de toekomst van radio (Isabelle Baele)

50 %
50 %
Information about de toekomst van radio (Isabelle Baele)

Published on December 10, 2007

Author: recradiocentrum

Source: slideshare.net

De organisatie van de toekomst Crossmediaal samenwerken in de VRT Isabelle Baele, 6 december 2007

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

Basisconcept welk medium kan het beste op dàt ogenblik die behoefte invullen ? “ Welke behoeften hebben de Vlamingen wanneer en welk medium kan daar het best op inspelen?” Op welk tijdstip heeft men welke behoefte en welke media vult dit in? We vertrekken vanuit de analyse van de behoeftes van “de mensen”. De kracht van de studie moet liggen in de combinatie van de drie hoeken . We moeten in staat zijn een antwoord te geven op de vraag “ welk medium kan het beste op dàt ogenblik die behoefte invullen ?” BEHOEFTEN TIJDS-BESTEDING MEDIA GEBRUIK

“ Welke behoeften hebben de Vlamingen wanneer

en welk medium kan daar het best op inspelen?”

We vertrekken vanuit de analyse van de behoeftes van “de mensen”.

De kracht van de studie moet liggen in de combinatie van de drie hoeken . We moeten in staat zijn een antwoord te geven op de vraag “ welk medium kan het beste op dàt ogenblik die behoefte invullen ?”

Basisstudie mediabehoeften Superieur Machtig Exclusief Gespecialiseerd Perfectionistisch Bekwaam Gestructureerd Praktisch Functioneel Braaf Vertrouwd Rustig Huiselijk Meelevend Zorg dragen voor Vriendschappelijk Samenhorig Gezellig Spontaan, zonder na te denken Speels Uitbundig Verrassend Passioneel Energiek een zeker gevoel van macht krijgen toch een zeker aanzien verwerven af en toe uit blinken de perfectie kunnen bereiken dingen kunnen die anderen niet kunnen een eigen en uniek leven leiden zekerheid en duidelijkheid krijgen alles volgens routines laten verlopen zo efficiënt mogelijk het leven laten verlopen ontsnappen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden zich af en toe terug trekken in een droomwereld mee leven met wat er rond zich gebeurt nauw contact houden met de directe omgeving de onderlinge band met de familie sterk houden tot een groep kunnen behoren samen met anderen plezier maken zichzelf verwennen zich laten meeslepen door zijn gevoelens zich kunnen uitleven zonder beperkingen veel en uitbundig plezier beleven zich weer op laden met energie nieuwe dingen/ideeën ontdekken grenzen verleggen, experimenteren Uitleven Beheersen Status Erbij horen Uitleven 16% Ontsnappen 16% Quality time 14% Erbij horen 11% efficientie 13% kennis 11% Onderscheiden 9% Ontdekken 10% “ Driehoek 2005” LEVEN VERRIJKEN LEVEN AANGENAMER MAKEN LEVEN ONDER CONTROLE HOUDEN

LEVEN VERRIJKEN LEVEN AANGENAMER MAKEN LEVEN ONDER CONTROLE HOUDEN

Hoe percipieert de Vlaming de media ? Radio luisteren wordt vooral geassocieerd met verwachtingen met betrekking tot rust en routine. Je kan meevoelen, meeleven, terug denken, en efficiëntie nastreven. Radio vult ook verwachtingen is die energie en levendig zijn. Radio sluit wel niet aan bij de mediabehoeften die te maken hebben met verrijken/meerwaarde. radio Status Belonging Controle Uitleven Braaf Vertrouwd Rustig Huiselijk Gezellig Spontaan, zonder na te denken Energiek alles volgens routines laten verlopen zich af en toe terug trekken in een droomwereld mee leven met wat er rond zich gebeurt zich laten meeslepen door zijn gevoelens veel en uitbundig plezier beleven zich weer op laden met energie Radio luisteren Terugdenken aan het verleden MEDIA te ontdekken kennis te vergroten te onderscheiden zichzelf te verwennen te ontsnappen tot een groep te behoren je uit te leven efficiëntie te bereiken

Radio luisteren wordt vooral geassocieerd met verwachtingen met betrekking tot rust en routine. Je kan meevoelen, meeleven, terug denken, en efficiëntie nastreven. Radio vult ook verwachtingen is die energie en levendig zijn. Radio sluit wel niet aan bij de mediabehoeften die te maken hebben met verrijken/meerwaarde.

