Digernes Trondheims konferansen 20051125

100 %
0 %
Information about Digernes Trondheims konferansen 20051125
Entertainment

Published on December 14, 2007

Author: UpBeat

Source: authorstream.com

Slide1:  Utfordringer og muligheter for Trondheim Torbjørn Digernes, rektor NTNU Ny ”Gullalder” for Trondheim?:  Ny ”Gullalder” for Trondheim? Den første – omkring 1300: Høymiddelalderen Drivkraft: geistelig virksomhet og erkebispesetet i Nidaros Ca 3.000 innbyggere (fram til Svartedauen i 1349) Den andre – omkring 1800: Industrisamfunnet Drivkraft: borgerskapets gruvedrift, skipsfart og handel Ca 8.800 innbyggere Den tredje? – omkring 2010?: Kunnskapssamfunnet Drivkraft: forskningsdrevet nyskaping, fornyelse og innflagging Ca 160.000 innbyggere (+ ca 35.000 studenter !!) Fortid og fremtid:  Fortid og fremtid Trondheim har et unikt utgangspunkt: Stor konsentrasjon av kunnskapsarbeidere Lang tradisjon for handel og kapitalforvaltning Tradisjonelt har det vært lite ”samkvem” mellom disse NTNU har hatt et nasjonalt/internasjonalt perspektiv Handelsstanden har hatt nok med sitt Regional næringsliv har lavere andel siv.ing. enn andre regioner Byen (og politikerne) har tatt NTNU for gitt Det regionale versus det nasjonale:  Det regionale versus det nasjonale NTNU ble ”født” med et nasjonalt perspektiv Norges Tekniske Høgskole Norges Lærerhøgskole NTNU skal fortsatt ha et sterkt nasjonal perspektiv Nasjonens tekniske kompetansebase SINTEF er også nasjonal (og internasjonal) i sin innretning Men: NTNU og SINTEF vil gjerne også bidra regionalt! Vi deltar aktivt på ulike regionale samarbeidsarenaer Vi etablerer nye samarbeidsrelasjoner (Sparebank 1 og andre) Vi bidrar til etablering av nytt såkornfond med base i Trondheim Regional vinn-vinn med ”NTNU 2020 - Internasjonalt fremragende” Vi vil lære av de beste (OECD prosjekt og RIS) Slide5:  Norge: - Et av de mest nyskapende land i verden! Midt-Norge: - Den mest kreative region i Europa! SINTEF: - Teknologi for et bedre samfunn! NTNU: - Det skapende universitet! Trondheim: - Teknologihovedstaden! Vi har ”kritisk masse” i Midt-Norge! :  Vi har ”kritisk masse” i Midt-Norge! 1 800 ans. 4000 ans. 5500 ans. 600 forskere 22000 stud. 100 PhD stud. Pluss 1100 ansatte og 12000 studenter ved Høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag! NTNU – ”Det (ny)skapende universitet”:  NTNU – ”Det (ny)skapende universitet” FORSKNING  ny kunnskap FORMIDLING  innovasjon UNDERVISNING  kompetanse Spredning av kunnskap, kompetanse og forskningsresultat. Bidrag til utvikling og fornyelse av samfunn og næringsliv. Almenn- og profesjons- utdanning. Opplæring. Utvikling av ny teknologi. Internasjonalt samarbeid. NTNU ressurser og innsatsfaktorer:  NTNU ressurser og innsatsfaktorer 22.000 studenter (ca halvparten innen tekniske fag) 2300 kandidater + 200 doktoravhandlinger hvert år 4.000 årsverk/år (ca halvparten vitenskapelige) 2000 forskere (inkl. post doc og gjesteforskere) Faglig spisskompetanse og internasjonalt nettverk. 500.000 m2 areal med 50 spesialutrustede, ”tunge” laboratorier Aktivt engasjement for innovasjon, nyskaping og fornyelse Historiske bidrag til industriell vekst andre steder i landet NTNU ønsker å bidra aktivt i alle regioner i Norge ”Think globally; act locally” Fornyet og systematisk satsing på ”technology transfer” Med aktiv tilstedeværelse i Midt-Norge Slide9:  Etablert i 1950 som NTHs organisasjon for anvendt forskning Slide10:  Partnerskap modell – NTNU - SINTEF NTNU and SINTEF: Internasjonalt fremragende sammen Slide11:  Idé- generering ”Trøndelag Bay Area” Orkladal Verdal Leksvik Et samarbeidsprosjekt mellom: Innovasjon Norge, Statoil, SIVA, Nukleus, Ind-Pro, Leksvik Teknologi, Verdal Vekst, LEN, NTF, SINTEF, NTNU, HiNT, Start NTNU, ARENA programmet, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, NiT, Trondheim Kommune og Leksvik Kommune. Trondheim Mål: - Nye bedrifter og nye forretningsområder i eksisterende bedrifter. Akselerert prosess fra idé til kommersialisering. - Etablering av varige møteplasser, nettverk og innovasjonssystem. Innovasjon Midt-Norge en regional arena for industriell vekst SmartGenerator AS:  SmartGenerator AS Nytt generatorkonsept med utspring fra SmartMotor AS og Elkraftteknikk NTNU. Betydelig vektreduksjon, lavere pris, enklere installasjon og rimeligere vedlikehold. Industrielt utviklingskonsortium er under etablering. NTNUs bidrag er teknologiutvikling og prototyping på våre laboratorier Nordturbin – mini-kraftverk:  Nordturbin – mini-kraftverk Kildemiljø NTNU: Vannkraft IPR: NTNU, SINTEF og Nordpropeller AS Status: Prototyputvikling igangsatt Partnere: NVE, kraftselskaper (felttest) Vannkraftmaskin for mikro/mini-kraftverk(100-500 kW) Kan seriekoples for å tilpasse effektbehov Basert på ”thruster-teknologi” uten aksling Patentsøkt turbinkonsept Har også potensielle andre anvendelsesområder SensAqua AS - miljøovervåking:  SensAqua AS - miljøovervåking Fjernmåling av tungmetaller i vann Robust måleutstyr under pilotering (Nidelva og på Løkken) Basert på unik, patentert teknologi fra NTNUs forskning Raskt voksende marked world wide Prosjekter: