Diari del 30 de maig de 2014

100 %
0 %
Information about Diari del 30 de maig de 2014
News & Politics

Published on May 30, 2014

Author: bondiand

Source: slideshare.net

Description

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 DivenDres, 30 De maig Del 2014 núm. 2.569 / any 11 OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ ESTRUCTURES Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971 nova.constructora@andorra.ad 31 de maig i 1 de juny HOTEL ROC BLANC Congreso Europeo de Crecimiento Personal PNL • Coaching • Tapping • Reiki • Yoga Mindfulness • Rebirthing w w w . c o n g r e s o c r e c i m i e n t o p e r s o n a l . c o m 12 ponents - Auditori per a més de 200 persones - Zona comercial DA entra un text alternatiu per al matrimoni homosexual avui és notícia pàgina 3 anDoRRa pàgina 6 anDoRRa pàgina 9 anDoRRa pàgina 13 espoRts pàgina 21 Els primers tràmits electrònics, en marxa a partir del 2015 Un 91,6% d’aprovats a la prova oficial de batxillerat L’oposició de la Massana reobre el debat sobre Vallnord L’FC Andorra es juga en 90 minuts la permanència tati masià

2 DivenDres, 30 De maig Del 2014 Escaldes-Engordany Farmàcia Tristaina Av. Fiter i Rossell, 29 - Tel.: 847 900 Pas del Pas Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *revuelo? Hem d’emprar polseguera o rebombori. Les declaracions del conseller han aixecat molta polseguera. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys P ROMOCI Ó ASSESSORAMENT + RENTAT + TALL 29,95 € PERRUQUERIA CANINAVenda de complements i alimentació Cadells Toy garantits MODA A L E X A N D R A MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA tel. 85 45 25 MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA A la nostra botiga el trobaràs Busques un vestit per a les pròximes celebracions? EL TEMPS CAP DE SETMANA AMB SOL I ALGUN RUIXAT Sense deixar de ser inestable, aquest cap de setmana esperem que el sol també sigui un dels actors princi- pals, i per tant, tant dissabte com diumenge al matí les clarianes, amb moltes estones de cel serè, faran remuntar lleugerament les temperatures. Durant la tarda dels dos dies esperem nuvolades, que finalment deixaran ruixats. Avui el temps tornarà a ser inesta- ble durant la tarda després d’un matí més tranquil. Els ruixats de tarda seran dispersos però poden afec- tar qualsevol punt. El vent del sud-oest serà moderat en alçada i fluix a la resta. Que tingueu un BonDia. Avui 18 19 20 4 6 5 mín. mín. mín. màx. màx. màx. dissAbte diumenge -2/7 2/14 3/16 4/17 4/18 4/19 3/16 2/15 1/13 3/16 4/21

3DivenDres, 30 De maig Del 2014 Avui és notícia El grup parlamentari demòcrata va impedir ahir que es prengués en consideració la proposició de llei presentada pels socialdemò­ crates que tenia com a objectiu fer possible el matrimoni civil entre persones del mateix sexe. Al mateix temps, però, el grup de la majoria va entrar a tràmit durant el matí una proposició de llei alternativa en aquest ma­ teix àmbit. La diferència entre un text i l’altre és que el dels demòcrates defuig la paraula matrimoni i parla d’unió civil; això sí, a efectes pràctics amb els mateixos drets en un i altre cas i amb l’estat de civil de ca­ sats per a tots dos. La consellera general del PS Mariona González va ser l’en­ carregada de defensar el text elaborat pel seu grup, la finali­ tat del qual, segons va dir, era acabar amb la discriminació existent avui en aquest àmbit i garantir la igualtat per a totes les persones, tal com estableix la Constitució. González va qualificar de “grotesc i absurd” que es vulgui donar dos noms diferents a un mateix tipus de contracte entre dues persones i va opinar que “un mateix nom també contribueix a donar se­ guretat jurídica”. La parlamen­ tària socialdemòcrata va mani­ festar, al·ludint a una divisió del grup demòcrata sobre aquesta qüestió, que “el problema de fons són vostès, ja que han guanyat els intolerants; estan donant l’esquena a la tolerància que ha demostrat la societat an­ dorrana”. El president del grup parla­ mentari demòcrata, Ladislau Baró, va argumentar el rebuig a la proposició de llei dels so­ cialdemòcrates dient que conté diverses “mancances, com va posar de manifest el criteri del Govern”, i va indicar que el seu grup perseverarà en el planteja­ ment ja iniciat d’impulsar tota la regulació referent al dret de família, tot i que s’han vist abo­ cats a presentar un text “amb les línies bàsiques referents a les unions”. Baró es va mostrar d’acord que es pot avançar més, però va defensar la proposta dels demòcrates perquè signifi­ ca “un progrés gradual” en rela­ ció amb la situació actual. “No es pot negar que és un avenç, tot i que no definitiu”, va afegir. El text de la majoria preveu també que les parelles del ma­ teix sexe puguin adoptar, tot i que ho hauran de fer en dues fases, cosa que no preveia el text socialdemòcrata, segons va voler ressaltar Baró. Per la seva banda, el conseller Gerard Bàr­ cia, en nom del grup parlamen­ tari mixt, va donar suport a la proposició socialdemòcrata i va incidir que utilitzar dos noms diferents per a la mateixa cosa suposaria vulnerar el dret a la igualtat contingut a la Cons­ titució. Entre els assistents a la sessió d’ahir hi havia dos dels advocats que van impulsar la recollida de firmes en favor del matrimoni entre persones del mateix sexe. Maite Bourgeaud va manifestar que no estava sorpresa per la votació perquè “es veia venir” i va dir que “no és acceptable en dret” que hi hagi dos noms per a un mateix contracte. Per la seva banda, Manuel Pujadas va lamentar que hagués preval­ gut en la votació “la posició més conservadora” del grup demò­ crata i va advertir que si s’apro­ va el text de DA hi podria haver un recurs d’inconstitucionalitat presentat per l’oposició. DA rebutja el text del PS sobre el matrimoni gai i en fa un d’alternatiu Baró defensa un “progrés gradual” i González troba “grotesc” donar dos noms diferents a un mateix contracte Consell General Julià Rodríguez andorra la Vella l’oposició reitera que el Govern ha improvisat sobre la reestructuració del transport sanitari l’oposició va acusar ahir de nou el Govern d’improvisar pel que fa al transport sanitari. els tres grups parlamentaris van donar suport al projecte de llei per permetre la contractació de cinc nous bombers per poder fer front a la reestructuració d’aquest servei. això sí, tant el grup socialdemòcrata com el mixt no es van estalviar crítiques a l’executiu per la manca de planificació que veuen en aquest àmbit i per la tramitació del text per la via d’extrema ur- gència. el president del grup socialdemòcrata, david rios, va opinar que de nou s’ha posat de manifest el “menysteniment” del Govern cap a la cambra parlamentària per utilitzar aquest procediment. rios va recordar que els socialdemòcrates sempre s’havien pronunciat en contra de la privatització dels trasllats en ambulància i va demanar a l’executiu “la mà- xima sensibilitat” en un tema que pot suposar l’acomiadament d’una quinzena de persones. Per la seva banda, el president del grup mixt, Jaume Bartumeu, va indicar que el Govern “ha tingut dos anys i mig per planificar” aquesta reorganització, que segons va voler destacar significa la “marxa enrere” de la decisió que al seu dia van prendre els liberals. “Ho han fet al mode taronja, amb desordre i una certa improvisació”, va dir Bartumeu. el Consell va aprovar ahir també l’adhesió al Conveni sobre la diversitat biològica, fet a rio de Janeiro el 5 de juny de 1992, i la ratificació del protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l’in- fant relatiu a l’establiment d’un procediment de comunicacions. Crítiques als demòcrates per fer sols la llei de successions els grups socialdemòcrata i mixt van expressar ahir el seu des- contentament perquè no se’ls hagi tingut en compte a l’hora d’elaborar la proposició de llei de la successió per causa de mort. el president d’aquest últim, Jaume Bartumeu, es va refe- rir a la necessitat de fer un debat obert sobre aquesta matèria, que segons va dir requereix consens i la participació de tota la societat. Per això va anunciar que el seu grup no serà “còmpli- ce d’un frau intel·lectual”. Per la seva banda, la consellera so- cialdemòcrata Mariona González va qualificar d’“inadmissible” que da hagi presentat la proposició de llei d’aquesta forma i va opinar que a tot arreu seria “escandalós” que es volgués legislar sobre aquesta matèria unilateralment. la presidenta de la comissió legislativa d’Interior, Sílvia riva, va explicar que l’únic que ha pretès el seu grup és modernitzar la regulació existent en aquest àmbit i va convidar els grups de l’oposició a participar en l’elaboració del text presentant esmenes. “no hi haurà cap pressa a la comissió”, va dir. El cap de Govern, Antoni Martí, conversa amb alguns membres de l’oposició. tatI maSIà Capacitat sancionadora per al tribunal de Comptes majoria i oposició creuen que cal fer alguna cosa perquè es tinguin pre- sents les recomanacions del tribunal de Comptes sobre la comptabilitat d’algunes administraci- ons. el president suplent del grup demòcrata, daniel armengol, es va mostrar favorable a dotar l’organisme, si cal, de ca- pacitat sancionadora. el president del grup mixt, Jaume Bartumeu, va tit- llar de “grotesc” que cada any es repeteixin les re- comanacions i mai no es compleixin. “no val votar lleis si no es complei- xen”, va dir. Igualment, el president del grup social- demòcrata, david rios, va demanar també mesures correctores.