Hoe percipieert de Vlaming de media ? TV kijken wordt op de eerste plaats beschouwd als een gezellige, huiselijke media-beleving die vooral toelaat om mee te leven en te voelen, zich te verwennen en af en toe te ontsnappen. Bovendien biedt TV routine, vaste gewoonte, samenhorigheid en geborgenheid. Kennis, onderscheid of uitleven zijn in het globale TV imago geen typische kenmerken. tv Status Belonging Controle Uitleven Vertrouwd Huiselijk Meelevend Samenhorig Gezellig Passioneel alles volgens routines laten verlopen ontsnappen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden mee leven met wat er rond zich gebeurt zichzelf verwennen zich laten meeslepen door zijn gevoelens nieuwe dingen/ideeën ontdekken Tv kijken Terugdenken aan het verleden MEDIA te ontdekken kennis te vergroten te onderscheiden zichzelf te verwennen te ontsnappen tot een groep te behoren je uit te leven efficiëntie te bereiken

TV kijken wordt op de eerste plaats beschouwd als een gezellige, huiselijke media-beleving die vooral toelaat om mee te leven en te voelen, zich te verwennen en af en toe te ontsnappen. Bovendien biedt TV routine, vaste gewoonte, samenhorigheid en geborgenheid. Kennis, onderscheid of uitleven zijn in het globale TV imago geen typische kenmerken.

Internet sluit vooral aan bij de individuele behoeften: ontdekken, onderscheiden en grenzen verleggen. Internet is nuchter, gestructureerd, praktisch, functioneel, no-nonsens. Maar internetten heeft ook het beeld van uitblinken, kunnen wat anderen niet kunnen, perfectie bereiken, aanzien verwerven, unieke dingen doen. Informatie en kennis. Status Belonging Controle Uitleven Superieur Machtig Exclusief Gespecialiseerd Perfectionistisch Bekwaam Gestructureerd Functioneel Rustig Energiek een zeker gevoel van macht krijgen toch een zeker aanzien verwerven af en toe uit blinken de perfectie kunnen bereiken dingen kunnen die anderen niet kunnen zekerheid en duidelijkheid krijgen zo efficiënt mogelijk het leven laten verlopen tot een groep kunnen behoren nieuwe dingen/ideeën ontdekken grenzen verleggen, experimenteren Internetten MEDIA te ontdekken kennis te vergroten te onderscheiden zichzelf te verwennen te ontsnappen tot een groep te behoren je uit te leven efficiëntie te bereiken Internet

Internet sluit vooral aan bij de individuele behoeften: ontdekken, onderscheiden en grenzen verleggen. Internet is nuchter, gestructureerd, praktisch, functioneel, no-nonsens. Maar internetten heeft ook het beeld van uitblinken, kunnen wat anderen niet kunnen, perfectie bereiken, aanzien verwerven, unieke dingen doen. Informatie en kennis.

internet (bij 16-24jr.) Uitleven Beheersen Status Erbij horen te ontdekken kennis te vergroten te onderscheiden zichzelf te verwennen te ontsnappen tot een groep te behoren je uit te leven efficiëntie te bereiken internet internet 16/24 toch een zeker aanzien verwerven in bepaalde dingen de perfectie kunnen bereiken dingen kunnen die anderen niet kunnen zekerheid en duidelijkheid krijgen zo efficiënt mogelijk (met zo weinig mogelijk moeite )het leven laten verlopen nauw contact houden met de directe/lokale omgeving de onderlinge band met de familie zeer sterk houden tot een groep kunnen behoren nieuwe dingen ontdekken, ideeën op doen grenzen verleggen, experimenteren

