Diferència entre res, gens, cap i ningú

50 %
50 %
Information about Diferència entre res, gens, cap i ningú
Education

Published on February 14, 2014

Author: mariaimbernonpardo

Source: slideshare.net

Description

Diferència entre res, gens, cap i ningú

Confusió Res= nada Gens= nada Ningú= nadie Cap=ningún/ninguna

Divisió en dos grups Res Gens Ningú Cap

Res i ningú No poden acompanyar substantius perquè són pronoms indefinits Res Ningú Cap cosa Cap persona

Res i ningú Jo no he dit res No ha vingut ningú Yo no he dicho nada No ha venido nadie

Gens i cap Van acompanyats d’un substantiu perquè són determinants Gens Cap Incomptable Comptable

Gens i cap No hi ha gens de llet No tinc cap dent No queda nada de leche No tengo ningún diente

Consells i recursos • Podem apronfundir en: https://polimedia.upv.es/visor/?id=5677c798-024f-014eba06-c76c62e3f01f Podem fer exercicis de la teoria en: http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/ex ercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres01.htm

Add a comment

Related presentations

Related pages

Diferència entre res, gens, cap i ningú - Education

1. Confusió Res= nada Gens= nada Ningú= nadie Cap=ningún/ninguna. 2. Divisió en dos grupsResGensNingúCap. 3. Res i ningúNo poden acompanyar ...
Read more

Diferència entre res, gens, cap i ningú - Education

Diferència entre res, gens, cap i ningú. Diferència entre res, gens, cap i ning ...
Read more

Diari d'aula del nivell bàsic - blogs.cpnl.cat

Hem parlat de la diferència que existeix entre RES i GENS, ... GAIRE i (NO) GENS: CAP, GENS DE: NINGÚ, RES: ... CAP/RES/GENS CAP: Adjectiu i ...
Read more

Cap i gens / gens de | Jaume Corbera Pou - Academia.edu

Fabra, per les raons que sigui, no va teoritzar sobre la diferència entre cap i gens (/de) ... com com a no comptable (ningú té culpa de res) ...
Read more

CUB - Negació amb els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ...

En canvi, quan van abans del verb, els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú permeten la presència de l’adverbi no, però no l’exigeixen.
Read more

TEORIA DELS INDEFINITS I ELS QUANTITATIUS | Espai de ...

Cap, ningú i res s’usen en ... Enguany no m’han regalat cap llibre. No sé si vindrà ningú en ... Gaire i gens de s’usen només en ...
Read more