Diari del 26 de maig 2014

50 %
50 %
Information about Diari del 26 de maig 2014
News & Politics

Published on May 26, 2014

Author: bondiand

Source: slideshare.net

Description

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui.
Que tingueu un Bondia!!! :)

PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dilluns, 26 De maig Del 2014 núm. 2.565 / any 11 OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ ESTRUCTURES Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971 nova.constructora@andorra.ad 31 de maig i 1 de juny HOTEL ROC BLANC Congreso Europeo de Crecimiento Personal PNL • Coaching • Tapping • Reiki • Yoga Mindfulness • Rebirthing w w w . c o n g r e s o c r e c i m i e n t o p e r s o n a l . c o m 12 ponents - Auditori per a més de 200 persones - Zona comercial L’Apaea advoca per unificar els criteris de les ajudes Elsdiferentscomunsapliquendiferentsbaremsperal’atorgamentdelesajudes a les activitats que fan les escoles i es donen diferències en les quanties ENTREVISTA A laura obon pàgines 6 i 7 ANDORRA pàgina 9 Àlvarez defensa la unitat de Da i el suport al Comú lauredià ANDORRA pàgina 9 la CG-3 es reobre al trànsit després de l’esllavissada ESPORTS pàgina 13 El Sant Julià venç el lusitans i jugarà competició europea “Hi hauria d’haver un sol reglament dels agents per a les set parròquies” ANDORRA pàgina 8 Detingut un home amb diferent documentació que hauria modificat 2.700 participants a la cursa del Dia de l’esport, un nou rècord de la prova ANDORRA pàgina 8 TATI mASIà ENTREVISTA A agents per a les set parròquies” AVuI éS NOTícIA pàgina 3

2 Dilluns, 26 De maig Del 2014 Escaldes-Engordany Farmàcia Guerrero Av. Carlemany, 61 - Tel.: 801 859 Pas del Pas Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *boniato? Hem d’emprar moniato. El moniato és ric en fècula i sucre. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys P ROMOCI Ó ASSESSORAMENT + RENTAT + TALL 29,95 € PERRUQUERIA CANINAVenda de complements i alimentació Cadells Toy garantits MODA A L E X A N D R A MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA tel. 85 45 25 MODA ALEXANDRA: A la nostra botiga trobaràs el teu vestit Busques un vestit per a les pròximes celebracions? EL TEMPS PLUJA I FRED PER COMENÇAR LA SETMANA Aquest mes de maig, que es va iniciar amb tempera- tures altes, a poc a poc ha anat perdent pistonada i de fet gradualment les temperatures han anat bai- xant. Avui hi haurà una pertorbació que ens afec- tarà durant el dia, amb nuvolositat molt abundant que deixarà boires i mala visibilitat a l’alta munta- nya. Les precipitacions també seran notícia i durant la tarda poden ser en forma de tempesta o xàfec. Les temperatures aniran davallant, fet que farà que les precipitacions siguin de neu cap als 1.800 me- tres. El vent bufarà de l’oest, moderat als cims. Així, ens haurem d’abrigar i tenir el paraigua a punt. Que tingueu un BonDia. Avui 13 15 17 5 5 6 mín. mín. mín. màx. màx. màx. dimArts dimecres -3/4 0/8 2/10 4/12 5/13 4/14 2/10 1/9 -1/7 1/10 5/15

3Dilluns, 26 De maig Del 2014 Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 Avui és notícia Tot i que des de l’Associació de Pares de l’Escola Andorrana (Apaea) es considera que seria important que tots els comuns utilitzessin els mateixos criteris a l’hora d’atorgar les subvenci­ ons per a activitats, la disparitat dels ajuts que concedeixen les corporacions és evident. N’hi ha que hi fan aportacions eco­ nòmiques, d’altres cedeixen es­ pais, equipaments o material, i fins fa poc n’hi havia que no do­ naven cap ajut. A més, també hi ha diferències entre la quantitat que s’ofereix, en funció de què s’atorga i a quin òrgan es con­ cedeix. Fins l’any passat, era l’Apaea la que sol·licitava a cada comú aquestes subvencions i en ser un sistema amb una única associa­ ció de pares per a tots els centres del país, els diners es destinaven a un únic pot i es repartien de forma equitativa entre les dife­ rents parròquies encara que no totes hi fessin la mateixa contri­ bució. Aquest acte de “solidari­ tat” costava d’entendre per les corporacions i fins i tot va aixe­ car alguna amenaça. De fet, al­ gun comú va informar l’entitat que si es continuava distribuint a escala nacional es deixaria de concedir l’ajut, s’assenyala des de l’associació. Els comuns entenen que les subvencions que atorguen han de revertir exclusivament en els infants de la seva parròquia però no en els de la resta. A més, hi ha una “qüestió burocràtica”, com indiquen des de l’Apaea. Així, a l’hora de justificar el pro­ jecte al qual anaven destinats aquests diners era complicat de fer entendre a una corporació que amb la subvenció es volien editar 5.000 revistes quan l’Es­ cola Andorrana de la parròquia en qüestió tenia poc més d’un centenar d’alumnes. Per tot plegat, a partir d’aquest any, és la junta d’esco­ la de cada centre la que dema­ na l’ajuda (l’òrgan en què estan representats tots els actors del sistema educatiu). I és la direc­ ció de cada escola que decideix a quines activitats en horari es­ colar no lectiu es destina aquest import. Aquest fet obre la porta a l’aparició d’un tracte diferen­ cial entre els alumnes de cada parròquia, un fet que no van ne­ gar des de l’Apaea tot i que van deixar clar que la seva filosofia es basa a garantir un accés igua­ litari a tots els serveis o activi­ tats. Aquest és el cas del servei de cuina que gestiona l’entitat, i que fa que un infant d’Escaldes­ Engordany i un d’Ordino paguin el mateix preu per àpat quan els costos no són iguals en els dos casos. Des de l’Apaea es recorda que amb l’Escola Andorrana el que es volia és que hi hagués un pro­ jecte comú en tots els centres del país. Per aquest motiu es va crear una associació de pares única. I això, sovint, costa d’en­ tendre, indiquen des de l’entitat. Per aquest motiu es considera que si els comuns establissin un mateix criteri per concedir les subvencions tot seria més fàcil ja que aquest funcionament di­ ferent és una font de problemes constant. A tot aquest afer s’hi afegeix la qüestió de les competències. Perquè, ¿correspon als comuns assumir aspectes relacionats amb l’àmbit de l’educació? ¿O és el Govern qui ha de fer front a tot el que es refereix a aquesta matèria? Així, si atenem a les subven­ cions que les corporacions des­ tinen a l’Escola Andorrana per a activitats, Canillo entrega 3.000 euros per a aquest curs, el ma­ teix import que es va concedir l’any passat. El Comú d’Encamp també preveu una aportació per aquest concepte. Al centre d’En­ camp s’hi han destinat 4.190 euros i també preveu 1.750 euros per al del Pas de la Casa, que és compartit per l’Escola Andorrana i la Francesa. L’ajuda es concedeix en funció del nom­ bre d’alumnes i, com que en els darrers anys s’ha mantingut es­ table, l’aportació també. A Ordino, la concessió de les ajudes es fa en funció de tres elements. D’una banda hi ha una part fixa, mentre que un 25% depèn dels pressupos­ tos presentats i un 25% més del nombre d’infants inscrits. Ara per ara es desconeix l’im­ port per a aquest curs perquè l’APA encara no ha presentat la sol·licitud. En els darrers anys ha girat al voltant dels 4.600 euros. A la Massana, el Comú destina 2.400 euros a subven­ cionar les activitats de l’Escola Andorrana. La quantitat es cal­ cula segons el nombre d’alum­ nes i es manté estable. En el cas de Sant Julià de Lò­ ria, la subvenció és de 1.000 eu­ ros per a la junta d’escola i 1.000 més per a l’APA. En aquest cas, no es té en compte el nombre d’alumnes del centre. Tot i que el Comú va indicar que cada any s’ha ofert el mateix import, fonts de l’Apaea van exposar que quan aquesta entitat ho sol·licitava no havien rebut mai cap ajut. En relació amb Escaldes­En­ gordany, el Comú destina 5.048 euros a l’Apaea pels 631 alum­ nes que té. A Andorra la Vella, en canvi, no hi ha una aportació econòmica sinó que es fa a tra­ vés de la cessió de locals, de ser­ veis tècnics i material. Disparitat en el criteri d’atorgament d’ajudes escolars entre els comuns L’Apaea creu que seria important unificar les normes de les subvencions per a activitats per garantir la igualtat Contribució de les parròquies als col·legis M.S.C. andorra la Vella Les subvencions s’utilitzen per a activitats que es fan en horari escolar però no lectiu. tati masià alguns comuns no compartien que l’aPa repartís els ajuts entre els diferents centres ara s’ha optat perquè sigui cada escola la que gestioni els diners que rep del Comú

