Det uudnyttede potentiale i Skarrild (5. semestersprojekt)

50 %
50 %
Information about Det uudnyttede potentiale i Skarrild (5. semestersprojekt)
Education

Published on March 1, 2014

Author: mikkelebbesen

Source: slideshare.net

Description

innovativ produktudvikling, skarrild, business development engineer, landsby, au herning, idégenerering, idévurdering, world cafe, open space, brainstorm

Værktøjskassen Vejen til idéer og udvikling Denne værktøjskasse skal ses som et stykke værktøj til Skarrild i forbindelse med projektet: Det uudnyttede potentiale i Skarrild www.uudnyttet.dk kogebog.indd Spread 1 of 8 - Pages(16, 1) Det uudnyttede potentiale i Skarrild 12/12/2013 1:01:36 PM

Kreativiten starter her... De fleste mennesker ser ikke sig selv som kreative. De tror på myten om, at kreativitet og innovation er forbeholdt de få, og de ser op til de såkaldte genier og enere, som gang efter gang kommer på den ene fantastiske idé efter den anden. Dette er og bliver dog en myte, da innovation er en kompetence, alle kan lære. Det eneste, der kræves for at opnå succes, er evnen til at kombinere ting, vores villighed til at opbygge forskelligartede teams, samt vores lyst og mod til at eksperimentere. Alle disse ting kan opnås, hvis man bare er villig til at afsætte lidt tid og ressourcer og har lyst til at træne og forbedre sig. Denne bog vil give et indblik i nogle teknikker, som kan hjælpe en til at blive mere kreativ og få flere idéer. Samt hvordan disse idéer sorteres og udvælges. kogebog.indd Spread 2 of 8 - Pages(2, 15) 12/12/2013 1:02:13 PM

Kategorisering Skriv 3-4 kategorier til idéerne, f.eks. “Realistiske idéer”, “vilde idéer”, “Langt ude men med potentiale?” Man kan f.eks. kategorisere idéerne efter tidsperspektivet: Realisérbar om en uge, om 1 år, om 5 år, om 10 år . 1. Skriv hver kategori op på et stykke papir og sæt det op på væggen og lad deltagerne kategorisere idéerne selv. Er der uenighed om placeringen, kan idéen duplikeres til en ny post-it og indgå i flere kategorier. Deltagerne har nu ca. 10 min. refleksion. 2. Deltagerne skal nu vælge en idé hver og derefter gå i dialog omkring potentialet for idé’erne . Gruppen arbejder skiftevis med hver idé: Hvad er styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. 3. Hvilken idé brænder jeg/vi mest for? Problem afklaring Før man kan gå i gang med at generere idéer, er det vigtigt at man har afklaret sit problem og ved, hvilket mål, man vil nå. Alt efter hvor stort og uoverskueligt ens problem er, anbefales det at gennemgå en prejekt fase først. Dette vil hjælpe en med at håndtere de ”kaos” lignende tilstande som nogle gange kan opstå, når man ikke helt ved hvilken vej, man skal gå. Udover dette hjælper prejektet også med at finde ind til de bagved-liggende værdier, hvilket gør at projektet i sidste ende bliver nemmere at sælge. Læs mere i Prejekt-bogen. kogebog.indd Spread 3 of 8 - Pages(14, 3) 12/12/2013 1:02:14 PM

På de næste sider vil der være beskrevet forskellige teknikker som kan hjælpe med at generere idéer. Der er ingen metode, som er bedre end andre, det eneste der er vigtigt, er at man ikke bruger den samme hver gang. Det anbefales også at man kommer ud af sine vante rammer, når man skal generere idéer, da man derved bryder vaner og nemmere bliver inspireret. kogebog.indd Spread 4 of 8 - Pages(4, 13) Mellem Hovedformålet med dette afsnit er at skabe flest mulige idéer, som kan fungere som mulige løsninger til ens problem. Når man skaber idéer, er det vigtigt, at man giver plads til alle typer af idéer, for lige meget hvor vilde og tossede de synes at være, vil det ofte ende med, at det er disse som bliver betegnet som nyskabende, eller som giver inspiration til nye idéer. Det er derfor også vigtigt, at man følger disse simple regler når man skaber idéer: • Den vigtigste opgave er at generere idéer • Man må aldrig kritisere en idé, heller ikke hvis det er ens egen • Man skal fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Lille At skabe idéer Stor Værdi for byen/brugeren Svær Mellem Nem Realiserbarhed 12/12/2013 1:02:17 PM