OPINIÓ4 DivenDres, 30 De maig Del 2014 La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati, Reinaldo Márquez FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Cartes al director JOAN Amigó Naturista Una de les substàncies indispensables perquè l’organis- me estigui sa és l’aigua. Poder disposar d’aigua potable és fonamental per a la vida. La respiració, la digestió, les secrecions glandulars, la regulació de la temperatura i la suficient quantitat de sang per mantenir la circulació, l’expulsió de productes de rebuig i tota altra activitat del cos depenen de l’aigua. Actua com a lubricant, ajuda a protegir els teixits dels danys externs i dóna flexibilitat als músculs, tendons, cartílags i ossos. Totes les substàncies químiques i les funcions físiques relacionades amb la vida es desenvolupen en un mitjà aquós. Per exemple: els ronyons són òrgans vitals per conservar l’equilibri de l’aigua a l’organisme, i també per servir com el principal expulsor de substàncies quí- miques de rebuig. Al voltant del doble de la quantitat d’aigua que existeix a l’organisme es filtra per mitjà dels ronyons cada hora. Els ronyons eliminen les impureses de la sang per mitjà de l’orina. La tasca més pesada dels ronyons consisteix a disposar de la urea, el producte final del metabolisme de les proteïnes. Cada vegada hi ha més evidències que un prolongat règim alimentari ric en proteïnes pot recarregar els ronyons i perjudicar-los. Com més proteïnes es mengi, més és el treball que es dóna als ronyons, i més gran la quantitat d’aigua que es necessita per expulsar la urea. L’organisme manté un equilibri entre la quantitat d’ai- gua que s’elimina cada dia i la que es pren per reempla- çar-la. Hem de beure l’aigua suficient encara que no tin- guem set, els éssers humans normalment beuen no més dos terços de l’aigua que perden en respirar, en transpi- rar, etc. La deshidratació porta al cansament, la febre, la pèrdua de la percepció, la depressió mental, la irritabili- tat i en casos extrems la mort. Cal beure uns sis gots d’aigua al dia, sempre entre hores, no en les menjades, ja que destorba la digestió. Beure aigua ajuda a controlar el pes. Moltes vegades sembla que tinguem gana i en realitat tenim set. En aquests mo- ments un got d’aigua fresca pot satisfer millor les neces- sitats del cos que el menjar. Com més greix hi ha al cos, més aigua es necessita. Cal recordar també que molta sal contribueix a la retenció de líquids. Els que posen molta sal al menjar necessiten prendre més aigua per expulsar l’excés de sal. Quan es beu força aigua no solament s’està ajudant els ronyons a funcionar més eficaçment, sinó que també s’ajuda a prevenir les infeccions dels ronyons i de la bu- feta, i la formació de càlculs renals. Quan l’orina és fosca és senyal que es beu poca aigua. L’aigua és el dissolvent universal. L’aigua és l’única begu- da insubstituïble; és la que satisfà totes les necessitats del nostre cos i és la que veritablement calma la set. La majoria de la gent beu tota mena de begudes gasoses que porten molt sucre, cafeïna, cola, etc., que no són sa- nes i eleven el nivell de sucre a la sang. Aquestes begudes tendeixen a consumir el calci de l’organisme i són un risc per a l’osteoporosi, entre altres perills. Beure aigua és una de les necessitats de la vida. Tracteu bé els ronyons proporcionant-los una abundant quantitat d’aigua cada dia, i evitareu així molts sofriments. TRIBUNA el dissolvent universal Edicions Amigó-Recasens SL presenta: La Salud por la Naturaleza, pel Dr. Ernst Schneider. Doctor en medicina per la Universitat de Düsseldorf (Alemanya). Deixeble de l’Escuela Dietética del Dr. Birccher-Benner. L’obra consta de 2 volums. Tracta 200 malalties per mitjà de remeis naturals, com hidroteràpia, nutrició natural, exercici, respiració, dejuni, massatge, etc. PVP: 63 euros els dos volums. Compri els millors llibres de salut, naturalesa i cultura. Aquesta és una bona inversió per la salut de la família. Per a consultes i comandes: 841 978 / 363 643 jamigo@reforma-pro-salud.com Seguint el guió que ja estava marcat i anunciat des de feia dies, el grup parlamentari demò- crata va rebutjar ahir la presa en consideració de la proposició de llei que havia presentat el grup parlamentari socialdemòcrata de modifi- cació de la llei del matrimoni per permetre l’en- llaç entre persones del mateix sexe i, alhora, entraven una proposició de llei de les unions civils i de modificació de la llei del matrimo- ni, que preveu els mateixos drets que les pa- relles heterosexuals i l’estat civil de “casats”, però que en canvi denomina aquestes parelles homosexuals casades unions civils. És cert que s’avança respecte de la situació actual però no el que hauria estat necessari ja que els casa- ments entre persones del mateix sexe no han de tenir per força una denominació diferent. El president del grup parlamentari demòcra- ta, Ladislau Baró, va fer esment del fet que el legislador s’ha d’adaptar, d’alguna manera, a l’evolució de la societat, com si aquesta encara no hagués acceptat que no hi hagi diferències. És una excusa que no pot servir per escudar-se del fet de no haver estat realment valent i no haver aprofitat l’oportunitat única d’igualar d’una vegada per totes els drets de totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual. el nom no fa la cosa però discrimina EDITORIAL Josep m. missé Ladislau Baró L’executiu ha posat en marxa l’Actua Corner amb la voluntat de poder dur a terme 2.000 contactes re- als amb empresaris al llarg d’aquest any. Els equilibris demòcrates amb la voluntat d’igualar drets en el matrimoni civil acaben igualment discri- minant les persones ho- mosexuals.

publicitat 5DivenDres, 30 De maig Del 2014 En el marc dels actes de celebració del 10è aniversari, el diari BonDia us convida a assistir a la conferència L’acte tindrà lloc a la sala de conferències d’AnyósPark, el dijous 5 de juny a les 19.30 h. Entrada lliure, places limitades. Confirmeu l’assistència al 808 888 (demaneu per la Sra. Virgínia). L’IRPF: una visió pràctica de l’impost A càrrec del Sr. JOAN OLIVER Hi col·laboren:

