Diari del 15 de maig de 2014

11 %
89 %
Information about Diari del 15 de maig de 2014
News & Politics

Published on May 15, 2014

Author: bondiand

Source: slideshare.net

Description

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dijous, 15 De maig Del 2014 Núm. 2.558 / aNy 11 E L E C T R Ò N I C A Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Tel.: +376 817 456 – 862 656 alfaandorra@hotmail.com JO COMPRO A ALFA, I TU? Ipad 4 retina 299 € Iphone 5s 499 € Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Andorra Telecom esdevindrà SAU i podrà fer inversions foraEl consell de ministres dóna llum verda al projecte de llei de creació de la societat, un dels objectius del qual és diversificar l’activitat de la parapública, i es fixa un màxim tant d’endeutament com per a la inversió forana El raonador demana més pressupost perquè “tenim el just per funcionar” andorra pàgina 6 andorra pàgina 7 L’atur creix en 20 persones a l’abril i se situa en 903 andorra pàgina 10 Manca comunicació amb el Comú, segons diuen veïns del Pas cultura pàgina 12 Esteve aparca portar les pageses andorranes de Picasso esports pàgina 14 El Torneig Automòbils Pyrénées acull uns 100 jugadors a AnyósPark avui és notícia pàgina 3 tati masià

2 Dijous, 15 De maig Del 2014 Andorra la Vella Farmàcia Pasteur Av. Meritxell, 84 - Tel.: 800 970 Pas de la Casa Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *cònjugue? Hem d’emprar cònjuge. Ho han de signar els cònjuges. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 Oferta especial hivern ASSECAT GEGANT 4,50 € en efectiu 4 € amb tarja lavaxpres D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys AQUESTM ES, APROFITA LAPROMO RENTAT + TALL 29,95 € pack de 2 sessions consulteu condicions PERRUQUERIA CANINA Venda de complements i alimentació Cadells Toy garantits MODA A L E X A N D R A MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA - tel. 85 45 25 Troba el teu vestit ideal! EL TEMPS FRED MATINAL I SOL TOT EL DIA El fred no vol marxar aquestes darreres jornades i ens deixa un ambient de nou fred arreu del Pirineu amb glaçades puntualment moderades als cims, que aturen per uns moments el desgel de la neu, que aquests dies és més alegre. Durant el dia les màximes avui s’enfilaran una mica més i esperem que ja s’ar- ribi als 20 o 22 graus a les zones baixes i més càlides de les valls. El vent del nord-oest serà moderat als cims, amb algun cop de 40 a 50 quilòmetres per hora. Demà, poc canvis, sol i fresca matinal. Que tingueu un BonDia. Avui 21 21 21 4 3 4 mín. mín. mín. màx. màx. màx. divendres dissAbte -3/9 -1/16 1/18 3/20 4/21 2/22 1/18 0/17 -1/15 1/18 5/23

3Dijous, 15 De maig Del 2014 Avui és notícia Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 El raonador del ciutadà, Josep Rodríguez, va aprofitar ahir la seva compareixença davant de la comissió legislativa d’Interi- or per demanar un increment del pressupost per a la institu- ció, que ha anat a la baixa des del 2008. Segons va indicar al final de l’exposició, que tenia per objectiu explicar l’informe elaborat sobre la tasca feta du- rant l’any passat, el pressupost amb què compta aquest servei ha disminuït prop d’un 14% en els últims cinc anys, xifra que representa un estalvi d’uns 38.000 euros. En concret, la reducció du- rant els dos últims exercicis ha estat del 5,5% el 2013 (14.400 euros) i del 3,6% el 2014 (8.000 euros). La baixada progressiva de recursos amb què es dota aquest servei contrasta amb l’increment de feina que ha anat registrant progressivament en els últims anys, en una institu- ció cada vegada més coneguda i que fins i tot s’esforça per orien- tar els ciutadans en aquells ca- sos en què no té competències segons la llei que la regula. Així, tal com va esmentar Rodríguez, ara es compleixen justament quinze anys des que aquesta figura, similar a la que hi ha als països veïns, es va posar en marxa a Andorra amb un balanç de 3.414 expedients resolts du- rant tot aquest temps. Les retallades pressupos- tàries que s’han aplicat en els darrers anys no afecten el fun- cionament del dia a dia de la institució –“tenim el just per anar tirant”, va emfasitzar–, però sí, per exemple, l’assistèn- cia a trobades internacionals que apleguen defensors del poble de diferents àmbits geo- gràfics. La presència en aquest tipus de reunions és, segons va ressaltar Rodríguez, fona- mental per estar al dia de les novetats que hi ha en aquesta matèria i formar-se per poder aplicar-les posteriorment al país. El cert, però, és que el ti- tular de la institució ja ha hagut de deixar d’assistir durant els últims mesos a algun congrés en tenir un pressupost “massa just”. “Una institució d’aquest tipus no pot quedar-se aïllada de les de la resta de països; per això hem de ser presents en els congressos i les formacions ne- cessàries, ja que la societat cada dia va canviant i no ens podem quedar endarrerits”, va mani- festar Rodríguez després de la compareixença a preguntes dels mitjans de comunicació. La demanda del raonador del ciutadà és que després de les baixades consecutives dels úl- tims anys, el pressupost pugui anar creixent a poc a poc o que com a mínim no es retalli. “No demanem massa, tan sols que el 3,5% que va disminuir l’últim any s’apliqui com a augment l’any vinent per poder atendre totes les necessitats de la ins- titució.” Tot i això, Rodríguez es va mostrar conscient que els ajustos en el pressupost han afectat tots els organismes de l’Estat durant els últims anys, si bé va reiterar que “en aquests moments tenim el just per fun- cionar”. La presidenta de la comissió d’Interior, Sílvia Riva, va do- nar les gràcies al titular de la institució per haver-se adaptat a la política de contenció de la despesa aplicada a tota l’admi- nistració. Riva va felicitar tam- bé Rodríguez pels quinze anys que ha complert el raonador del ciutadà, així com per l’esforç d’apropament a la ciutadania que s’ha fet. Per la seva banda, la conse- llera socialdemòcrata Mariona González va agrair les explicaci- ons de Rodríguez sobre l’infor- me del 2013 i va destacar que la tasca del raonador del ciutadà ajuda a visualitzar problemes “que a vegades no detectem per altres mitjans”. El raonador demana més pressupost perquè “tenim el just per funcionar” Rodríguez lamenta que la institució no hagi pogut assistir durant l’últim any a algun congrés internacional Comissió d’Interior Julià Rodríguez andorra la Vella El raonador del ciutadà, Josep Rodríguez, amb la presidenta de la comissió d’Interior, Sílvia Riva. agènCIes Confiança que la justícia sigui en breu més ràpida El raonador del ciutadà no té competències pel que fa a la justícia. Tot i així, un any més bona part de les queixes, un 14% dels expedients, es van referir a aquest àmbit, sobretot a la lentitud de l’administra- ció judicial. Rodríguez va indicar que confia que els ciutadans, amb la moder- nització que s’està apli- cant, puguin tenir en breu “un servei adequat”. En aquesta mateixa línia, la presidenta de la comissió legislativa d’Interior, Sílvia Riva, va dir que les lleis ac- tualment a tràmit haurien de contribuir a solucionar el retard que arrosseguen molts casos. La institució va registrar l’any passat 291 expedients resolts, la majoria dels quals, el 66%, estaven relacionats amb qüestions socials. Tot i així darrerament es reben menys queixes en aquest àmbit, en part per- què la situació econòmica està millorant i també per- què moltes persones han marxat. “La institució és cada cop més coneguda per la seva independència i transparència”, va mani- festar Rodríguez. Josep Rodríguez Demanem que el pressupost creixi un 3,5%, el mateix que va baixar l’últim any

