Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och pensioneringen i äldre åldersgrupper

60 %
40 %
Information about Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och...
News & Politics

Published on February 5, 2014

Author: Elaketurvakeskus

Source: slideshare.net

Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och pensioneringen i äldre åldersgrupper Mikko Kautto Direktör 5.2.2014, info

Målet är att senarelägga pensionsövergångarna • I regeringsprogrammet, arbetsmarknadsorganisationernas arbetskarriärsavtal och det strukturpolitiska programmet har det satts som mål att den genomsnittliga pensioneringsåldern år 2025 är 62,4 år • Orsakerna till den pensionsreform som bereds (Jukka Pekkarinens arbetsgrupps rapport) – utsikten att den förväntade livslängden ökar snabbt – den försvagade offentliga ekonomin – den ekonomiska politikens trovärdighet – bedömningarna att målet inte nås utan ytterligare åtgärder. • Måluppfyllelsen följs enligt avtal med – sysselsättningsgraden – den förväntade tiden i arbete – den förväntade pensioneringsåldern. Pensionsskyddscentralen 2

Finland ligger fortfarande efter de andra nordiska länderna i sysselsättningen bland äldre personer Sysselsättningsgraden bland 55–64-åringar i Norden och i EU-länderna åren 2000–2012 % 90 Island 80 Sverige 70 Norge Danmark 60 Finland 50 EU 17 40 EU 27 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa: Eurostat, Employment, Labour Force Surveys 2009 2010 2011 2012 Pensionsskyddscentralen 3

Sysselsättningen bland befolkningen i förvärvsaktiv ålder har inte förbättrats från nivån efter finanskrisen Sysselsättningen bland befolkningen i förvärvsaktiv ålder (15–64 år), unga vuxna (25–34 år) och äldre (55–64 år) åren 2002–2013 % 90 80 70 60 50 40 30 20 15–64 år 25–34 år 55–64 år 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: Arbetskraftsundersökningarna 2002–2013, Statistikcentralen Pensionsskyddscentralen 4

Bra att notera skillnaderna mellan åldersgrupperna när man talar om sysselsättningsutvecklingen bland äldre Sysselsättningsgraden i åldersgrupperna 55–59 och 60–64 år 2000–2013 % 80 55–59 år 70 60 60–64 år 50 40 30 20 10 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Källa: Arbetskraftsundersökningarna 2000–2013, Statistikcentralen Pensionsskyddscentralen 5

Övergången till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar syns som ökad arbetslöshet Arbetslöshetsgraden i åldersgrupperna 55–59 år och 60–64 år 2001–2013 % 11 55–59 år 10 9 8 60–64 år 7 6 5 4 3 2 1 0 01 03 05 07 09 11 13 01 03 05 07 09 11 13 Källa: Arbetskraftsundersökningarna 2001-2013, Statistikcentralen Pensionsskyddscentralen 6

Framsteg jämfört med år 2005 Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 55–67 år 2005–2013 % 90 2005 2008 2011 80 70 2006 2009 2012 2007 2010 2013 60 50 40 30 20 10 0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Källa: Arbetskraftsundersökningarna 2005–2013, Statistikcentralen 65 66 Pensionsskyddscentralen 67 7

… men jämfört med året innan blev läget inte mycket bättre Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 55–67 år 2012 och 2013 % 80 70 60 2012 50 2013 40 30 20 10 0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Källa: Arbetskraftsundersökningarna 2011–2013, Statistikcentralen Pensionsskyddscentralen 8

Pensionstagarnas befolkningsandel fortfarande hög efter 62 års ålder I Finland bosatta 55–67 år gamla pensionstagares och arbetslösas andel % av befolkningen år 2012 100 Deltidspensionerade Arbetslösa Pensionstagare* 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Ålder vid årets slut * Pensionstagarnas andel utan deltidspensioner Pensionsskyddscentralen 9

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen ...

Mikko Kautto Direktör 5.2.2014, info . Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och pensioneringen i äldre åldersgrupper
Read more

Pension vid 60,9 års ålder i genomsnitt, fortfarande

... åldersgrupper och i ... Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och pensioneringen i äldre åldersgrupper, ...
Read more

Arbetslöshet i olika åldersgrupper

Detta syns till exempel genom att det efter varje ... än andra åldersgrupper. Detta syns till ... bland de unga och arbetslösheten bland de äldre.
Read more

Definitioner på arbetsmarknaden

Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper; Sysselsättning bland äldre; ... arbetslösheten och sysselsättningen ... och arbetslösheten ökar. Det ...
Read more

Ingångssida - Etk.fi

... åldersgrupper och i ... Det ekonomiska läget år 2013 syns i sysselsättningen, arbetslösheten och pensioneringen i äldre åldersgrupper, ...
Read more

Konjunktur – Sveriges ekonomiska läge - Svenskt Näringsliv

EKONOMI Regeringen har som mål att Sverige 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten ... det västvärlden och ... Det ekonomiska läget juni 2013 ...
Read more

Arbets- och näringsministeriet - ANM:s prognos ...

... läget. År 2013 stiger arbetslösheten ... År 2013 förbättras den ekonomiska ... det hända att sysselsättningen ...
Read more

Schweiz – Wikipedia

Den nuvarande schweiziska konstitutionen instiftades år 1848 och har sedan ... Hela det ekonomiska klimatet i ... Därpå steg arbetslösheten och ...
Read more

Minimilön – Wikipedia

... och att det speciellt var tonåringar som fick det värre ställt av arbetslösheten ... Grundläggande ekonomiska ... och fann att de äldre ...
Read more