Den digitale kommunikasjonsreisen

50 %
50 %
Information about Den digitale kommunikasjonsreisen
Business & Mgmt

Published on March 11, 2014

Author: hpnhansen

Source: slideshare.net

Description

3 timers forelesning på BI @ Nydalen #ELE3707 om ledere, ledelse, kommunikasjon og sosiale medier. Om hvor viktig det er å tenke hvilke endringer kommunikasjon skal bidra med - for interne og eksterne formål. Endringer som skal gavne virksomheter organisatorisk, omdømmemessig og økonomisk

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese En digital kommunikasjons- reise @hpnhansen( Geelmuyden.Kiese(

Geelmuyden Kiese hpnhansen på HansPetter.info på hpnhansen på hpnhansen på Født og oppvokst med et tastatur i hånda. 17 års fartstid fra IKT-bransjen – primært

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese h2p://www.flickr.com/photos/loswl/3006536934/(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese ”Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon og kommunikasjon mellom to eller flere mennesker.

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Kommunikasjon Latinsk for å dele

Geelmuyden Kiese ”..sosiale medier er bare noe ungdommen driver med….

Geelmuyden Kiese Hver måned bruker vi rundt 300 milliarder minutter på Facebook, tilsvarende 600,000 år.

Geelmuyden Kiese Facebook-brukere i Norge 0( 100( 200( 300( 400( 500( 600( 700( 55+( 45F54( 35F44( 25F34( 18F24( 13F17( Menn( Kvinner( •  3 millioner nordmenn bruker Facebook •  1,5 bruker Facebook flere ganger hver dag •  Over halvparten av Facebook-bruken kommer fra mobil

Geelmuyden Kiese Like ”naturlig” å bruke Facebook som å bruke epost

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese …men kommunikasjon som skal bidra til endret Kjennskap Kunnskap Holdning Handling

Geelmuyden Kiese ….endringer som skal bidra Organisatorisk Omdømmemessig Økonomisk

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese SENSEMAKING( STORYMAKING( STORYTELLING( Analyse(&( Innsikt( Hoved2( u4ordringer( Veivalg(Tiltak( Tilnærming til en kommunikasjonsstrategi Arena( Rolle( Historie( Regi( Dramatugi(

Geelmuyden Kiese SENSEMAKING( STORYMAKING( STORYTELLING( Analyse(&( Innsikt( Hoved2( u4ordringer( Tiltak( Konsekvensu2 tredning( ( Produkt( ( Kultur( ( ( ( Kommunik asjon( ( ( ( Symbolikk( Merkevare2 strategi( Tilnærming til en merkevarestrategi

Geelmuyden Kiese Lytte & Lese Dele & Diskutere Produsere innhold Nettverke Influere

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Rune(Bjerke,(DNB(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese ”Norsk næringsliv er utrolig trege til å ta i bruk ny teknologi og innføre det vi kaller digitalt lederskap. Det er komplett uforståelig med tanke på at vi er den mest digitale populasjonen i den vestlige verden.

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Lytte & Lese Dele & Diskutere Produsere innhold Nettverke Influere

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese #forbrukermakt

Geelmuyden Kiese Customer Service is the new marketing

Geelmuyden Kiese Customer Service is the new marketing

Geelmuyden Kiese Før Underveis Etter

Geelmuyden Kiese 9 av 10 deler positive kundeservice- opplevelser i sosiale medier…

Geelmuyden Kiese Halvparten av oss deler negative kundeservice- opplevelser i sosiale medier…

Geelmuyden Kiese Utenfor Innenfor

Geelmuyden Kiese SENSEMAKING( STORYMAKING( STORYTELLING( Analyse(&( Innsikt( Hoved2( u4ordringer( Veivalg(Tiltak( Tilnærming til en kommunikasjonsstrategi Arena( Rolle( Historie( Regi( Dramatugi(

Geelmuyden Kiese Kilde:(Help(Scout( 80 prosent av selskapene tror de leverer helt rå kundeservice til sine kunder 8 prosent av kundene synes selskapene leverer en helt rå kundeservice

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese I følge Oriella PR Network bruker 60% av journalistene Twitter til å "sanke" nyheter.

Geelmuyden Kiese 98% av de største merkevarene er aktive på Twitter

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Varemerke Merkevare

Geelmuyden Kiese Varemerke Merkevare Kunden(eier(merkevaren(Selskapet(eier(varemerket(

Geelmuyden Kiese Varemerke Merkevare Kunden(eier(merkevaren(Selskapet(eier(varemerket(

Geelmuyden Kiese Varemerke Merkevare Kunden(eier(merkevaren(Selskapet(eier(varemerket(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Lytte & Lese Dele & Diskutere Produsere innhold Nettverke Influere

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

People talk, brands don’t. Mennesker foretrekker mennesker fremfor merkevarer. Selskaper som lykkes i sosiale medier har en åpen kommunikasjonskultur!

