Defense New 2. June

60 %
40 %
Information about Defense New 2. June

Published on August 19, 2007

Author: mmitrovic2

Source: slideshare.net

Description

Defense of my discourse Hypothetical Analogy of Slovene and Celtic.

H IPOTETIČNA ANALOGIJA SLOVENŠČINE IN KELTŠČINE Zagovor raziskovalne naloge Avtor: M ORENO M ITROVIĆ Mentor: I VAN S UŽNIK, prof.

Uvodni del: Cilj in teza Metodologija Paradigme Sistematizacija Keltščina Evalvacija teorij: Paleolitska teorija kontinuitete Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz ‘’Slovan’’ v ‘’suženj’’ Borova venetska teorija: neposredna kritika Rezultati primerjave: Gramatikalna raven Leksikalna raven O RIS ZAGOVORA

Uvodni del:

Cilj in teza

Metodologija

Paradigme

Sistematizacija

Keltščina

Evalvacija teorij:

Paleolitska teorija kontinuitete

Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi

Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz ‘’Slovan’’ v ‘’suženj’’

Borova venetska teorija: neposredna kritika

Rezultati primerjave:

Gramatikalna raven

Leksikalna raven

Teza oziroma cilj naloge je poiskati analogijo slovenščine in keltščine izven aksioma indoevropskih jezikov . C ILJ IN TEZA NALOGE

Teza oziroma cilj naloge je poiskati analogijo slovenščine in keltščine izven aksioma indoevropskih jezikov .

gramatikalna leksikalna Slovenščina Keltščina hipotetična analogija

Metoda reprezentativnosti Metoda abstrakcije ( omejeni viri ) M ETODOLOGIJA NALOGE

Metoda reprezentativnosti

Metoda abstrakcije ( omejeni viri )

Primerjalnojezikoslovna paradigma Zgodovinska paradigma Primerjalnopaleografska paradigma P ARADIGME NALOGE

Primerjalnojezikoslovna paradigma

Zgodovinska paradigma

Primerjalnopaleografska paradigma

S ISTEMATIZACIJA NALOGE P o v e z a v a Gramatikalna (I. del) Leksikalna (II. del) Fonetika Morfologija Sintaksa Toponimi Hidronimi Monotongi Diftongi Konsonanti Nominalna Verbalna Spolna diferen . Spregatev Besedni red Glagolske znač. Sklanjatev Pluralizacija Poiskati vpliv pri nomenklaturi Semantika in pragmatika

Keltščina Keltski jeziki Kontinentalna keltščina Insularna keltščina ‘ p’ skupina ‘ q’ skupina

‘ q’ ‘ p’ Irščina ( Gaelige na hEireann ) Škotščina ( Gaidhlig na h-Alba ) Jezik otoka Man ( Gaelg Vanninagh ) Goidelska – ‘ q ’ skupina Velščina ( Cymraeg ) Kornščina (Kernewek) Bretonš č ina ( ar brezhoneg) Britonska – ‘ p ’ skupina

Karni današnja Gorenjska Selini opidum Celeia; današnje Celje Keltska plemena na naših tleh

Karni današnja Gorenjska

Selini opidum Celeia; današnje Celje

Zanimiv pojav, velikega pomena za teoretične lingviste. Fonološka pravila se nanašajo na morfosintaksična (in ne na fonološka) okolja. Irščina pozna: Lenicijo/mehčanje Eklipso/izginitev Velščina pozna: Lenicijo/mehčanje Nazalno mutacijo Spirantizacijo Neodvisnost fonologije in morfologije: keltske mutacije

Zanimiv pojav, velikega pomena za teoretične lingviste.

Fonološka pravila se nanašajo na morfosintaksična (in ne na fonološka) okolja.

Irščina pozna:

Lenicijo/mehčanje

Eklipso/izginitev

Velščina pozna:

Lenicijo/mehčanje

Nazalno mutacijo

Spirantizacijo

Teorija skuša odgovoriti na vprašanje izvora IE jezika z začetno predpostavko, da se evropsko prebivalstvo od neolitika genetsko ni veliko spremenilo . Kontinuiteta iz paleolitika je osnovna za formacijo IE jezikov. Novejše raziskave kažejo, da 80% evropskih korenin sega v paleolitik . Teorija ne podaja zadovoljivih razlag o prihodu Keltov. Nobena nasprotujoča teorija ni podala adekvatnih dokazov nasprotovanja. P ALEOLITSKA TEORIJA KONTINUITETE

Teorija skuša odgovoriti na vprašanje izvora IE jezika z začetno predpostavko, da se evropsko prebivalstvo od neolitika genetsko ni veliko spremenilo .