OPINIÓ4 Dilluns, 26 De maig Del 2014 La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. jordi serret i estopà Hi ha qui percep la soledat com un turment, una mena de maledicció que constata un inequívoc fracàs personal. De fet, per molta gent, que un individu vagi sol al cinema o se’l vegi sopar sol en un lloc públic equival a constatar l’estatus de trista figura errant. Els solters carregats d’anys acostumen a aixecar certes suspicàcies, per no dir sospi- tes, que alberguen una flagrant incapacitat per establir lligams amb els altres i això els ha dut a les penalitats d’un aïllament afectiu. L’èxit de les xarxes socials radica en el fet que una bona part de l’anecdotari de la nostra quotidiani- tat ja no ha de malviure en l’anonimat. Aquell pensament condemnat al ressò cavernós i solitari de la nostra ment pot escampar-se als quatre vents, i aquella instantània que tan sols havia de ser registrada per a la nostra mirada pas- sa a exposar-se a les galeries d’un museu públic. La mateixa biologia ens diu que res de bo surt de la iso- lació, i que l’existència independent de l’espermatozou i l’òvul esdevé inútil si no coincideixen en un punt de l’espai. Formar part del grup amb convicció de militància referma la nostra seguretat en nosaltres mateixos, ja que en ser de- gudament contextualitzats ens signifiquem; en ajudar els altres obtenim proves fefaents de la nostra bondat; en ser premiats amb una festa sorpresa d’aniversari, la temptació passatgera de pensar que la nostra existència és irrellevant s’esvaeix en un cel clar i resplendent. En canvi, en el pou de la soledat sols hi ha espai per a un silenci mortuori, en què un buit incapaç de ser omplert amb res malmet els temps que se’ns ha atorgat, escampant l’existència per la planura d’un desert agrest on la joia de viure no és ben rebuda. La soledat va ser un tema recurrent en els quadres del pin- tor nord-americà Edward Hooper. Els personatges que hi apareixen semblen estar lluny de la seva llar, tant asseguts com dempeus apareixen sols, llegint una carta asseguts a la vora del llit d’un hotel o bevent en la barra d’un bar, mirant per la finestra d’un tren en marxa o llegint un llibre en el vestíbul d’un hotel. Els seus rostres són vulnerables i introspectius. Potser acaben de deixar algú o els han dei- xat a ells, estan a la caça de feina, sexe o companyia, a la deriva en llocs de pas. Sovint és de nit i, per la finestra, as- setgen l’obscuritat i l’amenaça del camp obert o de la ciutat desconeguda. Hooper ens convida a no mirar amb mals ulls la soledat. Els seus personatges no s’oposen a la companyia per se, al contrari, en posar en un mateix espai –com en la cafeteria d’una gasolinera al bell mig d’una carretera perduda entre boscs– individus solitaris prenent cafè, anàlogament ab- sorts en els seus pensaments, introdueix el benèfic efecte d’atenuar l’opressiva sensació que té cadascun d’ells de ser l’únic que està sol en el món. Els altres semblen haver-los traït de múltiples i difuses maneres, llançant-los a la so- litud d’una cafeteria perduda, que no resulta ser un exili forçat sinó un refugi contra el rerefons de la nit i els bos- cos indòmits. Aquest últim lloc fronterer de la humanitat pot generar un sentiment d’afinitat amb els nostres sem- blants, molt més intens que a plena llum del dia a la ciutat envoltats de gent, en ser conscients del vast món d’allà fora, als kilòmetres de boscos d’un territori no humà on les branques cruixen de tant en tant sota les petjades d’ós- sos i guineus. És la soledat la que ens pot facilitar un clar coneixement de la causa per la qual volem apropar-nos als altres. De la mateixa manera que encetava aquestes línies asseve- rant que hi ha qui percep la soledat com un símptoma ne- gatiu, podria dir-se que hi ha qui desconfia de la gent que no sap estar sola. Tanmateix, algunes relacions amistoses i de caràcter amorós no sempre responen a un desig sin- cer de complementació i enriquiment. El pànic de veure’s mal acompanyat per un mateix pot establir associacions regides per un afany merament proteccionista davant les inclemències del desemparament, transigint en qüestions que poden resultar contràries a les pròpies conviccions, però que són tolerades com un mal menor. Hi ha qui, mal- grat no tenir cap interès per la persona que té al costat, té la necessitat d’iniciar una conversa del tot innecessària i venial per no sucumbir a un silenci intimidador que el consumeix fent-lo sentir vacu i desaprofitat. Fins i tot es pot arribar a la conclusió que la incapacitat de fer molt po- ques coses solitàriament pot ser un indici de parasitisme o inoperància, una mena d’addicció malaltissa de qui té les cames perfectament i no sap caminar sense crosses. M’agrada pensar en la soledat com un vagó de tren en el qual hom pot viatjar com a únic passatger, quan li ve de gust comprar un bitllet. Mirant per la finestra passen pel teu davant inspiradors retalls de privacitat, deixant-te veure una dona que agafa una tassa de l’estant d’una cui- na, abans de transportar-te al pati on dorm un gos en la seva caseta, o tot seguit et du a un parc en què un nen rep una pilota llançada per algú que no has arribat a veure. Et dóna l’oportunitat de poder formar part del món sense intervenir-hi directament. no has de reaccionar, ni mos- trar-te, ni definir-te, el tren fa que el futur i el passat s’en- calcin amb prestesa, mentre el soroll de les rodes recorrent les vies et fa perdre’t en una mena d’encanteri on els pen- saments s’encalmen. És un temps també per retrobar-te amb el teu rostre reflectit en el vidre, una imatge present que s’accepta amb naturalitat sense posar-hi massa ob- jeccions. Llavors el vagó s’atura i surts a l’andana i et fa sentir bé estirar les cames, dónes una ullada a la multitud i afortunadament quatre o cinc rostres afectuosos t’estan somrient i diuen: que bé que hagis tornat. TRIBUNA una estona al vagó Elscomunsatorguenalesdiferentsescolesdiver­ sos tipus d’ajudes, tot i que des de l’associació de Pares d’alumnes de l’Escola andorrana (apaea) es considera que seria interessant que hi ha­ gués un criteri únic. a més a més, i des d’aquest mateix curs escolar, són les juntes d’escola dels diferents centres les que demanen les respecti­ ves subvencions a les corporacions comunals per després destinar­les a diferents activitats, des­ prés que alguns comuns no es mostressin d’acord amb el sistema de solidaritat que s’aplicava des de l’apaea, que consistia a demanar les ajudes i posar­les totes en un pot comú per després fer un repartiment entre les diferents escoles. D’aques­ ta manera, hi havia comuns que no entenien que els diners que donaven no anessin destinats, de manera exclusiva, als alumnes de la seva parrò­ quia. Un altre dels aspectes que hi ha sobre la taula és el relatiu a les competències dels comuns ja que es tracta de l’àmbit d’educació i cal veure fins a on han de contribuir en aquestes activi­ tats. El que és cert és que els criteris haurien de ser els mateixos arreu perquè no hi pugui haver diferències entre uns centres i altres en funció de la parròquia, ja que els alumnes han de po­ der gaudir de les mateixes condicions. Per tant, potser caldria que les corporacions pactessin la unificació de criteris. Unificar criteris EDITORIAL jordi Cerqueda Antoni riberaygua La cursa popular Illa Carle- many del Dia de l’esport per a tothom bat un nou rècord de participació i arriba als 2.700 participants, per so- bre de les previsions. Antoni Riberaygua ha ad- mès que ha plegat pel refús dels mandataris comunals a la reforma, tot i que inici- alment es va dir que aquest no n’era el motiu principal.