6 DivenDres, 30 De maig Del 2014 Andorra Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 L’executiu continua fent passos perquè l’administració electrò- nica esdevingui una realitat i per això s’ha aprovat la Llei de serveis de confiança electrò- nica, que, tal com va destacar ahir el secretari general del Go- vern, Jordi Casadevall, va “més enllà de la signatura electrò- nica” i inclou també aspectes relacionats amb l’encriptació i l’autentificació. Tots aquests passos han de fer possible, se- gons Casadevall, que el primer trimestre del 2015 ja es puguin fer els primers tràmits electrò- nics, entre els quals el carnet de pesca o els carnets escolars, i també es treballa en “canvis” pel que fa a l’obertura de co- merços que també van lligats a la gestió electrònica i l’agilitza- ció dels tràmits. Actualment es fan uns 400 tràmits a l’administració i Ca- sadevall va destacar que és difí- cil determinar quan es podran fer en la seva totalitat de ma- nera virtual, però va afegir que es continua avançant per a la implantació de l’administració electrònica i que un exemple és l’aprovació de la Llei de serveis de confiança electrònica, que permetrà, per exemple, que els certificats electrònics europeus es puguin acceptar a Andorra i viceversa d’una manera més àgil ja que es compliran els es- tàndards europeus. Quan aquesta administració electrònica estigui totalment implantada hi haurà un repo- sitori, una mena de carpeta electrònica del ciutadà en què figurarà tota la seva documen- tació i l’objectiu seria, fins i tot, que el mateix ciutadà pogués arribar a modificar alguna de les dades, com per exemple la domiciliació bancària. Per tant, en aquesta tasca d’implantació de l’administració virtual des del Govern es treballa també de manera conjunta amb els comuns i també amb les para- públiques, perquè hi hagi una interacció entre aquestes admi- nistracions i la documentació entre elles es pugui tramitar d’una manera senzilla. De fet, aquest treball con- junt (en aquest cas amb els comuns) ja s’ha materialitzat amb la prova pilot que s’ha iniciat aquest mes de maig en la tramitació de les ajudes a l’estudi i a l’habitatge, i que se centra essencialment en la di- gitalització de la documentació que presenta el ciutadà, de tal manera que suposarà que no hagin de presentar tota la do- cumentació en futures convo- catòries si no hi ha una modi- ficació de les dades. La Llei de serveis de confian- ça electrònica entrarà a tràmit avui mateix o dilluns i ja s’han elaborat també els reglaments que permetran desenvolu- par-la. D’aquesta manera, s’ha elaborat el reglament de certi- ficació, supervisió i control de prestadors de serveis de confi- ança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualifi- cats; el reglament de l’Oficina de Serveis de Certificació del Principat d’Andorra, que tal com va destacar Casadevall es gestionarà amb els recursos hu- mans que ja hi ha a l’adminis- tració i no necessitarà més per- sonal, i a l’últim, el reglament d’atorgament d’identificadors d’objecte, per aconseguir el reconeixement internacional. Segons es va posar en relleu en la presentació de la llei, gràcies a aquestes modificacions legis- latives serà possible homologar els certificats electrònics eme- sos a Andorra amb els d’altres països, i d’aquesta manera serà possible realitzar tràmits transfronterers basats en la certificació digital. Altres aspectes de la llei des- tacats per Casadevall és que permet que el representant d’una persona jurídica pugui obtenir els certificats electrò- nics per als empleats d’aquesta persona i també la presumpció legal d’autenticitat dels docu- ments amb signatura electrò- nica qualificada. A l’últim, cal destacar que l’executiu està ultimant el nou portal web del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que intentarà fer la informació més interactiva per a l’usu- ari a través d’un nou format que estarà adaptat a tauletes i smartphones. Segons Casa- devall, aquest nou portal per- metrà als usuaris rebre alertes de qüestions concretes que desitgin. Els primers tràmits electrònics, a partir del primer trimestre del 2015 L’objectiu final és que en el futur la totalitat dels 400 tràmits actuals es puguin fer de manera virtual E-administració M.F. andorra la VElla El secretari general del Govern, Jordi Casadevall, va presentar ahir la nova llei i el procés de l’administració electrònica. sfga Prova pilot per a la digitalització de documents Ara com ara s’està duent a terme una prova pilot amb les ajudes a l’estudi i per a l’habitatge. Millora dels protocols entre departaments Presidència ha dut a ter- me un treball per optimit- zar els protocols de treball de l’administració. Fer els processos més àgils i evitar desplaçaments L’objectiu és agilitar els processos i facilitar que l’administrat no s’hagi de desplaçar a fer tràmits. En el futur existirà una carpeta electrònica amb les dades dels ciutadans Un dels passos per a la digitalització és la llei de serveis de confiança electrònica

ANDORRA 7DivenDres, 30 De maig Del 2014 L’Actua Corner es posa en mar· xa amb la voluntat d’apropar la iniciativa Actua al ciutadà, do· nar un millor servei i facilitar la informació alhora que es volen aprofitar les sinergies creades a través del Servei d’Atenció a la Petita Empresa (SAPE). L’objec· tiu és que al llarg d’aquest any es pugui arribar als 2.000 con· tactes reals amb empresaris, tal com va posar en relleu el secreta· ri d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé. Aquest servei es troba a la plan· ta baixa de l’edifici administratiu del Govern i serà atès per tres persones, una de les quals de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. En aquest servei es donarà informació sobre la inversió es· trangera, sobre els programes d’ajuts, els clústers, el projecte de Google i les missions econò· miques. Missé va posar en relleu que el 51% de les atencions que es fan a Actua fan referència a la inversió estrangera, un 16% al finançament i un 12% al sector sanitari, i l’altre 21% estan rela· cionades amb Google Business, els clústers o les missions eco· nòmiques. L’any passat es van atendre 1.100 visites, 400 truca· des i 150 correus electrònics. QuantalSAPE,talcomvades· tacar el president de la Cambra, Marc Pantebre, s’han fet 5.500 consultes des que es va posar en marxa, una xifra que “per a An· dorra és moltíssim”, 3.500 de les quals són presencials. Durant la roda de premsa de presentació de les noves instal· lacions es va posar en relleu que les demandes que es fan al SAPE també han anat evolucionant i, d’aquesta manera, si bé al princi· pi se centraven molt en la comp· tabilitat, ara són més qüestions de tipus mercantil i, per tant, es va pensar que es podien aprofi· tar aquestes sinergies i que els dos serveis “treballin com una sola entitat”. El ministre d’Economia i Ter· ritori, Jordi Alcobé, va posar en relleu que en els darrers anys el nou marc legal ha fet que “les regles del joc hagin canviat” i considera que cal fer “un esforç continu de pedagogia”. google business view Missé també va anunciar que en el marc del projecte Google Business View hi ha previst fer una campanya de promoció de cara al mes vinent, que encara s’està acabant de definir i que pretén, d’una banda, potenci· ar el lligam d’Andorra amb la marca Google i, de l’altra, incre· mentar la interacció dels usuaris amb els comerços adherits. En aquest sentit, van recordar que 1.500 establiments prenen part en aquesta iniciativa. La inten· ció és que aquesta proposta es pugui plasmar fent “moltíssim amb pocs recursos”, segons Mis· sé, que va afegir que del que es tractarà és d’aprofitar les xarxes socials i el Youtube. D’altra banda, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica va anunciar que el 27 de juny tindrà lloc l’acte anu· al d’Actua, en què se sol fer ba· lanç de les activitats fetes així com dels projectes de futur. Està planificada com una sessió pràctica, que vol construir un mapa d’actius de les empreses, és a dir, quins són els seus punts diferencials, i que hi pugui ha· ver sinergies entre elles. També s’abordarà el fet que el clúster d’innovació esdevingui privat. Actua corner, en marxa amb l’objectiu de 2.000 contactes Es vol millorar l’atenció a les empreses, facilitant més informació Nou servei a l’empresari Alcobé, Missé i Pantebre en la inauguració de les noves instal·lacions. sfga M.F. aNdorra la vella el servei es troba a la planta baixa del govern i comparteix espai amb el saPe

