Deeo_t1

67 %
33 %
Information about Deeo_t1
Technology

Published on March 11, 2014

Author: sl-king

Source: slideshare.net

Đana Vozel Cigre 2013 DEEO Distribuirani Elektro Energetski Objekti SL-KING

Početno stanje - Dvije baze podataka BTP TRANSFORMATORI TS 10 TS 20 TS 35TS 110 GIS MAGISTRALNI VODDIONICA KABL STUBNA LISTA TP ČELIJA SABIRNICA VOD NADZEMNIVN TS NNTS SN VOD PODZEMNIVN VOD PODZEMNI SN VOD PODZEMNI NNVOD NADZEMNI NN VOD NADZEMNI SN STUBVN STUB NN TK OBJEKTI PLOCA Uf, šta sad?! STUB SN SPOJNICA/GLAVA SL-KING

Početno stanje - tri aplikacije Oracle forms BTP KingGIS.Elektro Map Guide

Integracija… BTP, GIS DEEO SL-KING

Novi zahtjevi i prijedlozi NOVA STRUKTURA TRANSFORMATORI TS SN ODLAZ NN ODLAZ NN DIONICE STUBNA LISTA PLOCA SN ČELIJA SABIRNICA SPOJNICA/GLAVA TK OBJEKTID.GENERATOR SN DIONICE NN CELIJA NOK SEGMENT POK SEGMENT RADIO OBJEKAT OKNO KAB. KAN. RASTAVLJAC MJERNO MJESTO RASPON UZEMLJIVACORMAR STUB ORMAR SL-KING D.O.O.

Struktura elektroenergetske mreže • TRANSFORMATOR • SN POSTROJENJE • NN POSTROJENJE • RASTAVLJAČI • STUB • NOSAC • SPOJNICA/GLAVA • OKNA I KAB.KAN. • … TS 110 SN ODLAZ SN DIONICE TS NN ODLAZ NN DIONICE MJERNA MJESTA SL-KING

izvještaj,kontrola,ispravke,izvještaj,kontrola,ispravke,izvještaj,kontrola,ispravke I to se jednom mora!

DEEO baza podataka • Jedinstvena baza podataka o EEO • Struktura u skladu sa važečim procedurama JP EPBiH • Implementacija važečih šifarnika • Dostupnost podataka na nivou: • Baze • Servisa • Aplikacije SL-KING

DEEO Informacijski sistem • DEEO baza podataka ( Oracle ) • DEEOWeb Service ( SOA ) • DEEOWeb aplikacija ( HTML5 ) • DEEO desktop ( AutoCAD ) SL-KING.

Pitanja 1. Da li je u planu povezivanje geoinformacijskog sustava s drugim geoinformacijskim sustavima u BiH (npr. Katastrom zemljišta, katastrom nekretnina, GIS bazom telekom operatera i sl.)? Ovakve vrste potreba postoje (naročito sa nadležnim katastrima), ali konkretna međusobna saradnja još nije planirana u bliskoj budućnosti. Sa strane JP EPBiH,, realizacijom ovog projekta, stvaraju se preduslovi za ovu integraciju, a u skladu sa najnovijm tehnološkim rješenjima na tržištu (SOA principi).

Pitanja 2. Da li je u planu omogućavanje pristupu GIS bazi krajnjim kupcima i ako je na koji način? Za pristup podacima u DEEO kreirana je savremena web aplikacija, koja se koristi isključivo unutar JP EPBiH. Tehnički je veoma jednostavno (putem web-a) moguće realizovati i pristup kupaca navedenim podacima, ali takvi planovi na nivou JP EPBiH još uvijek ne postoje.

Pitanja 3. Na koji način je ostvarena komunikacija između mjesta za unos podataka i baze podataka? Oracle baza podataka je centralizovana (Direkcija JP EPBiH u Sarajevu), dok su klijentske aplikacije za unos podataka (DEEO4CAD - lokacijski i atributivni podaci; DEEO web aplikacija-atributivni podaci) distribuirane na čitavoj teritoriji u nadležnosti JP EPBiH (podružnice: Bihać, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica). Klijentske aplikacije sa bazom podataka komuniciraju isključivo korištenjem web servisa.

Haris Kurtagić, Sl-King HVALA!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Deep: T1-T3 (2012-2014) | ComicsCodes

Deep: T1-T3 (2012-2014) English | CBR | 181.46. Download Free Comics. News Checklists DONATION Requests DMCA. Home » Comics » Deep: T1-T3 (2012-2014)
Read more

NitroFlare - Upload Files

NitroFlare.com is an international service for safe file transfer, storage, backup, and distribution. The speed of our servers, all of them working on ...
Read more

Your store. T1 and T2 Hub cap chrome Genuine quality 68> Deep

Home / Beetle / Exterior and trim / Wheels, Hub caps and Mud flaps / T1 and T2 Hub cap chrome Genuine quality 68> Deep
Read more

Deep T1-T3 (2012-2014) » Books - Graphic Novels - Comics

Deep T1-T3 (2012-2014) English | CBR | 3 Issues | 181.46 MB Deep T1-T3 (2012-2014) English | CBR | 3 Issues | 181.46 MB Download Link:
Read more

T1 Adenocarcinoma of the Rectum - National Center for ...

... for radical surgery. 18 The benefit of radical surgery was greatest for deep T1 lesions that invaded to the lower third of the submucosa.
Read more

Deep (T1 - T3) (2012 - 2014) (Sosich) - Torcache

name Deep (T1 - T3) (2012 - 2014) (Sosich) piece length 262144 ...
Read more

Deep T1 Alpha Predators (2012) free pdf download

Download Deep T1 Alpha Predators (2012) 431 14-04-2014, 10:03 Comics. Deep T1 Alpha Predators (2012) free pdf download. Place your ad here Loading...
Read more

Deep T1 Alpha Predators (2012) | Download PDF e EPUB

Simpsons Comics Presents Bart Simpson 076 (2012) English | CBR | 32 pages |
Read more