De Koude Oorlog (Overzicht)

25 %
75 %
Information about De Koude Oorlog (Overzicht)

Published on June 26, 2008

Author: Harry1

Source: slideshare.net

De Koude Oorlo g ?

Sovjetunie Ideologie: Politiek: Economie: Samenleving: Communisme (socialisme, gelijkheid) Eenpartijstaat, 1 leider (Stalin) Planeconomie, vijfjarenplannen Collectivisatie, kolchozen, (grote terreur)                                                                             

Verenigde Staten Ideologie: Politiek: Economie: Samenleving: Kapitalisme ( liberalisme , vrijheid) Democratie Vrijemarkteconomie, consumptiemaatschappij American way of life , ongelijkheid (rijk-arm, racisme)

Geallieerden (VS, USSR, Canada, Engeland) wonnen de oorlog van Hitler Voor WO II Machtsevenwicht Frankrijk, VS, USSR, Duitsland, Engeland, Japan 2 overwinnaars Sovjetunie Verenigde Staten

Communisten willen dat de hele wereld communistisch wordt (revolutie) Kapitalisten willen een vrijemarkteconomie in de hele wereld (afzetmarkt) Conflicten ( koude oorlog) Machtsevenwicht Bewapeningswedloop              

Wat deden de Machtsblokken NAVO Marshall-plan (containment -politiek ) Warschau-pact Internationale (stimuleren van communistische revoluties in andere landen)

Europa in de koude oorlog

Twee machtsblokken V.S. + bondgenoten USSR + Bondgenoten

Conflicten Wat te doen met Duitsland? (1945) Korea oorlog (1950-1953) De muur (1961) Cuba (1962) Vietnam (1964)

Wat te doen met Duitsland? (1945)

Korea oorlog (1950-1953)

De muur (1961)

Cuba (1962)

Vietnam (1964)

Einde Koude Oorlog Glasnost Perestrojka Ontwapening

Add a comment

Related pages

Koude Oorlog

Daarnaast vindt u aanvullende informatie over de Koude Oorlog in de vorm van boeken en films die naar aanleiding van de Koude Oorlog zijn verschenen.
Read more

De Koude Oorlog - examengeschiedenisvmbo - Google Sites

De Koude Oorlog werd nooit een echte oorlog omdat de VS en de Sovjet-Unie elkaar in bedwang hielden met duizenden kernwapens. De wapens dienden om elkaar ...
Read more

Eindexamen geschiedenis - VMBO Historisch Overzicht ...

Eindexamen geschiedenis - VMBO Historisch Overzicht - Koude Oorlog: Oorzaken MijnExamentrainer. Subscribe Subscribed Unsubscribe 658 658 ...
Read more

Overzicht: De Koude Oorlog by Allan Alaoui on Prezi

1940 1945 1990 Overzicht: De Koude Oorlog Tweede wereld oorlog! Einde van de oorlog! Conferentie van Jalta Invloedssferen verdelen Keerpunten! Geallieerden
Read more

TimeRime.com - Overzicht Koude Oorlog timeline

Search, compare and make free time lines on TimeRime.com. The time lines can be filled with audio and video fragments such as MP3 and YouTube.
Read more

Koude Oorlog - Wikipedia

Koude Oorlog: Politiek klimaat in de jaren zeventig Communistisch blok Kapitalistisch blok Neutrale landen. Datum: 1945 - 1991: Locatie
Read more

Koude Oorlog - mevrouweyskens - sites.google.com

De Koude Oorlog was een oorlog tussen twee grootmachten, de VSA en de USSR. De verschillende ideologieën van deze landen liggen aan de basis van deze ...
Read more

Koude Oorlog by Danny Desar on Prezi

Koude Oorlog Amerikaanse politiek ... Overzicht: * Eisenhower 1953 - 1961 * Kennedy 1961 - 1963 * Johnson 1963 - 1969 Begrijpen jullie deze begrippen?
Read more

Categorie:Koude Oorlog - Wikipedia

Artikelen in de categorie "Koude Oorlog" Deze categorie bevat de volgende 142 pagina’s, van in totaal 142.
Read more

H5p1 De Koude Oorlog - YouTube

Klas 4 mavo - historisch overzicht: De Koude Oorlog.
Read more