ANDORRA8 DivenDres, 30 De maig Del 2014 i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) L’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps) tornarà a portar, amb el progra­ ma Vacances en pau, nens sah­ rauís perquè passin els mesos d’estiu amb famílies d’acollida a Andorra. I aquest any, i ja és la segona vegada, ho tornarà a fer amb el suport de Banca Privada d’Andorra (BPA), que farà una aportació de 5.500 euros per comprar els bitllets d’avió per als infants. La directora de la Fundació Privada BPA, Carme García, va explicar que el projecte entra de pledinsdelafilosofiadel’entitat d’ajudar els nens en situació de risc social. Així, va recordar que el poble sahrauí viu a l’exili des del 1975 en camps de refugiats a la regió de Tindouf, a Algèria, i va dir que els nens són “unes víctimes especialment sensibles d’aquesta situació”. “Les condi­ cions de vida en aquests camps són duríssimes, amb tempera­ tures molt baixes les nits d’hi­ vern i molt altes a l’estiu, manca d’aigua corrent, llum elèctrica i productes bàsics per al creixe­ ment i el desenvolupament per­ sonal”, va indicar la responsable de la Fundació Privada BPA. En aquesta ocasió són dotze els nens sahrauís que visita­ ran Andorra durant dos mesos i “podran conèixer d’aquesta manera una altra realitat”, va assenyalar García, que va agrair l’esforç que porta a terme l’Ad­ saps “en favor dels que més ho necessiten”. La presidenta de l’Adsaps, Lluïsa Hurtado, per la seva ban­ da, es va referir als problemes que tenen en aquests moments de crisi econòmica per aconse­ guir fons suficients per portar els infants i per això va agrair especialment la contribució de BPA. En els últims anys la quantitat de nens que es poden acollir a una iniciativa d’aquest tipus ha disminuït no només a Andorra sinó també als països veïns. A més, una dificultat afe­ gida enguany és que encara hi ha dos nens que no tenen fa­ mília d’acollida, motiu pel qual va fer una crida perquè les que hi puguin estar interessades es posin en contacte amb l’associa­ ció. “Es tracta d’una experiència per viure, i els nens ens aporten més a nosaltres que nosaltres a ells”, va ressaltar Hurtado. La responsable de l’Adsaps va explicar que durant la seva estada “els nens sahrauís no no­ més intercanvien valors amb els nens del país”, sinó que a més s’aprofita, per exemple, perquè passin revisions mèdiques i tinguin accés a atenció sanità­ ria especialitzada en cas que ho necessitin. El projecte Vacances en pau es va posar en marxa l’any 2005 i des d’aleshores hi han participat un total de 155 nens sahrauís. L’Adsaps portarà aquest estiu dotze nens sahrauís a Andorra La Fundació Privada BPA aportarà 5.500 euros per comprar els bitllets d’avió Solidaritat Carme García i Lluïsa Hurtado durant la roda de premsa d’ahir a la seu de BPA. tati maSià Julià Rodríguez andorra la vella La comissió consultiva de la funció pública, que està elabo­ rant l’informe preceptiu sobre el projecte de llei del pla de pensions, encara necessitarà un mínim de quinze dies per enllestir la seva feina. Així ho va explicar ahir el portaveu de la Plataforma Sindical de Funcionaris, Joan Torra, que va donar a entendre d’aquesta manera que la finalització dels treballs “no serà tan immi­ nent” com va afirmar el titular de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, en la darrera roda de premsa posterior al consell de ministres. El representant sindical va criticar que el Govern hagi tardat “dos mesos i mig” per donar resposta a la demanda dels sindicats per disposar d’una subvenció encaminada a ampliar l’informe que han encarregat als seus assessors econòmics sobre el projecte de llei. Segons va indicar Torra, la resposta “positiva” de l’exe­ cutiu tot just acaba d’arribar i ara els tècnics hauran de fer la seva feina, “cosa que creiem que anirà relativament rà­ pid; però pensem que ara que ens han aprovat l’ajuda l’hem d’aprofitar”. Els sindicats volen tenir clar especialment, a través de l’es­ tudi encara pendent dels tèc­ nics, quins són els punts que s’havia acordat amb el Govern incloure al text i que, no obs­ tant això, no hi són. En aquest sentit, troben a faltar que no s’especifiqui, per exemple, com es faran les aportacions de l’executiu fins a completar els 280 milions que els funci­ onaris havien destinat fins ara per pagar les jubilacions. Els sindicats es mostren també disconformes amb el fet que els treballadors que abando­ nin anticipadament l’adminis­ tració no es puguin emportar els diners que han meritat. A banda, esperen la confirmació per escrit que el text que han analitzat “és un projecte de llei i no un esborrany”. Els sindicats creuen que encara necessiten dues setmanes per fer l’informe Joan Torra. tati maSià J.R. andorra la vella Pla de pensions

ANDORRA 9DivenDres, 30 De maig Del 2014 AL SERVEI DE LA SOCIETAT La salut al dia al servei de les persones SALUT I MALALTIA, UN FRÀGIL EQUILIBRI Escoltem els missatges del nostre cos? 4 de juny de 2014 · 19 h Edifici Crèdit Centre · 3a planta Av. Meritxell, 80 · Andorra la Vella Entrada lliure A càrrec de la Dra. Carme Mombiedro, metgessa de l’esport, especialista en biologia del comportament i neurociències i exbecària de la Fundació Crèdit Andorrà. FEDA FORCES ELÈCTRIQUES D’ANDORRA S’afegeix a les mostres de condol per la mort de Miquel Castillo Segura Jubilat de FEDA Els resultats de la prova oficial de batxillerat (POB) es van fer públics ahir. Dels 107 candidats que s’hi van presentar, 98 han obtingut el títol de batxiller, amb la qual cosa el percentatge global d’aprovats tant dels candidats escolars com dels lliures és del 91,59%. D’aquesta manera, dels candidats escolars han aprovat 96 dels 97 estudiants que s’hi van presentar, la qual cosa su- posa un percentatge del 98,97%, mentre que pel que fa als candi- dats lliures se n’hi van presentar deu i han estat dos els que han obtingut el títol de batxiller. El percentatge global d’aprovats de candidats lliures és del 20%. En aquest darrer cas des del ministeri d’Educació exposen que aquests estudiants tenen cinc convocatòries per obtenir el títol de batxiller i que es pre- senten als exàmens de la POB de manera esglaonada. Cal destacar que el cent per cent dels alumnes que han fet aquest any batxillerat i que s’han presentat a les proves de les branques artística, científica i humanística han aprovat, men- tre que pel que fa a la modalitat econòmica i social hi ha hagut un dels candidats que ha estat declarat no apte dels 27 que s’hi presentaven. Des d’Educació afegeixen que dels deu candidats lliures, dos obtenen el títol de batxiller, un ha estat declarat pendent i set més segueixen el procés per ob- tenir el títol en següents con- vocatòries. El que ha estat qua- lificat pendent es pot presentar a les proves de recuperació que tindran lloc dijous, 5 de juny, i pot superar la prova. Cal recordar que els exàmens es van dur a terme a mitjans d’aquest mes de maig. El 91,6% dels candidats aproven la prova oficial de batxillerat Només un dels 97 escolars ha suspès i obtenen el títol dos dels lliures Educació Un moment de les proves que es van realitzar a mitjans de maig. sfga Redacció andorra la vElla El consell d’administració de la CASS va examinar ahir la resolució de la junta electoral, mitjançant la qual s’estima el recurs formulat per la candi- datura formada per Melania Musolas Vimard i Eva Álvarez Alcubierre, i ha acordat la seva acceptació. D’aquesta mane- ra, en les properes eleccions hi haurà sis candidatures que op- taran a representar els interes- sos dels assalariats, una entre els pensionistes i una altra en- tre els empresaris. Les altres candidatures dels assalariats estan formades per Eva Choy amb Stephania Oriola com a suplent; David Fernán- dez i Sandra de la Rosa com a suplent; Sílvia Gorráiz i Jordi Salinas com a suplent; Mireia Ramos i Jordi Carrión com a su- plent i Jaume Rifà i Rosa Maria Pérez com a suplent. Sis candidatures, finalment, per representar els assalariats Eleccions a la Cass Redacció andorra la vElla

