"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević

100 %
0 %
Information about "Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan...

Published on June 2, 2016

Author: fizikanis

Source: slideshare.net

1. DEMONOLOGIJA, EGZORCIZAM I SLOBODNA VOLJA U FIZICI Dr Dejan Dimitrijević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet, Niš

2. ŠTA ZNAČI OVAJ NASLOV I KAKVE VEZE IMA SA FIZIKOM?  Demonologija: sistematsko izučavanje demona.  Egzorcizam: isterivanje demona.  Slobodna volja: sposobnost izbora između različitih mogućnosti – dakle, psihološka kategorija. (Hmmm... izgleda da ovi fizičari na čudan način provode svoje slobodno vreme.)

3. ŠTA TRAŽE DEMONI U FIZICI?!  Uvek su deo nekog misaonog eksperimenta – razmatranja neke hipoteze ili teorije u cilju promišljanja o njenim posledicama.  Postavljaju nam “neprijatna pitanja”: dovode u sumnju ispravnost našeg razumevanja izučavanih pojava. Ukazuju na protivrečnosti u našim stavovima.  Igraju pozitivnu ulogu: prinuđuju nas da korigujemo pogrešne stavove, razmišljamo dublje i postavljamo bolje hipoteze.  Najčešće pominjani: Laplasov i Maksvelov demon.

4. PJER-SIMON LAPLAS (1749-1827)  Veliki francuski matematičar, fizičar i astronom.  Tragao je za racionalnim, naučnim objašnjenjima prirodnih pojava, bez pozivanja na natprirodne uzroke, pa i Boga – neobično za njegovo vreme.  Car Napoleon: “Kako to da se u Vašoj knjizi nigde ne pominje Bog?”  Laplas: “Ta hipoteza mi nije bila potrebna!”  U njegovo doba smatralo se da klasična, njutnovska mehanika verno opisuje sve prirodne pojave mehanicizam.

5. MEHANIČKI DETERMINIZAM  Ako su za sve čestice mehaničkog sistema poznati zakoni kretanja i početni uslovi (brzina i položaj u nekom trenutku t0), može se izračunati stanje sistema u bilo kom trenutku t – u budućnosti ili prošlosti.  Prost primer: ravnomerno ubrzano kretanje tela mase m pod dejstvom konstantne sile F : Dakle, iz nalazimo .  Uopšte: iz nalazimo . F t v m        m F tt tvtv    0 0      00 tt m F tvtv   0 tv  tv    00 , tvtx    tvtx ,

6. APSOLUTNI (LAPLASOV) DETERMINIZAM  Biće (demon) koje bi poznavalo položaj i brzinu svake čestice u Svemiru u jednom trenutku moglo bi, uz pomoć zakona mehanike, da izračuna njihove brzine i položaje u svakom trenutku budućnosti i prošlosti. (Laplas 1814.; Ruđer Bošković još 1758!)  Ovakav demon (u suštini Superkompjuter!) mogao bi da predvidi bilo koji događaj, od nastanka do kraja sveta, uključujući i sve naše misli i akcije – jer, prema mehanicizmu, sve psihološke pojave mogu se svesti na mehaničke.  Dakle, slobodna volja je samo privid. Mi smo puki automati!

7. DEPRIMIRAJUĆE! NO DA LI JE BAŠ TAKO?  Nije! Hajzenbergove relacije neodređenosti i kvantna mehanika svedoče o probabilističkoj, dakle slučajnoj prirodi fizičkih procesa u mikrosvetu: kvantna mehanika je suštinski statistička, indeterministička teorija ima nade za slobodnu volju! egzorcizam je uspešan!  Ali, da li je ovo dovoljan uslov za slobodnu volju? ...  Statističke metode koriste se i u klasičnoj fizici, onda kada nije moguće potpuno poznavanje stanja sistema, tj. kad je sistem složen. U ovakvom sistemu (npr. gasu), veze između srednjih, makroskopskih vrednosti veličina (P, T, N...) u zapremini V, date su zakonima termodinamike. 2 px

8. DŽEJMS KLARK MAKSVEL (1831-1879)  Škotski fizičar, po Ajnštajnu najveći posle Njutna.  Osnivač klasične elektrodinamike: krajem 19. veka, u svojim čuvenim jednačinama je objedinio sve do tada poznate zakone elektriciteta i magnetizma. Predvideo postojanje elektromagnetnih talasa.  Bavio se, između ostalog, statističkom mehanikom i kinetičkom teorijom gasova.  Pokazao je na koji način se uspostavlja veza između statističke fizike, kao teorije koja opisuje mikro- stanje gasa, i termodinamike – teorije koja povezuje merljive, makroskopske veličine sistema.

9. DVA OSNOVNA PRINCIPA TERMODINAMIKE: 1. Ukupna energija dovedena sistemu troši se na izvršeni rad i na povećanje unutrašnje energije sistema: Ovo je, jednostavno, Princip održanja energije! 2. Toplota se uvek prenosi sa tela više na telo niže temperature. Ili, alternativne formulacije: - Entropija izolovanog sistema uvek raste: ΔS ≥ 0. - Nije moguće pretvaranje toplote u rad bez gubitka energije. AUQ 

10. MAKSVELOV DEMON: NAPAD NA II PRINCIP TERMODINAMIKE  Demon propušta na jednu stranu suda samo brze, “vruće” molekule gasa, a na drugu stranu sve molekule. Time on snižava entropiju gasa bez uloženog rada, narušavajući II Princip TD.  Maksvelova namera: da ukaže na statistički karakter zakona TD i na to da porast znanja o dinamici fizičkog sistema može dovesti do prestanka važenja ovakvih zakona.

