Delegování

33 %
67 %
Information about Delegování

Published on April 7, 2009

Author: jamie

Source: slideshare.net

Teorie řízení Téma: Proces delegování

Delegování Část pravomocí vyššího managementu je přenesena na nižší složky řízení. Efektivní delegování vyžaduje provést analýzu své práce Manažer rozhoduje co delegovat a co může udělat pouze on

Část pravomocí vyššího managementu je přenesena na nižší složky řízení.

Efektivní delegování vyžaduje provést analýzu své práce

Manažer rozhoduje co delegovat a co může udělat pouze on

Výhody delegování Více času na důležité věci Více práce za kratší čas Nové nápady a přístupy Rozvoj kompetencí pracovníků Motivování pracovníků Snazší hodnocení pracovníků Jednodušší kontrola Vyhnutí se stagnaci

Více času na důležité věci

Více práce za kratší čas

Nové nápady a přístupy

Rozvoj kompetencí pracovníků

Motivování pracovníků

Snazší hodnocení pracovníků

Jednodušší kontrola

Vyhnutí se stagnaci

Nevýhody delegování Ztráta času vysvětlováním úkolu Nedosažení kvality Obtížnější kontrola vedoucího Příliš velká pravomoc pracovníků Vedoucí má více času > nepotřebuje delegovat

Ztráta času vysvětlováním úkolu

Nedosažení kvality

Obtížnější kontrola vedoucího

Příliš velká pravomoc pracovníků

Vedoucí má více času > nepotřebuje delegovat

Proč nadřízení nechtějí delegovat Pocit nenahraditelnosti Nechuť opustit něco, co dobře umíme Nedůvěra ve schopnosti pracovníků Obava z neoblíbenosti Definování úkolu Naše ego Náklady Obava z přehnaného delegování Nepochopení ze strany vyššího nadřízeného

Pocit nenahraditelnosti

Nechuť opustit něco, co dobře umíme

Nedůvěra ve schopnosti pracovníků

Obava z neoblíbenosti

Definování úkolu

Naše ego

Náklady

Obava z přehnaného delegování

Nepochopení ze strany vyššího nadřízeného

Co delegovat? Rutinní práce Práce, které jiní dokáží udělat lépe Rozhodnutí, která děláte nejčastěji Práce, které umožní podřízeným získat užitečné zkušenosti Činnosti, které oživí rutinní práci pracovníků Činnosti, které učiní práci pracovníka komplexnější

Rutinní práce

Práce, které jiní dokáží udělat lépe

Rozhodnutí, která děláte nejčastěji

Práce, které umožní podřízeným získat užitečné zkušenosti

Činnosti, které oživí rutinní práci pracovníků

Činnosti, které učiní práci pracovníka komplexnější

Co nedelegovat? Nic co obsahuje důvěrné informace Úkoly, které jsou absolutně důležité Nové úkoly, na které nebyli pracovníci připraveni. Úkoly, které jsou vaší povinností, ale jsou vám nepříjemné Odpovědnost, které se nemůžeme vyhnout Nejasné a špatně definované úkoly

Nic co obsahuje důvěrné informace

Úkoly, které jsou absolutně důležité

Nové úkoly, na které nebyli pracovníci připraveni.

Úkoly, které jsou vaší povinností, ale jsou vám nepříjemné

Odpovědnost, které se nemůžeme vyhnout

Nejasné a špatně definované úkoly

Plánování delegování cíl úkolu termíny úkolu úroveň potřebná rozhodnutí rozsah delegované pravomoci oprávnění k instrukcím a příkazům případný rozpočet spolupráci s jinými pracovníky potřebné informace zapojení vedoucího termíny kontroly informování dalších pracovníků

cíl úkolu

termíny úkolu

úroveň

potřebná rozhodnutí

rozsah delegované pravomoci

oprávnění k instrukcím a příkazům

případný rozpočet

spolupráci s jinými pracovníky

potřebné informace

zapojení vedoucího

termíny kontroly

informování dalších pracovníků

Výběr vhodného pracovníka Přísluší delegovaná práce určité pozici ? Kdo má zájem a/nebo schopnosti ? Pro koho bude delegovaná práce novou vzpruhou ? Komu delegovaný úkol pomůže v jeho růstu ? Koho jste přehlédli při delegování v minulosti? Kdo má čas ? Kdo je připraven pro povýšení?