publicitat10 DivenDres, 30 De maig Del 2014 Classificats ANDORRA. Plaça de les Arcades. Pis reformat de 3 habitacions. PREU: 800 €/mes ENCAMP. El Mirador. Totalment moblat i equipat, 2 habitacions. PREU: 475 €/mes SANT JULIÀ. Cèntric. Pis semireformat de 3 habitacions. PREU: 400 €/mes SANTA COLOMA. Zona Col·legi Janer. 1 dormitori amb despatx. PREU: 350 €/mes ENCAMP. La Bartra. Pis nou a estrenar de 2 habitacions. PREU: 139.999 € ENCAMP. A 5 minuts del centre. Àtic de 2 dormitoris. Pàrquing. PREU: 510 €/mes ANDORRA. Baixada del Molí. 70m2, 2 hab., pàrquing i traster. PREU: 180.000 € ORDINO. Pis per estrenar. 2 habitacions. 2 pàrquings i 2 trasters. PREU: 585.000 € ORDINO 369.200 € Àtic molt acollidor a Ordino. Terrassa gran. Saló menjador molt ampli amb llar de foc. Cuina oberta. Quatre dormitoris i tres banys. Garatge gran de 36 m2. ENCAMP 380.000 € Àtic dúplex modern reformat. Tres dormitoris, dos banys. Ampli i assolellat saló menjador. Cuina equipada. Gran terrassa. Vistes excel·lents. Pàrquing i traster. ESCALDES-ENGORDANY 620 €/mes 3 dormitoris en perfecte estat al prop del centre. 2 banys. Cuina equipada. Menjador amb terrassa amb vistes a tot Escaldes. Sol tot el dia. Pàrquing i traster. MITSUBISHI 5.500 € Model: Pajero Sport gls Km: Menys de 200.000 Any: 1997 Combustible: dièsel SEAT EXEO 13.000 € Km: Menys de 50.000 Any: 2009 Combustible: dièsel JINGCHENG 90 m3 500 € Model: DINGO 90 m3 Km: Menys de 10.000 Any: 2001 Combustible: gasolina FOTOCOPIADORA 1.000 € Fotocopiadora Nashuatec 3913. Ideal per a fer gran quantitat de còpies. Amb 2 recàrregues de tinta. COTXET 100 € BICICLETA Cotxet Mc Laren Marró i verd Estat excel·lent Specialized demo 8 II seminova Any: 2012 Amortiguador Cane Creek Double Barrel, forquilla Rock Shox Boxxer World Cup, Frens Hope 2.700 € SCOOTER HONDA INTEGRA 700 Menys de 5.000 km. Gasolina. PREU: 6.800 € REMOLC MARCA CUNI. En perfecte estat, 500 quilòmetres. PREU: 2.000 € KIA PICANTO. Seminou! 15.000 km. Amb 5 anys de garantia. PREU: 6.500 € AUDI S3 QUATTRO. 1.8T 250 CV. 48.000 km. Revisions al dia. PREU: 4.000 € FIAT PANDA 4X4. Vehicle en bon estat i amb la distribució feta. PREU: 1.900 € BMW m6 e63. Full equip: head-up display, navegador... PREU: 31.800 € OPEL ZAFIRA. 7 places.120 kv dièsel. Bon estat. 116.000 km. PREU: 6.000 € HARLEY DAVIDSON ELECTRA CUSTOM. Any 1990, 5 velocitats. PREU: 10.000 € LLIT DE MATRIMONI. Estructura de fusta, amb llum al capçal de vidre. PREU: 599 € MAMPARA SEPARADORA D’AMBIENTS. Amb dibuixos segells francesos. PREU: 50 € GPS TOMTOM ONE. PREU: 70 € TAULA DE MESCLES MARCA VIVANCO. Perfecte estat, poc ús. PREU: 120 € JAQUETA MARCA COLMAR. Talla 48, perfecte estat. Consulteu. PREU: 80 € ALTAVEUS MARCA YAMAHA. Molt bon estat, fins a 4 unitats. PREU: 150 € MINICADENA JVC. Amb comandament, perfecte estat, ús domèstic. PREU: 150 € FUNDA DE PELL TOUS per a iPhone 4/4s. Utilitzada dues vegades. PREU: 60 €

ANDORRA 11DivenDres, 30 De maig Del 2014 Diada de Canòlich (dissabte 31 de maig) El comú de Sant Julià de Lòria posa a disposició de les persones que desitgin pujar al santuari un servei de transport gratuït. De pujada a canòlich: cada hora de les 08.00 a les 16.00 a les parades del Camp Gran (Volvo), de les Arades i de la rotonda d’Aixovall. De baixada des de canòlich: cada hora de les 08.30 a les 16.30. Els viatgers baixaran a la Parada del Camp Gran (Volvo). 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 26 DE MAIG AL 8 DE JUNY 16,50 € KG 8,90 € KG 5,95 € KG 6,20 € KG 3,20 € SAFATA 5,23 € KG 7,90 € KG 7,90 € KG 2,80 € SAFATA 13,50 € KG 8,95 € KG ENTRECOT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE VEDELLA EXTRA “Carn d’Andorra” ESTOFAT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” XURRASCO DE VEDELLA “Carn d’Andorra” HAMBURGUESES DE VEDELLA X 4 UNITATS “Carn d’Andorra” CARN PICADA DE VEDELLA “Carn d’Andorra” ROSTIT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” HAMBURGUESES DE POLTRE X 4 UNIT “Ramaders d’Andorra” ENTRECOT DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” XAI A QUARTS (TALLAT) “Carn d’Andorra” OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT VARIAT 500 GR. CONTRACUIXA DE POLLASTRE 500 GR. HAMBURGUESA DE PORC 4 UNIT. 500 GR. BOTIFARRA CRUA (Amb escalivada) 500 GR. CARN PICADA DE PORC 500 GR. CROQUETES DE POLLASTRE FREGIDES 500 GR. XISTORRA 500 GR. ENSALADA RUSSA 250 GR. XORIÇO EXTRA CULAR 250 GR. GALANTINA Andorra ha finalitzat el procés per incloure el parc natural de les Valls del Comapedrosa com el seu tercer espai Ramsar, segons va informar ahir l’exe- cutiu. Aquest espai comprèn 74 molleres d’alta muntanya, principalment rius i rierols d’aigües permanents, deu d’ai- gua dolça, petits llacs glacials i torberes no arbrades en un entorn natural que està ben conservat. D’aquesta manera, es posa en relleu la importàn- cia d’aquest espai per la seva biodiversitat. Andorra es va incorporar al Conveni de Ramsar relatiu a la conservació de les zones hu- mides el novembre del 2012. D’aquesta manera, tant el parc natural de la Vall de Sorteny com la vall del Madriu-Pera- fita-Claror i el parc natural comunal de les Valls del Co- mapedrosa estan inscrits en la llista de zones humides d’im- portància internacional. Andorra té, amb aquesta nova inclusió, prop de 7.000 hectàrees de territori en la llista de molleres de Ramsar i se situa al tercer nivell mundi- al amb un 14,7% del territori inscrit en aquesta llista. Cal posar en relleu que la missió que té establerta la Convenció de Ramsar és “la conservació i l’ús racional de les zones humides a través d’accions locals i nacionals i gràcies a la cooperació inter- nacional”. El parc del Comapedrosa esdevé el tercer espai Ramsar del país Això posa en relleu la importància de les zones humides que s’hi troben Medi ambient El parc del Comapedrosa és el tercer espai Ramsar del país. coMú de la Massana Redacció andorra la vella entitats El director general de Mora- Banc, Carles Sasplugas, i el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, han rubri- cat l’acord de col·laboració pel qual MoraBanc es con- verteix en el patrocinador oficial a Andorra de l’espec- tacle Scalada del Cirque du Soleil. Per segon any, el banc dóna suport a un projecte que considera important per al país per atreure visitants durant la temporada d’estiu. Així, MoraBanc i Andorra Turisme tornen a col·laborar en temes de promoció naci- onal i cultural, com ja van fer en la primera edició de Scalada o en la darrera Tem- porada MoraBanc de música i dansa d’Andorra la Vella. El Cirque du Soleil oferirà disset representacions du- rant el mes de juliol amb un aforament total de 85.000 persones. MoraBanc patrocina ‘Scalada’ per segon any Redacció andorra la vella Iniciatives La celebració aquest diumen- ge de la marxa popular de l’Associació Marc G.G. supo- sarà el tall d’una sèrie de car- rers a la capital. Així, a par- tir de dos quarts d’onze del matí es tallaran de manera momentània les avingudes Meritxell i Consell d’Europa i els vehicles seran desviats pels carrers adjacents. El punt de sortida de la marxa és la plaça del Poble. Talls per la marxa popular empresa El restaurant Molí dels Fa- nals recupera la tradició del vermut i demà un concert del grup The Bluetonics do- narà el tret de sortida a la temporada de vermuts a les dotze del migdia a la terrassa de l’establiment. A partir de llavors es podrà gaudir del vermut cada dia de dotze a dues del migdia. El vermut al Molí dels Fanals la vall del Madriu i el parc de sorteny ja estaven inscrits en aquesta llista