publicitat 5Dilluns, 26 De maig Del 2014 Mai uns Tercers t’havien donat tant! Totes les cobertures, límits i garanties, estan detallades en el condicionat general Premiem als bons conductors fins a un 60% de descompte Fenòmens de la natura, danys per pedregades, inundacions,... Assistència des del km 0 NOVETATS 2014 Et donem més Avantatges exclusius en el taller de confiança 50% de la franquícia Cotxe de substitució il·limitat Peritatge al moment No penalitzem el 1r sinistre Assistència en viatge per a les persones ASSEGUR, S.A. · UNIÓ I ALIANÇA DE PREVISIÓ, S.A. OFICINA CENTRAL C/ Pau Casals 10, planta 2 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 876 555 · Fax (+376) 860 759 OFICINA PYRÉNÉES Av. Meritxell 11, planta 3 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 804 850 · Fax (+376) 860 759 www.assegur.com atencioclient@assegur.com www.facebook.com/AssegurAndorra

6 Dilluns, 26 De maig Del 2014 ¿Quin és el balanç fins ara del grup de treball dels agents de circulació? De moment el que estem fent en les diferents reunions és es- tudiar quines són les diferències que hi ha entre els reglaments dels serveis de circulació de to- tes les parròquies. La nostra idea seria que hi hagués un únic reglament dels serveis de cir- culació i no que cada parròquia tingués el seu. Això suposaria que en cas que hi hagués mo- bilitat no s’haguessin de mirar segons quins punts de les re- gulacions actuals perquè hi ha aspectes que són diferents. Per exemple, no en totes les parrò- quies els agents de circulació co- bren el mateix i si, per exemple, hem d’anar a fer un servei a una parròquia on es cobra menys doncs potser no ens interessarà. Si hi ha una llei dels agents de circulació, el més lògic se- ria que tots els reglaments fossin gairebé iguals, ¿no? Sí, però el cert és que hi ha alguns elements que cada comú introdueix o hi ha llacunes en alguns reglaments i divergèn- cies, i també ens trobem que hi ha articles de la llei que no s’han desenvolupat. O sigui que del que ens estem adonant amb l’anàlisi que ara estem fent és que hi ha diferències entre els diferents reglaments. La llei diu, per exemple, que els reglaments de cada parrò- quia seran els que definiran els permisos administratius, però hem comprovat que no sempre és així en totes les parròquies. D’aquesta manera, a Ordino hi ha quatre pàgines referents a aquesta matèria, mentre que a Escaldes-Engordany no se’n diu res. En molts casos els permi- sos són similars als que estipula la Llei de funció pública, però el cert és que la nostra llei diu expressament que els permisos s’han de regular en els regla- ments respectius. També hi ha alguns reglaments que semblen que són de copiar i enganxar en relació amb el que ja diu la llei. ¿Us perjudica el fet que no estiguin els permisos en al- guns reglaments? El que hem vist és que en al- gunes parròquies s’especifiquen quins són els permisos i en d’al- tres no, tot i que en general els permisos a què tenim dret són els mateixos que surten a la Llei de funció pública, però, com he dit, la llei dels agents de circula- ció és clara i diu que aquest punt s’ha de regular a través dels re- glaments, cosa que no sempre es compleix. La nostra intenció és que no hi hagi tantes diferèn- cies entre uns reglaments i uns altres, tenint en compte que tots tenim la mateixa llei. Aquesta qüestió és fona- mental per a la mobilitat, així doncs... No és tant per la mobilitat com per unificar el que diuen els reglaments. Si tots portem el mateix uniforme no s’entén per què hi ha set reglaments diferents. Podem entendre que hi hagi, per exemple, diferèn- cies d’uniformitat com, per dir alguna cosa, que els agents de circulació no hagin de portar les botes d’estiu al Pas de la Casa perquè allà sempre fa fred, però som un únic cos d’agents de cir- culació i no set. Per això el que hauria d’haver-hi és un sol re- glament. A més, les tasques que fem tots els agents són les ma- teixes: vigilem els edificis comu- nals, fem les rondes, controlem la circulació i fem educació a les escoles o acompanyament a les comitives fúnebres. Aquesta és la nostra feina a tot arreu i per això no s’entén com hi pot haver diferències en els reglaments. ¿Què ha impulsat els agents de circulació a treballar con- juntament? Jo personalment penso que és important que hi hagi un intercanvi de parers entre nos- altres i puguem saber què passa en una parròquia o una altra. Tots portem el mateix unifor- me i a vegades sobta quan visi- tes una parròquia que no és la teva i veus que hi ha diferènci- es. Sí que hi ha un cert males- tar, això no ho negarem. I és que s’ha de tenir en compte que passem moltes hores al carrer i hem d’aguantar moltes situaci- ons, fet que pot comportar que alguns agents de circulació es cremin, cosa que li pot passar a qualsevol persona amb la seva feina. Jo personalment no tinc cap conflicte amb ningú i faig la meva feina bé, el que passa és que sempre tens inquietuds per veure com es treballa a la resta de parròquies. Sembla que en algunes par- ròquies el clima laboral és molt bo i en d’altres no tant, per dir-ho suaument... Exacte. Crec que a les parrò- quies centrals és on es treballa amb més estrès perquè tothom baixa a treballar i després mar- xa. Per això la feina pot ser dife- rent pel seu volum, però també s’ha de tenir en compte que en algunes parròquies hi ha menys agents. A ningú li agrada que li diguin que no està fent una cosa bé, com nosaltres hem de fer cada dia, ni que li posin una multa. A nosaltres se’ns veu molt i som la imatge del país per als turistes. Entrevista “Hi hauria d’haver un sol reglament dels agents per a les set parròquies” La portaveu del grup de treball dels agents de circulació, Laura Obon, considera que “si tots portem el mateix uniforme, no s’entén per què hi ha set reglaments”. Obon explica que l’anàlisi dels diferents regla- ments parroquials que s’han elaborat en aquest àmbit és la prioritat per al grup de treball. “Som un únic cos d’agents de circulació i hi hauria d’haver un sol reglament a les set parròquies”, recalca. Laura Obon, portaveu del grup de treball dels agents de circulació Julià Rodríguez andOrra La VeLLa els responsables comunals ens agraeixen que no ens quedem passius Una cosa que necessitem és formació perquè avui en dia no se’n fa Voldríem que la diada de circulació fos més festiva i menys protocol·lària tati masià

