Demens

50 %
50 %
Information about Demens
Education

Published on February 6, 2008

Author: Teresa1

Source: authorstream.com

Distriktssköterskan som processägare :  Distriktssköterskan som processägare Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Demensutredning När bör man misstänka demenssjukdom?:  När bör man misstänka demenssjukdom? Minnesstörning Språkstörning Rumslig desorientering Praktisk oförmåga Förvirring Initiativlöshet Isoleringstendens Personlighetsförändring Psykiska symptom Slide3:  Demensdefinition enligt WHO, ICD 10 Demens är ett syndrom som beror på hjärnsjukdom, vanligen kronisk eller progressiv till sin natur. Demens innebär störning av flera högre kortikala funktioner som minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme. Medvetandet är inte grumlat. Försämring av kognitiva funktioner åtföljs ofta och är ibland föregångna av försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. Demens medför avsevärd försämring av intellektuella funktioner och påverkar vanligen dagliga aktiviteter som tvättning, påklädning, ätande och toalettbesök. Symtomen ska ha funnits i minst sex månader för en säker klinisk demensdiagnos. Hur dessa svårigheter manifesterar sig beror i stor utsträckning på de sociala och kulturella omständigheterna under vilken patienten lever. Remiss kan komma från::  Remiss kan komma från: Distriktsläkare 69% Sjuksköterska 12% Omvårdnadspersonal 8% Anhörig 10% Patient 1% Syftet med utredning:  Syftet med utredning Beror symptomet på någon kroppslig sjukdom som kan behandlas? Föreligger demenssjukdom eller inte? Kan demenstyp fastställas? Vilka funktioner har gått förlorade och vilka resurser finns kvar Vilka behov har den sjuka och hennes familj? Vilket stöd behöver familjen? Hur ska vården planeras? Demensansvarig sjuksköterska ansvarar för demensutredningen:  Demensansvarig sjuksköterska ansvarar för demensutredningen Hembesök och bedömning Distriktsläkaren beslutar Intervju med patient och anhöriga Tester Läkarbesök med diagnos, åtgärd Vårdplanering Uppföljning Anhörigutbildning Hembesök:  Hembesök Medicinsk anamnes Social livshistoria MMSE Klocktest AQT Ortostatisk blodtrycksserie Anhörigintervju Information Anhörigintervju:  Anhörigintervju Amnesi? Agnosi? Afasi? Apraxi? Motoriska störningar? Förändring av personlighetsdrag? Aktuella psykiska symptom? När? Hur? Var? Eventuella utlösande faktorer? Alarmerande varningssignaler? Läkarbesök:  Läkarbesök Undersökning Nödvändiga remisser Information om utredning, diagnos och läkemedel Vapen, Körkort, God man Ev. remiss till specialist Specialistremiss?:  Specialistremiss? Atypiska fall eller osäker diagnos Misstänkt frontallobsdemens Misstänkt Lewybodydemens Yngre patient (<65 år) Svår BPSD-problematik Terapisvikt Second opinion Lumbalpunktion Vårdplanering:  Vårdplanering Medicinsk genomgång Övrigt Social genomgång Planering Diagnos Funktionsbedömning Behandling Tandvårdsintyg Vapen Körkort God man Uppföljning :  Uppföljning Efter 6 mån och 12 mån, därefter varje år med MMSE, klocktest och bedömning Anhörigutbildning:  Anhörigutbildning Information om sjukdomen och behandlingsformer Information om hjälp i hemmet och olika boendeformer Bemötande, råd och tips i olika situationer Ytterligare 3 träffar ansvarar kommunen för Kalmar Län 2006 :  Kalmar Län 2006 Incidens? 7-8% > 65 år / år (ca 740) Utredningar 903 (507kvinnor 396män) avskrivna 20% medelålder 77,9 år MMSE vid diagnos - Sverige 17-18 - Kalmar Län 22-30 Slide15:  MMSE - Mini Mental State Evaluation Orientering Poäng 1. Vilket/vilken år, årstid, datum veckodag, månad ______(5) 2. Var är vi? Land, län, stad/kommun, sjukhus, våningsplan ______(5) (vid hembesök-, stadsdel. gata) Registrering 3. Säg tre ord (nyckel, tandborste, lampa) ett ord per sekund. Be sedan personen upprepa alla tre. Ge ett poäng för varje rätt svar. Repetera tills personen lär sig alla tre (högst 5 gånger). ______(3) Uppmärksamhet och räkneförmåga 4. Be personen subtrahera sju ifrån hundra och fortsätta sedan tills du säger stopp. (93-86-79-72-65). Ge en poäng för varje rätt svar. Sluta efter fem svar. (Om personen räknar fel en gång men sedan fortsätter rätt får han/hon ett minuspoäng och de andra svaren godkänns. Instruktionen kan upprepas en gång). ______(5) Minne/återgivning 5. Be personen säga de tre orden som han/hon lärde sig uppgift tre. Ge ett poäng för varje rätt svar. ______(3) Språk 6. Peka på en penna och ett armbandsur. Be personen benämna föremålen medan du pekar. ______(2) 7. Be personen säga: ”Eleven löste en krävande uppgift”. ______(1) 8. Be personen följa tredelad instruktion: ”Ta papperet i höger hand. vik papperet på mitten. Lägg papperet på ditt knä”. ______(3) 9. Be personen läsa och göra som det står i texten: ”BLUNDA!” (skriv texten med stora bokstäver). ______(1) 10. Be personen skriva en mening efter eget tycke. (Meningen skall ha subjekt och predikat och den skall vara förståelig. (Stavfel ignoreras.) ______(1) 11. Be personen kopiera nedanstående figur. (Ge ett poäng om alla sidor och vinklar är rätt och överlappningen formar en fyrhörning.) ______(1) Total poäng: ______=(30) Slide16:  Uppföljning av behandling vid demenssjukdom Namn på skattare .....................................................................Patientens namn och ålder.................................................................................. Datum för bedömning .............................................................................. Datum behandlingsstart ........................................................................... Preparat (mg/dygn) .........................................................(........................) Preparat (mg/dygn) .........................................................(........................) Demensdiagnos ......................................................................................... Boendeform .................................................................................................. Aktuell MMSE poäng ..................................................................................... Uppgifter lämnade av: ❑ Vårdare (namn, titel) ................................................................................ ❑ Nästående (namn, rel.) ............................................................................ Mycket Sämre Oförändrat Bättre Mycket Sämre bättre ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 1. Orienteringsförmåga till person ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + + 2. Rumslig orienteringsförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 3. Orientering i tid ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 4. Tempo ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 5. Närvaro ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 6. Minne ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 7. Initiativ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 8. Intresse ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 9. Stresstålighet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 10. Omtanke ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 11. Humör ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 12. Nedstämdhet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 13. Oro ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 14. Aggressivitet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 15. ADL ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 16. Rörelseförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 17. Fattningsförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 18. Tal (kommunikationsförmåga) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 19. Välbefinnande ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 20. Vårdtyngd ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 21. Sammanfattande bedömning ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ Version 1,4, 030519, PO Sandman Version 1,4, 030519, PO Sandman Riktlinjer www.ltkalmar.se Hälsa vård Vårdguide A-Ö Vårdprogram Demens annchristinp@ltkalmar.se lenawh@ltkalmar.se :  Riktlinjer www.ltkalmar.se Hälsa vård Vårdguide A-Ö Vårdprogram Demens annchristinp@ltkalmar.se lenawh@ltkalmar.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Demenz – Wikipedia