Hoe percipieert de Vlaming de media ? radio tv internet Status Belonging Controle Uitleven Superieur Machtig Exclusief Gespecialiseerd Perfectionistisch Bekwaam Gestructureerd Praktisch Functioneel Braaf Vertrouwd Rustig Huiselijk Meelevend Zorg dragen voor Vriendschappelijk Samenhorig Gezellig Spontaan, zonder na te denken Speels Uitbundig Verrassend Passioneel Energiek een zeker gevoel van macht krijgen toch een zeker aanzien verwerven af en toe uit blinken de perfectie kunnen bereiken dingen kunnen die anderen niet kunnen een eigen en uniek leven leiden zekerheid en duidelijkheid krijgen alles volgens routines laten verlopen zo efficiënt mogelijk het leven laten verlopen ontsnappen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden zich af en toe terug trekken in een droomwereld mee leven met wat er rond zich gebeurt nauw contact houden met de directe omgeving de onderlinge band met de familie sterk houden tot een groep kunnen behoren samen met anderen plezier maken zichzelf verwennen zich laten meeslepen door zijn gevoelens zich kunnen uitleven zonder beperkingen veel en uitbundig plezier beleven zich weer op laden met energie nieuwe dingen/ideeën ontdekken grenzen verleggen, experimenteren

de noodzaak om onze “scope” te verbreden Superieur Machtig Exclusief Gespecialiseerd Perfectionistisch Bekwaam Gestructureerd Praktisch Functioneel Braaf Vertrouwd Rustig Huiselijk Meelevend Zorg dragen voor Vriendschappelijk Samenhorig Gezellig Spontaan, zonder na te denken Speels Uitbundig Verrassend Passioneel Energiek een zeker gevoel van macht krijgen toch een zeker aanzien verwerven af en toe uit blinken de perfectie kunnen bereiken dingen kunnen die anderen niet kunnen een eigen en uniek leven leiden zekerheid en duidelijkheid krijgen alles volgens routines laten verlopen zo efficiënt mogelijk het leven laten verlopen ontsnappen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden zich af en toe terug trekken in een droomwereld mee leven met wat er rond zich gebeurt nauw contact houden met de directe omgeving de onderlinge band met de familie sterk houden tot een groep kunnen behoren samen met anderen plezier maken zichzelf verwennen zich laten meeslepen door zijn gevoelens zich kunnen uitleven zonder beperkingen veel en uitbundig plezier beleven zich weer op laden met energie nieuwe dingen/ideeën ontdekken grenzen verleggen, experimenteren Uitleven Beheersen Status Erbij horen uitleven 16% Ontsnappen 16% Quality time 14% Erbij horen 11% efficientie 13% kennis 11% Onderscheiden 9% Ontdekken 10% ONTPLOOIEN VERBINDEN SIGNALEREN KLASSIEK / ANALOOG DIGITAAL / MOBIEL / INTERAKTIEF

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

Beperkingen van de vroegere organisatie Gedelegeerd Bestuurder Algemene Directie Televisie Algemene Directie Radio Algemene Directie Financiën Directie Nieuwe Media Algemene Directie S, T & I Beleidsondersteunende Diensten Algemene Directie HR BEPERKINGEN Monomediale organisatie met onvoldoende interacties tussen de media Moeizame crossmediale samenwerking Onvoldoende ‘check & balance’ tussen aanbod, productie en facilitaire diensten