Norge, Storbritannia, Kuwait, Thailand, Kina Forskning, undervisning og formidling går hånd i hånd Inviteres til å holde foredag world wide Studenter aktivt involvert i både teori og praksis Slide15:  Ny metode for produksjon av parkett: - lavere pris - bedre produkt Board Extrusion AS Shipscan – korrosjonsmåling m/ultralyd:  Shipscan – korrosjonsmåling m/ultralyd Enkel og kosteffektiv måling av korrosjon og deformasjoner av skipsskrog Samarbeid med Sensorlink AS og NTNUs entreprenørskole Vinner av VentureCup 2004. Lab prototype under ferdigstilling. Felttest planlegges i 2005. Ultralydsensorer føres under skipet og avbilder skroget raskt og med stor nøyaktighet. Teknologien overføres til nytt selskap Shipscan AS. Euromast AS:  Euromast AS Nytt masteledd for lyktestolper og trafikkskilt som gjør at mastene gir etter når de blir påkjørt og dermed reduserer skadeomfang og redder liv. Euromast AS ble etablert i 2002 av SINTEF, Euroskilt AS og oppfinnerne. Mastene produseres av Euroskilts datterselskap Vik Verk i Vik i Sogn Euroskilt har hovedkontor på Vingrom i Lillehammer og 250 ansatte med 450 mill NOK i omsetning ReVolt Technology AS:  ReVolt Technology AS Nytt metall-luft brenselcellebatteri som er 4-5 ganger mer effektivt enn dagens state-of-the-art batterier. Begrenset batterikapasitet i dag stor flaskehals for f.eks. mobiltelefoner og bærbare PCer. Revolt Technology AS etablert i 2004 av SINTEF, Viking Venture og oppfinnerne. Batteriproduksjon kompleks og kapitalkrevende bransje. Produksjon i Asia. Revolt vil utvikle seg videre som kommersielt teknologiselskap i Trondheim Visualisering med ”virtual reality”:  Visualisering med ”virtual reality” Topoviz: Programvarekomponenter for modellering og visualisering av topografiske data og terreng. Petroviz: Programvare for sammenstilling og visualisering av reservoar-, seismikk- og brønndata. NTNU Petroleumsteknologi: o Konseptutvikling igangsatt o Mulige koplinger til andre aktiviteter og utviklingsaktiviteter ved IPT Bølgekraft:  Bølgekraft Bølgekraftkonsept Samarbeidsprosjekt mellom NTNU, LYCRO, LIV, IMD og NTE Utviklingsløp – 2005 Kildemiljø: LYCRO Status: Samarbeidsavtale mellom LYCRO, NTE, LIV og NTNU Blåmerkedatering :  Blåmerkedatering Fra Adresseavisa, 24.05.2005: …Tre dager før hun leverte doktoravhandlingen og den ble offentlig, ble det lagt inn søknad om patent ved hjelp av Technology Transfer Office ved NTNU og et engelsk patentbyrå. Finner alderen på et blåmerke vha refleksjons spektroskopi Anvendelse for rettsmedisin: dagens løsning består av subjektive vurderinger denne løsningen gir et objektivt svar med 1 dags nøyaktighet ”Think globally; act locally”:  ”Think globally; act locally” NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital opererer i en global kontekst – vi konkurrerer og samarbeider med fagmiljø over hele verden. Samtidig er vi veldig bevisst på vårt nasjonale ansvar. Derfor ønsker NTNU også å bidra aktivt regionalt/lokalt: Innovasjon Midt-Norge – MedTech Trondheim StartNTNU – Ideportalen Innovasjonssenter Gløshaugen – Connect Trøndelag NTNU Entrepreneurship Center – NTNUs Entreprenørskole FORNY (Norges forskningsråd) – Innovasjon 2010 ny liason-funksjon mot SMB vår egen ”Innovation Village” Nye utfordringer og nye muligheter:  Nye utfordringer og nye muligheter NTNU – En av ”topp10” i Europa Vi trenger ”mer” for å konkurrere om studenter og forskere Trondheim – ”StudiebyEn” Den ¼ av innbyggerne tilknyttet forskning og utdanning er da verd å satse mer på? Midt-Norge – ”Kreative Trøndelag” Felles fylkesplan, med nytenking som gjennomgangstema Bedriftene – Behov for omstilling/fornyelse? ”Orkesterplass” for rekruttering av studenter og kandidater Fornyelse og konkurransekraft gjennom ny kunnskap Nye investeringsmuligheter – istedenfor enda flere lavpris-kjeder? Hva med ”tjenestebasert innovasjon”? Innovation Village:  Innovation Village Formål: Gjøre NTNU lettere tilgjengelig for store og små bedrifter. Skape mer ”trøkk” for næringsutvikling i/ved/omkring NTNU Tiltrekke ekstern finansiering for kommersialisering av FoU Middel: NTNU Technology Transfer AS etablert i 2003 Egen pro-rektor for forskning og nyskaping Fysisk samlokalisering av relaterte NTNU og SINTEF aktiviteter (uten organisatoriske endringer) Utvikling av en ny ”industry liaison” funksjon Hvordan lykkes med vekstkraftig næringsutvikling?:  Hvordan lykkes med vekstkraftig næringsutvikling? Det skal flere ingredienser til: Ideer og kunnskap Kompetent arbeidskraft Kompetent kapital Markedskompetanse og markedskontakt Disse skaffer ikke kunnskapsmiljøene alene Næringsklynger som besitter alle ingrediensene er nøkkelen til suksess – mange eksempler på det Klyngene representerer åkeren vi sår i, og frø av samme type vil gro godt i åkeren Hvilke klynger er det, eller er de kimer til i Trøndelag?:  Hvilke klynger er det, eller er de kimer til i Trøndelag? Og: Hvordan kan vi (videre)utvikle dem? Dette er den felles utfordringen for politiske myndigheter, næringsliv og kunnskapsmiljø Med en felles forståelse av dette blir det lettere å se hvilke ideer og bedriftstyper som har forutsetning for å lykkes i denne regionen