Kontinuiteta iz paleolitika je osnovna za formacijo IE jezikov.

Novejše raziskave kažejo, da 80% evropskih korenin sega v paleolitik .

Teorija ne podaja zadovoljivih razlag o prihodu Keltov.

Nobena nasprotujoča teorija ni podala adekvatnih dokazov nasprotovanja.

Območna asimetrija slovanske disperzije: severnoslovanščina ne tvori enotnosti, ampak zahodno in vzhodno vejo, ki si delita skupne značilnosti z južnoslovanščino. Možna le ena razlaga: južnoslovanščina je tvorila zgodnejše jedro – severni veji sta kasnejšega nastanka. Ni dokazov o ‘ velikem slovanskem preseljevanju ’. Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi

Območna asimetrija slovanske disperzije: severnoslovanščina ne tvori enotnosti, ampak zahodno in vzhodno vejo, ki si delita skupne značilnosti z južnoslovanščino.

Možna le ena razlaga: južnoslovanščina je tvorila zgodnejše jedro – severni veji sta kasnejšega nastanka.

Ni dokazov o ‘ velikem slovanskem preseljevanju ’.

Beseda suženj ima svoje prvine v latinski besedi sclavus , ki ima prvoten pomen Slovan . Ital. sclavus > schiavo > sciavo > sciao > ciao Isti koren je bil prenešen v (še en) pozdrav servus , ki izvorno pomeni služabnik . Pojav “ slovansko-suženjskega ” korena v indoevropskih jezikih: Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz “ Slovan ” v “ suženj ”

Beseda suženj ima svoje prvine v latinski besedi sclavus , ki ima prvoten pomen Slovan .

Ital. sclavus > schiavo > sciavo > sciao > ciao

Isti koren je bil prenešen v (še en) pozdrav servus , ki izvorno pomeni služabnik .

Pojav “ slovansko-suženjskega ” korena v indoevropskih jezikih:

sklav bretonščina: slaf velščina: s laaf švedščina: slave danščina: slaaf nizozemščina: Sklave nemščina: slave angleščina:

saklabi arabščina : skllaf albanščina : schiavo italijanščina : escravo portugalščina : sklavos grščina : esclave francoščina : sclábhai irščina :

Kako je lahko ta ogromna skupina, ki je agresivno zasedla ves vzhodni prostor od Baltika do Črnega morja obenem izbrana za evropske sužnje ? Če bi Slovani bili sužnji v tistem času, ne moremo govoriti o ‘velikem preseljevanju’. S to tezo se ujemajo ( nični ) arheološki dokazi o ‘prvotnih prebivalcih’ in sklepamo lahko, da so Slovani evropski narod podvržen suženjstvu.

Kako je lahko ta ogromna skupina, ki je agresivno zasedla ves vzhodni prostor od Baltika do Črnega morja obenem izbrana za evropske sužnje ?

Če bi Slovani bili sužnji v tistem času, ne moremo govoriti o ‘velikem preseljevanju’.

S to tezo se ujemajo ( nični ) arheološki dokazi o ‘prvotnih prebivalcih’ in sklepamo lahko, da so Slovani evropski narod podvržen suženjstvu.

Povod za izbiro Borove teorije: pomanjkanje (teoretičnih) dejstev PTK o prihodu Keltov posledično pade breme dokaza na alternativne module in teorije . Naloga ne sloni na Borovi teoriji o venetski etnogenezi. Paleografska primerjava venetice in keltske ogham pisave ne podaja analogije: B OROVA VENETSKA TEORIJA: neposredna kritika

Povod za izbiro Borove teorije: pomanjkanje (teoretičnih) dejstev PTK o prihodu Keltov posledično pade breme dokaza na alternativne module in teorije .

Naloga ne sloni na Borovi teoriji o venetski etnogenezi.