ANDORRA 7Dilluns, 26 De maig Del 2014 ¿Què necessiteu, així doncs, per fer millor la feina que es- teu fent? Una cosa que necessitaríem és més formació en totes les parròquies, perquè la veritat és que avui en dia no se’n fa. A Es- caldes-Engordany, per exemple, tenim una persona que s’encar- rega d’aquesta tasca, però no passa igual en altres parròqui- es. Algunes vegades només es tracta de fer un repàs de com fer algunes coses, però només això tampoc es fa a tot arreu. És un altre dels àmbits en què tampoc hi hauria d’haver diferències. ¿Aquest grup de treball dels agents de circulació hauria de donar peu a la creació d’un sindicat? De moment, no. Per ara no- més volem ser un grup de tre- ball, perquè tan sols en la qües- tió dels reglaments creiem que hi ha molta feina a fer i necessi- tarà un cert temps. ¿Quina ha estat la receptivi- tat dels responsables comu- nals durant la reunió que hi vau mantenir? Els responsables comunals ens agraeixen que ens movem i que no ens quedem passius. En principi ells no estan en contra del que estem fent i, a més, el que nosaltres no farem és mos- segar la mà que ens alimenta. La nostra intenció és continuar re- unint-nos com a grup de treball i també mantenir contactes pe- riòdics amb els caps. Hi ha mol- ta gent que fa molts anys que és agent de circulació i ja no els interessa moure’s gaire, però al- tres fa menys que ho som i cre- iem que moltes coses les podem arreglar entre nosaltres, en lloc de queixar-nos. El que és clar és que en totes les parròquies te- nim les mateixes inquietuds. ¿És urgent modificar la Llei dels agents de circulació? De moment el més impor- tant per a nosaltres és aconse- guir que hi hagi un únic regla- ment per a totes les parròquies i que els articles que hi ha a la llei actual es desenvolupin a través d’aquest reglament, perquè hi ha aspectes que no s’han desen- volupat. Sí que es pot dir que la llei actual és una mica vella, però el que ara ens interessa més és tenir un únic reglament. Ja heu comprovat també, per exemple, que no tots els agents de circulació cobren el mateix... Hi ha complements de lloc que són diferents o els triennis, per exemple. No hem vist qui- nes són les quantitats totals, però sí que ja ens hem adonat que també en aquest punt hi ha diferències entre unes parrò- quies i unes altres, cosa que no és lògica quan es tracta de fer les mateixes funcions. ¿La mobilitat dels agents entre les parròquies és una cosa positiva? Creiem que sí, i a més és una cosa que ja s’ha fet. Estem par- lant d’una qüestió que no és nova. Jo, per exemple, he tre- ballat a Ordino quan ha vingut el Tour i he anat a la Massana quan hi ha hagut esllavissa- des. En això no hi ha cap pro- blema perquè, per exemple, a Escaldes-Engordany som molts i encara que hi hagi gent treba- llant a la teva parròquia alguns agents poden anar a una altra. ¿Us sentiu una mica dece- buts per no haver estat con- sultats per reformar la Llei de funció pública, que era una de les prioritats de la le- gislatura? Nosaltres el que veiem és que moltes vegades es diu al carrer que els funcionaris no treba- llen, però el que és clar és que nosaltres ens vam presentar al seu dia per fer aquesta feina quan va sortir l’edicte, i qualse- vol s’hi podia haver presentat. Hi ha una persecució contra els funcionaris, tant aquí com en altres llocs, i el problema és que no se sap diferenciar entre uns funcionaris i altres. No es pot dir que siguem uns privilegiats i s’ha de recordar que al seu moment ningú vo- lia les feines que s’oferien per edicte. Heu detectat que a Escaldes- Engordany no es cobreix el cent per cent en cas de bai- xa per malaltia laboral, per exemple, en relació amb al- tres parròquies... De moment aquesta qües- tió és a la comissió consultiva d’Escaldes-Engordany. Tal com nosaltres entenem la llei, crec que en aquest tema no hi ha cap dubte. S’ha de tenir en compte que només hi ha una parròquia en la qual no es paga aquest cent per cent, fet que indica que la llei és clara en aquest aspecte. Pel que fa a Andorra la Vella s’ha constatat un increment d’expedients disciplinaris... D’aquest tema també se n’ha parlat al grup de treball, però la nostra idea és ser neutrals i mirar les coses des de la bar- rera. El que creiem és que si hi ha aquest problema, ja té el seu sindicat comunal perquè els ajudi, tot i que nosaltres també ho farem, si podem. I és que la nostra idea inicial, com he ex- plicat, és treballar en la qüestió dels reglaments perquè tots si- guin iguals. Si hi ha aquest problema, per exemple, el més lògic és el que tractin a Andorra la Vella, que és on s’ha constatat. Nosaltres no ens volem ficar en uns ter- renys que no siguin els nostres, perquè el que volem és ajudar a fer la feina més fàcil. ¿Estan els agents de circu- lació prou reconeguts com a professió, tenint en compte, per exemple, que són una mica la imatge del país per als turistes? Estem acostumats que els vi- sitants ens demanin de tot. Pot- ser això no està prou reconegut, però el cert és que fem la nostra feina. Tampoc ens queixem per- què és una part de la nostra tas- ca. Pel que fa a altres funcions, per exemple, s’ha de recordar que la gent ara aparca millor i és més difícil que hagis de retirar un cotxe. Crec que ens respec- ten en general, tot i que sempre hi ha excepcions i si algú no ho fa amb nosaltres tampoc ho fa amb la policia. En aquest sentit crec que moltes vegades la nos- tra millor arma és el diàleg. ¿Hi va haver boicot dels agents a la celebració en- guany de la diada de circula- ció, tenint en compte la poca assistència que hi va haver? No crec que hi hagués cap tipus de boicot, el que passa és que ja fa nou anys que se cele- bra i a més enguany ha caigut en dissabte, dia en què hi ha molta feina a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Potser hi podria haver una mica més d’incentius per assis- tir-hi, i abans es feia l’entrega de diplomes, per exemple, de les formacions. El que voldríem és que fos una diada més festiva i no tan protocol·lària com pas- sa ara. Amb la diada passa com amb totes les festes, que van perdent. tati masià 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 26 DE MAIG AL 8 DE JUNY 16,50 € KG 8,90 € KG 5,95 € KG 6,20 € KG 3,20 € SAFATA 5,23 € KG 7,90 € KG 7,90 € KG 2,80 € SAFATA 13,50 € KG 8,95 € KG ENTRECOT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE VEDELLA EXTRA “Carn d’Andorra” ESTOFAT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” XURRASCO DE VEDELLA “Carn d’Andorra” HAMBURGUESES DE VEDELLA X 4 UNITATS “Carn d’Andorra” CARN PICADA DE VEDELLA “Carn d’Andorra” ROSTIT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” HAMBURGUESES DE POLTRE X 4 UNIT “Ramaders d’Andorra” ENTRECOT DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” XAI A QUARTS (TALLAT) “Carn d’Andorra” OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT VARIAT 500 GR. CONTRACUIXA DE POLLASTRE 500 GR. HAMBURGUESA DE PORC 4 UNIT. 500 GR. BOTIFARRA CRUA (Amb escalivada) 500 GR. CARN PICADA DE PORC 500 GR. CROQUETES DE POLLASTRE FREGIDES 500 GR. XISTORRA 500 GR. ENSALADA RUSSA 250 GR. XORIÇO EXTRA CULAR 250 GR. GALANTINA

