De psychopaat in mij

55 %
45 %
Information about De psychopaat in mij
Education

Published on January 16, 2018

Author: baswes

Source: authorstream.com

Vragen?: De psychopaat in mij De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant van het brein Vragen?: Psychopaat DSM-systeem (diagnose en statistiek van psychische aandoeningen) Officieel verdwenen Antisociale persoonlijkheidsstoornis Vragen?: Hannibal Lecter Vragen?: Kenmerken De persoon heeft de neiging de wet te overtreden, denkt/vindt dat wetten alleen voor anderen gelden; De persoon heeft een sterke neiging tot liegen en roekeloos gedrag; De persoon heeft weinig tot geen berouw of spijt, is onverschillig als hij anderen heeft gekwetst, misleid of benadeeld; Vaak heeft de persoon een parasiterende leefstijl, dat wil zeggen hij heeft de neiging op de successen van anderen te leven; Relaties, dienstbetrekkingen en woonplaatsen kenmerken zich door abrupt afgebroken te worden, er is geen sprake van een consistente levensloop; Charmant, een vlotte babbel, maar voor de geoefende luisteraar klinken de woorden soms hol; Een echt gesprek is vaak niet mogelijk: de psychopaat hangt van platitudes, dooddoeners en open deuren aan elkaar. Vragen?: de Hare Psychopathy Checklist- Revised 2% van de mensheid en 4% in het upper -management Hoogwaardige functies ( Snakes in suits , Hare) Neem de tijd om deze zo juist mogelijk in te vullen! Vragen?: James Fallon Vragen?: Van TED naar PET TED lezing over psychopathie Telefoontje Speurtocht naar de ‘kwade genen’ Vragen?: Waarom geen gewetenloze killer? James mist 1 van de 3 krukpoten (1/3) Aanwezigheid van diverse riskante genvariaties (2/3) Ongewoon lage functionaliteit in de orbitale prefrontrale cortex en het anterieure deel van de temporale kwab, inclusief de amygdala (3/3) Blootstelling aan geweld/extreem misbruik tijdens kindertijd “Most killers can’t help it , so the nurturing component is crucial . There’s a message here: treat your kids and culture well.” Vragen?: Verdere inhoud Persoonlijkheid/karakter Wetenschappelijke benamingen van hersendelen Receptoren Neurotransmitters Genetica Epigenetica Vragen?: De Hare Checklist uitslag Het prototype psychopaat scoort 40, Iemand met een score van 30 of hoger komt in aanmerking voor de diagnose van psychopathie. Mensen zonder criminele achtergronden scoren gemiddeld rond de 5. Veel niet-psychopathische criminelen scoren gemiddeld rond de 22. Vragen?: Vragen?

Add a comment

Related presentations