OPINIÓ4 Dijous, 15 De maig Del 2014 La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Miquel Bru Ballester ‘Coach’ i formador a particulars i empreses ¿Algú no la cerca? ¿Coneixen cap perso- na que, estant en bon seny, digui “jo, de gran, vull ser desgraciat”? Espero i crec que no en coneixeran cap. Així doncs, tots, absolutament tots, busquem ser feliços. Almenys en teoria. Ja que si no volem (en teoria) ser desgraciats, volem ser tot el contrari, o sigui: feliços! Tant se val si diem que “ja sóc feliç, o al- menys raonablement feliç”, ¿a qui no li vindria bé una mica més de felicitat?, ¿a qui no li cap una dosi més gran de felici- tat? Ja que no ocupa espai, ¿qui no vol més benestar i felicitat? Si tothom cerca ser feliç; si veiem la rea- litat que ens envolta i constatem que no sembla que la felicitat sigui un bé que so- bri, un bé en sobreproducció, la pregunta que ens podem i ens hauríem de fer és la següent: ¿per què no som més feliços i la felicitat no està estesa arreu, univer- salment? Diverses respostes possibles em vénen a l’esperit: · Potser no la cerquem realment. (Potser estem acostumats que manqui, ens hem resignat al nostre malestar i creiem que el patiment és normal.) · És possible que no fem tot el que és necessari per aconseguir-la. (Diem que la volem, però no fem res, o poc, per ar- ribar-hi. Potser de petits ens deien que venim aquí a patir, o que no la mereixí- em, etc.) · Potser la cerquem per camins erronis o a través de diferents succedanis (alco- hol, drogues, entreteniment a qualsevol preu, etc.). · També hi ha la possibilitat que ens autoenganyem i que haguem fet una pel·lícula, un castell de fades. (Jo ho tinc tot: família, diners, feina, èxit social, sa- lut, etc.) · Encara hi ha la possibilitat que no tin- guem ni idea de què és ser feliç. (Encara que la societat ens bombardeja d’imatges estereotipades de la felicitat, ¿sabem, sé, vostè sap què és la felicitat, la felicitat personal i intransferible de cadascú?) Alguns pensaran potser que el planteja- ment és maximalista. Amb franquesa i honestedat, posant-se una mà al cor, pensin i sentin, sentin si estan realment/totalment segurs que són plenament feliços i que no els cap ni un gram més de felicitat. Aquest escrit no pretén fer que ningú es deprimeixi, sinó tot al contrari. Pretén ser una invitació a la reflexió. Una eina per començar a cercar aquesta felicitat anhelada (encara que sigui de manera callada, subconscient). o per redoblar esforços i aconseguir-ne més encara (si ja en tenim una mica, o molt). Diverses propostes i vies d’exploració per començar o aprofundir la cerca: · En primer lloc, sentir-se profunda- ment. (Cal prendre’s el temps: deixar de córrer i sentir com em sento, ¿com estic de felicitat?) · ¿Quin és el meu concepte de felicitat?¿Què és allò que a mi realment m’omple de felicitat? (Recordi que la fe- licitat és personal i intransferible: fugi dels clixés estereotipats, d’allò que la societat li vol vendre com a producte consumible, alliberi’s també dels mo- dels ensenyats durant la seva infantesa i educació.) · ¿M’hi cap un gram més de felicitat, dins meu? (Com he dit abans: no ocupa espai!) · Una vegada feta la primera part de la cerca: quantitat, concepte, ¿en vull més?, cal passar a la segona fase: buidar el vas/ l’ésser per poder omplir-lo! · Cal començar a deslliurar-se de tot allò que m’allunya de la meva felicitat. (Després de l’anàlisi anterior, un cop sa- but el que no m’aporta felicitat; sense trencaments, a poc a poc (o ràpid), anar deixant/allunyant tot allò que em resta felicitat.) · Un cop sabut què m’aporta felicitat, tri- ar fer allò que vull! (només allò que vull fer conscientment, sense sentir-me obli- gat a fer-ho per velles pautes o costums: ¿què diran?, he de fer-ho!, hi estic obli- gat!, ho esperen de mi, etc., etc.) · no assumir res de nou que no vagi en la línia de la felicitat. (Sense deixar les res- ponsabilitats contretes, no agafar-ne de noves que no aportin benestar.) I així, fent allò que vol fer, només allò que vol fer, tot allò que vol fer, sense obligaci- ons, anirà omplint el vas de la felicitat i la cerca serà cada cop més fàcil i més clara. P.D.: Suggereixo com a recordatori es- criure i enganxar al mirall del lavabo (o en qualsevol altre lloc ben visible per a vostè) la frase següent: ¿Com estic avui de felicitat? SER I TEnIR Cercant la felicitat Conèixer els altres és intel·ligent. Conèixer-te a tu mateix és savi! www.mosaicempresa.com BARCELONA Tel. +34 617 71 31 50 MADRID Tel. +34 679 22 24 05 Av. Meritxell, 99, 2n 2a (Principat d’Andorra) Tel./Fax +376 82 90 60 El consell de ministres va donar ahir llum verda al projecte de llei que ha de permetre que an- dorra Telecom passi a ser una societat anònima unipersonal. Es tracta d’un pas que es fa amb la intenció de modernitzar la parapública i tenint en compte que els estatuts actuals daten de fa trenta anys, tal com va posar en relleu el minis- tre d’Economia, Jordi alcobé. Tant des de l’exe- cutiu com des d’andorra Telecom s’insisteix que actualment la dependència de la itinerància en els beneficis de la companyia és massa elevada i, per tant, cal anticipar-se als possibles canvis que es volen orquestrar des de la Unió Euro- pea en aquest aspecte. a més a més, s’advoca per una diversificació dels serveis. Per tant, i a priori, aquests canvis que es volen dur a terme sembla que han de ser positius, i més tenint en compte que una possible diversificació ha de be- neficiar els usuaris. El que és clar és que andorra Telecom ha de continuar treballant per oferir la millor tecnologia als clients i alhora que aquesta es pugui donar a un preu raonable, amb unes ta- rifes que siguin competitives. Per això també és interessant que hi hagi un control públic sobre aquesta societat, que vetlli també perquè pos- sibles inversions a l’exterior es facin tenint en compte els beneficis que això pot comportar per al país i no només per a la companyia. Canvis que han de comportar millores EDITORIAL Jordi alcobé Jordi Mas El consell de ministres dóna llum verda al projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Telecom SAU, que ha de potenciar la diversificació de serveis. Empresaris i veïns del Pas de la Casa han criticat la manca de comunicació amb el Comú d’Encamp i diuen que desconeixen la iniciati- va turística per a l’estiu.