Paleografska primerjava venetice in keltske ogham pisave ne podaja analogije:

 

 

Borova trditev, da se v (celotni) keltščini soli reče hal in ne sal, kot v stari keltščini, ni pravilna. Le nekateri jeziki ‘p’ skupine poznajo osnovo hal, medtem ko ostali jeziki (vključno z najnolj razširjeno irščino!) poznajo obliko sal [irsko: salann]. Primerjalna brezbrižnost pri paleografskem delu, saj teorija popolnoma zanemarja ogham zapise, ki veljajo za starokeltske. Trditev, da je osnova besede bregec venetsko-slovenska ni pravilna, saj se koren pojavlja tudi v keltščini (velško: bryn )

Borova trditev, da se v (celotni) keltščini soli reče hal in ne sal, kot v stari keltščini, ni pravilna.

Le nekateri jeziki ‘p’ skupine poznajo osnovo hal, medtem ko ostali jeziki (vključno z najnolj razširjeno irščino!) poznajo obliko sal [irsko: salann].

Primerjalna brezbrižnost pri paleografskem delu, saj teorija popolnoma zanemarja ogham zapise, ki veljajo za starokeltske.

Trditev, da je osnova besede bregec venetsko-slovenska ni pravilna, saj se koren pojavlja tudi v keltščini (velško: bryn )

Največja napaka je pri uvrstitvi bretonščine med kontinentalno keltščino. To ne drži. V primeru bretanije gre za (kornske!) migracije z otoka v šestem (6.) stoletju n. št. Bretanije je jasno klasificirana med tri večje jezike (britonske) ‘p’ skupine. Njegova namigovanja o venetskih zapisih v Bretaniji potem ne morejo držati. Nejasna razlaga odnosa med Veneti in Kelti pusti bralca neprepričanega.

Največja napaka je pri uvrstitvi bretonščine med kontinentalno keltščino. To ne drži.

V primeru bretanije gre za (kornske!) migracije z otoka v šestem (6.) stoletju n. št.

Bretanije je jasno klasificirana med tri večje jezike (britonske) ‘p’ skupine.

Njegova namigovanja o venetskih zapisih v Bretaniji potem ne morejo držati.

Nejasna razlaga odnosa med Veneti in Kelti pusti bralca neprepričanega.

R EZULTATI GRAMATIKALNE ANALIZE ( I. del ) Fonetika Morfologija Sintaksa večje ujemanje v irščini oziroma (goidelsko) ‘ q’ skupino keltskih jezikov

Fonetika

Morfologija

Sintaksa

F ONETIKA Primerjava slovenščine in irščine Primerjava slovenščine in velščine

Grafična in procentualna fonetična podobnost Fonetično je irščina , torej (goidelska) ‘ q’ skupina keltskih jezikov, bolj podobna slovenščini, kot pa velščina, torej (britonska) ‘ p’ skupina keltskih jezikov.

Spolna diferenciacija Pluralizacija Deklinacija Spregatev primarnega pomožnega glagola Spregatev pravilnega glagola Morfološko je irščina , torej 'q' skupina keltskih jezikov, bolj pobobna slovenščini, kot pa velščina , torej 'p' skupina keltskih jezikov. M ORFOLOGIJA Nominalna morfologija Verbalna morfologija

Spolna diferenciacija

Pluralizacija

Deklinacija

Spregatev primarnega pomožnega glagola

Spregatev pravilnega glagola

Shematičen prikaz morfološkega ujemanja med slovenščino in keltščino končnica [ i ] Spregatev pravilnega glagola Deklinacija Spolna diferenciacija ujemanje v irščini Pluralizacija Spregatev primarnega pomožnega glagola ujemanje v velščini

Ujemanje v istem razmerju (z izjemo inverzije glagola in osebka ) Arhaizem izraza Sintaksično se irščina in velščina , torej 'q' in 'p' skupina keltskih jezikov, ujemata s slovenščino v enakem razmerju. S INTAKSA Besedni red Semantika in pragmatika

Ujemanje v istem razmerju (z izjemo inverzije glagola in osebka )