ANDORRA12 DivenDres, 30 De maig Del 2014 Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs Vine a gaudir dels nostres CARGOLS Vine a gaudir dels nostres Els alumnes que formen part del Consell d’Infants d’Escal- des-Engordany van exposar ahir les diferents propostes que han treballat durant el curs en les diferents comissions. Entre les iniciatives presentades hi consten millores als parcs i ca- mins parroquials, recollida de roba i joguines de segona mà i projectes per pacificar el tràn- sit a les zones escolars. Com va destacar la conselle- ra d’Infància i Joventut escal- denca, Núria Pons, es tracta de propostes sobre espais i te- mes que els afecten en la seva vida diària però també altres que influeixen en la societat en general. Això, va continuar, demostra que “estaran molt ben preparats de cara al futur pensant en tota la nostra so- cietat”. La primera proposta, pre- sentada per l’alumne de l’Esco- la Andorrana Rodrigo Marcos, busca millorar la zona de joc del Prat del Roure amb més arbres, més fonts i lavabos, i renovar les atraccions del parc que estan malmeses. A més, volen il·luminar la zona del vaixell amb energia solar per poder anar-hi als vespres. Un altre parc que volen mi- llorar és l’Skate Park, on cre- uen que s’han d’ubicar també més lavabos i més rampes, més separades. A banda, proposen separar les zones per grups d’edat, com va explicar l’alum- na de l’escola Sagrada Família Ainhoa Martín. En representació de l’Escola Espanyola, l’alumne Alexandre Sousa va exposar que els agra- daria tenir un hort per a les es- coles que puguin conrear amb ajuda de la gent gran. Volen, doncs, participar en el projecte dels horts socials per d’aquesta manera “col·laborar tots junts per tenir coneixements de com fer funcionar un hort”, va indicar. També en l’àmbit de l’urba- nisme i medi ambient, l’alum- na de l’escola Sagrada Família Bea Robinyat va demanar que al camí dels Vilars i al de la Pla- na s’instal·lin cartells amb els noms científics i vulgars de les plantes i s’arrangin els camins per treure les pedres. Frederic Garcia, de l’Escola Francesa, va presentar la pro- posta solidària per promoure el reciclatge de roba i joguines de segona mà i destinar-les a famílies nombroses o amb necessitats. L’objectiu, va afir- mar, és “que no hagin de com- prar tantes coses i puguin es- talviar per comprar menjar”. La proposta que més va sor- prendre la corporació i els as- sistents va ser la de posar més semàfors i evitar que els pares aparquin a la porta de les esco- les quan van a recollir els fills. Com va exposar l’alumne de l’Escola Francesa Eduard Mar- tínez, a la sortida de les clas- ses “hi ha col·lapse”. Per això, demanen que els estudiants que viuen a menys de quinze minuts dels centres hi vagin a peu i es faci un mapa amb els aparcaments. La consellera d’Infància i Joventut, Núria Pons, va felici- tar els alumnes per les propos- tes “molt treballades” i amb un “contingut bastant dens”. En aquest sentit, Pons va assenya- lar que hi ha propostes “molt realistes” i que es poden asso- lir tenint-les en compte en les polítiques comunals. D’altres s’hauran de pensar bé per veu- re com es poden aplicar. Els infants volen millores als parcs i evitar el cotxe per anar a l’escola Els joves també proposen incentivar el reciclatge de roba i joguines de segona mà Escaldes-Engordany Agències EscaldEs-Engordany Un moment de la sessió del Consell d’Infants d’Escaldes-Engordany. tati masià andorra la Vella Amb motiu de la celebració de l’Andorra Red Music, que tindrà lloc a la plaça del Con- sell General els dies 6, 7 i 8 de juny, l’Antic Carrer Major i els carrers de la Vall i Anna Maria Janer, i les places de la Consòrcia, Monjó i de Sant Esteve estaran tancats a la circulació de vehicles a partir del divendres dia 6 a les set de la tarda, per faci- litar els desplaçaments de les persones que assisteixin als diferents concerts pro- gramats. Així ho va anunciar ahir el Comú d’Andorra la Vella a través d’un comunicat, en què també va informar que durant els assajos i el desenvolupament dels tres concerts, per raons de se- guretat, es mantindran fora de servei els ascensors de la plaça del Consell General. D’altra banda, la corpo- ració parroquial va infor- mar que la previsió és que el muntatge de les infraes- tructures per als espectacles s’iniciï avui mateix i que el dimarts 10 de juny s’acabi tot el desmuntatge de les instal·lacions. Fins ara s’han venut poc més de 1.600 en- trades per al festival. L’Andorra Red Music obliga a tancar carrers del barri antic Redacció andorra la VElla Festa per dir adéu al curs més d’un centenar d’infants van participar dimecres en la sessió de jocs inflables per celebrar el final de curs dels cursets de natació al cEo, segons va informar ahir el comú d’ordino. la festa va finalitzar amb un berenar per a tots els assistents. la pis- cina ara estarà tancada fins al 31 d’agost. comú d’ordino ordino