Prioriteringsmatrix Brainstorm I denne metode holdes idéerne op mod nogle parametre, og man ser derefter hvor godt dette stemmer over ens. Et parameter kan være ”værdi for byen/ brugeren”, som handler om, hvorvidt idéen er gavnlig for samfundet og den enkelte borger. Et andet kan være ”realiserbarhed”, som handler om, om idéen kan realiseres inden for de eksisterende rammer. 1. Der laves en matrix (se næste side) med de valgte parametre på hver akse samt grader af sværhed og lethed 2. Hver idé skal diskuteres i gruppen i forhold til de forskellige parametre, og derefter skal den placeres på matrixen. Det er vigtigt, at alle i gruppen deltager i diskussionen, så det ikke kun bliver et par stykker, der afgør udfaldet. 3. Prioriteringen kan foregå således: • Idéer placeret i nederste venstre hjørne (svært realiserbart med mindst værdi for brugeren) kan umiddelbart tages fra. • Idéerne i nederste højre hjørne (let realiserbart, men lav værdi for brugeren) skal enten forkastes eller modificeres. • Ved idéerne i øverste venstre hjørne (svært realiserbart, men høj værdi for brugeren) kan der ”plantes et frø”. • Idéer, der sidder i det øverste højre hjørne (let realiserbart med høj værdi for brugeren) vil være de idéer, der er bedst at arbejde videre med. Man sidder i en gruppe på 4-6 personer og skal nu forsøge at komme på flest mulige idéer. Først vælges der et overordnet emne/ problem, man vil løse. Derefter får hver deltager en post-its-blok, hvorpå man nedskriver sine idéer en efter en. Så snart man har nedskrevet en idé, placeres den et sted, hvor alle kan se den, fx på et bord eller en væg. Det er ofte en god idé at komme med en kort forklaring på idéen, så de andre deltagere enten kan bygge videre på den eller blive inspireret. Man bliver ved indtil gruppen ikke kan komme på flere idéer, eller indtil en forud bestemt tid er gået. Regler: • Vent med at dømme. • Byg på andres idéer. • Tag én samtale ad gangen. • Opfordr til vilde idéer. 4. Nu har I identificeret idéernes potentialer i forhold til jeres kriterier og I kan dermed træffe en kvalificeret udvælgelse af jeres idéer. kogebog.indd Spread 5 of 8 - Pages(12, 5) 12/12/2013 1:02:19 PM

Negativ brainstorm Negativ brainstorm er en variant af den traditionelle brainstorm, som kan bruges, når man ikke rigtig kan få gang i idégenereringen ”på den positive måde”. Udførslen er helt ens med den orginale brainstorm, bortset fra at man her stiller negative og provokerende spørgsmål a la: ”Hvad skal vi gøre for at sikre, at byen ikke eksistere om 3-5 år?” ”Hvad skal vi gøre for at afvikle byen?” Spørgsmål af denne karakter får som regel en række gode idéer frem – og et smil på læben. De vigtigste udsagn vendes efter brainstormen om, så de kommer til at fremstå som positive idéer til fremtiden. Cirkel teknik En udvidet version af Brainstorm. Hver deltager skriver/tegner en idé på et stykke A4 papir. Nu sender hver person sin idé videre til sidemanden, som nu skal bygge videre på den oprindelige idé. Sådan fortsætter processen, indtil idéen er tilbage ved den oprindelige ejer, som nu sammenskriver idéen, og fremlægger den for gruppen. kogebog.indd Spread 6 of 8 - Pages(6, 11) 53 Point sedler Bruges til at vurdere idéerne med. Hver deltager får en seddel pr. idé, udformet som vist på siden. På denne er der 4 punkter som idéerne skal vurderes ud fra. I alle punkter vurderes der på en skal fra 1-5, hvor 5 er bedst. 1. Effekt: Hvor stor effekt har idéen i forhold til det mål, man ønsker opnået. 1 = ingen effekt, 5 = stor effekt. 2. Realiserbart: Hvor nem er idéen at realisere, med hensyn til udførsel, økonomi, støtte, m.m. 1 = meget svær at realisere, 5 = meget nem at realisere. 3. Innovationshøjde: Hvor nyskabende og kreativ er den nye idé, 1= Det er nærmest kun vores by, som ikke har indført det, 5= aldrig før set i Verden/Danmark. 4. Appel: Hvor stor appel har idéen til den brede befolkning, byrådet, politikerne, mm. 1 = Lav appel, 5 = Høj appel. Efter hver deltager har vurderet alle idéerne, hænges skemaerne op under de forskellige idéer, og de skal nu bruges som afsæt til at diskutere hvilke/hvilken idé, der skal arbejdes videre med. Her kan der med fordel bruges mest tid på de højest scorende. Ideens titel: ___________ 1. Eff ekt 2. Realiserba rt 3. Innovation shøjde 4. Appel 12/12/2013 1:02:21 PM