ANDORRA8 Dilluns, 26 De maig Del 2014 i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) Nou rècord de participants a la cinquena edició de la cursa popu- lar Illa Carlemany del Dia de l’es- port per a tothom. I és que unes 2.700 persones es van calçar ahir les sabatilles esportives i van omplir de verd els principals car- rers d’Escaldes-Engordany i An- dorra la Vella, superant d’aques- ta manera les previsions que s’havien marcat per a aquest any, que eren, tal com va recordar el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Cerqueda, arribar a unes 2.200 persones. Tant Cerqueda com el responsable de màrqueting d’Illa Carlemany, Andreu Invernon, van destacar que es tracta de tot un èxit tant de participació com de la part organitzativa, si bé de cara a l’any que ve s’analitzaran canvis ja que en aquesta edi- ció s’ha pogut constatar que “la sortida ja no dóna per a més”, segons Cerqueda, i per tant cal avaluar com combinar els dos recorreguts, el de cinc i el de dos quilòmetres, perquè hi hagi es- pai suficient per a tothom. Cerqueda va remarcar que de cara a l’any que ve ja es pot pen- sar a arribar als 3.000 partici- pants i va afegir que fins i tot ja es comença a donar participació de gent de fora del país. El més important, però, és que es tracta d’una carrera en què prenen part “tant nens com pares i avis” i a banda dels resultats que alguns esportistes puguin aconseguir es vol promoure la idea que és una cursa per fomentar els hàbits de vida saludables. “No és una cursa per fer rècords”, destacava Cer- queda, alhora que afegia que es tracta d’una prova per fomentar “la salut”. En cinc quilòmetres masculí el vencedor va ser Abdeslam Lo- uah, que, de fet, ja sap el que és guanyar aquesta cursa. Ahir es va mostrar satisfet per haver-se endut la victòria ja que “la com- petència és forta” i va destacar que aquest recorregut, més pla a l’inici, li agrada més. En cate- goria femenina es va imposar Laura Orgué, que era la primera vegada que competia en aquesta cursa i va destacar que no s’espe- rava adjudicar-se la victòria, ja que no acostuma a córrer aques- tes distàncies i menys en asfalt. Tant Louah com Orgué van asse- nyalar l’elevada participació en la cursa i que es tracta d’una “bona iniciativa”, tal com va comentar la vencedora, ja que hi prenen part persones de perfils molt di- versos. Per la seva banda, Louah va posar en relleu que és impor- tant que cada vegada hi hagi més participació en una cursa que va qualificar de “familiar”. De fet, i com en les edicions anteriors, van ser nombroses les famílies que hi van prendre part al complet. Uns 2.700 participants a la cursa del Dia de l’esport per a tothom Nova xifra rècord en una prova en què vencen Abdeslam Louah i Laura Orgué Carrera popular Illa Carlemany La cursa va tornar a ser multitudinària. tatI masIà M.F. esCaldes-engordany El grup parlamentari socialde- mòcrata ha presentat dues pre- guntes al Govern, a què haurà de respondre en la sessió del Consell General del 3 de juny. Una d’elles fareferènciaalamancaderespos- ta a la demanda d’informació de la consellera Mariona González sobre els serveis d’assessorament i de relació especial a l’adminis- tració general, i l’altra és relativa al projecte de llei del fons de re- serva de la CASS. El president del grup parlamentari socialde- mòcrata, David Rios, pregunta al Govern per la demanda d’infor- mació presentada per González “i que per ara no ha estat lliurada pel Govern”. Més concretament, González va sol·licitar “una rela- ció de totes les persones físiques o jurídiques que han prestat ser- veis d’assessorament o de relació especial a l’administració general amb especificació de la periodici- tat, de l’import de la retribució i, si escau, dels avantatges en espè- cie de què hagin pogut gaudir”. El PS reitera la demanda sobre els serveis de relació especial Consell general Redacció andorra la vella La policia ha informat de la detenció d’un home de naci- onalitat andorrana i 64 anys acusat d’un presumpte delicte contra el tràfic jurídic. La in- vestigació es va iniciar arran de la denúncia del director del de- partament de gestió de perso- nal d’una empresa del país, per les irregularitats detectades en la documentació d’aquesta per- sona, un dels seus empleats. El presumpte autor hauria alterat certificats de naixement i llibres de família, que hauria utilitzat i lliurat a diferents es- taments oficials perquè li fos- sin entregats altres documents públics oficials. Entre la docu- mentació que se li va trobar en possessió seva i que va ser segrestada per la policia hi ha passaports andorrans, targetes sanitàries de la Caixa Andorra- na de Seguretat Social i permi- sos de conduir andorrans amb dates de naixement diferents; igualment tenia dos passa- ports, dos DNI i un permís de conduir espanyols, també amb diferents dates de naixement. Arran d’aquests fets, el 21 de maig els agents van proce- dir a la detenció de l’home. En l’escorcoll fet en el seu domicili es van trobar diferents docu- ments públics del Principat i estrangers, amb alteracions de contingut, i diferents estris destinats a realitzar aquestes modificacions. L’home ha pas- sat a disposició judicial. Detingut un home amb diferent documentació que hauria modificat successos La documentació que es va trobar a l’home. Cos de polICIa Redacció andorra la vella Mans Unides ha donat per tancada la campanya 2014, en què ha aconseguit recaptar 137.363 euros per dur a terme els diferents projectes solida- ris. Un total de 66.825 euros són els corresponents als dona- tius que s’han fet als comptes bancaris, mentre que 44.071 més corresponen a l’aportació feta pel Govern. Des de l’enti- tat també posen en relleu que es van recaptar més de 12.000 euros a les col·lectes que es van fer a les esglésies parro- quials. El Camerun, el Senegal, Guinea-Conakry i Benín són alguns dels països als quals van destinats aquests diners, per plasmar-hi diferents projectes. Mans Unides tanca la campanya amb 137.363 € solidaritat Redacció andorra la vella

ANDORRA 9Dilluns, 26 De maig Del 2014 El president del comitè parro- quial de Demòcrates per An- dorra de Sant Julià de Lòria i conseller de Comú, Carles Àl- varez Marfany, va defensar la unitat d’aquesta formació i el suport que ofereix a la corpo- ració laurediana, encara que aquesta s’hagi desmarcat de l’acord assolit amb el Govern per a les competències i trans- ferències. Àlvarez va remarcar que la postura del comitè par- roquial és de “suport al Comú”. En aquest sentit va explicar que el posicionament del Comú lauredià respecte a la modifica- ció de la llei de competències i la congelació de les transferèn- cies s’ha portat a debat al comi- tè local. I tot i que “sempre hi ha divergències” i persones que voldrien altres postures, els membres “entenen que cal se- guir aquesta línia”. Per aquest motiu va destacar que “el comi- tè ho acata”. Àlvarez va exposar que encara que alguns mem- bres del comitè local són conse- llers generals, no hi ha cap in- compatibilitat a donar suport a la posició de la corporació. El que el president del co- mitè parroquial de DA de Sant Julià de Lòria va deixar clar és que no hi ha cap enfronta- ment a les files de la formació que la puguin fer trontollar. En aquest sentit va assegurar que no hi ha cap mena de trenca- dissa i que hi ha una coalició entre Demòcrates per Andorra i Unió Laurediana, que és per a quatre anys, i que la intenció és seguir-la defensant. Àlvarez Marfany nega d’aquesta manera les parau- les de l’oposició dient que a la minoria li agradaria que les desgràcies que li passen a ella arribessin als altres. Àlvarez defensa la unitat de DA i diu que dóna suport al Comú Indica que el comitè parroquial “acata” la postura respecte a les competències Sant Julià de Lòria El president del comitè local de DA de Sant Julià i conseller de Comú, Carles Àlvarez. TaTi maSià M.S.C. SaNT JULià DE LÒRia El Comú d’Andorra la Vella in- forma del tancament al trànsit del carrer Pompeu Fabra avui, de les tres a les cinc de la tarda, per causa de treballs de neteja del clavegueram per part del servei d’Higiene Pública, que hi tindrà emplaçat un camió amb un equipament especial d’aigua a pressió. D’altra banda, demà dimarts, de les 6.00 a les 7.20 hores, estarà tancat a la circu- lació de vehicles el carrer Maria Pla. Hi haurà un camió estacio- nat que realitzarà la descàrrega de diversos materials. Tancaments temporals en dos carrers a Andorra la Vella Trànsit Redacció aNDoRRa La vELLa Encamp El Comú d’Encamp organit- zarà aquest dimecres vinent una reunió informativa di- rigida a tots els ciutadans. L’objectiu és donar a conèixer la situació financera i la ges- tió feta pel Comú. L’acte tin- drà lloc a la sala La Valireta a les 21.30 hores i es repetirà l’endemà a les 20.00 hores, a la sala de conferències del Pas de la Casa. Reunions informatives Protecció Civil, el departa- ment d’Ordenament del Ter- ritori i els representants dels comuns d’Ordino i la Massa- na van decidir ahir obrir par- cialment al pas de vehicles la CG-3, que havia quedat talla- da per una esllavissada. Així, pels volts de les 14.30 hores es va posar en funcionament un dels tres carrils de la carretera per baixar cap a la Massana i el desviament pel càmping de Santa Caterina per pujar cap a Ordino. La via es reobrirà to- talment dijous. D’altra banda, la carretera del coll d’Ordino va patir també dissabte a la nit una esllavissada de terra. El trànsit es va tallar al tram entre Canillo i el coll, a 600 metres del desviament de la cruïlla de Montaup. Les bar- reres dinàmiques van aturar l’esllavissada però la terra es va esmunyir per les xarxes de protecció fins a la calçada. El tram de carretera va tornar a ser obert ahir diumenge cap a les 19 hores. La CG-3 es reobre al trànsit després de l’esllavissada Successos L’esllavissada de terra a la carretera del coll d’Ordino. R.R. Redacció La maSSaNa

