desertaciyi ta avtoreferatu 2014

50 %
50 %
Information about desertaciyi ta avtoreferatu 2014
Education

Published on March 4, 2014

Author: viktoriay

Source: slideshare.net

Дисертації та автореферати дисертацій. 2014 рік. 65. Економіка. 1. Малков С.В. Управління підприємницькими ризиками віртуальних підприємств: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами: Автореферат… канд. економ. наук. – Сімферополь, 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 74.03. Історія педагогіки. 2. Фурса О.О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина 20 – початок 21 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. пед. наук. – Житомир, 2014. – 40 с. – (каб. № 10). 74.58. Вища школа. 3. Андрейко О.І. Теорія та методика формування виконавської культури скрипаля у вищих мистецьких навчальних закладах: 13.00.02 – теорія та методика музикального навчання: Автореферат… докт. педагог. наук. – К., 2014. – 44с. – (каб. № 10). 4. Бенькович Н.В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 5. Вовк О.І. Теоретичні і методичні основи формування комунікативнокогнітивної компетентності майбутніх філологів: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… докт. педагог. наук. – Черкаси, 2014. – 40 с. – (каб. № 10). 6. Іць С.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти: 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – Житомир, 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 7. Карпенко С.М. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – Житомир, 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 8. Козинець І.І. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 9. Раскалінос В.М. Формування рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 10. Ступак О.Ю. Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2014. – 20 с. – (каб. № 10). 81.2Р. Російська мова. 11. Коломойченко О.Є. Іншомовне власне ім’я в художньому та публіцистичному тексті: Функція, прагматика (на матеріалі російської мови): 10.02.02 – російська мова: Автореферат… к.ф.н. – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – (каб. № 10). 81.2Укр. Українська мова. 12. Виноградова Ю.Б. Семантика та функціонування обставинних детермінантів в офіційно-діловому дискурсі: 10.02.01 – українська мова: Автореферат… к.ф.н. – К., 2014. – 19 с. – (каб. № 10).

13. Дакі О.А. Ботанічна лексика в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю: 10.02.01 – українська мова: Автореферат… к.ф.н. – К., 2014. – 16 с. – (каб. № 10). 83. Літературознавство. 14. Видашенко Н.І. Щоденники О. Довженко та А. Любченка як феномен української мемуаристики 20 століття (змістова парадигма і жанрова природа): 10.01.01 – українська література: Автореферат… к.ф.н. – К., 2014. – 19 с. – (каб. № 10). 88. Психологія. 15. Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи: Автореферат… канд. психолог. наук. – К., 2014. – 22 с. – (каб. № 10). 16. Трухан О.В. Ціннісні детермінанти соціальних стереотипів студентської молоді: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи: Автореферат… канд. психолог. наук. – К., 2014. – 18 с. – (каб. № 10). 17. Шевченко А.М. Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія: Автореферат… канд. психолог. наук. – К., 2014. – 20 с. – (каб. № 10).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Вимоги до оформлення ...

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ 5.1. Загальні вимоги до автореферату ...
Read more

Вимоги до оформлення ...

Вимоги до оформлення дисертаційної роботи та автореферату ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ...
Read more