Degisen Turkiye

29 %
71 %
Information about Degisen Turkiye

Published on May 16, 2007

Author: simone.schaefer

Source: slideshare.net

Description

Degisen Turkiye

Değişen Türkiye 80 yıl Önce 80 yıl sonra

80 Yıl Önce At’a Böyle Binilirdi

At’a

Böyle

Binilirdi

80 Yıl Sonra Attan böyle düşülüyor

Attan

böyle

düşülüyor

80 Yıl Önce Efendiler: Türkiye Şeyhler, Müritler, Meczuplar Ülkesi olmayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Efendiler:

Türkiye

Şeyhler, Müritler, Meczuplar

Ülkesi olmayacaktır.

Mustafa Kemal

Atatürk

80 Yıl Sonra Bir şeyhin dizinin dibinde Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı

Bir şeyhin dizinin dibinde Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı

80 Yıl Önce T ü rkiye'nin ger ç ek sahibi ve efendisi, hakiki ü retici olan k ö y lüdü r. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan k ö y lüdü r. 1922 M.K. Atatürk

T ü rkiye'nin ger ç ek sahibi ve efendisi, hakiki ü retici olan k ö y lüdü r.

O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan k ö y lüdü r.

1922

M.K. Atatürk

80 Yıl Sonra Tarım Bakanı Çiftçilere “Gözünüzü Toprak Doyursun” dedi

Tarım Bakanı Çiftçilere “Gözünüzü Toprak Doyursun” dedi

80 Yıl Önce Türkiye'de fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı k i Biz adam de ğ iliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur...Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. “Onlar bizi idare etsin” diyorlardı

Türkiye'de fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı k i Biz adam de ğ iliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur...Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. “Onlar bizi idare etsin” diyorlardı

80 Yıl Sonra Dünya, küreselleşen bir dünya. Burada da Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Biz istesek de istemesek de değişeceğiz. Başka hiçbir yolu yok. 12.03.2003/Haber Türk/Avrupa Kulübü

Dünya, küreselleşen bir dünya. Burada da Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Biz istesek de istemesek de değişeceğiz. Başka hiçbir yolu yok. 12.03.2003/Haber Türk/Avrupa Kulübü

80 Yıl Önce Kudretsiz dimağlar, zayıf gözler, hakikati kolay göremezler. O gibiler B üyük Türk M illetinin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır. 1925

Kudretsiz dimağlar, zayıf gözler, hakikati kolay göremezler.

O gibiler

B üyük Türk M illetinin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır. 1925

80 Yıl Sonra Asrın Düğünü Nikah şahidi İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi Nikah nedeniyle 5 bin polis görev yaptı. Atina Belediye Başkanı'nın oğlu nikah için İstanbul'a geldi Düğünün maliyeti 40 milyar liranın üzerinde

Asrın Düğünü

Nikah şahidi İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi

Nikah nedeniyle 5 bin polis görev yaptı.

Atina Belediye Başkanı'nın oğlu nikah için İstanbul'a geldi

Düğünün maliyeti 40 milyar

liranın üzerinde

80 Yıl Önce Ne Mutlu Türküm Diyene

Ne

Mutlu

Türküm

Diyene

80 Yıl Sonra Sen “Ne Mutlu Türküm dersen, o da ne mutlu kürdüm der. Türklük yerine, Türkiyelilik bilincini yerleştirmeliyiz..

Sen “Ne Mutlu Türküm dersen, o da ne mutlu kürdüm der.

Türklük yerine, Türkiyelilik bilincini yerleştirmeliyiz..

80 Yıl Önce Milleti, aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, âdi politikacılar gibi yalancı vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz. 1925

Milleti, aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, âdi politikacılar gibi yalancı vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz. 1925

80 Yıl Sonra "Bana 'Tüpraş'ı Rusya'ya satar mısınız?' diyorlar. Satarım kardeşim. Babalar gibi satarı m ’’ “ Ek vergiyi herkes ödesin. Ödemiyenin iflahını keser alırım”

"Bana 'Tüpraş'ı Rusya'ya satar mısınız?' diyorlar. Satarım kardeşim. Babalar gibi satarı m ’’

“ Ek vergiyi herkes ödesin. Ödemiyenin iflahını keser alırım”

80 Yıl Önce “ Tam ba ğımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır .”

“ Tam ba ğımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır .”

