Di tích Phật Giáo - Polonnaruwa -SRI LAN

73 %
27 %
Information about Di tích Phật Giáo - Polonnaruwa -SRI LAN
Travel-Nature

Published on July 24, 2009

Author: vinhbinh

Source: authorstream.com

Slide 1: DI TÍCH PH?T GIÁO Polonnaruwa ruins SRI LANKA Nh?n space bar d? xem trang k? ti?p và m? loa nghe nh?c July 06 ,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Lu?c s? : Lu?c s? Polonnaruwa dã du?c vua Vijayabahu I ch?n làm kinh dô vào th? k? th? 8 và t? th? k? 12, nó là trung tâm c?a truy?n th?ng Ph?t giáo Therevada ? Sri Lanka. Có nhi?u hình tu?ng dá kh?ng l? c?a Ph?t miêu t? nh?ng th?i di?m ý nghia trong cu?c d?i c?a ngài. Ph?t giáo dã có trên Sri Lanka hon 2000 nam và theo truy?n thuy?t, d?c Ph?t dã t?ng d?n d?o qu?c này 3 l?n. Ph?t giáo Therevada dã phát tri?n du?i tri?u d?i các vua Sinhalese và nhi?u d?n dài dã du?c xây d?ng. Vào th? k? th? 12, du?i th?i tr? vì c?a Parakramabahu I (1153 - 1186), m?t s? công trình tiêu bi?u ? Polonnaruwa dã du?c t?o d?ng nhu: cung di?n, vu?n tu?c, b?n nu?c và các t? vi?n. (vi.wikipedia.com) Nh?ng di s?n ? Polonnaruwa : Nh?ng di s?n ? Polonnaruwa Cung di?n hoàng gia t?i Polonnaruwa (Vejayanta Pasada) The Council Chamber / Audience Hall The Vatadage (nhà tròn) Moonstones Thuparamaya Latha Mandapaya (Lotus Sanctuary) Atadage (House of Eight Relics) Gal Potha (Stone Book) Gal Viharaya Nelum Pokuna (Lotus Bath) Satmahal Prasada (A square pyramidal tower in seven tiers) Hatadage (The Shrine of Sixty Relics) Lankathilake Ran Kot Vehera (The Golden Pinnacle Dagaba) *Pabulu Vehera (Coral Shrine) *Kiri Vehera (Milk-white shrine) *Demala Maha Seya *Potgul Vihara (The Monastery) *Tivanka Image House *Alahana Pirivena (Alahana University) *Siva Devale (Siva Shrine) *Kumara Pokuna (Royal Bath) Slide 5: Nh?ng t?m dá cung di?n c?a vua Parakramabahu ? Polonnaruwa. Ki?n trúc : Ki?n trúc Polonnaruwa có ngôi b?o tháp l?n b?ng dá, có hình dáng gi?ng nhu phong cách truy?n th?ng và ? mái vòm trên cùng có ph?n xây hình ch? nh?t và nh?ng tháp nh? vu?t thon. ? Gal Vihara còn có m?t tu?ng Ph?t ng?i trong th? liên hoa t?a v?i tay b?t ?n thi?n. M?t trong nh?ng b?c tu?ng dáng luu ý ? dây là tu?ng Ph?t n?m nghiêng v? bên ph?i vào lúc t?ch di?t. Tu?ng dài 46 feet v?i nh?ng chi ti?t diêu kh?c tinh t?. C?nh bên là b?c tu?ng m?t nhà su d?ng khoanh tay, có th? dó là A-nan-dà. Pho tu?ng d?ng này cao 23 feet. Kinh dô c? Polonnaruwa dã du?c UNESCO công nh?n là di s?n van hóa th? gi?i. Slide 31: Tu?ng A-nan-dà d?ng bên d?c Ph?t Slide 32: Tu?ng A-nan-dà d?ng bên d?c Ph?t Slide 39: Chung quanh khu di tích Polonnaruwa Slide 42: Hình ?nh : INTERNET www.vi.wikipedia.com www.picasaweb.google.com … Xin cám on các tác gi? có tác ph?m góp vào t?p PPS này .Các tác ph?m c?a Qúi V? giúp cho d?i thêm d?p. vinhbinhpro Ðây là trang cu?i - B?n có th? gi? nghe nh?c hay nh?n phím “Esc” d? k?t thúc chi?u hình You can keep listening to the Music or press “Esc” to Exit http://my.opera.com/vinhbinhpro

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hành Hương Chiêm Bái Phật Giáo Miến Điện ...

Hành Hương Chiêm Bái Phật Giáo Miến Điện, Tích Lan & ... thăm Chùa Manuha có tượng Phật khổng lồ.
Read more

Tìm Hiểu Phật Giáo Theravada Bài 3 - Phật Học ...

Phật Giáo Theravada Tích Lan ... hoàng cung sang kinh đô mới là Polonnaruwa đã lấy quyết định thống ... quang cảnh di tích kinh ...
Read more

Ban tin ky 4-2008 : Hanh Huong Tich Lan Mien Dien

... cố đô của Tích Lan tham bái những di tích Phật Giáo trên 2,000 năm ... Sau cơm trưa, lên đường đi Polonnaruwa, ...
Read more

Du Lịch Văn Hóa Việt :: Thái Lan

Vương quốc Thái Lan ... sau đó di cư dần xuống vùng đất ... người Thái thành lập một vương quốc Phật giáo tên ...
Read more

Lịch sử phát triển của Phật Giáo Theravada ...

Tin tức Phật giáo, các sự kiện Phật giáo tại Việt Nam & thế giới được cập nhật liên tục và nhanh nhất.
Read more

Tìm hiểu Phật Giáo Theravada - Bài 3: Lịch sử ...

Dầu sao thì Phật Giáo cũng không phải là một tín ngưỡng khô cằn và già nua. Một gia đình khác của Phật Giáo lại chủ ...
Read more

Tìm hiểu Phật Giáo Theravada - Tin tức - ứng ...

... với những người Phật Giáo Tích Lan. ... sang kinh đô mới là Polonnaruwa đã lấy quyết ... Phật tương lai Maiteya (Di ...
Read more

Khái Niệm Bồ-Ðề Trong Ðạo Phật

Đến với đạo Phật; Giáo Pháp. ... Vu Lan bồn; Truyền thống tập tục; Giáo dục; Văn học. Văn học Phật giáo Việt Nam; Truyện;
Read more

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu ...

... v.v.), kiến trúc (cổ thành Anuradhapura, Polonnaruwa ... cho sự truyền bá Phật giáo tại Tích Lan, ... vía Phật Di Lặc, vị ...
Read more

Ðường về xứ Phật : Ðộng Ajantà và Hang ...

Ðường về xứ Phật : Ðộng Ajantà và Hang Ellora Tìm kiếm. Trang chủ; Giới thiệu; Gửi bài ... Giáo Dục - Tâm L ...
Read more