Add a comment

Related presentations

Related pages

universitet

... Jan Morten Dyrstad, Ingvald Sivertsen, Peter van Marion, Torbjørn Digernes ... under NVU-konferansen i ... Trondheim Høgskoleringen 1 ...
Read more

Hordaland fylkeskommune

Konferansen er oppkalla etter Per Jonas Nordhagen, ... 19.-23.juni i Trondheim, ... Ole Gjermund Digernes er vinnaren av Kulturlandskapsprisen 2014.
Read more

LIV MARIE SCHOUs ARENA: 14. mai 2009

"Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det" (Aristoteles)
Read more

Norsk Tidend 2-2015 by Norsk Tidend - ISSUU - Digital ...

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...
Read more

moreogromsdal.fagforbundet.no

Wivi-Ann Digernes (fra 09. 4. 0), Geir Ole Kanestrøm, Carita Naas Langnes, A. sbjørg Kvalvåg, Jane Ulriksborg Monsås (til 14.00) og .
Read more

2012 nr 2 Sjøfartstidene by Østensjø - Issuu

2012 nr 2 Sjøfartstidene. Østensj ...
Read more

Kulturnytt | Hordaland fylkeskommune

Konferansen er oppkalla etter Per Jonas Nordhagen, ... 19.-23.juni i Trondheim, ... Ole Gjermund Digernes er vinnaren av Kulturlandskapsprisen 2014.
Read more

Kulde nr 5

Log in using OpenID. No Docz + Kulde nr 5 embed
Read more

De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om ...

Prorektorene vil være de samme som under Torbjørn Digernes. ... Han er forsker ved SINTEF IKT i Trondheim og har ytelse og ... På konferansen var ...
Read more

Informasjonstavler Stort Gang

Kvar tid disponible for Trondheim, ... digernes jakobsen rådgivar bestilling. ... arbeidsgivarpolitikk konferansen november deltakarar.
Read more