Geelmuyden Kiese …og du kan ikke installere en kommunikasjonskultur

Geelmuyden Kiese “I Norge mener halvparten at bedrifters talspersoner er uærlige og at mesteparten av kommunikasjonen fra bedrifter er løgn.” *Trust'&'Purpose'undersøkelsen'2l'Burson'Marsteller'2011(

Geelmuyden Kiese “82 prosent stoler mer på et selskap hvor administrerende direktør og ledelsen er engasjert i sosiale medier.” *Undersøkelse'fra'BRANDFog'for'2012'(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Informasjon( Kunnskap( Erfaring(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Markedsføring vs Innholdsmarkedsføring

Geelmuyden Kiese Markedsføring vs Innholdsmarkedsføring

Geelmuyden Kiese Markedsføring vs Innholdsmarkedsføring

Geelmuyden Kiese Markedsføring vs Innholdsmarkedsføring

Geelmuyden Kiese Logisk(for(bedriBen( Logisk(for(media( Personvern( ”Er(det(hemmelig(er(det(noe(skummelt(på(gang…”( Størst(er(allJd(best( David(mot(Goliat( Rasjonell( Emosjonell( Saksspørsmål( Personspørsmål( PosiJvt(fokus( KriJsk(fokus( Abstrakt,(generelt( Spesifikt,(eksempler( Helhet( Bruddstykker(

Geelmuyden Kiese Hva kjennetegner en god ”story”? Introduksjon( God(flyt( Publikum( Auten]sk( God(avslutning( Hvilken( historie( skal(du( fortelle?( En(god(flyt( –(en(god( driv(–(vil( sikre(en( god( historieF fortelling( Involver(og( inkluder( di2( publikum.( Ikke(kun( fokus(på( egen( fortreffelig Fhet….( Vær( genuin(og( ekte.( Prøver(du( å(være(noe( du(ikke(er( vil(du(bli( avslørt.( Ikke(svar( på(alle( eventuelle( spørsmål.( Ha(klart( din”call(2( ac]on”!(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese “Norske næringslivsledere mener at det er salgs-funksjonen som i størst grad bidrar til virksomhetens suksess.” *Undersøkelse'fra'BI'og'Markedshøyskolen'(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese “90 prosent av folks kjøpsprosesser starter på Internett.” *Undersøkelse fra Fleishman-Hillard

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese SENSEMAKING( STORYMAKING( STORYTELLING( Analyse(&( Innsikt( Hoved2( u4ordringer( Tiltak( Konsekvensu2 tredning( ( Produkt( ( Kultur( ( ( ( Kommunik asjon( ( ( ( Symbolikk( Merkevare2 strategi( Tilnærming til en merkevarestrategi

Geelmuyden Kiese Selskapets DNA

Geelmuyden Kiese Produkter og tjenester Selskapets DNA Selgere(

Geelmuyden Kiese Kommunikasjon og markedsføring Organisasjon og kultur Symbolikk Produkter og tjenester Selskapets DNA

Geelmuyden Kiese Kommunikasjon og markedsføring Organisasjon og kultur Symbolikk Produkter og tjenester Selskapets DNA Tradisjonell(PR(

Geelmuyden Kiese Kommunikasjon og markedsføring Organisasjon og kultur Symbolikk Produkter og tjenester Selskapets DNA Kommunikasjon Kommunikasjon Omdømme og tillit Kommunikasjon Kommunikasjon Markeds- posisjon

Geelmuyden Kiese Kommunikasjon og markedsføring Organisasjon og kultur Symbolikk Produkter og tjenester Selskapets DNA Kommunikasjon Kommunikasjon Omdømme og tillit Kommunikasjon Kommunikasjon Markeds- posisjon Konkurransestrategi(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Lytte & Lese Dele & Diskutere Produsere innhold Nettverke Influere

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese Knapphetsfaktorer •  Kunnskap •  Ressurser •  Tid

Geelmuyden Kiese Community( Manager( Media( Kunder( Student2( miljøer( AnsaRe( Konkurrenter( PoliJkere( Publisering( Dialog( Sprout(Social( Google(AnalyJcs( Wordpress(Twilert( Analyse( Overvåking( Admin( Drih( Rapportering(

Geelmuyden Kiese SENSEMAKING( STORYMAKING( STORYTELLING( Analyse(&( Innsikt( Hoved2( u4ordringer( Veivalg(Tiltak( Tilnærming til en kommunikasjonsstrategi Arena( Rolle( Historie( Regi( Dramatugi(

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese …men kommunikasjon som skal bidra til endret Kjennskap Kunnskap Holdning Handling

Geelmuyden Kiese ….endringer som skal bidra Organisatorisk Omdømmemessig Økonomisk

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change.” Charles Darwin(

Geelmuyden Kiese ”..sosiale medier er bare noe ungdommen driver med….

Geelmuyden Kiese En digital kommunikasjons- reise @hpnhansen( Geelmuyden.Kiese(

Geelmuyden Kiese

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...