BEPERKINGEN

Monomediale organisatie met onvoldoende interacties tussen de media

Moeizame crossmediale samenwerking

Onvoldoende ‘check & balance’ tussen aanbod, productie en facilitaire diensten

Daarom een nieuwe organisatie Toekomstvisie voor de VRT in een evoluerend medialandschap Een nieuw organisatiemodel Een zoektocht naar crossmediale samenwerking Een zoektocht naar een evenwicht tussen aanbod, productie en facilitaire diensten Een zoektocht naar een meer efficiënte werking Een zoektocht ondersteund door de digitalisering Nieuwsproject Digitalisering IPRO Nieuwe Media Crossmediale projecten

Een zoektocht naar crossmediale samenwerking

Een zoektocht naar een evenwicht tussen aanbod, productie en facilitaire diensten

Een zoektocht naar een meer efficiënte werking

Een zoektocht ondersteund door de digitalisering

Doelstellingen Crossmediaal en multimediaal aanbod realiseren De prioritaire VRT-domeinen uitbouwen met behoud van een zo breed mogelijk bereik De VRT-middelen efficiënter gebruiken (incl. verbeterde capaciteitsbenutting) Zerobudget-cultuur (focus op juiste zaken) Talent beter ontwikkelen, kanaliseren en doen samenwerken Welke doelstellingen moet de VRT nastreven, ook in het nieuwe organisatiemodel ?

Van positioneringsstrategie … 5 radionetten/3 tvnetten verdeelden netjes de koek Radio en TV deden hun eigen ding “ Overal apart, toevallig samen” … naar ondernemingsstrategie. “ Samen waar het kan, apart waar het moet”

Van positioneringsstrategie …

5 radionetten/3 tvnetten verdeelden netjes de koek

Radio en TV deden hun eigen ding

“ Overal apart, toevallig samen”

… naar ondernemingsstrategie.

“ Samen waar het kan, apart waar het moet”

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

Procesmodel - overzicht Marktstrategie Media Productie Facilitaire diensten Uitzend- operaties Ondersteunende Diensten: Technologie & Innovatie, HR, Financiën, Beleidsondersteunende diensten (Communicatie, Juridische zaken, enz.) Besturingsmodel

Media Verbindende Merken Verdiepende Merken

Productie keuze gebaseerd op: kerntaak van de Openbare Omroep Inhoudelijk Doelgroepgericht behoeften van de mediagebruiker Productiehuis “ Weten” Productiehuis “Verbindend” Productiehuis “ Sport” Productiehuis “ Uitleven” Productiehuis “Cultuur” Productiehuis “ Jong” Productiehuis “ Fictie” Productiehuis “ Nieuws”

keuze gebaseerd op:

kerntaak van de Openbare Omroep

Inhoudelijk

Doelgroepgericht

behoeften van de mediagebruiker

Vroeger Online Trends Concepten Programma’s Radio Trends Concepten Programma’s TV Trends Concepten Programma’s Strategie Media Productie

Nu Radio TV Online Strategie Trends Trends Trends Media Concepten Concepten Concepten Productie Programma’s Programma’s Programma’s

Geleidelijke evolutie cross-medialiteit Samenwerking op itemniveau Samenwerking op programma niveau Samenwerking op projectniveau Multimediale mediamerken

Samenwerking op itemniveau

Samenwerking op programma niveau

Samenwerking op projectniveau

Multimediale mediamerken

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

YOL: most indispensable leisure product YOL

Internetpenetratie en intensiteit Het internetgebruik is sinds 2000 sterk gegroeid Laatste jaren stagnatie van penetratie maar intensiteit van gebruik neemt duidelijk toe Bron=BIM

Het internetgebruik is sinds 2000 sterk gegroeid

Laatste jaren stagnatie van penetratie maar intensiteit van gebruik neemt duidelijk toe

Behoeften van jongeren In het algemeen zijn nieuwe media aanvullend tav traditionele media (complementaire behoeften) Maar niet voor jongeren:  Media = fun, uitleven en ontspannen . (you tube, my space)  Media = status in de zin van experimenteren , zich onderscheiden en ontdekken  Media = verbondenheid in de vorm van aansluiten bij een groep (communities , msn, chat,…)

