Dělení směsí

67 %
33 %
Information about Dělení směsí
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Dělení směsí - filtrace, usazování, krystalizace, destilace, chromatografie

Vlastnosti látek – dělení směsi

Vlastnosti látek – dělení směsi Oddělování jednotlivých složek směsí od sebe. Rozeznáváme: 1) 2) 3) 4) 5) Usazování Filtrace Destilace Krystalizace Chromatografie

Vlastnosti látek – dělení směsi Usazování (ukázka) Nejjednodušší způsob dělení složek. Filtrace (ukázka) Používá se k oddělování pevných složek od kapalných nebo plynných složek v různorodých směsích.

Vlastnosti látek – dělení směsi -Vzduchové -Síta -Tkaniny -Pískové -Filtrační papíry Destilace Většinou se používá k oddělování směsí různých kapalin s odlišnými teplotami varu, nebo k získání rozpouštědla z roztoků.

Vlastnosti látek – dělení směsi Obr.1

Vlastnosti látek – dělení směsi Krystalizace Slouží k oddělení pevné složky (rozpuštěné látky) z roztoku. Vznikají při ní krystaly této látky. Chromatografie Moderní metoda dělení složek ze stejnorodých plynných a kapalných směsí.

Vlastnosti látek – dělení směsi Princip chromatografie Video : Dělení směsí

Add a comment

Related presentations

Related pages

Separační metody – Wikipedie

Separační metody nebo též dělící metody jsou fyzikálně-chemické metody spočívající v oddělení (separování, izolování) složek směsí.
Read more

Dělení směsí - YouTube

vytvořili žáci ZŠ Strážnice, Školní ... This feature is not available right now. Please try again later.
Read more

Dělení směsí - Podpora výuky fyziky a chemie formou ...

Dělení směsí Směsi stejnorodé se oddělují krystalizací nebo destilací RZ-15.7.2006 suspenze jde oddělit: emulzi oddělíme: Dělící nálevkou ...
Read more

DĚLENÍ SMĚSÍ - ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 ...

Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit ( izolovat) jen na základě rozdílných fyzikálních vlastností (hustota, teplota tání a varu ...
Read more

SMĚSI - Chemie

DĚLENÍ SMĚSÍ . Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit (izolovat) jen na základě rozdílných fyzikálních vlastností (hustota, teplota ...
Read more

Stejnorodé směsi (roztoky) - Učebnice chemie pro 8 ...

Stejnorodé směsi (roztoky) Roztok je stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky. Zkratka pro roztok je kolečko s tečkou. rozpouštědlo ...
Read more

Dělení směsí - O škole

Metody oddělování složek směsí. přebírání. proudem vzduchu. magnetem. vytavování. vyluhování (extrakce) usazování (sedimentace) plavení
Read more

Destilace – Wikipedie

Patra slouží k zadržení kapaliny a k zvýšení stykové plochy mezi kapalinou a parou, kde probíhá vlastní dělení směsi. Náplňov ...
Read more

Blog chemie a dalších zájmů: Destilace směsi petrolej ...

Destilace je jedna z nejpoužívanějších metod čištění kapalných látek, kde se využívá dělení kapalných směsí o různém bodu varu.
Read more