publicitat 5Dijous, 15 De maig Del 2014 Classificats EL TARTER. 2 hab., 1 bany, saló menjador amb cuina americana. PREU: 120.000 € LA MASSANA. 3 hab., 2 banys complets i 1 bany de cortesia. PREU: 640.000 € SANT JULIÀ DE LÒRIA. Casa adossada de 4 plantes, 6 hab., 4 banys. PREU: 844.000 € LES MASSANELLES. 4 hab., 2 places de pàrquing i traster. PREU: 527.565 € LA MASSANA. 1 hab., 1 bany, cuina americana, pàrquing i traster. PREU: 110.000 € ESCÀS. Xalet amb una gran parcel·la, 4 hab., 2 banys, garatge. PREU: 750.000 € LA MASSANA. Estudi amb vistes excel·lents i terrassa assolellada. PREU: 80.000 € LA MASSANA. Dúplex reformat amb vistes, 4 hab., 2 banys. PREU: 232.130 € ANYÓS 300.000 € Pis d’obra nova a estrenar, 3 dormitoris, un doble, parquet. Llar de foc, exterior. Pàrquing de dues places amb traster i opció de poder fer box tancat. ESCÀS 212.000 € Dúplex amb dormitori gran, amb accés a un balcó, cuina equipada, bany complet, saló menjador, amb llar de foc, parquet, estil rústic, amb plaça de pàrquing. PAL 795.000 € Xalet acollidor de 200 m2. Cuina i banys completament reformats. La casa té 4 dormitoris, 1 despatx, 2 banys, un amb jacuzzi. Jardí. Vistes. Garatge i traster. LAND ROVER 5.000 € Model: FRELANDER Km: Menys de 200.000. Any: 2003. Combustible: dièsel. 4 rodes de contacte. SUZUKI BURGMAN 400 1.600 € Km: Menys de 30.000. Any: 2006. En molt bon estat. Carenat i rodes noves amb maleta. BMW 330XD TOURING 795.000 € Km: Menys de 120.000. Any: 2006. Combustible: dièsel. Automàtic, seients calefactables, navegador integrat. IPAD 64 MINI NEGRE 350 € En perfecte estat. 1 any d’ús. 64 gigues de memòria. Amb factura de Pyrénées i tots els accessoris. RENTADORA 250 € Rentadora seminova (1 any) Càrrega frontal i capacitat per a 6 kg de roba. ESQUÍS ATOMIC 150 € En perfecte estat, poc ús. SCOOTER HONDA INTEGRA 700 Menys de 5.000 km. Gasolina. PREU: 6.800 € REMOLC MARCA CUNI. En perfecte estat, 500 quilòmetres. PREU: 2.000 € KIA PICANTO. Seminou! 15.000 km. Amb 5 anys de garantia. PREU: 6.500 € AUDI S3 QUATTRO. 1.8T 250 CV. 48.000 km. Revisions al dia. PREU: 4.000 € FIAT PANDA 4X4. Vehicle en bon estat i amb la distribució feta. PREU: 1.900 € BMW m6 e63. Full equip: head-up display, navegador... PREU: 31.800 € OPEL ZAFIRA. 7 places.120 kv dièsel. Bon estat. 116.000 km. PREU: 6.000 € HARLEY DAVIDSON ELECTRA CUSTOM. Any 1990, 5 velocitats. PREU: 10.000 € LLIT DE MATRIMONI. Estructura de fusta, amb llum al capçal de vidre. PREU: 599 € MAMPARA SEPARADORA D’AMBIENTS. Amb dibuixos segells francesos. PREU: 50 € GPS TOMTOM ONE. PREU: 70 € TAULA DE MESCLES MARCA VIVANCO. Perfecte estat, poc ús. PREU: 120 € JAQUETA MARCA COLMAR. Talla 48, perfecte estat. Consulteu. PREU: 80 € ALTAVEUS MARCA YAMAHA. Molt bon estat, fins a 4 unitats. PREU: 150 € MINICADENA JVC. Amb comandament, perfecte estat, ús domèstic. PREU: 150 € FUNDA DE PELL TOUS per a iPhone 4/4s. Utilitzada dues vegades. PREU: 60 €

6 Dijous, 15 De maig Del 2014 Andorra i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) Cal que Andorra Telecom sigui competitiva i alhora que no de- pengui tant de la itinerància, que ara com ara suposa el 80% dels ingressos. I per “garantir el futur i la sostenibilitat” de la companyia ahir el consell de ministres va donar llum verda al projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Te- lecom SAU, tal com va explicar el ministre d’Economia i Terri- tori, Jordi Alcobé, i el director d’Andorra Telecom, Jordi Na- dal. Una de les novetats és que podrà invertir a l’exterior. Els estatuts actuals daten de fa trenta anys i segons Al- cobé s’ha volgut aprofitar que “ara les coses van bé” per an- ticipar-se als canvis que es pu- guin donar, especialment en la qüestió de la itinerància, i alhora adaptar la companyia als temps actuals. La nova llei permetrà que es puguin fer inversions a l’exterior i que es puguin diversificar els serveis que s’ofereixen. D’aquesta ma- nera, s’ha establert que les in- versions que Andorra Telecom pugui fer a l’exterior un cop s’aprovi la llei siguin d’un mà- xim del 5% dels fons propis per inversió i fins a un 15% dels fons propis en total. En aquest sentit cal recordar que aquests fons el 31 de desembre se situ- aven en 255 milions. La llei també estableix l’en- deutament màxim que podrà tenir la companyia, i que serà de fins al 50% dels fons propis, una quantitat que Nadal va qualificar de “molt prudent”. Els canvis que es volen dur a terme en aquesta reconversió d’Andorra Telecom en societat anònima unipersonal volen aconseguir la sostenibilitat, poder oferir unes tarifes com- petitives, unes infraestructu- res de primer nivell i nous ser- veis per als clients. Tot i que va manifestar que ara com ara és “prematur” avançar quins poden ser els projectes que es poden mate- rialitzar gràcies a aquests can- vis, Nadal va destacar que n’hi ha uns quatre sobre la taula, alguns dels quals es podrien dur a terme amb socis. També va assenyalar que darrerament s’ha demanat a la parapública ajuda per muntar infraestruc- tures de telecomunicacions a l’exterior però que no hi han pogut prendre part per les li- mitacions de la regulació ac- tual. Nadal va recordar que aquest any s’implementarà el 4G i que alguns dels serveis nous que es poden posar en marxa podrien estar lligats a l’smart country. no a la privatització Un dels aspectes en els quals va insistir el ministre d’Eco- nomia és que en cap cas s’ha plantejat la privatització d’- Andorra Telecom, ja que a més es considera que aniria en con- tra de la qualitat dels serveis que s’ofereixen. En aquest sen- tit el text “prohibeix” aques- ta possibilitat, alhora que es manté el control públic sobre la societat. D’aquesta manera, el director d’Andorra Telecom va explicar que els consellers del consell d’administració po- dran ser entre sis i vuit i que almenys quatre seran repre- sentants del Govern. Andorra Telecom esdevindrà SAU i podrà fer inversions a l’exterior Un dels objectius és diversificar l’activitat i es fixa un màxim tant d’endeutament com per a la inversió forana Projecte de llei de creació de la societat M.F. andorra la Vella Alcobé i Nadal van comparèixer ahir per exposar els detalls del text. sfga La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili, va presentar ahir una demanda d’informació perquè el Govern li faciliti una còpia del plec de bases del concurs naci- onal per a la contractació dels serveis de transport sanitari terrestre no medicalitzat que va aprovar el consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanità- ria (SAAS) el 30 d’abril. Així, posen en relleu que da- vant “dels dubtes i la preocu- pació” que genera el procés de reestructuració del transport sa- nitari que està duent a terme el Govern, han entrat al registre del Consell General aquesta deman- da d’informació “amb l’objectiu d’aclarir tots els interrogants” que acompanyen la decisió de l’executiu. Aquest cop, Gili dema- na a l’executiu que li lliuri una cò- pia del plec de bases del concurs. Els socialdemòcrates afegei- xen que la seva demanda també té com a finalitat que l’executiu “doni garanties que l’esmentat procés de reestructuració del transport sanitari” no tindrà una afectació negativa en la qualitat del servei a l’usuari. Els socialdemòcrates insis- teixen que tenint en compte “la constant falta de respecte del Govern a la institució del Con- sell General i la transcendència del procés de reestructuració del transport sanitari”, s’ha fet constar en la mateixa demanda que “agrairia que el Govern no esgotés els dies de termini regla- mentari” donat que el contracte vigent de transport sanitari amb les empreses privades s’acaba el 31 de maig d’enguany. Precisament sobre aquest ter- mini en la qüestió del nadó que va morir a l’hospital, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va desta- car que ahir mateix es va lliurar la documentació sol·licitada i que la manca de contesta va ser donada per un error en el ter- mini que l’executiu pensava que tenia. Gili demana el plec de bases del concurs del transport sanitari Consell general redacció andorra la Vella

