Dereitos do neno

50 %
50 %
Information about Dereitos do neno
Education

Published on November 18, 2019

Author: biblioson

Source: authorstream.com

Presentación de PowerPoint: D ereito s d os nenos Presentación de PowerPoint: Día universal do neno Po r que se celebra un 20 de novembro ? A Asemblea Xeral da ONU aprobou a Declaración dos   Dereitos do neno en 1959 . Tras anos de negociacións cos gobernos de todo o mundo, líderes relixiosos e ONGs logrouse acordar o texto final da  Convención sobre os Dereitos do Neno   en 1989. Presentación de PowerPoint: Dende ese día o cumprimento é obrigatorio para todos os países asinantes . A Verdade de Oaxaca . Case 800 millóns de persoas pasan fame no mundo 644 mil nenos traballan en Colombia NENOS DA RÚA, por Marcelo Colussi A imaxe dun pai e a súa filla afogados ao cruzar o río Presentación de PowerPoint: A verdade haina que mirar Agochándoa non desaparece Imos ser cómplices e non facer nada? Presentación de PowerPoint: No século XXI , a isto chámaslle igualdade ? Presentación de PowerPoint: Que vergoña ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Igualdade Nome e nacionalidade Ter unha familia Xogar e ter actividades recreativas Protección contra o abuso e o abandono Alimentación, vivenda e atención médica Poder expresarse e ser escoitados Non traballar Educación Saúde e coidados para os nenos con algunha discapacidade E que importa , meu ben, que importa se non chego eu a ver? E que importa , meu ben, que morramos , Se deixamos semente de vencer? Presentación de PowerPoint: “En setembro do ano 2015, os Estados membros da ONU acadaron a redacción do documento Transformar o mundo: Axenda 2030 para o D esenvolvemento S ostible . No contexto da Axenda 2030, a IFLA (Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bibliotecas) cre que o feito de incrementar o acceso á información e ao coñecemento na sociedade coa axuda das tecnoloxías da información e as comunicacións , promove o desenvolvemento sostible e mellora a vida das persoas ”. O acceso púbico á información permite ás persoas tomar decisións informadas que poden mellorar as súas vidas. As comunidades que teñen acceso á información oportuna e relevante están mellor posicionadas para erradicar a pobreza e a inequidade , mellorar a agricultura, p roporcionar educación de calidade e promover a saúde , a cultura, a investigación e a innovación. Presentación de PowerPoint: A axenda 2030 e A Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bibliotecas Porque : Promove sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible . F acilita o acceso á xustiza para todos e crea institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis . Contribúen ao acceso á información Presentación de PowerPoint: Ninguén quedará relegado Todos estamos dentro Somos iguais As diferenzas enriquecen e unen O caldo non é un privilexio Presentación de PowerPoint: Bibliotecas Recomendacións para os lexisladores α Incluír as bibliotecas nos seus plans nacionais de desenvovememto β Colaboración con bibliotecas γ Traballar coas bibliotecas para crear conciencia sobre os ODS e o que Implican a nivel local Presentación de PowerPoint: Dende a nosa biblio imos facer visible esa realidade . Imos colaborar para non sentir vergoña , para facer un mundo máis xusto e sostible . Servizo público aberto á comunidade A nosa Biblioteca escolar é Presentación de PowerPoint: Imos encher de ilusións as caixas que haberá no instituto coas nosas doazóns Presentación de PowerPoint: E que importa, meu ben, que importa Presentación de PowerPoint: se non O chego eu a ver ? Presentación de PowerPoint: E que importa, meu ben, que morramos , Se deixamos semente de vencer?

Add a comment

Related presentations