11. EGZORCIZAM MAKSVELOVOG DEMONA  Zabrinutost u redovima fizičara: ako “padnu” zakoni termodinamike, ništa više nije sigurno!  Mnogi pokušaji isterivanja demona pokazali su se neuspešnim, o mnogima se i dalje raspravlja.  Zilard i Briluen: demon mora da meri brzine molekula; pri tome on troši energiju i povećava entropiju, kompenzujući njeno smanjenje pri razdvajanju molekula.  Landauer: nužno je uključiti teoriju informacija. Prilikom (nužnog) brisanja starih podataka iz memorije demona oslobađa se toplota i raste entropija. Pri brisanju 1 bita oslobađa se kT ln2 džula energije – Landauerov princip.

12. PA ŠTA FALI OVIM ARGUMENTIMA?  Dublja analiza pokazuje: sva predložena pobijanja Maksvelovog demona polaze od toga da II Princip TD nužno važi! Time argumenti protiv demona postaju kružni (cirkularni): II Princip važi zato što II Princip važi!  Dalje: demon se u svim ovim pobijanjima javlja kao deo sistema, pa svi argumenti važe za proširen sistem gas+demon, a ne za sam gas. Demon može biti računarom kontrolisana pregrada, polje sila i sl.  U ovakvim sistemima zaista uvek, trivijalno važi II Princip TD egzorcizam je besmislen! (e, ovo je neočekivano!)  Ako je demon izvan sistema (sistem nije izolovan), II Princip TD nema smisla primenjivati, ali se postavlja novo pitanje:  Šta ako pod demonom podrazumevamo svest, koja činom slobodne volje odlučuje o preraspodeli molekula gasa?

13. SLOBODNA VOLJA, PONOVO!  Pokazali smo da su fizički zakoni na nivou mikrosveta statističke, slučajne, a ne determinističke prirode.  Ali ipak su u pitanju zakoni fizike. Ako su naše odluke diktirane samo zakonima fizike, makar oni ne bili deterministički, slobodna volja ne postoji! Sve je materijalno, sve je plod delovanja slepih fizičkih sila fizikalizam.  Ako svest deluje na materiju, na nepoznat način, ona se može shvatiti kao Maksvelov demon koji na fizički sistem deluje “spolja”: ne podleže fizičkim zakonima. dualizam.

14. FIZIKALIZAM PROTIV DUALIZMA: POSTOJI LI SLOBODNA VOLJA?  Ishod ovog diskursa odlučuje o tome da li postoji slobodna volja, ili smo svi automati.  Ovo nije posao fizičara, već filozofa.  Ipak, nema kvalitetne rasprave ni na ovu, ni na mnoge druge filozofske teme bez fizičara, jer su samo oni dovoljno kompetentni da procene naučnu zasnovanost argumenata!  Fizičar predstavlja mnogo više od nekog ko samo “sedi i računa”. On je u stanju da promišlja najveće tajne postojanja!

15. HVALA NA PAŽNJI !

Add a comment

Related pages

dobar ginekolog? | Ginekologija | doktor.rs forum

Isla sam cak i kod ovde dosta hvaljenog dr Pedje koji mi je za gledanje analize jednog hormona uzeo ... da li je taj dr Stojanovic mladji mislim da se zove Dejan, ...
Read more

Dejan Dimitrijevic Profiles | Facebook

Dejan Dimitrijevic (Novi Profil) See Photos. Dejan Dimitrijevic. See Photos. Dejan Dimitrijevic (Gušter) See Photos. Dejan Dimitrijevic < Prev. 1. 2. 3. 4. 5. Next ...
Read more

Dr. Dejan Dimitrijevic | LinkedIn

View Dr. Dejan Dimitrijevic’s professional profile on LinkedIn. ... View Dr. Dejan’s full profile. ... Dejan Dimitrijević
Read more

Top 25 Dejan Dimitrijevic profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Dejan Dimitrijevic on LinkedIn. ... Dr. Dejan Dimitrijevic. System Architekt. Location ... Dejan Dimitrijević.
Read more

Doktori Archive - Alfa MEDICA Poliklinika

Dr Dejan Dimitrijević Više informacija. Dr Radomir Aničić ... Mr sci. med. dr Dejan Kojić
Read more

Dejan Dimitrijević Profiles | Facebook

People named Dejan Dimitrijević. Find your friends on Facebook. Log in or sign up for Facebook to connect with friends, family and people you know. Log In Sign Up.
Read more

GAK Narodni front

Dr Dejan Dimitrijević. Specijalista ginekologije i akušerstva Telefon: +381 11 2068 252 e-mail: dimitrijevic.dejan@gakfront.org. Vodič za pacijente Zakazivanje ...
Read more

Stručni tim ordinacije Raović - Ginekološka ordinacija ...

Prof. dr Dejan Filimonović; Dr sci. med. Dejan Dimitrijević; Dr Aleksandra Pikula; Dr Donka Mojovi ...
Read more