ANDORRA 7Dijous, 15 De maig Del 2014 L’atur se situa al mes d’abril en 903 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,3% respecte del mes de març, és a dir s’ha incrementat en vint persones, tal com va destacar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que també va posar en relleu que la xifra d’aturats al tancament del mes passat era un 24% inferior a la de l’abril de l’any passat, quan es va situar en 1.185 persones. També va voler posar en relleu que si es miren les xifres del 2012, per al mateix mes, el volum d’aturats s’elevava a 1.003, amb la qual cosa va po­ sar èmfasi en la “moderada però insistent tendència a la millora” en les xifres de l’atur. Tot i admetre que aquest any la temporada de les estacions d’esquí ha estat uns dies més llarga (una setmana, va desta­ car) i que això pot suposar un decalatge, considera que això tampoc no hauria de comportar un impacte molt important en­ tre un any i un altre ja que l’any passat la temporada d’esquí també va ser llarga. Les dades van ser valorades positivament pel Govern, tenint en compte que un cop acabada la temporada d’hivern es dóna un increment en el volum d’atu­ rats, ja que persones que podi­ en haver trobat feina durant la temporada poden passar a l’atur quan les estacions tanquen. Malgrat això, va remarcar que el Govern continuarà fent es­ forços ja que cal no oblidar que “encara” hi ha 903 aturats. De manera paral·lela a aques­ ta valoració feta per Cinca, el departament d’Estadística del Govern va publicar les dades corresponents a aquest mes i s’evidencia així que dels 903 aturats, el 23,1% corresponen a treballadors no qualificats; el 23,1% a treballadors de ser­ veis, restauració, protecció i venedors, i el 15,3% a empleats administratius. Del total de des­ ocupats en recerca, la gran ma­ joria (84,6%) són de curta dura­ da, mentre que el 15,4% són de llarga durada. El detall per tram d’edat mos­ tra que tant les persones en re­ cerca com en millora d’un lloc de treball (214 a l’abril) es concen­ tren principalment en el tram de 26 a 59 anys. La quantitat de dones en millora de situació la­ boral és superior a la d’homes, i en canvi s’observa una propor­ ció més gran d’homes pel que fa a la recerca, amb el 62,7%. Respecte a la nacionalitat, tres formen el nucli gran dels de­ mandants: els espanyols, amb un 33,3%; els andorrans, amb el 32%; i els portuguesos, amb el 18,4%. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, era de 363, amb una variació mensual positiva del 29,6%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, el nombre de llocs de treball oferts disminueix un 2,9%. És a dir, per cada feina oferta hi ha apro­ ximadament dues persones ins­ crites, mentre que l’abril de l’any anterior n’hi havia aproximada­ ment tres. D’altra banda, les persones que reben una prestació econò­ mica per desocupació involun­ tària se situaven a finals d’abril en 121, xifra que suposa un des­ cens del 14,2% respecte al mes de març, quan se’n van compta­ bilitzar 141. Per edats, el 58,7% té entre 40 i 59 anys i, per na­ cionalitat, són els espanyols els que encapçalen la llista, seguits molt de prop pels portuguesos i a més distància pels andorrans. M.F. andorra la vella El ministre de Finances, Jordi Cinca, va manifestar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que tot i que des del Govern compar­ teixen el principi que es busca amb l’anomenada regla d’or, per fixar els límits d’endeu­ tament de l’Estat, també cal que la llei sigui “aplicable” i per això va mostrar els seus dubtes al voltant de la limitació de la pressió fiscal que planteja el text en què treballen els demò­ crates. En aquest sentit, Cinca va exposar que cap dels països que han aplicat amb èxit una llei similar no han limitat la pressió fiscal perquè té “defici­ ències evidents”. A més, va po­ sar en relleu que en el cas d’An­ dorra és molt difícil ajustar el paràmetre de la pressió fiscal perquè gran part dels ingressos d’impostos vénen dels turistes. Creu, però, que la llei podrà ser aprovada aquesta legislatura. Dubtes sobre la limitació de la pressió fiscal ‘regla d’or’ M.F. andorra la vella La Batllia ha admès a tràmit la demanda presentada per la Co­ operativa Interurbana Andor­ rana contra el Comú d’Encamp i el Govern per l’adjudicació del concurs públic per a la conces­ sió del servei de transport de passatgers durant la tempora­ da d’esquí a Encamp, el Funi­ bus. Segons es va indicar des de l’empresa, s’ha decidit portar la qüestió a la justícia perquè “ens sembla que el que es de­ manava al plec de bases no es correspon amb la resolució del concurs”. Al concurs s’hi van presentar diverses companyies i finalment es va adjudicar per 554.176 euros per un període de quatre anys. El Comú d’En­ camp preveu estalviar 40.000 euros anuals respecte del con­ tracte anterior. El Funibus ha passat a substituir el trenet que unia els establiments del poble amb el Funicamp. Demanda contra el Comú pel concurs del Funibus encamp Redacció andorra la vella L’atur creix en 20 persones al mes d’abril i se situa en 903 Cinca destaca que la xifra és inferior al mateix mes de l’any passat i del 2012 Treball L’atur creix lleugerament a l’abril. TaTi masià