80 Yıl Sonra Biz tezkere kararını ABD istediği için çıkardık

Biz

tezkere kararını ABD

istediği için çıkardık

80 Yıl Önce Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. 1923

Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. 1923

80 Yıl Sonra Kıbrıs` la ilgili açık bir çözümsüzlüğü, ç özüm görmüyoruz. Denktaş Anadolu Halkına Güveneceğine Kıbrıs halkını arkasına alsın .                        

Kıbrıs` la ilgili

açık bir çözümsüzlüğü, ç özüm görmüyoruz. Denktaş

Anadolu Halkına Güveneceğine

Kıbrıs halkını

arkasına alsın .

80 Yıl Önce Milliyetin çok bariz vas ı flar ı ndan biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmal ı d ı r. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna ba ğlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. 1930

Milliyetin çok bariz vas ı flar ı ndan biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmal ı d ı r. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna ba ğlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. 1930

80 Yıl Sonra Diyarbakır Ortadoğu Endüstri Fuarına katılan Aksu hemsehrileri ile Kürtçe konuştu

Diyarbakır Ortadoğu Endüstri

Fuarına katılan Aksu

hemsehrileri ile

Kürtçe konuştu

80 Yıl Önce İl im ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları ayd ı nlats ı nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim. 1923

İl im ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları ayd ı nlats ı nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim. 1923

80 Yıl Sonra

80 Yıl Önce Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakikî işlerde duygulara, hat ı ra, dostlu ğ a bak ı lmaz. 1922

Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakikî işlerde duygulara, hat ı ra, dostlu ğ a bak ı lmaz. 1922

80 Yıl Sonra                                                 

Ne g ünlere kaldık ey gazi hünk â r K imler mühürdar oldu, kimler defterdar ! ...

fk Ey Türk; Bir futbol maçında gösterdiğin hassasiyeti, vatan peşkeş çekilirken göstermemenin sebebi nedir?

Ey Türk;

Bir futbol maçında gösterdiğin hassasiyeti, vatan peşkeş çekilirken göstermemenin sebebi nedir?

Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur

Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki

Asil Kanda Mevcuttur

Add a comment

Related pages

Sarayi Yikalim Degisen Ve Degismeyen Türkiye: Amazon.de ...

Sarayi Yikalim Degisen Ve Degismeyen Türkiye: Amazon.de: Mehmet Altan: Fremdsprachige Bücher
Read more

The Next New...: Değişen Türkiye

The Next New...: Değişen Türkiye
Read more

Değişen ve ‘Yeni’ denen Türkiye bu mudur?

Amerika ve Almanya Türkiye’de yaşayan vatandaşlarını uyarmayı sürdürüyor. En son… Ankara’daki ikinci patlama öncesi uyarı gelmişti ve ...
Read more

Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye - Kitap ...

KİTABIN ADI : Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye KİTABIN YAZARI : Em.Org.Necip TORUNTAY BASIM TARİHİ : Eylül 1996 KİTABIN ÖZETİ :
Read more

Değişen Türkiye

Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıklarını canlı yayında tartışan Değişen Türkiye aktüel politikayı yakın markaja alıyor ...
Read more

Değişen dünya ve Türkiye (Book, 1990) [WorldCat.org]

Additional Physical Format: Online version: Ecevit, Bülent. Değişen dünya ve Türkiye. Ankara : Demokratik Sol Parti Yayını, 1990 (OCoLC)645295789
Read more

TÜRKİYE’YE AİT GÜMRÜK BİLGİLERİ / T.C ...

Home Turkey. Ana Sayfa Konsolosluk Tatil Aydınlatma Projesi TÜRKİYE’YE AİT GÜMRÜK BİLGİLER ...
Read more

Degisen Türkiye Partisi - How is Degisen Türkiye Partisi ...

Acronym Definition; DEPAR: Degisen Türkiye Partisi (Changing Turkey Party) Want to thank TFD for its existence? Tell a friend about us, add a link to this ...
Read more

Women in Turkey - Wikipedia, the free encyclopedia

Women in Turkey; In academics; In politics; In public service; ... (1993). "Turkiye Solunun Kadina Bakisi: Degisen Bir Sey Var mi?" (der) Sirin Tekeli, ...
Read more