De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 9 - nam hoc 2013 -2014

37 %
63 %
Information about De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 9 - nam hoc 2013 -2014
Education
nam

Published on March 12, 2014

Author: LapPhamKhac

Source: slideshare.net

Description

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 9 - nam hoc 2013 -2014

MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 1 – ROUND 9 ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 1 - VÒNG 9 VIOLYMPIC 2013 – 2014 LỚP 1 – VÒNG 9 BÀI THI SỐ 1 : 8 - 8 < 6-3-2 < 7-5 < 9-6 < 8-4 < 9-3-1 < 1+2+3 < 3+4 < 2+3+4 <7+3 . BÀI THI SỐ 2 : Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

BÀI 3: 7-3-2 = 5-2-1 ; 5 + 2 = 4 + 3 ; 8 - 2 = 4 + 2 ; 2 + 7 = 4 + 5 ; 8 - 6 - 2 = 3 - 2 - 1 ; 7 - 6 + 4 = 6 - 4 + 3 ; 8 - 3 - 2 = 5 - 4 + 2 ; 5 - 4 + 3 = 9 - 6 + 1 ; 7 + 3 = 4 + 6 ; 7 - 4 + 5 = 3 + 5 . ___________________o0o___________________ Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2013 -1014 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang

... thi tieng Anh tren mang lop 1 - Vong 4 - Moi nhat - Nam hoc 2012 -2013. The Competition will have 35 rounds. ... De thi Violympic Giai toan tren mang ...
Read more

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 8 - nam ...

Home; Education; De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 8 - nam hoc 2013 -2014
Read more

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 9 - năm học ...

Đây là đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng 9 - Năm học 2012 - 2013 dành cho thầy cô tiểu học lấy từ trang http ...
Read more

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 1 ...

Để tải được đề thi này miễn phí , ... of 9 × Close Share Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 1.
Read more

Thi Violympic - Giải toán trên mạng - Lớp 2 vòng 9 - Education

Share Thi Violympic - Giải toán trên mạng - Lớp 2 vòng 9. ... Thi Violympic - Giải toán trên mạng - Lớp 2 vòng 9. by lap-pham-khac.
Read more

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 11 - năm ...

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 11 - năm học 2012 - 2013. by lap-pham-khac
Read more

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 9 - nam ...

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 9 - nam hoc 2013 -2014. by lap-pham-khac
Read more

ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 VÒNG 9

... DE THI VIOLYMPIC GIAI TOAN TREN MANG LOP 5 VONG 9 ... tuyến hàng đầu Việt Nam ... TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 6 VÒNG 2 Đề thi số 1: ...
Read more

Hướng dẫn Giải Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 ...

... hng-dn-gii-thi-violympic-gii-toan-tren-mng-lp-4-vong-1 http ... 4-lop-4/224-hng-dn-gii-thi-violympic-gii-toan-tren-mng ... 1 - năm học 2013 ...
Read more