Udvælges af idéer Når man har fået skabt en masse idéer, er det også vigtig at kunne gå den anden vej, og kunne udvælge sine idéer. Dette afsnit vil give nogle metoder til at vurdere og vælge hvilken/hvilke idéer man ønsker at arbejde videre med. Det er derfor vigtigt, at man forholder sig kritisk til alle idéerne som er blevet skabt, og især over for sine egne, da man ofte har en form for forhold til disse. Når man udvælger idéer, er det vigtigt at følge nedstående regler • Der skal foretages en grundig evaluering af hver enkelt idé • Man skal forholde sig kritisk • Man skal forholde sig realistisk til den enkeltes idés potentiale. På de følgende sider vil der være beskrevet nogle forskellige metoder til vurdering og udvælgelses af idéer. +3 3 • • • • • kogebog.indd Spread 7 of 8 - Pages(10, 7) Brainwriting 6-3-5 Hvad går metoden ud på? I modsætning til brainstorming sidder deltagerne under denne øvelse i stilhed og beskriver idéer og bygger videre på hinandens idéer. Metoden forudsætter, at deltagerne har en fælles forståelse for projektet og for udfordringerne identificeret i projektet. Det er ikke tilladt at sige eller skrive noget dårligt om hinandens idéer. Hvordan udføres metoden? Metoden hedder 6-3-5 fordi den består af: • 6 personer, 6 runder (Der kan dog nøjes med 4-5 personer, der vil dog blive færre runder) • 3 idéer pr. person i hver runde (en idé til hver udfordring) • 5 minutter pr. runde Øvelsen tager 30 minutter i alt. Bed deltagerne om at sætte sig rundt om et bord, så de kan nå deres sidemand til højre og til venstre. Præsenter øvelsen og de tre udfordringer, der skal idégeneres på. Hver deltager sidder med et papir, som er delt op i 3 x 7 felter. På papiret nedskrives de tre udfordringer i de tre øverste felter. I felterne under skal idéer til løsninger på udfordringerne sættes ind. Disse skrives på Post-Its som uddeles ved start. Runderne forløber således: 3 + 3 begrundelser Lad grupperne bruge 3 minutter på at finde gode grunde til at deres idé er god Lad dem herefter bruge 3 minutter på at finde grunde som taler imod Skriv 3 + 3 begrundelserne ned på et stykke papir og hæng papiret op Brug til slut 10-20 minutter på at lade alle fortælle, hvad de synes om idéerne Udvælg nu de 3-5 idéer, I synes er bedst 1. runde er 5 minutter: Hver person beskriver en idé til hver af de tre udfordringer. Efter 1. runde sendes papiret videre til sidemanden til venstre. 2. runde er på 5 minutter: Hver person sidder nu med sidemandens idéer og læser dem igennem. Man kan enten vælge at bygge videre på sidemandens tre idéer eller beskrive nogle helt nye idéer. Der skal beskrives idéer til alle tre udfordringer. Efter 2. runde sendes arket med idéer på videre til sidemanden. 3., 4., 5. og 6 runde er på 5 minutter: Man gør det samme som i runderne før. Processen kan også udføres med en enkelt udfordring i stedet, der skal dog stadig skrives 3 idéer i hver runde, hvis dette kan lade sig gøre. 12/12/2013 1:02:23 PM