ANDORRA 13DivenDres, 30 De maig Del 2014 L’oposició al Comú de la Massana va tornar a obrir foc ahir a l’en- torn del contracte de mandat de Vallnord. Arran del tancament dels comptes d’EMAP, la minoria es va mostrar molt crítica amb el cost que suposa per a l’estació massanenca aquest acord. En aquest sentit van exposar que “la mala campanya d’Arcalís ens ha penalitzat” i ha fet que Arin- sal-Pal hagi deixat d’ingressar 800.000 euros aquest any. Segons figura en el tancament de comptes provisional, la factu- ració de forfets d’Arcalís va ser d’1,5 milions d’euros, d’Arinsal 3 milions, de Pal 5 milions i els comercialitzats per Vallnord (a repartir entre els dos socis) d’1,1 milions, fet que fa un resultat de 10,8 milions d’euros. Tot i així, el sistema de repartiment que esta- bleix l’acord entre les dues parts fa que Secnoa (Ordino-Arcalís) acabi ingressant 2,3 milions i EMAP (Pal-Arinsal) 7 milions. Per aquest motiu, l’oposició re- marca que és necessari renego- ciar l’acord amb Arcalís o que cadascú cobri segons els seus for- fets i que es pagui la part corres- ponent a comercialització. A banda d’això, el conseller de la minoria massanenca Jordi Serra també va assenyalar que hi ha un problema en la comer- cialització de l’estació. En aquest sentit va indicar que els mercats que més aporten al camp de neu són els més castigats per la cri- si, mentre que els emergents no creixen, contràriament al que passa a Grandvalira i Andorra, un fet que fa difícil incrementar els ingressos. Així va exposar que la despesa mitjana per esquiador és d’uns 20 euros. També va dir que el consum en restauració és molt baix, de 3,65 euros de mitjana, i va criticar la política de comerci- alització de forfets. El preu mit- jà se situa en 14 euros, mentre que, segons Serra, a Grandvalira el 2013 estava en 27,10 euros i a Font-romeu en 23 euros. Per això va concloure que potser val més tenir menys afluència de vi- sitants però de més qualitat. Davant de tot plegat va decla- rar que el problema no és tant que es tracti d’una societat pú- blica o privada sinó que les coses es facin amb professionalitat, al mateix temps que va destacar el pla presentat pel nou director d’EMAP, tot i que considera que s’actua amb retard. Les observacions de l’oposició van ser contestades pel cònsol major de la Massana, David Baró, que va afirmar que el reparti- ment entre EMAP i Secnoa és un sistema solidari ja que quan no hi ha neu a l’estació massanen- ca n’hi ha a Ordino. Tot i així va acceptar que l’acord no satisfà al cent per cent i per això no va des- cartar que en un futur es pugui plantejar un altre model. Barótambévaindicarquel’ob- jectiu és anar augmentant el preu mitjà del forfet, que no ha de comportar un encariment, però que això requereix temps. També va apuntar que cal prendre amb cautela aquest càlcul ja que en tractar-se d’una estació familiar els infants paguen un forfet més econòmic. A més, aquí també s’hi inclou el forfet per als residents o l’escolar, que fan baixar el preu mitjà. I en relació amb la comercia- lització i l’oferta de restauració, el cònsol va destacar que han cres- cut el mercat britànic i el francès i que està previst millorar els punts de restauració. També es va informar que a Arinsal-Palesvanvendre598.000 forfets dels més de 700.000 amb Arcalís. Tot i que en els darrers cinc anys s’han perdut 100.000 forfets, un fet que la majoria atri- bueix a la crisi, aquest any ja s’ha registrat un increment respecte a l’anterior (la facturació ha passat de 10,6 milions a 10,8 milions). EMAP ha tancat amb un resultat positiu de 225.000 euros després de set temporades de pèrdues (els ingressos han crescut un 6% i les despeses s’han reduït un 2%). L’oposició va celebrar aquesta mi- llora, tot i que va avisar que les pèrdues continuen existint. Des d’Ordino, les crítiques de l’oposició massanenca no van ser gaire ben rebudes. El cònsol ma- jor, Ventura Espot, va recordar que en la facturació de grups el model de repartiment penalit- za Arcalís (dels 600.000 euros que s’hi destinen només en rep 500.000). Per tant considera que “si algú pot estar enfadat som nosaltres” i va afegir que tot i així “som gent solidària i si hem de ser un llast per a algú, que ens doninunxecpelquehemaportat i ja sortirem”. Espot també va fer al·lusió directa a Serra, de qui va dir que “ens hauria agradat que també s’hagués recordat d’Or- dino quan era ministre”. El cap de la minoria, En- ric Dolsa, creu que l’acord amb EMAP no penalitza (a més, quan hi ha poca neu es compensa amb Arcalís), tot i que es pot desfer aportant una indemnització. En tot cas aposta per mirar la qües- tió a escala de país. L’oposició de la Massana reobre el debat sobre l’acord per a Vallnord Espot respon que si el model penalitza algú és Arcalís i que si l’estació és un llast el contracte es pot trencar Política parroquial M.S.C. la massana / ordino La minoria de la Massana va indicar que l’acord amb Arcalís fa perdre diners a EMAp. tati masià la massana tanca el primer trimestre de l’any amb un superàvit de 857.000 euros El Comú de la massana ha tancat el primer tri- mestre del 2014 amb un superàvit de 857.147 euros, millorant el resultat de l’any anterior, que era de 349.574 euros. El conseller de Finan- ces, miquel llongueras, va destacar la reducció de les despeses corrents del 2,4% i l’augment de la inversió d’un 299%. també s’ha rebaixat l’endeutament global un 11,2% respecte a l’inici de l’exercici. així, s’ha passat de 19,3 milions d’euros a 17,1 milions. llongueras va indicar que se segueix amb el previst en el pressupost i que la intenció és tancar l’any amb superàvit, tal com recull el pla de viabilitat. En el consell de comú d’ahir també es va apro- var un suplement de crèdit de 6.800 euros per a les obres d’embelliment del nucli antic de Pal (el soterrament de les canalitzacions). l’import s’obté d’una altra partida que no es va exhaurir. Es preveu que els treballs costin 65.470 euros. El Comú també va anunciar que el 2 de juny començaran les obres a la carretera entre l’al- dosa i anyós. aquest tram es tallarà durant dos mesos, un fet que obligarà els veïns de l’aldosa a passar pel centre de la massana per anar a andorra la Vella. l’actuació permetrà millorar un tram estret i fer una voravia que connecta el po- ble de l’aldosa amb el camí de les Gravades. El cost és de 150.000 euros. El Comú aprova el nou cadastre d’ordino El Comú d’ordino va apro- var ahir el nou cadastre, que estava en elaboració des del 2005. Es preveu que a l’octubre es publiqui a la web. la cònsol menor, Consol naudí, va remarcar la necessitat que es vagi actualitzant periòdicament. Per altra banda, la majoria també va informar que en uns quinze dies es preveu tenir el pla de viabilitat d’arcalís, que recull el mo- del d’estació i la inversió que requereix. naudí va remarcar que una millora important seran les obres a la carretera general 3 a la Cortinada i llorts. aques- ta inversió (que puja als 4 milions d’euros) és la més important que rep la parrò- quia des del 1999. Final- ment, Espot va contestar les crítiques del fins ara lle- vador del quart, simó duró. El cònsol va lamentar que no hagi fet cap acció pel po- ble, que demana inversions al Comú quan el quart té fons, entrant en “una dinà- mica del feudalisme”, i que hagi actuat amb malícia.

publicitat14 DivenDres, 30 De maig Del 2014 AQUEST ESTIU, DESTAPA’T! Posa’t a les nostres mans Andorra la Vella • Av. Prat de la Creu, 16 • Tel.: (+376) 81 18 18 La Massana • Av. Sant Antoni, 41 • Tel.: (+376) 83 56 78 www.facebook.com/urban.ad @UrbanGyms