ANDORRA8 Dijous, 15 De maig Del 2014 Novetats pedagògiques Els professionals de l’ense­ nyament van poder conèixer ahir les novetats del sector en el marc de la setena Mostra pedagògica, celebrada a An­ dorra la Vella. La trobada (que va reunir una vintena de pro­ fessionals) agrupa represen­ tants de les principals editori­ als de llibres de text i material pedagògic, tant del país com de l’estranger. tAti MAsià Mostra Retirat un eixam d’abelles Els bombers van acordonar ahir la terrassa d’un restau­ rant de la plaça Rebés d’An­ dorra la Vella i van avisar un apicultor perquè capturés un eixam d’abelles que s’hi ha­ via instal·lat. L’alerta la va donar l’encarregat del res­ taurant i fins a la plaça s’hi van desplaçar una dotació de bombers i agents de cir­ culació. AgènciEs Expectació a Andorra la Vella Ahir va finalitzar el termini per presentar les candidatures a les eleccions de la CASS del 25 de juny. En total s’hi van presentar deu candidatures. D’aquestes, vuit corresponen al col·legi elec- toral dels assalariats, una al dels pensionistes i una al dels empre- saris i de les persones que rea- litzen una activitat per compte propi. Les candidatures encara estan pendents de validació, un procediment que es durà a ter- me demà, quan es coneixerà si compleixen les condicions. Els candidats dels pensionistes i em- presaris han hagut de recollir 50 signatures per presentar-se, 100 en el cas dels assalariats. A més, cal ser major d’edat i residir legal- ment a Andorra, haver cotitzat un mínim de vuit anys en qual- sevol dels col·lectius i els cinc úl- timsanysenundelsqueintegren el col·legi electoral per al qual es presenta a l’elecció (en el cas dels pensionistes és de tres mesos), i tenir al corrent les cotitzacions. Deu candidatures es presenten a les eleccions de la CASS caixa Andorrana de seguretat social Redacció AndoRRA LA VELLA El director general del SAAS, Lluís Burgués, va indicar ahir que el seu mandat és “aplicar les indicacions que el Govern ha donat de reordenació del transport sanitari”. Per fer- ho, mantenen converses amb les empreses que actualment gestionen el servei per fer la transició “tan suau com sigui possible”. Amb tot, mentre es resol el concurs nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari terrestre no medicalitzat, es determina el temps que necessiten les em- preses per ser operatives i els bombers poden assumir les noves tasques, Burgués va as- senyalar que es donen d’un a tres mesos de marge per fer la “transició”, tot i que l’objectiu és tenir la reordenació en mar- xa l’1 de juliol. Burgués va explicar que el SAAS ha d’esperar a resoldre el concurs nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari per veure si ha d’assumir algun dels tre- balladors que actualment des- envolupen aquesta tasca, així com les condicions que ofereix l’empresa adjudicatària. Pel que fa a la cartera de ser- veis, el responsable del SAAS va reconèixer que no hi ha hagut una modificació global de la no- menclatura de la CASS sobre la base dels avenços científics. A partir d’ara, va dir, la comissió de la cartera de serveis comen- çarà a valorar “si els actes i el coeficient establert en aquesta versió de la nomenclatura són adequats”. “Serà dinàmic”, va assegurar. tRobada de pRofessioNals El pròxim 17 de maig, l’Hospi- tal Nostra Senyora de Meritxell acollirà la Reunió forana de la societat catalana d’otorinola- ringologia i patologia cèrvico- facial, que aplegarà una sei- xantena de professionals. Es tracta de la trobada que orga- nitza anualment la societat fora de Barcelona i que, com va dir Burgués, s’espera que sigui “un èxit científic i d’assistència”. L’objectiu és exposar les nove- tats en el tractament i en el se- guiment, així com alguns casos particulars que s’han tractat en algun dels centres representats. Els professionals andorrans ex- plicaran un dels cinc casos pu- blicats de tumor fibrós solitari de la glàndula salival. Transició d’un a tres mesos per al nou transport sanitari sAAs Burgués i el doctor Vicente Martínez Vecina van presentar ahir la jornada. AgènciEs agències AndoRRA LA VELLA L’economista català Víctor Pou creu que Andorra pot ser un Estat associat a la Unió Euro- pea (UE) l’any 2016, tenint en compte que el mandat negoci- ador entre les dues parts serà una realitat properament i la negociació podria durar un pa- rell d’anys. L’expert en relacions internacionals opina que aques- ta nova relació amb la UE es pot allargar “molt en el temps” –“15, 20 anys”, va dir– fins que arribi l’adhesió. “La UE està en aquests moments per la labor i s’ha d’aprofitar l’oportunitat perquè ja s’han fet les reformes internes; això vol dir que el país ha d’espavilar-se i competir en un entorn global i obert”, va in- dicar Pou. L’especialista va presentar ahir un estudi editat per Crèdit Andorrà titulat Les noves nego- ciacions entre Andorra i la Unió Europea. La publicació, segons va explicar, pretén ser una “fo- tografia” de com estaven a final del 2013 les negociacions d’un acord d’associació per accedir al mercat interior europeu i la revisió de l’acord sobre fiscali- tat de l’estalvi. Pou va indicar que es tracta d’un “document de treball curt” que vol ser una eina d’informació i reflexió per als agents econòmics i les per- sones interessades. L’economis- ta va assenyalar que “un acord d’associació inspirat en l’Espai Econòmic Europeu” és la millor opció per la qual es podia de- cantar Andorra en el seu encaix a la UE. “Hem de negociar de tal manera que es respectin al- gunes especificitats com el dife- rencial fiscal o l’acord d’unió du- anera del 1990”, va afegir Pou. Pou creu que Andorra pot ser un estat associat a la Ue l’any 2016 L’expert afirma que s’ha d’aconseguir que es respectin algunes especificitats Relacions exteriors Víctor Pou va presentar el seu estudi a Crèdit Centre ahir a la tarda. tAti MAsià Julià Rodríguez AndoRRA LA VELLA

ANDORRA 9Dijous, 15 De maig Del 2014 El tètanus, una de les malal- ties més mortals a les quals una mare i el seu nadó poden fer front, ha estat eliminat en més de la meitat dels 59 països en què persisteix, segons van anunciar els socis de la Iniciati- va per a l’Eradicació del Tètanus Matern i Neonatal. El tètanus mata un infant acabat de néixer cada nou mi- nuts i gairebé tots aquests nens neixen en famílies pobres que viuen a les zones i comunitats més desfavorides. La malaltia, que és fàcilment prevenible amb una vacuna administrada a la mare, es transmet quan els nens neixen en condicions insalubres, s’han fet servir ma- terials no esterilitzats per tallar el cordó umbilical o han entrat en contacte amb el melic. En aquest moment, la vida de la mare també està en perill. Amb tres dosis de protectors, que costen uns dos dòlars, la mare i els seus futurs nadons estan protegits durant cinc anys. Des del 1999, més de 118 milions de dones en edat fèrtil han estat vacunades contra el tètanus en 52 països. Moltes d’aquestes dones van rebre la vacuna contra el tètanus com a part d’una campanya integrada que inclou altres intervencions que salven les vides dels infants com la vacunació contra el xa- rampió, suplements de vitami- na A, pastilles antiparasitàries i informació sobre la cura del cordó umbilical. La Iniciativa per a l’Eradica- ció del Tètanus Matern i Ne- onatal és un model de com els socis poden treballar junts per aconseguir resultats. El 2000, un any després del comença- ment de la iniciativa, s’esti- ma que es van produir més de 200.000 morts de nadons per tètanus. L’any 2010, aquesta xi- fra s’havia reduït a uns 58.000 a l’any. Tot i això, i malgrat els aven- ços, són més de 28 països els que encara no han arribat a la meta d’eliminació esperada. Això suposa un repte impor- tant en l’eliminació de les morts per tètanus en tots els països prioritaris per a l’any 2015. On encara es treballa per eradicar el tètanus és Afganistan, Angola, Cambodja, República Centrea- fricana, Txad, República Demo- cràtica del Congo, Guinea Equa- torial, Etiòpia, Gabon, Guinea, Haití, Índia, Indonèsia, Kenya, República Democràtica Popu- lar de Laos, Madagascar, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria, Pa- kistan, Papua Nova Guinea, Fi- lipines, Sierra Leone, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud i Iemen. Una gran victòria contra el tètanus La malaltia és eradicada en més de la meitat dels països on encara persisteix, però cal seguir lluitant Solidaritat Redacció andorra la Vella Un nadó rebent una vacuna contra el tètanus, que ja ha estat eliminat en més de la meitat dels 59 països on persistia. unicef en deu anys s’ha passat de 200.000 nadons morts per tètanus a 58.000