Open Space Der stilles stole op i en cirkel, som er stor nok til at rumme en stol til hver deltager. I midten ligger en stak A4-papir samt nogle store tusser. På en væg hænger der et stort matrix-skema, som på den lodrette akse indikerer tidsperioder, for eksempel 2-4 perioder á 30-45 minutter og på den vandrette akse borde/lokaler. Idéen er nu, at deltagerne selv skal skabe indholdet på de tider og steder, der angives, hvor akserne krydser. Der er i forvejen valgt et relevant overordnet emne, og der er udarbejdet et konstruktivt spørgsmål, som appellerer til deltagerne. Hovedværten byder velkommen og introducerer konceptet, formålet, emnet, spørgsmålet, rollerne og “de to fødders lov”. Når alle har forstået, hvad det går ud på, inviteres de til at foreslå delemner. Det foregår på den måde, at en deltager går ind og tager et stykke papir, skriver emnet på det, tilføjer sit navn nede i hjørnet og annoncerer emnet højt i cirklen, så folk kan få mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Derefter hænges emnet op i matrixen ud for en tidsperiode og et lokale. Hovedværten venter til matrixen er udfyldt, eller til der ikke kommer flere forslag fra deltagerne. Herefter går møderne i gang, og folk vælger selv, hvilket møde de vil deltage i. De Fire roller 1. Værten for de enkelte møder er den person, der har foreslået emnet. Han/hun er ansvarlig for at mødet kører og må ikke forlade det. Er også ansvarlig for eventuel dokumentation eller referat fra mødet. 2. Man kan være almindelig deltager uden noget særligt ansvar. 3. Man kan agere humlebi, og frit gå fra gruppe til gruppe, og evt. krydsbefrugte møderne ved at bære idéer fra en gruppe til en anden. 4. Man kan agere sommerfugl og bare være smuk og sidde for sig selv og reflektere. En lov 5. De to fødders lov, der siger, at hvis man ikke lærer noget, eller man føler, at man ikke kan bidrage med noget, så forlader man uden tøven mødet og går hen til et andet. kogebog.indd Spread 8 of 8 - Pages(8, 9) World Café Cafemødet skal foregå i cafe lignede rammer, hvor der er opstillet et passende antal borde med dug, og eventuelt blomster, samt lidt svag baggrundsmusik. Der skal kunne side 5-6 personer ved hvert bord. Man skal have omkring 1½ - 2 timer til rådighed, som deles op i 3-4 perioder af 20-30 minutter, samt 10-20 minutter til afslutning. Ved hvert skift kommer der et nyt spørgsmål, og alle diskuterer således samme spørgsmål ved de forskellige borde. Der skal være en hovedvært, som skal instruere og holde styr på tiden og spørgsmålene. I første periode kan deltagerne frit sætte sig, hvor de ønsker. Når alle har fundet en plads, vælger hvert bord en vært, som er ansvarlig for at styre samtalerne samt skal forsøge at dokumentere, hvad der er blevet diskuteret og har foregået ved bordet. Alle skal dog tage noter eller tegne på dugen. Efter hver periode, bliver værten siddende, mens de andre deltagere flytter over til et nyt bord, med det henblik at hele tiden møde nye deltagere. Sådan fortsætter man indtil sidste periode, hvor man flytter tilbage til sit oprindelige bord. I denne sidste session giver værten et referat af, hvad der er foregået ved bordet, og alle deler de idéer, tanker og samtaler de har hørt ved de andre borde. Afslutningsvis samler hovedværten op på møderne og kan fx bede de forskellige borde om at komme med en indsigt eller kommentar til aftenen. Deltagerne kan med fordel få udleveret eller tilsendt et referat fra de forskellige borde. 12/12/2013 1:02:25 PM

Add a comment

Related presentations

Related pages

Stort Working Capital potentiale i leverandørfinansiering ...

Det understreger det store potentiale for alle aktører. ... Types of working capital 5) ... Det uudnyttede potentiale i Skarrild (5. semestersprojekt) ...
Read more

Det menneskelige potentiale - PeopleToolsPeopleTools

Hvor meget udgør det uudnyttede potentiale hos jer omregnet i lønkroner? Search. ... PeopleTools er 6 unikke profilværktøjer på 5 forskellige sprog.
Read more

Peter Janderup Holst | LinkedIn

LinkedIn är världens största yrkesnätverk och hjälper yrkespersoner som Peter Janderup Holst att ... Det uudnyttede potentiale i Skarrild. ... 5 ...
Read more

Peter Janderup Holst | LinkedIn

Tilmeld dig LinkedIn, og få adgang til hele Peter Janderups profil. Det er gratis! ... (3 år 5 måneder) Service employee in the electronics department ...
Read more

Dataproces

To connect with Dataproces, sign up for Facebook today. Sign Up Log In. Dataproces
Read more

Ole Knokgaard | LinkedIn

... virksomheder og organisationer i at realisere deres fulde potentiale. ... commitment og handlekraft og realiserer det uudnyttede potentiale ...
Read more

Peter Janderup Holst | LinkedIn

View Peter Janderup Holst’s professional profile on ... Det uudnyttede potentiale i Skarrild. ... The unexploited potential of Skarrild (5. semester ...
Read more

Vi bruger kun 10% af hjernen? - InSide Kommunikation

... udnytter deres hjernekapacitet langt mere effektivt end andre. Genierne aktiverer kun den del af hjernen, som er det relevante ...
Read more

Studiejob Aarhus arrangerer karriermarch - YouTube

Studiejob Aarhus arrangerer karriermarch ... ment som et opråb til de århusianske virksomheder omkring det uudnyttede potentiale, ... 5:42 ...
Read more

Passionsledelse - fra Beethoven til forretningssucces

Passionsledelse kan frigøre det kæmpe uudnyttede potentiale ... Vi skal sikre udfoldelsen af det ... fra Beethoven til forretningssucces udkommer 5 ...
Read more