De geboorte van een 100000plus gemeente

33 %
67 %
Information about De geboorte van een 100000plus gemeente
Business

Published on April 22, 2014

Author: odinfo

Source: slideshare.net

Description

Per 1 januari 2014 is de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn ontstaan uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. De amibities van dit stevige ICT-traject waren hoog. Met stevige inspanningen is het ons gelukt om te fuseren, Het Nieuwe Werken in te voeren, een digitale dienstverlening en procesafhandeling te realiseren (zaak- en procesgericht werken), 250 applicaties in de verschillende gemeenten te migreren naar 150 nu en niet in de laatste plaats zonder grote problemen de dienstverlening op 3 januari jl. te starten. Natuurlijk ging dit niet zonder slag of stoot.In de presentatie komt aan bod waar het spannend werd, waar het schuurde en hoe we dit hebben opgelost.

Welkom De geboorte van een 100.000+ gemeente ICT-integratie Odinfo, Rolf Meursing Alphen aan den Rijn, Ron Meijer

Agenda 1. Voorstellen 2. Samenwerkingsvarianten 3. De case ABR 4. Vragen

Voorstellen Rolf Meursing 10 jaar bezig met samenwerken en ICT- integraties Laatste 7 jaar vanuit Odinfo en voor de lokale overheid Veel projecten, vele wendingen in projecten Altijd spannend en boeiend

Voorstellen Ron Meijer CIO / Manager I&A Alphen a/d Rijn (mei 2013) Bedrijfskunde, bedrijfsleven, bedrijfsmatig Scheidsvlak business en ICT Mensgericht

Odinfo Leiden ICT-integratie Maken informatiestrategie Implementeren e-gemeente, zaakgericht werken Verbeteren ICT-organisatie Implementeren informatiesystemen, zoals midoffices Realiseren kostenbesparingen

Ervaring Veel soorten ICT-integraties Dit jaar: - Boarnsterhim (splitsing van de gemeente) - Shared Service Centre (DeSom) - RUD FUMO - Ambtelijke fusie DFM (uittreding ISZF) - Integratie naar een 100+ gemeente (ABR) Rollen: - Projectleider, voorzitter van de werkgroep - Inhoudelijk deskundige - Europese aanbestedingen

Fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude 100.000+ gemeente 850 medewerkers Centrumgemeente in Groene Hart Profiel: dienstbaar en dichtbij professioneel beste werkgever

Agenda 1. Voorstellen 2. Samenwerkingsvarianten 3. De case ABR 4. Vragen

Samenwerkingsvarianten Typen - Herindeling - Ambtelijke fusie - Bundeling van taken - SSC - Deelsamenwerkingen op ICT Integraties lijken op elkaar - Groot project - Hoge kosten - Onzekere terugverdientijd - Nieuw Maar zijn verschillend - In scope - In grootte - In belang

Opbrengst vs. typen Potentiële baten o Netwerk- model o Centrummodel o Matrixmodel o Shared Service Centre

Verschillen partners naar: Batelaan / van Essen, 2006 nee nee ja ja partners even effectief? dezelfde bedrijfs- functies? Eenzijdig invoegen Gelijkwaardige integratie Kennis uitwisselenMeester Leerling

Agenda 1. Voorstellen 2. Samenwerkingsvarianten 3. De case ABR 4. Vragen

De fusie in vogelvlucht… • Dienstverlening heeft geen hinder ondervonden • Honderden nieuwe werkplekken opgeleverd • Alle archieven van drie gemeenten verhuisd • Postverzorging gewoon doorgegaan (in 2 weken achterstand weggewerkt) • Migratie van de drie DMS-applicaties • Integratie vaste en mobiele telefonie • Ruim 850 smartphones uitgerold (incl. beheer ingeregeld) • Ruim 250 applicaties gemigreerd en teruggebracht tot ~150 • Het Nieuwe Werken: concept uitgerold • Midoffice-applicatie en daarmee Zaak & Procesgericht werken geïmplementeerd • Topografische kaarten van 3 gemeenten naadloos samengevoegd • GBA en overige basisadministraties geruisloos samengevoegd • Groot aantal opleidingen verzorgd voor medewerkers • Digitaal Vergaderen voor Raads- en commissieleden uitgerold • Ruim 100 tablets ingericht en uitgerold • Volledig nieuwe website en intranet opgeleverd • Samenvoegen van contracten • Nieuwe multi functional printers uitgerold • Verhuizingen • Handleidingen gemaakt voor komst nieuwe medewerkers • … • Binnen planning, binnen budget, samenwerking, teambuilding

NazorgInvoeringInrichtingOntwerp Voor- berei- ding Fase/ tijd Project- plan Compleet ontwerp Go live- plan Beheer- plan Fundament 1: fasering

Fundament 2: opsplitsen • Architectuur / strategie • Datacenter • Verbindingen • Telefonie • Werkstations • Kernapplicaties • Geo-applicaties • Overige applicaties • ………

Fundament 3: testen

Fundament 4: freeze CHAOS ORDE

Projectdoelen De integratie Datakwaliteitverbetering Processen? Input, Personeelslijsten Ambities Het Nieuwe Werken Zaakgericht werken Nieuwe applicaties

Weerstanden en cultuurverschillen Calimero-syndroom Not-invented-here-syndroom

Risico’s tijdens het project Te veel gedoe buiten het project (rust en focus nodig) Vertraging, geen besluitvorming Juridische interventie Onvoldoende aandacht Struikelende projectleiders

Do’s tijdens het project Maak een stevig plan en durf hiervan af te wijken Definieer focus en prioriteit Partner met en betrek leveranciers Trek op met dienstverlening Vorm één I&A-project Bedien groepen als bestuurder/raden, managers, medewerkers (communiceer) Testen!

Vragen

Dank voor u aandacht

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

De geboorte van een nieuwe gemeente [DFM13]

De geboorte van een nieuwe gemeente [DFM13] In Friesland, Netherlands Join now to view geocache location details. It's free! ...
Read more

De geboorte van een 100000plus gemeente - Business

Per 1 januari 2014 is de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn ontstaan uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. De amibities van dit ...
Read more

Geboorteaangifte - Gemeente Haarlem

Binnen 3 werkdagen doet u aangifte van de geboorte van uw kind, in de gemeente waar het ... Er zijn diverse mogelijkheden voor het kiezen van een ...
Read more

Geboorte | Deerlijk

De geboorte van je eigen kind is altijd een hele ... Elke geboorte die plaatsvindt op het grondgebied de gemeente of een stad moet aangegeven ...
Read more

evodammer: De Geboorte Van Een Nieuwe Gemeente ?

De Geboorte Van Een Nieuwe Gemeente ? datum: 23 oktober 2013 bron: Peter Louter http://hardewoorden.blogspot.nl Is er in de gemeenteraadsvergaderingen van ...
Read more

Geboorte, aangifte

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind ... Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten ...
Read more

Geboorte - Gemeente Arnhem

De geboorte van een kind moet u binnen drie dagen aangeven in de gemeente waar het kind geboren is.
Read more

Geboorteakte - Wikipedia

In België moet van een geboorte binnen de vijftien kalenderdagen aangifte gedaan worden ... Bij sommige gemeenten is het moeilijk om van nog in leven ...
Read more