In het algemeen zijn nieuwe media aanvullend tav traditionele media (complementaire behoeften)

Maar niet voor jongeren:

 Media = fun, uitleven en ontspannen . (you tube, my space)

 Media = status in de zin van experimenteren , zich onderscheiden en ontdekken

 Media = verbondenheid in de vorm van aansluiten bij een groep (communities , msn, chat,…)

Tijdsbesteding bij jongeren Het gebruik van nieuwe media is algemeen gestegen en dan vooral bij de jongere leeftijdscategorieën De sterke toename van het nieuwe media gebruik bij 16/18-24j heeft tv meer secundair gemaakt en radio licht doen dalen . Bij 25-34j is er vooral meer gebruik van tv, radio en nieuwe media. Dat hogere gebruik heeft alleen een negatieve invloed op het lezen.

Het gebruik van nieuwe media is algemeen gestegen en dan vooral bij de jongere leeftijdscategorieën

De sterke toename van het nieuwe media gebruik bij 16/18-24j heeft tv meer secundair gemaakt en radio licht doen dalen .

Bij 25-34j is er vooral meer gebruik van tv, radio en nieuwe media. Dat hogere gebruik heeft alleen een negatieve invloed op het lezen.

STATUS UITLEVEN ERBIJ HOREN BEHEERSEN Tijdschriften lezen Kranten lezen Video bekijken DVD bekijken Telefoneren via GSM Internet gebruiken TV-kijken Radio beluisteren Abonnement op SMS-dienst SMS-voting bij TV-programmas Surfen via GSM (x) Fotos nemen met je GSM Liedjes/muziek beluisteren via mp3/Ipod Gaming via PC (complexe games) Eenvoudige PC-spelletjes spelen (tetris, kaartspel, …) Gamen via spelconsole (X-box, Playstation, Nintendo) Via de elektronische programmagids bij digitale televisie, programma’s zelf opnemen Films bestellen via digitale televisie (Video On demand) Programma's die nog niet uitgezonden zijn, bekijken Programma's naderhand bekijken via digitale televisie Zelf Filmpjes plaatsen op sites als Youtube, Google Video, … Filmpjes bekijken op sites als Youtube, Google Video, … TV-programma's bekijken via PC Films downloaden op internet Liedjes downloaden op PC Podcastabonnement Naar de radio luisteren op internet/PC Het creëren van persoonlijke website, Telefoneren via internet (Skypen) Blogs zelf bijhouden/schrijven Blogs lezen Gebruik (MSN) messenger Chatten via Internet Aankopen via internet Informatie over reizen opzoeken Nieuwssites bezoeken op internet Bankieren via internet Opzoekingen via Google Emails versturen De site vrtnieuws.net (bezoeken) Nieuwe media toepassingen in behoeftenkader NIEUWE MEDIA TRADITONELE MEDIA Opgelet: cijfers zijn alleen van toepassing op de internetpopulatie Bron: Driehoek 2.0 2006

2.1 StuBru = sterk merk Sterk merk, aspirationeel in 2 richtingen Sterk merk, stretchable naar verschillende kanalen - radio - web - tv?

Sterk merk, aspirationeel in 2 richtingen

Sterk merk, stretchable naar verschillende kanalen

- radio

- web

- tv?

StuBru op het web Site gelanceerd in mei, populairste radiosite, voor early adopters Géén exclusieve radio-site : Ondersteuning radio : schema, playlists.. Verrijking : podcasts, interviews, acties ... Exclusief : eigen content/creaties + genereren user gen + community Webredactie = epicentrum  wereld van buiten naar binnen halen en van daaruit de radio voeden Beleving op het web verhogen én aansluiting zoeken op bestaande platforms (you tube, my space,…)  café local met geatomiseerde en usergen content

Site gelanceerd in mei, populairste radiosite, voor early adopters

Géén exclusieve radio-site :

Ondersteuning radio : schema, playlists..