Přísluší delegovaná práce určité pozici ?

Kdo má zájem a/nebo schopnosti ?

Pro koho bude delegovaná práce novou vzpruhou ?

Komu delegovaný úkol pomůže v jeho růstu ?

Koho jste přehlédli při delegování v minulosti?

Kdo má čas ?

Kdo je připraven pro povýšení?

Jak delegovat? Vysvětlit pracovníkovi, co se od něj očekává Dále: smysl a důvody, proč má být úkol splněn Prodiskutovat očekávanou úroveň Souhlasí pracovník s reálností termínů? Poskytnout pracovníkovi potřebné informace Určení nezbytného stupně pravomoci Je dobré delegovat celou práci

Vysvětlit pracovníkovi, co se od něj očekává

Dále: smysl a důvody, proč má být úkol splněn

Prodiskutovat očekávanou úroveň

Souhlasí pracovník s reálností termínů?

Poskytnout pracovníkovi potřebné informace

Určení nezbytného stupně pravomoci

Je dobré delegovat celou práci

Podpora delegování Ukázat, že delegovaný úkol je důležitý Je dobré v počátku uvolnit pracovníka od některých jeho obvyklých povinností Poskytovat pracovníkovi dostatečně často zpětnou vazbu Zajímat se o výsledky delegovaného úkolu Odměňovat za dobrou práci

Ukázat, že delegovaný úkol je důležitý

Je dobré v počátku uvolnit pracovníka od některých jeho obvyklých povinností

Poskytovat pracovníkovi dostatečně často zpětnou vazbu

Zajímat se o výsledky delegovaného úkolu

Odměňovat za dobrou práci

Děkujeme za pozornost Adéla Hanzelínová Jana Zvolánková VSRR

Adéla Hanzelínová

Jana Zvolánková

VSRR

Add a comment

Related pages

delegovat - ABZ.cz: slovník cizích slov

Delegování jako způsob manažerského myšlen ...
Read more

Delegování | Univerzita-Online.cz

Delegování spočívá v předání úkolu vykonávaného dosud nadřízeným managerem podřízenému zaměstnanci včetně odpovídající úrovně ...
Read more

Delegování | Manažerský slovník | ELSE AZ s.r.o.

Delegování Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který ...
Read more

Delegování pravomocí - YouTube

Zachycení chyb, kterých se manažeři dopouští při delegování práce na nižší stupně řízení. Video bylo vytvořeno v rámci ...
Read more

SOMADO - Delegování - YouTube

Video vytvořené v rámci kurzu 3PS422 (SOMADO) v letním semestru 2010/2011. Správné/nesprávné delegování
Read more

Delegace – Wikipedie

delegace (procesní právo), přenesení (delegování) pravomoci na jinou osobu, přikázání věci k jinému orgánu; Související články Chargé ...
Read more

Efektivní delegování | topvision.cz - top vision ...

Zapojte podřízené do své práce a uvolněte tak vlastní kapacitu pro důležitější úkoly . Díky správnému delegování významně posunete ...
Read more

Delegování - ManagementMania.com

Delegování, někdy též dělba kompetencí v oblasti managementu znamená přenesení úkolů či přesně vymezeného rozsahu pravomocí a ...
Read more

Nastavení nebo odstranění delegování - Project Online

Nastavení nebo odstranění delegování. Nastavením delegování uživatele lze umožnit jednomu uživateli jednat jménem jiného uživatele tak, že ...
Read more