Klassifikation nach ICD-10; F00* Demenz bei Alzheimer-Krankheit: F01: Vaskuläre Demenz: F02* Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: F03 ...
Read more

Alzheimer und Demenz: Ursachen, Diagnose, Therapie bei ...

Symptome, Diagnose, Therapie von Demenz und Alzheimer, einschließlich Expertenrat und Tipps für Angehörige. Ein Angebot der Merz + Co. GmbH & Co.
Read more

Demenz-Special - NetDoktor.de

Bei Menschen mit Demenz verfällt die geistige Leistungsfähigkeit. Alles über die wichtigsten Demenzformen, Ursachen, Symptome, Diagnose und Therapie.
Read more

Demenz - Onmeda.de

Die Demenz gehört zu den folgenschwersten Alterskrankheiten: Über 1 Millionen Menschen in Deutschland haben diese Hirnleistungsstörung, bei der das
Read more

Demenz - DocCheck Flexikon

1 Definition. Als Demenz bezeichnet man ein neurologisches Krankheitsbild, das durch den progredienten Verlust kognitiver Fähigkeiten gekennzeichnet ist.
Read more

Demenz: Symptome, Diagnose, Behandlung, Tipps - Demenz Hexal

Demenz Hexal informiert Sie über Symptome, Diagnose sowie Therapie einer Demenz und gibt Tipps für Betroffene, Angehörige und Pflegepersonal.
Read more

Demenz - Bundesgesundheitsministerium - Bundesministerium ...

Leben mit Demenz. Die Diagnose "Demenz" belastet Erkrankte, aber auch deren Angehörige in hohem Maße. Hier erfahren Sie mehr über den Umgang mit der ...
Read more

Wissen: Demenz - ein Begriff für viele Erkrankungen ...

Der Begriff Demenz beschreibt Erkrankungen, die alle mit einem Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit und einer Persönlichkeitsveränderung einhergehen.
Read more

Wegweiser Demenz - Infos zu Alzheimer und anderen Demenzformen

Der Wegweiser Demenz des Bundesfamilienministeriums informiert, verweist auf Hilfsangebote und vernetzt Betroffene, Angehörige und Fachkräfte, die mit ...
Read more

Demenz – PflegeWiki

Demenz (lateinisch "de" = fehlend; lateinisch "mens" = der Geist; = unvernünftig) ist eine erworbene, auf organische Hirnschädigung beruhende komplexe ...
Read more