ANDORRA10 Dijous, 15 De maig Del 2014 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 12 AL 25 MAIG 2014 5,95 € KG 5,89 € KG 6,49 € KG 7,90 € KG 9,90 € KG 7,95 € KG 2,40 € 7,28 € KG 4,43 € KG 5,97 € KG 5,49 € KG PIT DE POLLASTRE GROC SAFATA FAMILIAR BISTEC PERNIL DE PORC BROQUETES DE PORC ADOBADES XAI TALLAT ESPATLLA DE XAI BISTEC DE BOU BOTIFARRA CRUA 300 GR. ENTRANYA DE VEDELLA ALES DE POLLASTRE ADOBADES XISTORRA CARN PICADA PORC-VEDELLA OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT DE CARN 4 KG 500 GR. ESCALOPA DE PORC 500 GR. SALSITXA DE POLLASTRE 500 GR. XURRASCO DE VEDELLA 500 GR. CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC FREGIDES 500 GR. ALES DE POLLASTRE ADOBADES 500 GR. LLOM ADOBAT 500 GR. HAMBURGUESA PORC-VEDELLA X 4 UNIT 250 GR. CATALANA TRUFADA 250 GR. PATÉ DE CAMPANYA I FINES HERBES Tot i que el Comú d’Encamp s’havia compromès a mantenir reunions periòdiques amb els empresaris i veïns del Pas de la Casa, fa més de mig any que no hi ha comunicació entre les dues parts. La manca d’infor- mació ha aixecat les crítiques d’aquests col·lectius, sobretot tenint en compte que s’acosta la temporada d’estiu. La presidenta de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Tu- rístic (AEAT), Valérie Lackner, va explicar que “la darrera taula de treball es va mantenir al mes de setembre” i que des d’ales- hores no han rebut cap més no- tícia de la corporació. Lackner va lamentar que “no hi ha re- lació” quan la intenció era tre- ballar de forma conjunta i per això s’havia acordat que es fa- ria una trobada cada dos mesos (amb la participació també de l’Associació de Veïns del Pas de la Casa i Inpub). En aquest sen- tit va explicar que els privats només saben que el Funicamp obrirà més aviat que en anys anteriors, una informació que els ha arribat per la premsa, in- diquen. “A part d’això, res”, va declarar Lackner, que va afegir que no han tingut “cap comu- nicació de cap departament del Comú, ja sigui Turisme, Cultu- ra o Esports”. La presidenta de l’AEAT també va recordar que Grand- valira no preveu organitzar cap activitat al Pas de la Casa du- rant l’estiu, un fet que fa difícil atraure turistes al nucli durant aquesta temporada. “No hi ha turistes perquè no hi ha activi- tat”, va assenyalar. Lackner va exposar que, en canvi, a Canillo o a Encamp és una mica més fà- cil ja que “almenys Grandvalira està obert”. En el mateix sentit que Lackner es va expressar el pre- sident de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon. “L’any passat te- níem una reunió de forma pe- riòdica però aquest any no”, va declarar, al mateix temps que va afegir que “sorprèn una mica”. Ramon considera que aquest és un mes tranquil i que caldria activar-lo. També va destacar la necessitat d’organitzar acti- vitats per atraure turisme fora de la temporada d’hivern. Per tot això va recordar que l’asso- ciació està disposada a oferir ajuda al Comú en el que calgui. Empresaris i veïns del Pas critiquen la manca de comunicació amb el Comú Lamenten que encara no tinguin cap informació sobre les activitats d’estiu, necessàries per atraure turistes Turisme M.S.C. andorra la Vella Més de 400 alumnes de les di- ferents escoles de la parròquia de la Massana prendran part aquest divendres al matí en la Cursa contra la fam, per a la qual la corporació comunal ha habili- tat un circuit al Prat del Colat. Els corredors tindran l’opor- tunitat de conèixer el jugador del BC River Andorra MoraBanc Jordi Trias, que ha acceptat do- nar el tret de sortida a la prova. L’acció és organitzada per l’entitat Acció contra la Fam, que des de fa disset anys orga- nitza aquesta cursa solidària, en la qual hi participen més de 280.000 joves a tot el món. La consellera de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Jael Pozo, anima tothom a “presenciar la carrera de divendres i animar els infants a fer força voltes, en aquesta gran festa solidària”. Més de 400 corredors en una cursa contra la desnutrició Iniciatives Redacció andorra la Vella educació Paulo Monteiro Pereira, alumne de cinquè curs d’edu- cació primària de l’Escola Es- panyola d’Andorra la Vella, ha obtingut la tercera posició en el campionat internacional de càlcul mental SuperTma- tik. És la primera vegada que un alumne andorrà obté una puntuació tan alta. A la pro- va hi han participat més de 256.000 infants de 61 països. Tercer en càlcul mental Menjador social La sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany aco- llirà avui, a partir de les vuit del vespre, una nova master class de kundalini ioga oberta a tothom. La classe és gra- tuïta tot i que hi haurà una urna per a les persones que vulguin fer un donatiu, que es destinarà íntegrament al menjador social de la Creu Roja Andorrana. ‘Master class’ benèfica Les associacions lamenten que les reunions periòdiques amb el Comú s’hagin acabat. TaTI MaSIÀ Valérie Lackner Òscar Ramon la darrera trobada va ser al setembre i des d’aleshores no hem rebut cap més notícia l’any passat teníem una reunió periòdica però aquest no. Sorprèn una mica

11Dijous, 15 De maig Del 2014 Pirineus L’investigador de l’Institut Ca- talà de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) Albert G. Sellés ha publicat dos articles a les re- vistes Journal of Vertebrate Pa- leontology i Cretaceous Research en què descriu la descoberta als Pirineus de dues ooespècies noves per a la ciència que s’as- socien a dinosaures carnívors i a becs d’ànec, la Prismatoolit- hus trempii i la Spheroolithus eu- ropaeus. La troballa corrobora la pre- sència d’una gran varietat de dinosaures (sauròpodes, orni- tòpodes i teròpodes) nidificant en el que avui dia és el Prepiri- neu i Pirineu català i converteix els jaciments de Catalunya en els més importants pel que fa a l’estudi dels ous de dinosaure a Europa. En un dels articles, Sellés descriu la nova espècie Pris- matoolithus trempii en diversos jaciments del Prepirineu cata- là. És l’evidència més moderna del gènere Prismatoolithus a tot Europa. Els ous pertanyen a un dinosaure carnívor (teròpode) i van ser postos fa entre 71 i 66,5 milions d’anys. La rellevància de la troballa radica en el fet que el registre fòssil d’ossos i petjades fòssils de dinosaures carnívors a Europa és molt escàs i la pre- sència de closques d’ou d’espè- cimens d’aquest grup omple un buit d’informació important. L’article també descriu com els dinosaures teròpodes van experimentar una davallada en la seva diversitat fa aproxima- dament 72 milions d’anys, tant a escala global com regional, i que, en el cas europeu, va anar lligada a un reemplaçament d’aquestes faunes carnívores per altres espècies. A Catalunya, els teròpodes més comuns en el registre fòssil són els dromeosàurids, dino- saures de dents esmolades i tres urpes a les mans, que probable- ment utilitzaven per caçar les seves preses. És el grup que in- clou el popular velociràptor, tot i que aquesta espècie concreta només es troba a l’Àsia. En el segon article, l’expert descriu per primer cop closques d’ou atribuïdes a hadrosaures, un grup de dinosaures també coneguts com de bec d’ànec. Si bé les restes fòssils d’hadro- saure a Catalunya són les més abundants a tot el sud d’Europa, fins ara el seu registre es troba- va limitat a ossos i petjades. La descripció de la nova ooespècie Spheroolithus europaeus associ- ada aquest grup constitueix la prova irrefutable que els hadro- saures europeus feien les seves postes en els ambients litorals, els quals s’estenien al llarg del que avui és el Prepirineu de Llei- da. A més, Spheroolithus europa- eus és l’ooespècie més moderna d’hadrosaure de tot Euràsia. Les noves descripcions se su- men a les quatre noves oospè- cies que va descriure el mateix investigador l’any passat en els jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell): Cairanoolithus rousse- tensis, Megaloolithus aureliensis, Megaloolithus siruguei i Megalo- olithus baghensis. Aquestes es- pècies estan associades a saurò- podes, dinosaures herbívors de coll i cues llargues. Descrites dues noves espècies d’ous de dinosaure als Pirineus La troballa corrobora la presència d’una gran varietat d’aquests animals Paleontologia Closques de les dues ooespècies descrites per Albert G. Sellés. agències Redacció barcelona Padrins de la Seu fan de guies turístics a alumnes de La Salle aquests dies, padrins de la seu d’Urgell han portat a ter- me una visita guiada pel centre històric de la ciutat a una quarantena d’alumnes del col·legi la salle. els infants han visitat els monuments i emplaçaments més importants del centre històric de la ciutat de la mà de persones grans que s’han format expressament per poder donar aquest servei de manera voluntària. ajUntament de la seU d’Urgell gent gran L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell acull aquest vespre, a les vuit, el se- gon tast del nou cicle Parlem de formatge, que anirà a càr- rec de la cooperativa Cadí de la capital alturgellenca, segons va recordar ahir l’Ajuntament, que va precisar que els tiquets per a aquesta degustació ja s’han esgotat. A partir de divendres es po- dran adquirir els tiquets del pròxim tast de formatge, que tindrà lloc el 19 de juny amb els formatges d’ovella i vaca de Mas d’Eroles d’Adrall. I per al 24 de juliol hi ha programada una sessió amb la formatgeria Serrat Gros d’Ossera. La cooperativa Cadí, al tast del Parlem de formatge espai ermengol Redacció la seU d’Urgell