ANDORRA10 Dilluns, 26 De maig Del 2014 La 21a edició d’Andoflora es va concloure ahir amb un balanç sa- tisfactori per part de la corpora- ció. “El resultat ha estat molt po- sitiu ja que els tallers han tingut una gran acceptació i s’han pogut realitzar tots els espectacles i activitats previstos a l’aire lliu- re, modificant algun horari”, va destacar la consellera de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sos- tenibilitat, Jael Pozo. De fet, des del Comú van assenyalar que to- tes les accions culturals, lúdiques i de conscienciació mediambien- tal han tingut una “alta participa- ció”, malgrat que les condicions meteorològiques durant el cap de setmana no han estat favorables. Pozo va posar en relleu que “Andoflora és una bona plata- forma de promoció per als es- tands participants”. En total hi han participat divuit estands de jardineria, floristeria, decoració i artesania, que tot i que van fer una valoració positiva explicaven que quan el temps acompanya les vendes són superiors. Pel que fa a l’afluència, tot i que no es rea- litza un comptatge, un indicador és l’elevada entrada de vehicles a l’aparcament de les Fontetes. La consellera de Cultura va destacar, també, l’animació du- rant els tres dies, ja que “l’ob- jectiu és oferir tot un ventall de propostes atractives per atraure el públic a la fira”. L’espectacle de l’ENA Traços, la jove companyia Sombons.kom, els actors de K- Das-Q, l’Esbart Valls del Nord, el grup de gospel de la Massana i la Grossband han configurat l’ofer- ta cultural. També els tallers han tingut bona acollida, sobretot el de cosmètica natural i els in- fantils. Andoflora es va tancar amb l’entrega de premis del concurs d’aparadors, per part de l’Acelma. Balanç satisfactori per “l’alta participació” a Andoflora Pozo destaca com a element indicatiu l’entrada de vehicles a les Fontetes La Massana La fira Andoflora es va cloure ahir després de tres dies d’activitat. tati Masià Redacció La Massana Dissabte i diumenge d’aques- ta setmana, Andorra esde- vindrà la seu de la tercera edició del Congrés europeu de creixement personal, en què prendran part experts de crei- xement personal, reeducació emocional i psicoterapèutica. En aquesta trobada s’aborda- ran temes com ara l’autoes- tima, la llibertat, el control de les emocions, la ment i l’energia, la relaxació i les se- ves tècniques, la meditació i el pensament positiu i la salut emocional. A través de ponències, tallers i taules rodones els diferents professionals mos- traran als presents la manera de buscar i trobar l’equilibri emocional i resoldre conflic- tes interns. La cita arrencarà dissabte a un quart d’onze del matí a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes- Engordany amb la presen- tació i la ponència de Sílvia Monné, que parlarà de mind­ fulness per a nens i adults. Tot seguit, s’abordarà la millora del creixement personal de la mà de Jean-Louis Fargier. La teràpia filosòfica, la re- solució de conflictes, ser feliç en temps de crisi o la medi- tació Raja Ioga seran altres dels temes que s’abordaran en la jornada de dissabte de la mà de ponents com Agustí Guisasola, Claudia Giuggiana i Carlos Bella. Diumenge, el congrés continuarà tractant temes com el fengshui, el po- der personal o el mètode En- trenetika –entrenament inte- gral iniciàtic. Per a més informació sobre aquesta cita, així com per ac- cedir al programa complet, es pot consultar la web www.con­ gresocrecimientopersonal.com. Andorra acull el cap de setmana el congrés de creixement personal Redacció andorra La veLLa esdeveniments