Verrijking : podcasts, interviews, acties ...

Exclusief : eigen content/creaties + genereren user gen + community

Webredactie = epicentrum

 wereld van buiten naar binnen halen en van daaruit de radio voeden

Beleving op het web verhogen én aansluiting zoeken op bestaande platforms (you tube, my space,…)

 café local met geatomiseerde en usergen content

Vb : Café Local STUDIO BRUSSEL = talent factory Café Local – programmaconcept : Een roadshow naar jeugdhuizen : elke vrijdagavond krijgt een jeugdhuis in Vlaanderen Studio Brussel op bezoek Aan de hand van opdrachten bewijzen dat je een bezoek van Studio Brussel waard bent. Live optreden bekende artiest en een dj battle

STUDIO BRUSSEL = talent factory

Café Local –

programmaconcept :

Een roadshow naar jeugdhuizen : elke vrijdagavond krijgt een jeugdhuis in Vlaanderen Studio Brussel op bezoek

Aan de hand van opdrachten bewijzen dat je een bezoek van Studio Brussel waard bent.

Live optreden bekende artiest en een dj battle

Café Local Café Local op Studio Brussel : Live op locatie 9 afleveringen (21sep-23 nov ) een roadshow naar jeugdhuizen in Vlaanderen jeugdhuizen tonen zich aan de hand van opdrachten Studio Brussel waardig optreden bekende artiest (Flip Kowlier, Hooverphonic,…) en dj battle Het Café Local platform : week : nieuws door de jeugdhuizen , filmpjes en reacties vrijdag : UGC (foto-video), semi-live : upload ter plekke maandag : videoverslag café local

Café Local op Studio Brussel : Live op locatie 9 afleveringen (21sep-23 nov )

een roadshow naar jeugdhuizen in Vlaanderen

jeugdhuizen tonen zich aan de hand van opdrachten Studio Brussel waardig

optreden bekende artiest (Flip Kowlier, Hooverphonic,…) en dj battle

Het Café Local platform :

week : nieuws door de jeugdhuizen , filmpjes en reacties

vrijdag : UGC (foto-video), semi-live : upload ter plekke

maandag : videoverslag café local

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

2.2 Internet Radiospeler Verschillende lagen van (internet)radio: 1. klassieke live radio 2. internet live radio + break out 3. themazenders (one2many) 4. radio op maat (one2one) 5. archief

Verschillende lagen van (internet)radio:

1. klassieke live radio

2. internet live radio + break out

3. themazenders (one2many)

4. radio op maat (one2one)

5. archief

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

2.3 Klara.be Het cultuurmerk van de VRT = Klara Radio: Klara (klassieke cultuurzender) Internet: Klara.be (aggregeren van VRT cultuurcontent)

Het cultuurmerk van de VRT = Klara

Radio: Klara (klassieke cultuurzender)

Internet: Klara.be (aggregeren van VRT cultuurcontent)

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur 1.1 Behoeften van de mediagebruiker 1.2 Evolutie van de kanteling 1.3 Nieuwe structuur Voorbeelden 2.1 Jongeren en StuBru 2.2 Internet radiospeler 2.3 Cultuur en Klara.be 3. X-mediale ambities bij de VRT agenda

1. VRT, X-mediale omroep: nieuwe structuur

1.1 Behoeften van de mediagebruiker

1.2 Evolutie van de kanteling

1.3 Nieuwe structuur

Voorbeelden

2.1 Jongeren en StuBru

2.2 Internet radiospeler

2.3 Cultuur en Klara.be

3. X-mediale ambities bij de VRT

Het Klavermodel : de klassieke media en de nieuwe….. Radio Internet TV Mobiel

Klavermodel (perspectief beleving mediagebruiker) 75 jaar 50 jaar 10 jaar 5 jaar Radio Internet TV Mobiel

