De rijke man en de arme Lazarus

25 %
75 %
Information about De rijke man en de arme Lazarus

Published on June 1, 2007

Author: peterh

Source: slideshare.net

Description

Wat betekent de gelijkenis van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus? Wordt hier de hel beschreven en geeft Jezus ons een doorkijkje naar het hiernamaals?

 

Hemel of hel; geloof speelt geen rol over de rijke man en de arme Lazarus

 

 

19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.

26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Is het een gelijkenis of een daadwerkelijke geschiedenis? John Wesley

J.N. Darby Studiebijbel

Luc. 15: 1-3 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

Eerste deel: De goede herder Tweede deel: De vrouw met de tien munten Derde deel: De verloren zoon Vierde deel: De onrechtvaardige rentmeester Vijfde deel: De rijke man en de arme Lazarus.

Eerste deel: De goede herder

Tweede deel: De vrouw met de tien munten

Derde deel: De verloren zoon

Vierde deel: De onrechtvaardige rentmeester

Vijfde deel: De rijke man en de arme Lazarus.

Consequenties van een letterlijke uitleg:

 

19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.

20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.

22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.

 

26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Vrijdag 27 oktober Vreest Hem die na het doden macht heeft om in de hel te werpen (Lucas 12: 5) Ds. Fred Blokhuis (NGK) over de woorden van Jezus over oordeel en vergelding.

Add a comment

Related pages

De arme Lazarus en de rijke man.. - Het Beste Nieuws - Welkom!

"19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol ...
Read more

Gelijkenis van de rijke man en Lazarus - Wikipedia

De gelijkenis van de rijke man en Lazarus, afbeelding uit de Codex Aureus Epternacensis (ca. 1035).
Read more

DIRKs visie » De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man en de arme Lazarus (22 reacties) Geplaatst op vrijdag 29 november 2013, 11:40 door Dirk A A. De farizeeën beschouwden rijkdom als een bewijs ...
Read more

De rijke man en de arme Lazarus, Barent Fabritius, 1661 ...

De rijke man en de arme Lazarus, Barent Fabritius, 1661 olieverf op doek, h 95cm × b 292cm. Meer objectgegevens
Read more

De rijke man en de arme Lazarus - YouTube

parabel de rijke man en de arme lazarus Femke, Femke, Kelsey en Zoë #2bd #kalsbeek - Duration: 2:12. Femke Vianen 173 views
Read more

Bijbelstudies - 6023: De parabel van de Rijke man en Lazarus

Het valt op dat alleen de arme bij zijn naam wordt genoemd: Lazarus, de Griekse vorm van het Hebreeuwse Eleazar. De eerste in de Bijbel vermelde Eleazar [bet.:
Read more

Rijke man en arme Lazarus - YouTube

parabel de rijke man en de arme lazarus Femke, Femke, Kelsey en Zoë #2bd #kalsbeek - Duration: 2:12. Femke Vianen 184 views
Read more

Augustinus over de rijke man en de arme Lazarus (Lc 16)

Augustinus over de rijke man en de arme Lazarus (Lc 16) Sermo 367[1] Stuur vast iets vooruit! [1] Gezegende en geliefde broeders en zusters, u hebt goed ...
Read more

Studie "De rijke man en de arme Lazarus" Lukas 16:19 - 31

Hoe kan Hij het hier dan hebben over de rijke man die zijn ogen ophief in de hel (hades) en Abraham met Lazarus zag en ook nog wil drinken? In de hel zijn ...
Read more