15DivenDres, 30 De maig Del 2014 Pirineus La fiscalia sol·licita una pena de quatre anys de presó i cinc anys de retirada de carnet per al ca- mioner implicat en l’accident de trànsit que va acabar amb la vida d’una veïna de Vilaller (Alta Ribagorça) de 39 anys, el passat 8 d’abril a la nit al Pont de Suert. L’acusació pública el conside- ra responsable d’un delicte con- tra la seguretat del trànsit ja que conduïa amb una taxa d’alcohol quatre vegades superior a la per- mesa i d’un altre d’homicidi per imprudència. A més, demana que se li apliqui l’agreujant de reincidència ja que l’home, de 35 anys i nascut a Ucraïna, ja va ser condemnat el 28 de febrer del 2013 pel jutjat d’instrucció número 4 de Pamplona per un delicte de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques. També demana que s’in- demnitzi els familiars amb una quantitat encara per determi- nar, així com que es faci càrrec dels 6.104 euros corresponents al valor del cotxe de la víctima i que indemnitzi Foment amb 4.814 euros, corresponents al valor dels danys causats a la car- retera N-230. L’accident va tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit al quilòmetre 127,7 de la N-230. El camió va envair el sentit contra- ri de la circulació i va topar fron- talment contra un cotxe. Com a conseqüència del sinistre, la conductora del turisme, una ve- ïna de Vilaller (Alta Ribagorça) de 39 anys i nacionalitat espa- nyola que viatjava sola va morir. Els mossos van fer la prova de detecció d’alcohol al conduc- tor del camió, que va quedar il·lès, i va donar un resultat po- sitiu amb una taxa de 0,54 mg d’alcohol per litre d’aire expirat. Aquesta taxa gairebé quadrupli- cava la màxima permesa per a conductors de camions, que és 0,15 mg/l. Segons recull l’escrit de la fis- calia, l’home, a conseqüència de l’alcohol consumit, va xocar pri- mer contra les barreres de pro- tecció de la carretera i es va em- portar alguns senyals de trànsit. Després, continua, va envair totalment el sentit contrari i va impactar contra un A3 condu- ït per la víctima mortal i única ocupant del vehicle. L’escrit de la fiscalia també recull que l’ho- me presentava clars símptomes d’anar begut, com ara que “li va caure el broquet per fer la prova d’alcoholèmia tres cops a ter- ra, era incapaç de col·locar-lo a l’etilòmetre i caminava fent zi- ga-zagues”. El camioner continua a la presó de manera provisional, on està des del dia de l’accident. Petició de 4 anys per al camioner de l’accident mortal del Pont de Suert L’home va ser detingut després del sinistre en quadruplicar la taxa d’alcohol permesa Tribunals Agències Tremp Imatge de l’accident a la N-230 en què va perdre la vida una veïna de Vilaller. J.m. / Segre.com L’Ajuntament de la Seu d’Urgell acaba de posar en funcionament el web Agenda.laseu.cat, en què es poden consultar tots els esde- veniments que tenen lloc al mu- nicipi, segons va anunciar ahir el consistori. L’objectiu de pu- blicar aquest web és que tothom que ho desitgi, tant urgellencs com visitants i turistes, es pugui informar de tot allò que passa a la Seu tant des d’un punt de vis- ta cultural i esportiu com social. A la pàgina d’inici d’aquest web hi ha a la part de dalt, a la dreta, un calendari del mes en curs en què estan marcats els dies que hi haurà alguna acti- vitat o esdeveniment a la Seu d’Urgell. També a dalt de la pà- gina, però a l’esquerra, hi surten els propers esdeveniments més destacats. La pàgina es comple- menta amb les activitats i els esdeveniments col·locats per ordre cronològic. Un nou web recull l’agenda d’activitats de la Seu d’Urgell promoció Imatge del nou web posat en marxa per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. aJunTamenT de la Seu d’urgell Redacció la Seu d’urgell esports ICG Software no seguirà pa- trocinant el Sedis Bàsquet. Segons ha publicat el rotatiu lleidatà La Mañana, l’empre- sa informàtica ha comuni- cat al club que no renovarà l’acord d’esponsorització de l’equip professional femení, que competeix a l’elit estatal. El Sedis i la multinacional de Torrefarrera havien signat un acord per a les tempora- des 2012-2013 i 2013-2014. Ara que s’havia de negociar la renovació, la resposta de l’empresa ha estat negativa. Durant aquests dos anys, ICG ha compartit el patroci- ni principal amb la coopera- tiva Cadí, que des de fa anys dóna suport al primer equip femení de la Seu. Segons les mateixes in- formacions, el nou presi- dent del Sedis, Pere Porta, ha reconegut que la pèrdua d’aquest patrocinador com- plica les opcions de continu- ar a la Lliga femenina. El club ja treballa per buscar un nou coespònsor. ICG Software deixa de patrocinar el Sedis Bàsquet Redacció la Seu d’urgell Les escoles municipals de Mú- sica, Art i Dansa de la Seu d’Ur- gell ja han obert el procés de les seves respectives preinscripci- ons i matrícules de cara al prò- xim curs 2014-2015, segons va informar ahir l’Ajuntament de la capital alturgellenca. Pel que fa a l’escola de mú- sica, la matrícula per als actu- als alumnes ja està oberta i es pot fer fins divendres vinent, 6 de juny. Els nous alumnes poden fer durant aquests dies la preinscripció, i la matrícula la podran tramitar el 12 i 13 de juny. Tots aquests tràmits es poden fer al centre mateix, situat a la primera planta del centre cultural Les Monges. A les escoles d’Art i de Dan- sa, les inscripcions es podran fer del 16 al 20 de juny, de manera presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, o bé per via telemàtica a la web municipal www.laseu.cat. L’escola Mu- nicipal de Dansa ofereix dues novetats de cara al curs vinent: dansa per a infants de 3 a 5 anys i dansa per a adults. D’altra banda, i a causa de la llei estatal que grava les sub- vencions, ja no es té en comp- te el model anterior, sinó que s’aplica una tarifa única per a tothom, sense fer distinció entre empadronats i no empa- dronats a la Seu. Inscripcions a les escoles de música, art i dansa la Seu d’urgell Redacció la Seu d’urgell en l’ac

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Activitats del 30 de Maig de 2014 a Catalunya - Regió7

Què fer el 30 de Maig de 2014 a Catalunya. Totes les activitats ... En aquest establiment ubicat al cor del nucli antic de Manresa, els clients ...
Read more

Diari de Girona: últimes notícies de Girona, les ...

... tecnologia i demés actualitat nacional i internacional en català, a Diari de ... company de la víctima mortal de l'accident de trànsit del passat ...
Read more

maig, 2014 | Diari Maresme

... Societat 30 de maig de 2014. Santa Maria de Mataró rep 64.000 euros per renovar l’enllumenat del temple. Matins assolellats i tardes amb ruixats
Read more

Luces del 30 de mayo de 2014 by Diario La Hora Ecuador

Luces del 30 de mayo de 2014. Upload; About; Plans & Pricing; Plans; Languages. English; Deutsch; Español; ... Diario La Hora Ecuador Follow publisher ...
Read more

Segre.com: Segre.com

Web de Noticies del Grup Segre. inici; contacte; ... 30?/persona ... que ha permès detectar mosquits tigre en més de 360 municipis espanyols des de 2014 ...
Read more

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL RESOLUCIÓ CLT ...

... des de la seva publicació al Diari ... 30 d’abril de 2015 del Consell d ... 53.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la ...
Read more

Maig agenda i resultats cccc - Coordinadora de Colles ...

II edició (Tarragona, 2014) I edició (Badalona, ... Hora: 12:30 Lloc: Plaça ... Festes del Roser de Maig a Cerdanyola del Vallès 01/05/2016. Amb ...
Read more

DOF - Diario Oficial de la Federación

... por el periodo comprendido del: 28 de febrero de 2014 al 30 de mayo de ... ¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la ...
Read more