Wat verstaat VRT onder nieuwe media? Vlaanderen Sportland Tour 2007 Live Groeninghe museum Eén (streaming-Proximus) Blog Ramblas 16 + (user gen) Debby en Nancy Klara.be Games (Radio 2) LuxXL (Canvas) Vlaanderen Vakantieland Café Local (StuBru) Ketnet radio Studio Pod (StuBru)

Als medium: secundair (geeft veel mogelijkheden) Theatre of the mind: troef voor de beleving van het merk Kracht van radio = kracht van sterke merken (radionet is groter dan de optelling van de programma’s) Kracht van radio

Als medium: secundair (geeft veel mogelijkheden)

Theatre of the mind: troef voor de beleving van het merk

Kracht van radio = kracht van sterke merken (radionet is groter dan de optelling van de programma’s)

VRT-merken zijn op elkaar aangewezen in een hyper- concurrentiële markt “ 57 Channels and nothing on”  Sterke Merken Radio, TV en internet zijn complementair Gecombineerde kracht: het geheel is sterker dan de delen Conclusie: radio, tv en internet zijn bondgenoten

VRT-merken zijn op elkaar aangewezen in een hyper- concurrentiële markt

“ 57 Channels and nothing on”  Sterke Merken

Radio, TV en internet zijn complementair

Gecombineerde kracht: het geheel is sterker dan de delen

Cross-media tussen radiomerken is not the issue Cross-media tussen de mediamerken: gecombineerde kracht van het portfoliobeleid van de openbare omroep Cross-media tussen de kanalen: maakt het mediamerk sterker! Conclusie

Cross-media tussen radiomerken is not the issue

Cross-media tussen de mediamerken: gecombineerde kracht van het portfoliobeleid van de openbare omroep

Cross-media tussen de kanalen: maakt het mediamerk sterker!

Add a comment

Related pages

Isabelle Baele - de toekomst van radio (deel1) - YouTube

Niels Hoogland (MyRadio): "Traditionele radio verdwijnt niet, maar online heeft de toekomst" - Duration: 41:57. Fast Moving Targets 427 views
Read more

Isabelle Baele - Vrije Universiteit Brussel | Redelijk ...

Isabelle Baele, hoofd Studio Brussel ... Vooral de kanaries van Radio 2, ... De toekomst van een zender als StuBru in het Vlaamse radiolandschap ligt in de ...
Read more

Giel Beelen over de toekomst van radio - YouTube

Giel Beelen over de toekomst van het medium radio tijdens een seminar op Fontys Hogeschool. Opleiding International Event, Music & Entertainment ...
Read more

Isabelle Baele | Facebook

Isabelle Baele is on Facebook. ... RADIO SUBASIO. Television. VIRUS. ... Luc Haekens, Wouter Deprez, Roos Van Acker, Essere Animali, Universiteit Gent, KU ...
Read more

Radio heeft nog toekomst | Radio1

Radio heeft nog toekomst . donderdag 06 december 2007. Afdrukken. De radio is een taai beest. ... Radiogoeroes Isabelle Baele van de VRT, ...
Read more

PPT – De organisatie van de toekomst PowerPoint ...

De organisatie van de toekomst Crossmediaal samenwerken in de VRT Isabelle Baele, ... Kracht van radio kracht van sterke merken
Read more

Isabelle Baele | Facebook

Isabelle Baele zit op Facebook. Word lid van Facebook om met Isabelle Baele en anderen in contact te komen. ... RADIO SUBASIO. Televisie. VIRUS. Reyers laat.
Read more

isabelle baele (@isabelle_baele) | Twitter

... (@isabelle_baele). ... heb genoeg van al die reclamespots ... Over 'Voor Altijd' op Radio 1 met Hilde Van Mieghem en Chris Dusauchoit http ...
Read more