De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 11 - nam hoc 2013 -2014

17 %
83 %
Information about De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 11 - nam hoc 2013...
Education
nam

Published on March 12, 2014

Author: LapPhamKhac

Source: slideshare.net

Description

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 11 - nam hoc 2013 -2014

MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 1 – ROUND 11 ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 1 - VÒNG 11 VÒNG 11 - LỚP 1 (09-01-2014) Bài 1 : Hoàn thành phép tính (Điền số thích hợp): Bài 2 : Đi tìm kho báu: BÀI THI SỐ 1 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: 7 + 2 - = 6 Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số 3; 6; 10; 8; 2; 4 là số Câu 3: 3 + 6 = 4 + Câu 4: 5 + 2 > 3 + > 1 + 4 Câu 5: Số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7 là Câu 6: 4 + 3 + 2 > 5 + > 3 + 4 Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Câu 7: 3 + 6 + 1 - 2 4 + 2 Câu 8: 8+1 3+2 Câu 9: 3 + 4 5 + 2 Câu 10: 9 - 2 - 5 6 + 4 - 3 Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

4 Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

0 7 Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

2 8 Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

6 a Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

2 9 Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

2 ___________________o0o___________________ Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2013 -1014 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 9 - Lop 9

De thi Violympic Giai toan tren mang - Lop 9 ... Violympic giai toan tren mang Lop 9 - Vong 11 ... tren mang lop 9- Vong 11 - Moi nhat - Nam hoc 2012 -2013 ...
Read more

Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang

... mang lop 1 - Vong 4 - Moi nhat - Nam hoc 2012 -2013. ... De thi Violympic Giai toan tren mang - Lop 9 ... Violympic giai toan tren mang Lop 9 - Vong 11 ...
Read more

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 11 - năm ...

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 11 - năm học 2012 - 2013. by lap-pham-khac
Read more

Thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 1 - năm học ...

Đây là đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng 1 - Năm học 2012 - 2013 dành cho thầy cô tiểu học lấy từ trang http ...
Read more

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 8 - nam ...

Home; Education; De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 8 - nam hoc 2013 -2014
Read more

Hướng dẫn Giải Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 ...

... hng-dn-gii-thi-violympic-gii-toan-tren-mng-lp-4-vong-1 http ... 4-lop-4/224-hng-dn-gii-thi-violympic-gii-toan-tren-mng ... 1 - năm học 2013 ...
Read more

Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 - vòng 15 - năm ...

Home; Education; Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 - vòng 15 - năm học 2013 - 2014
Read more

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 11 - nam ...

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 11 - nam hoc 2013 -2014. by lap-pham-khac
Read more

Vòng 1 - Phần mềm luyện Violympic (Lớp 1)

LỊCH SỬ VIỆT NAM. ... Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc. 0. ... Phần mềm luyện Violympic (Lớp 1) (11/04/2013)
Read more