12 Dijous, 15 De maig Del 2014 Cultura Ni les Pageses d’Andorra ni Les senyoretes d’Avinyó. No podrem contemplar la genial obra de Pi- casso, almenys a mitjà termini. L’ambiciosa exposició De Page- ses d’Andorra a Demoiselles d’Avi- nyó, que el ministeri de Cultura tenia entre mans, s’aparca sine die per falta de finançament i de possibilitat de traslladar els dibuixos i les pintures al Princi- pat. El titular de Cultura, Albert Esteve, ha confirmat que el pro- jecte no continuarà avançant, almenys durant el que queda de legislatura, en unes declaraci- ons a Andorra Televisió. Esteve ha decidit passar la patata calenta al seu succes- sor (¿insinua que després de les eleccions no continuarà en el càrrec encara que pugui?). De fet, el projecte expositiu ja està llest. Fa tot just un any, el consell de ministres va aprovar encarregar a la historiadora de l’art Conxita Boncompte el dis- seny de la mostra, que tindria el dibuix de les pageses com a ele- ment central però que es com- plementaria amb altres obres del pintor. El Govern va pagar 30.242 euros per comprar la idea i el projecte de Boncompte. A més del dibuix Pageses d’Andorra, que Picasso va fer a Gósol l’any 1906, propietat de The Art Institute of Chicago des del 1930, també es volen portar peces del fons picassià de centres com el Bridgeman Art Library de Londres, el Mu- seu Picasso de París i el Museu d’Art Modern de Nova York, però treure les obres dels mu- seus i fer-les viatjar no és una tasca senzilla. Esteve també ha explicat que les Pageses d’Andorra no po- den sortir de The Art Institute of Chicago durant uns quants anys, ja que entre mostra i mos- tra ha de passar un temps. En canvi, a la pàgina web del museu (www.artic.edu), en la informa- ció sobre el dibuix picassià, titu- lat en anglès Peasant Girls from Andorra, consta que l’obra va sortir l’any 1992 per exhibir-se al Museu Picasso de Barcelona i al Museu d’Art de Basilea. Se- gons la informació facilitada a la web, l’última mostra en què ha participat el dibuix ha estat Picasso and Chicago, organitza- da l’any passat per l’Art Institu- te of Chicago al mateix centre. la revelació d’una tesi El germen del projecte d’expo- sar Picasso va sorgir a partir de la tesi doctoral de Boncompte, que avala l’andorranitat del di- buix de les pageses. La tesi té el vistiplau de la Picasso Adminis- tration, que ha publicat l’article de la historiadora de l’art a la seva web (www.picasso.fr). En la tesi, la historiadora afirma que “Pageses d’Andor- ra porta la llavor de la pintura més important del segle XX, Les senyoretes d’Avinyó”. La histori- adora va revelar al Principat, el maig del 2010, l’existència del dibuix de temàtica andorrana, conservat a The Art Institute of Chicago. L’estiu del 1906, Picasso es va instal·lar a Gósol, un poblet als peus del Pedraforca (Bergue- dà), on es va trobar en un món rural, ple de ritus pagans i d’art romànic, que li va inspirar un conjunt d’obres, entre les quals hi ha les pageses andorranes. De retorn a París, Picasso farà evolucionar el dibuix fins a Dues dones nues (1907) i a Les demoi- selles d’Avignon (1907), detalla Boncompte. Aquest juliol, la historiado- ra participarà en el curs d’estiu Símbols ocults d’Europa, que ofe- reix la Universitat Ramon Llull. Boncompte exposarà la seva te- oria sobre Les demoiselles d’Avig- non, un temple bordell. En la seva tesi doctoral, la historiadora argumenta que Les senyoretes d’Avinyó és “una gran teofania pagano-cristiana en què Picas- so amaga i desvela el procés mitjançant el qual l’home acce- deix a la divinitat” i conclou que “la parella d’andorranes ens ha conduït fins al temple-bordell on s’inicia l’aventura cubista. Això, però, ja és una altra histò- ria”, remarca. El ministre de Cultura aparca portar les pageses andorranes de Picasso El projecte encarregat a Conxita Boncompte s’atura per manca de pressupost i terminis per traslladar les obres Exposició artística fallida e.J.M. andorra la VElla la fragilitat de Martín Blanco l’il·lustrador Martín Blanco va oferir ahir una vetllada cultu- ral per presentar el llibre Fra- gilidad evidente, l’obra amb què clausura la trilogia sobre la modernitat i el món que ens envolta, un tema en què va aprofundir entre el 2008 i el 2010. durant l’acte es van projectar imatges de l’obra de Blanco i l’escriptor richard Imbernón va llegir els textos que les acompanyen. tatI MasIà llibre artístic Conferència La directora de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Pe- rafita-Claror, Susanna Simon, ofereix aquest vespre una con- ferència en el marc del desè ani- versari de la declaració de la vall com a patrimoni de la huma- nitat per la Unesco. La xerrada La coexistència mil·lenària entre la natura i l’home a la munta- nya andorrana començarà a les 20.15 al Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu (CIAM). L’entrada és lliure. La convivència a la vall del Madriu literatura Lope de Vega: hombre y poeta és el títol de la conferència que pronunciarà la professo- ra de llengua castellana i lite- ratura de l’Institut Espanyol d’Andorra Milagros Villar. La xerrada s’emmarca en el cicle Aula oberta, organitzat per la conselleria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya a Andorra. La sessió serà a les set de la tarda a l’ambaixada. Lope de Vega (1562-1635) va viure el Segle d’Or espanyol. Xerrada sobre Lope de Vega El dibuix ‘Pageses d’Andorra’, pintat per Picasso l’any 1906 a Gósol. © 2014 EstatE of PaBlo PICasso / artIsts rIghts soCIEty (ars), nEw york