11Dilluns, 26 De maig Del 2014 Pirineus Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs MES DEL BACALLÀ Av. Joan Martí, 87 - Encamp - Tel. +376 832 999 - hotelalfa@andorra.ad - www.hotelalfaencamp.com RESTAURANT CAL GUTIÉRREZ Els fogons de Gloria MENÚ DIARI CUINA CASOLANA GALLEGA I PORTUGUESA ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS tenim POP A LA GALLEGA I COCIDO PORTUGUÈS Pollastre al forn amb guarnició tot per 9 € PER ENCàRREC PER A 4/5 PERSONES L’advocat de l’exconseller i exal­ calde de la Seu d’Urgell, Jordi Ausàs, Jordi Alís, va posar en dubte, en la darrera jornada del judici, que tot el contingut de les bosses negres de grans dimensi­ ons i les caixes que, com es veu a les gravacions de vídeo, carrega­ va Ausàs al seu cotxe, fos tabac. “De vegades es veu algun pa­ quet de tabac, ho reconeixem, però això no vol dir que tot si­ gui tabac, ja que les bosses i les caixes impossibiliten veure’n el contingut”, va assegurar Alís, que va sol·licitar la nul·litat de les gravacions al pàrquing i de l’escorcoll al domicili d’Ausàs i l’absolució de l’exconseller. A més, l’advocat va posar en dubte la valoració del tabac feta per les acusacions, ja que els mossos apunten a 302.000 eu­ ros, el fiscal a 263.000 i l’advocat de l’Estat a 280.000 euros. No entén, a més, per què es valora cada paquet de tabac en 3,95 euros ja que, per exemple, el ta­ bac negre o la picadura de tabac tenen molt menys valor. “S’està fent una valoració absurda”, va sentenciar Alís, que va instar el tribunal, “en l’improbable su­ pòsit” que es condemni algú, que s’imposi “la pena mínima”, establerta en tres anys per con­ traban. Per la seva part, el fiscal va començar les seves conclusions dient que “qui havia de donar explicacions a les imatges ha decidit callar”, amb relació a la negativa dels acusats a respon­ dre a les preguntes de la fiscalia i l’advocacia de l’Estat en el pri­ mer dia de judici, dimarts. El fis­ cal considera que durant els tres dies ha quedat demostrat que els acusats formaven part d’un grup criminal organitzat i que es dedicaven al contraban de tabac. Va assegurar que Ausàs va carre­ gar tabac al seu cotxe 22 dies en un mes i mig. “Fins i tot alguns dies, dues vegades”, va dir. En total, considera que l’exconse­ ller va traslladar tabac valorat en 160.000 euros. Per la seva banda, l’advocat de l’Estat va començar dient que Ausàs es va aprofitar de la seva condició d’expolític per actuar amb impunitat. A més, opina que els dotze acusats formaven part d’un grup criminal orga­ nitzat. La fiscalia demana que es con­ demni R.V. a 6 anys i 5 mesos de presó pels delictes continuats de contraban i pertinença a grup criminal. L’home, treballador d’un centre comercial d’Andorra, és considerat un dels principals líders de la trama. Per a la seva parella, M.D., sol·licita 4 anys i 11 mesos de presó. El fiscal també demana 3 anys i 8 mesos de presó per a A.R., ja que considera que s’encarregava de descarregar el tabac i guar­ dar­lo al pàrquing. Sol·licita 4 anys i 11 mesos de presó per a la seva dona, M.T.F. El fiscal manté la petició de pena de sis anys i cinc mesos de presó per a Jordi Ausàs pels de­ lictes de contraban i pertinença a grup criminal organitzat, però retira la petició de presó per a la seva dona, Anna Isern. El fiscal també sol·licita una pena de 6 anys i 5 mesos de pre­ só per al guàrdia civil, J.G., i 1 any i 9 mesos de presó per a la seva dona, D.P. Demana també 5 anys i 10 mesos de presó per al que considera encarregat de vigi­ lar el pàrquing, G.T., i 8 mesos de presó per a la seva dona, S.V. Finalment, sol·licita 3 anys i 10 mesos de presó per a un al­ tre dels presumptes encarregats de guardar el tabac al pàrquing, J.F.T., i 3 anys i 11 mesos de presó per a cadascun dels pro­ pietaris dels bars de Barcelona als quals presumptament es ve­ nia el tabac de contraban, A.C. i M.A.G. Les defenses demanen l’absolució de tots els acusats. L’advocat d’Ausàs posa en dubte que a les bosses hi hagués tabac La fiscalia manté la petició de 6 anys per a l’exconseller i exalcalde de la Seu Tribunals Jordi Ausàs. agències Agències lleida Seguint la línia iniciada la festa major de l’any passat, l’Ajuntament de la Seu d’Ur­ gell ha anunciat que enguany s’incrementa l’aposta de les xarxes socials per a la difu­ sió de la celebració, incorpo­ rant­hi la participació i impli­ cació directa dels ciutadans “per fer entre tots una festa més participativa”. Així ho ha explicat la regi­ dora de Festes i Tradicions, Meritxell Planes, que ha avan­ çat que ja s’ha deixat en mans dels urgellencs la creació i elecció de l’eslògan de la festa, que en anys anteriors havia estat Viu la festa, Pren la Seu o Estima la festa major. La re­ gidora va explicar també que ja s’han reactivat els perfils de la festa major a les principals xarxes socials. Fins al 29 de maig els usu­ aris poden proposar als canals oficials de la festa major la fra­ se que més la representi, i que es pot convertir en la frase que s’utilitzarà enguany per promocionar l’esdeveniment. Les millors propostes passa­ ran a votació popular, i la més votada serà la que acompa­ nyarà totes les comunicacions de la festa major 2014. L’eslògan guanyador, així com totes les novetats de l’edició d’aquest any, com la imatge gràfica, la programa­ ció i les novetats vinculades amb la nova web i les xarxes socials, es farà públic en una roda de premsa la primera quinzena de juliol, que es po­ drà seguir en directe a través d’internet, a la pàgina web www.fmlaseu.cat. Nova aposta de la festa major per les xarxes socials la seu d’Urgell Redacció la seU d’Urgell Protecció Civil va activar ahir a primera hora de la tarda en fase de prealerta el Pla especi­ al d’emergències per inundaci­ ons a Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteo­ rològic de Catalunya (SMC) de pluges intenses a partir d’ahir al vespre, nit i matina­ da. Les zones més afectades serien la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Noguera, amb possibilitat de calamarsa i rat­ xes de forts vents, per la qual cosa Protecció Civil va dema­ nar extremar la precaució en aquestes zones. Activat l’Inuncat per pluges intenses al Pirineu Protecció civil Agències Barcelona

12 Dilluns, 26 De maig Del 2014 Cultura Els ‘Traços’ de dos ballarins Els ballarins Rosa Maria Her- rador i Ivan Montardit han apropat la dansa contem- porània als vianants amb la coreografia Traços. L’es- pectacle, una producció de l’Escena Nacional d’Andorra, es va representar durant el cap de setmana a Andoflora i ahir es va portar a la pla- ça Coprínceps d’Escaldes- Engordany. tAtI MAsIà Arts escèniques Fi de curs de l’Aula de Dansa L’Aula de Dansa del Comú d’Andorra la Vella va presen- tar ahir la funció de final de curs, Coppèlia, dirigida per Xus soto. Coppèlia és un ba- llet sentimental i còmic amb coreografia d’Arthur Saint- Léon i música de Léo Delibes, basat en la història macabra de Hoffmann L’home de sorra (1815). El ballet es va estre- nar a París el 1870. tAtI MAsIà Espectacle Nick Gain, nom artístic de Niki Francesca (1988), cantant i guitarrista dels eurovisius Anonymous i dels Trilobeats, ha enregistrat el primer video- clip del seu primer disc en so- litari, Born in the 80’s (“Nascut als anys 80”), un EP amb cinc temes que es pot descarregar gratuïtament des de la xarxa. El tema escollit per al primer clip ha estat, precisament, la cançó que dóna nom a l’àlbum. Nick Gain ha distribuït en exclusiva l’enllaç del videoclip a Youtube als seus seguidors. El clip de Born in the 80’s ha estat gravat a Cuba durant dues setmanes, sota la direcció del cineasta cubà Pavel Giroud (1973), realitzador de films com Juan de los muertos, La edad de la peseta i Tres veces dos. El realit- zador ha obtingut diverses no- minacions i premis en festivals de cinema de tot el món. El plantejament del video- clip de Born in the 80’s és senzill però efectiu: Nick Gain cantant i tocant la guitarra (i un teclat Roland) amb una imatge vui- tantera, acompanyat de coristes i músics pentinats, maquillats i abillats com als anys 80. Un walkman, un casset, un cub de Rubik, un ordinador Amstrad, xandalls fluorescents, telèfons fixos... Un clip impregnat de l’estètica de fa tres dècades. Però no només l’estètica és dels 80, també ho és la imatge del vídeo, treballada per evocar els clips d’abans. I el so: Nick Gain reivindica que ha nascut als anys 80 i ho repeteix fins a la sacietat al tema. Born in the 80’s és una tema guitarrer, amb molta força, que enganxa. En el disc, Francesca fusiona rock i electrònica, els dos estils amb què més s’identifica i amb què crea l’electro-tock, el trock. El músic ha comptat amb el suport del productor dels Ano- nymous, Miki Forteza. La mas- terització (la còpia mestra) li ha realitzat Mike Marsh, produc- tor de fenòmens com Oasis, The Prodigy, Daft Punk, Depeche Mode i The Chemical Brothers. Marsh ha dit de Nick Gain que treballar amb ell “ha es- tat un gran plaer. Té un grapat de temes amb molta energia i molt de sentit de l’humor a les lletres. El seu so em va impres- sionar ja que se l’ha produït ell mateix. Molt ben fet, Nick, i en- davant amb la bona feina”. Born in the 80’s és un tema més instrumental que de lletra, però Nick Gain reivindica els 80 recordant que “vaig néixer en l’època en què Pac-man estava de moda, escoltant els Beastie Boys de camí a l’escola”. I també reflexiona sobre “¿on es pensen que arribaran els nens d’avui escoltant Bieber? Prefereixo les jaquetes de cuir i les mitges, al- menys eren divertides”. “Hem nascut als 80, no deixis que et canviïn”, reclama. Des que Nick Gain va publi- car l’EP a principis d’any ha par- ticipat en certàmens musicals a Luz de Gas i la sala Apolo. A la seva web, www.nick-gain.com, l’artista anuncia un concert a Andorra la Vella el pròxim 2 d’agost, però no especifica on (¿festa major d’Andorra la Vella, un local?). L’esperem. Nick Gain enregistra el videoclip del seu primer EP, ‘Born in the 80’s’ L’audiovisual, gravat a Cuba, ha estat dirigit pel director de cinema cubà Pavel Giroud Música Imatge congelada d’un dels moments del videoclip, en què un vuitanter Nick Gain canta amb dues coristes vestides molt dels 80. NICk gAIN MusIC E.J.M. ANDoRRA LA VELLA Activitat Un grup d’alumnes de l’Esco- la Especialitzada Nostra Se- nyora de Meritxell (EENSM) es desplaçarà demà a l’Escola d’Art d’Andorra la Vella per realitzar-hi el taller artís- tic Introducció al color amb el tampó i identificació visual a través d’un reportatge foto- gràfic. L’activitat tindrà lloc entre les deu del matí i dos quarts d’una del migdia. En la primera part del taller, els participants uti- litzaran diferents tampons, realitzats amb verdures, per fer decoracions amb colors. Durant la segona part es projectaran les fotografi- es realitzades pels alumnes mentre han estat treba- llant el color amb tampons. L’activitat la impartiran He- lena Guàrdia i Albert Bul- bena, professors del taller de plàstica, i Montserrat Altimiras, professora de fo- tografia, tots tres membres de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella. L’activitat s’emmarca en l’acord de col·laboració esta- blert entre el Comú de la ca- pital i l’EENSM per “fomen- tar iniciatives que beneficiïn els usuaris del centre, a tra- vés dels diferents recursos i equipaments de què disposa la parròquia”. L’alumnat del centre especialitzat experi- mentarà ara amb el color. Taller artístic sobre el color per a l’alumnat de Meritxell Redacció ANDoRRA LA VELLA