Arhaizem izraza

R EZULTATI HIPOTETIČNE LEKSIKALNE ANALIZE ( II. del ) Povzemanje dosedanjih raziskav ( v posredno-neposrednem modulu ): dr. France Bezlaj dr. Sorin Paliga Pristop k lastni raziskavi: poiskus lastne etimologizacije teorije leksikalne analogije (asociativno-etimološka metoda)

Povzemanje dosedanjih raziskav ( v posredno-neposrednem modulu ):

dr. France Bezlaj

dr. Sorin Paliga

Pristop k lastni raziskavi:

poiskus lastne etimologizacije

teorije leksikalne analogije (asociativno-etimološka metoda)

Osnova po dr. Bezlaju: Sava velja za hidronim keltskega izvora. Pojasnjena indoevropska osnova se ų ali so ų , kar bi pomenilo “dež” ali “vlaga” . Naslednji zemljevid prikazuje razširjenost te indoevropske osnove v (evropskih) rekah. Primer raziskave hidronimične nomenklature: Sava

Osnova po dr. Bezlaju:

Sava velja za hidronim keltskega izvora.

Pojasnjena indoevropska osnova se ų ali so ų , kar bi pomenilo “dež” ali “vlaga” .

Naslednji zemljevid prikazuje razširjenost te indoevropske osnove v (evropskih) rekah.

Sava Sévres Sagone Seffersbach Sous Safākis Sebou Safi Toponim Sefrou Toponim Sawfajjin Sabhā Toponim

Asociativno-etimološka metoda Beseda – BOBI Pomen: krof Asociacija besede krof: ( glagol ) peči ( samostalnik ) pek Pek velško: BOBBYDD [bóbith]. (I.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine

Asociativno-etimološka metoda

Beseda – BOBI

Pomen: krof

Asociacija besede krof:

( glagol ) peči

( samostalnik ) pek

Pek velško: BOBBYDD [bóbith].

Aplikativno-etimološka metoda Besedo SONCE povezujemo z glagolom sijati , greti Sonce irsko: GHRIAN [gríjan]. Možna povezava z glagolom GRETI . (morda) bolj očitna povezava v južnoslovanski različici glagola GRIJATI ali celo pridevniku OGRIJAN . (II.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine

Aplikativno-etimološka metoda

Besedo SONCE povezujemo z glagolom sijati , greti

Sonce irsko: GHRIAN [gríjan].

Možna povezava z glagolom GRETI .

(morda) bolj očitna povezava v južnoslovanski različici glagola GRIJATI ali celo pridevniku OGRIJAN .

Hvala za pozornost!

Add a comment

Related pages

Global Defence News and Defence Headlines | IHS Jane's 360

Global Defence News and Defence ... an exercise held in the Golan Heights region in May and/or early June ... New US nuclear-capable cruise ...
Read more

Defense News | News about defense programs, business, and ...

Defense News is the global leader for breaking news and analysis about weapons, programs, policy, and the defense industry.
Read more

Ukrainian Defense Review #2 [April-June 2015] by Defense ...

Title: Ukrainian Defense Review #2 [April-June 2015], Author: Defense Express, Name: udr-02-2015_issue__1_, Length: 56 pages, ... New Mi-2 MSB helicopter.
Read more

Breaking Defense - Defense industry news, analysis and ...

Published June 2, 2016 at 10:06 AM. Print; ... will monitor Army networks in new ways. ... Sign up and get Breaking Defense news in your inbox. No thanks.
Read more

Law of War Manual - United States Department of Defense

Law of War Manual - United States Department of Defense
Read more

Defense | Russia Beyond The Headlines

June 2, 2016 Yekaterina ... Russia to create new air defense missile system for paratroopers. June 1, ... © 2007-2016 Russia Beyond The Headlines
Read more

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE > Today in DoD

Today in the Department of Defense, June 7, ... at 2:30 p .m. EDT, 419 Dirksen ... Invitation Announced The Department of Defense will allocate seats for ...
Read more

June 2012 new army military defence industry UK | Page 2

Pakistan Friday, June 1, 2012, increased by nearly 10 percent the allocation for defense in its budget ...
Read more

Daily defense news for military procurement managers ...

Resource for Department of Defense, government and industry professionals dedicated to tracking and analyzing military contracts, awards and programs ...
Read more