cultura 13Dijous, 15 De maig Del 2014 Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs MES DEL BACALLÀ Av. Joan Martí, 87 - Encamp - Tel. +376 832 999 - hotelalfa@andorra.ad - www.hotelalfaencamp.com RESTAURANT CAL GUTIÉRREZ Els fogons de Gloria MENÚ DIARI CUINA CASOLANA GALLEGA I PORTUGUESA ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS tenim POP A LA GALLEGA I COCIDO PORTUGUÈS Pollastre al forn amb guarnició tot per 9 € PER ENCàRREC PER A 4/5 PERSONES La cabra catalana és una raça autòctona, documentada des del segle XIV, que es va donar per extingida l’any 2005. Sis anys després, es va localitzar un ramat d’una quarantena de cabres a Sant Salvador de Toló (Pallars Jussà), que cuidava el pastor Ton Pellisser. Les cabres eren autèntiques ja que mai havien estat encreuades amb altres races. L’associació eco- logista Slow Food en va com- prar la meitat i les va portar a una granja de Vilanova de Meià (Noguera) per reproduir-les. Ja n’han aconseguit més d’un cen- tenar d’exemplars. La notícia, verídica al cent per cent, va inspirar Montse Vila per escriure un conte sobre les cabres i va suggerir a Montse Mayol fer-ne les il·lustracions. La dibuixant, amb una àmplia trajectòria en contes infantils, va acceptar de seguida. A partir del guió de Vila, la il·lustradora va crear els personatges, es va documentar (va anar al Mont- sec per conèixer el paisatge), va dibuixar els esbossos, va realit- zar proves de color i, finalment, en va fer els originals. El procés de creació dels di- buixos s’exposa al Museu La Massana Còmic, en què es pot comprovar l’evolució dels per- sonatges. Cabretes al país de les meravelles (edicions Sidilla) és el conte resultant. Mayol, di- buixant catalana que s’acaba d’instal·lar a Andorra, ha fet servir les tècniques de l’aquarel- la i del collage per il·lustrar el relat. De fet, la creadora innova i investiga diferents tècniques en cada obra i imagina el món des de la visió dels infants. El procés creatiu per il·lustrar els personatges d’un conte infantil El museu del còmic exposa els dibuixos de Montse Mayol del relat ‘Cabretes’ Mostra La mostra de la il·lustradora Montse Mayol es va inaugurar ahir al vespre. tati Masià E.J.M. andorra la vella ¿Un arquitecte fotògraf o un fotògraf arquitecte? Miquel Mercè combina les dues dis- ciplines “per flexibilitzar la ment”. “En l’arquitectura”, ex- plica, “inverteixo molts mesos de feina per convertir una idea abstracta en real, mentre que en la fotografia capturo l’ins- tant, del real a l’abstracte.” Mercè ha dedicat mesos a cap- turar amb la càmera la com- binació del paisatge natural i de l’urbanisme a Andorra. Sis exemples del seu treball s’ex- posen al Centre d’Interpre- tació de l’Aigua i del Madriu (CIAM) fins al 28 de setembre. A Entre natura i arquitectu- ra, Mercè vol demostrar que al país no només hi ha entorn urbà i paisatge natural per se- parat, sinó que hi conviuen. És un país “de contrastos”. En una de les imatges mostra un tub de FEDA que prové d’En- golasters que baixa recte, line- al, perfecte, muntanya avall, travessant una roca, envoltat de “l’esponjositat” dels boscos. Una altra és una vista aè- ria de la carretera de Canillo, una via tortuosa envoltada de verd, i la carretera del port d’Envalira, un element “antrò- pic” entre un entorn esplèn- did. “L’urbanisme d’Andorra és una mescla de ciutat i pai- satge”, subratlla Mercè. L’ar- quitecte i artista està conven- çut que poden conviure, però sempre amb sensibilitat. Miquel Mercè capta la unió del paisatge i l’urbanisme Fotografia Miquel Mercè, ahir al CIAM. tati Masià E.J.M. escaldes-engordany L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella presentarà el Festival de primavera 2014 diumenge que ve, dia 18, al Centre de Con- gressos de la capital a les sis de la tarda. L’entrada serà gratuïta. En l’espectacle es mostrarà el treball del curs 2013-2014 de les seccions infantil, juvenil i cos de dansa de l’esbart. En la primera part es balla- ran deu danses. Els més petits representaran El ball del sant Ferriol, El ball de pedretes, el Patatuf, La Tirotitaina, El Filar- robes, El Bedriol i Ballem tots. La secció juvenil ballarà dues dan- ses araneses i L’Arlesiana. En la segona part, anome- nada Danses amb tradició, es representaran cinc danses tra- dicionals que encara es ballen als pobles. L’última dansa de la funció primaveral la ballaran conjuntament els 67 membres de l’Esbart Dansaire. L’entitat es va fundar l’any 1981 amb l’objectiu de fer recer- ca i recuperar les danses andor- ranes i les tradicions ja perdu- des per portar-les a l’escenari i mostrar la cultura del país, tant a casa com a fora. Com a cites fixes, l’esbart re- presenta cada primer diumenge d’agost, amb motiu de la festa major, el ball del contrapàs a la plaça del Poble; per la nit de Sant Joan, el ball de Bruixes i, a final de curs, el festival de tem- porada. A més, ha participat en festivals d’arreu, com a França, Espanya, Itàlia, Suïssa, Bulgà- ria, Grècia, Hongria, Holanda i Turquia. L’Esbart Dansaire presenta els balls al Festival de primavera tradicions Cartell del Festival de primavera. esbart dansaire Redacció andorra la vella

14 Dijous, 15 De maig Del 2014 Esports AnyósPark torna a ser centre d’atenció del panorama del pà- del amb el Torneig Automòbils Pyrénées, prova que forma part del prestigiós Mercedes Tenis & Pádel Tour, circuit que enguany celebra la divuitena edició i que es presenta com un referent de l’esport amateur a Espanya. Serà el segon any que es disputi a les instal·lacions del centre es- portiu massanenc i se celebrarà del 22 al 25 d’aquest mes. Un total de 96 jugadors s’hi reuniran, 64 en categoria mas- culina i 32 en la femenina. En la seva majoria d’edat, el circuit de Mercedes reuneix més de 4.000 jugadors en els 32 torne- jos que organitza, 29 de pàdel i 3 de tennis. Anyós serà una de les 24 seus organitzadores. Per mantenir el caràcter amateur, els 100 primers classificats del rànquing absolut i els 50 dels de les federacions autonòmiques no hi poden participar perquè no hi hagi diferències excessives entre les parelles en els partits, que seran a tres sets. Els quadres seran per elimi- natòries i es disputarà un mí- nim de dos enfrontaments. Els que caiguin en primera ronda passaran a disputar el quadre de consolació. Els clients de Mer- cedes més ben classificats seran convidats a participar en la fi- nal del circuit. Les finals seran diumenge a la pista Sky Padel. A més a més de la competició s’organitzaran diverses activi- tats paral·leles, com el clínic que impartirà a una vintena de juga- dors Ramiro Choya, exseleccio- nador espanyol femení i actual entrenador de professionals del World Padel Tour. També es pre- sentaran les darreres novetats de la marca alemanya, com els nous vehicles de Classe C i GLA. Per Ronald Cabrera, res- ponsable de màrqueting de Pyrénées Andorra de la divisió d’automoció, AnyósPark “és el millor lloc de tot el país per po- der fer aquest esdeveniment”. Mercedes realitza un pla d’acció des de fa anys amb el patrocini de tornejos d’aquest tipus, cen- trant-se especialment en el pà- del, el tennis i el golf. “La marca té un compromís amb l’esport”, assenyala Albert Morera, res- ponsable del Mercedes Tenis & Pádel Tour. AnyósPark treballa sempre amb la premissa de posar un segell d’excel·lència en els esde- veniments que organitza. “Invo- lucrant-nos en tornejos de mar- ques de gamma alta busquem donar una bona qualitat”, asse- nyala Gastón Bianchi, respon- sable de tennis i pàdel d’Anyós- Park. Amb l’estructura del Torneig Automòbils Pyrénées “volem que el jugador amateur tingui durant el torneig les ma- teixes sensacions que un de pro-

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

15 de maig de 2014 by Diari Més - issuu

Diari gratuït del Camp de Tarragona | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish ... 15 de maig de 2014 núm. 2.541 www ...
Read more

Diari ARA 15 de maig de 2014

Jean-Claude Juncker, del Partit Popular Europeu, Martin Schulz, del Partit Socialista Europeu, Guy Verhofstadt, de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates ...
Read more

16 de maig de 2014 by Diari Més - issuu

Diari gratuït del Camp de Tarragona ... Divendres, 16 de maig de 2014 núm. 2.542 www.diarimes.com. AVUI TARRAGONA. El Xamfrà del Fòrum ...
Read more

Catalunya al debat europeu 15 maig 2014 - YouTube

Catalunya al debat europeu 15 maig 2014 Canal Videos Personals ... Al debat europeu del 2014 de tv3 alguns van quedar ... Diari ARA 683 views.
Read more

Diari ARA 25 de maig de 2014 - Ara.cat - El diari líder ...

El subsecretari del ministeri ha anunciat que s'ha demanat a la Junta Electoral Central que obligui a complir la resolució ratificada pel Suprem d'impedir ...
Read more

15 | maig | 2015 | HISTORIADORS DEL SERT 2014

Arxiu diari: 15 maig 2015 ... los del pueblo, comienzan. ... maig 2014; abril 2014; març 2014; maig 2015; dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
Read more

15 | maig | 2014 | Blog d'Humanitats

Arxiu diari: 15 maig 2014. ca en ... El proper 28 de maig tindrà lloc l’acte de presentació dels resultats del projecte de recerca sobre ...
Read more

El Punt Avui - Barcelona

El diari és líder de la premsa ... La direcció del festival aeri descarta el maig perquè presenta un calendari molt ple de ... 93 693 15 93. Premià de ...
Read more