13Dilluns, 26 De maig Del 2014 Esports Títol i bitllet per a Europa. Do- ble premi l’aconseguit per la UE Sant Julià, que es va adjudicar la Copa Constitució sent superi- or tàcticament a l’FC Lusitans, que es queda sense disputar competició internacional i tan- ca una temporada decebedora en la qual s’esperava molt pels noms que té en la plantilla. Va ser precisament el Lusi- tans qui va prendre la iniciativa de sortida, sobretot mitjançant la velocitat de Bruninho per les bandes. Però de mica en mica es va anar dissolent aquest ímpetu i el rival va ser qui va imposar el ritme. Aprofitant una de les seves armes, l’estratègia en el joc aeri a pilota aturada, el Sant Julià es va posar al davant. Era el minut 29 quan Mejías servia un córner i Varela rematava de cap per marcar el primer gol de la final. A partir d’aquí va començar a sorgir la figura de Coca. El porter lauredià, que acabaria sent nomenat el millor jugador del matx, es va mostrar infran- quejable. Primer amb un xut d’Acosta. Tot seguit amb un de Cristian. L’internacional trenca- va el fora de joc i etzibava un xut ajustat a la base del pal. Coca va respondre amb una gran estira- da per atrapar l’esfèrica. L’últim a intentar-ho va ser Bruninho, que es va trobar amb el mateix obstacle sota pals. En la represa Mejías va estar a punt de fer el segon. I del que podria haver ampliat distàncies es va passar a l’empat. Al 51 una falta lateral servida al segon pal permetia a Gomes marcar. Eren els millors minuts del Lu- sitans, però es va trobar que al 57 tornava a estar al darrere en el marcador. En una jugada per- sonal de Fabio, un mal rebuig arribava als peus d’Aguilar, que xutava per marcar. La senten- cia la va tenir Carlos, amb una obertura de Mejías cap a Fabio, que centrava i Pol aturava la re- matada. El Lusitans es va quedar sen- se idees. No trobava la fórmula per superar el rival, i més amb un joc que s’anava aturant pels continus problemes físics de di- ferents jugadors lauredians. En els darrers minuts va ser quan mésapropvatenirelgol.Primer amb un xut de Carlos després de diversos rebutjos dins l’àrea. Ri- era va ser el següent just abans d’entrar en el descompte, però la rematada s’escapava ajustada al pal. I l’última va ser de Victor Hugo, amb una rematada de cap que Coca s’encarregava d’aturar. La temporada passada va ser el Sant Julià el que es va quedar sense anar a Europa i aquesta cop és el Lusitans. Després d’aixecar el títol, Raúl Cañete, entrenador del Sant Julià, destacava com ha- via arribat el seu equip a la fi- nal: “És per estar molt més que satisfets. No arribàvem com a favorits, teníem lesionats, d’al- tres que s’han lesionat durant el partit, i tot i així hem guanyat.” El tècnic, que aconsegueix el seu primer títol al futbol nacional, destacava que havia “plantejat un enfrontament per intentar que no fessin el seu partit, i que tota la pólvora que tenen al davant no tingués ocasions. Al darrere hem estat molt segurs. Hem fet un gran partit, patint un gran desgast”. Aquest estiu disputarà la primera ronda de la Lliga Eu- ropa, un premi que les arques del club, després de la garrota- da patida la temporada passada en aquesta mateixa competició, agrairan. “En aquesta Lliga és molt important poder anar a Europa per la injecció econò- mica que suposa.” Però no no- més valora que és important en aquest sentit, sinó també per l’oportunitat que suposa de “re- presentar el país”. El Sant Julià es proclama campió de la Copa en el duel de necessitats És superior tàcticament i els gols de Varela i Aguilar donen el títol i el bitllet per disputar la Lliga Europa Copa Constitució J.J.B. andorra la Vella Els jugadors lauredians celebren a la gespa de l’estadi Comunal el títol assolit contra el Lusitans. tati masià Tercera derrota consecutiva i la permanència es decidirà en l’úl- tima jornada. Precisament amb un rival directe com és el CF Balaguer, amb el qual empata a

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

26 | maig | 2014 | HISTORIADORS DEL SERT 2014

Arxiu diari: 26 maig 2014 ... 26 maig 2014 historiador Deixa un ... QUEREMOS EL FIN DEL ROBO A NUESTRAS COMUNIDADES NEGRAS OPRIMIDAS POR PARTE DE LOS ...
Read more

Diari de la Barceloneta. Maig 2014 by Diari Barceloneta ...

Maig 2014, Author: Diari Barceloneta, Name: diari_barceloneta_maig_2014, Length: 16 pages, ... Text complert del Diari de la Barceloneta. Maig 2014.
Read more

23 de maig de 2014 by Diari Més - issuu

Diari gratuït del Camp de Tarragona ... Title: 23 de maig de 2014, Author: Diari Més, Name: mtarragona230514, Length: 48 pages, Published: ...
Read more

26 | maig | 2014 | Blog d'Humanitats

Arxiu diari: 26 maig 2014. ca en es fr ca . ca,en,es,fr . Del ... Dins de la segona edició del cicle Catalunya, laboratori d’Humanitats ...
Read more

Diari del capellà: de maig 2014

Diari del capellà. dissabte, 31 de maig de 2014. Pel maig, cada dia un raig! dissabte, 24 / maig / 2014 .
Read more

26 de maig de 2016 : Diari Gran del Sobiranisme

Diari Gran del Sobiranisme. ... Gastronomia. Receptari; Política; Hotel Porquí; Diari Gran TV “Tech” A fons; Altres mirades; 26 de maig de ... Diari ...
Read more

Ara.cat - El diari líder en català amb l'última hora i ...

Diari Ara Comarques Gironines ... El Barça Lassa derrota el Kiel amb un gol a 22 segons del final (26-25) ... Una breu història del demà’ ...
Read more

Registres del 26 al 30 de maig de 2014 | Dades meteorològiques

Registres del 26 al 30 de maig de 2014. Deixa una resposta. ... ← Registres del 19 al 23 de maig de 2014 Registres del 2 al 6 de juny de 2014 ...
Read more