö esitlemine ja ... muutmine: 21:32, 22. aprill ...
Read more

Õpiabi osutamine Ristiku Põhikoolis – Õppekava

... (diferentseeritud õpetamine ja hindamine, ... koostamine lähtuvalt klassi või aineõpetaja ... eneseharimine ning kogemuste vahetamine ...
Read more