Diabetes mellitus karolína szabóova

67 %
33 %
Information about Diabetes mellitus karolína szabóova

Published on March 13, 2014

Author: jankomatuska98

Source: slideshare.net

DIABETES MELLITUS Karolína Szabóová III.A

Diabetes mellitus • Sužuje ľudstvo viac než 3000 rokov • Podľa WHO je DM vedúcou príčinou úmrtia • V súčasnosti žije v Európe cca 30 miliónov diabetikov • Je skupinou metabolických ochorení, ktorých spoločnou charakteristikou je chronická hyperglykémia spôsobená poruchou sekrécie alebo účinku inzulínu, prípadne ich kombináciou

Diabetes mellitus typu 1 •Vzniká častejšie v detskom veku •Príčinou tohto typu je deštrukcia buniek vedúca k absolútnemu deficitu inzulínu

Diabetes mellitus typu 2 •Týmto typom trpí väčšina diabetikov (cca 90%) •Vyvíja a prejavuje sa v priebehu stredného až vyššieho veku a je spojený s inzulínovou rezistenciou a relatívnym deficitom inzulínu, kedy hladina inzulínu môže byť znížená alebo normálna, ale telo nedokáže inzulín spracovať.

Príznaky •Charakteristickými príznakmi sú polyúria (zvýšená tvorba moču), polydipsia (nadmerný smäd), zhoršená celková výkonnosť a pokles telesnej hmotnosti.

• U niektorých jedincov na diabetickú poruchu môžeme upozorniť:

Diabetická retinopatia •DM je hlavnou systémovou príčinou slepoty v rozvinutých krajinách a príčinou slepoty v produktívnom veku •U diabetika je riziko oslepnutia 10-20x väčšie ako u nediabetika •Keď cievy prasknú • Odtrhnutá sietnica

Diabetická neuropatia • Vyskytuje sa cca u 1/3 diabetikov • Je strata citlivosti • DM môže poškodzovať tenké a hrubé nervové vlákna • Prejavuje sa na prstoch končatín, neskôr na trupe • Diabetická neuropatia môže vyvrcholiť až k diabetickej nohe

Diabetická noha • Vyskytuje sa u viac ako 10% diabetikov •Pri neuropatickej nohe sa môžu vyvinúť následné formy lézie: neuropatický ulkus a digitálne neuróze, neuropatický kĺb a neuropatický edém.

Gravidita a diabetes V súčasnosti sa táto problematika delí do dvoch častí: • Gravidita u známych doposiaľ dispenzarizovaných diabetičiek 1. a 2. typu • Gestačný diabetes

Gravidita u známych doposiaľ dispenzarizovaných diabetičiek 1. a 2. typu • Jej význam je determinovaný vysokým rizikom pre matku a hlavne pre plod, ktorého vnútromaternicový vývoj a životaschopnosť po narodení sú priamo závislé od úrovne metabolickej kompenzácie • Kľúčovou úlohou v patofyziológii (náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby) hrá fetálna hyperinzulinémia, ktorá vysvetľuje rôzne problémy počas fetálneho vývoja.

Gestačný diabetes • V EU je výskyt GD 2-4% • Je vyhradený pre gravidné ženy, u ktorých začiatok a rozpoznanie diabetu alebo poruchy glukózovej tolerancie spadá do obdobia gravidity • Po ukončení gravidity buď zaniká, alebo ho treba prehodnotiť a preklasifikovať • Medzi základné typy liečby patrí napr. diabetická liečba, pohyb a cvičenie a inzulínová terapia

• Cukrovka nemusí byť veľkou prekážkou života, ak sa s ňou naučíte žiť môže sa stať výzvou. Dôkazom toho sú ľudia ako:

Ďakujem za pozornosť!

Add a comment

Related pages

Diabetes Mellitus: Peterson, Karolina - Expertscape.com

Dr. Karolina Peterson has special expertise in Diabetes Mellitus
Read more

MiRNAs and Diabetes Mellitus: Abstract and Introduction

MiRNAs and Diabetes Mellitus. Dwi Setyowati Karolina, BSc Hons; Arunmozhiarasi Armugam, PhD; Sugunavathi Sepramaniam, PhD.
Read more

MiRNAs and Diabetes Mellitus: Pathogenesis of Diabetes ...

MiRNAs and Diabetes Mellitus. Dwi Setyowati Karolina, BSc Hons; Arunmozhiarasi Armugam, PhD; Sugunavathi Sepramaniam, PhD. CME Released: 05/18/2012; Valid ...
Read more

Diabetes, Depression und das Herz : Komorbidität von ...

Diabetes, Depression und das Herz : Komorbidität von Depression und Diabetes mellitus Typ 2 ; ... Hägele, Anna-Karolina Subject: Bochum, Univ., Diss., ...
Read more

Prevention and Treatment of the Complications of Diabetes ...

Review Article from The New England Journal of Medicine — Prevention and Treatment of the Complications of Diabetes Mellitus
Read more

Aus der Klinik für Psychosomatische Medizin und ...

Abstract Hägele Anna-Karolina „Diabetes, Depression und das Herz“. Komorbidität von Depression und Diabetes mellitus Typ 2: Einfluss des ...
Read more

A Bovine Albumin Peptide as a Possible Trigger of Insulin ...

Original Article from The New England Journal of Medicine — A Bovine Albumin Peptide as a Possible Trigger of Insulin-Dependent Diabetes Mellitus
Read more

MiRNAs and diabetes mellitus - ResearchGate - Share and ...

MiRNAs and diabetes mellitus on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more