De forsta manniskorna1

50 %
50 %
Information about De forsta manniskorna1
Education

Published on February 7, 2008

Author: Perrin

Source: authorstream.com

De första människorna.:  De första människorna. Vad är en människa?:  Vad är en människa? Språket. Människan bildar meningar med mening, syntax. Djuren använder varningsläten. Vad är en människa?:  Vad är en människa? Människan tillverkar och spar verktyg. Människan behärskar elden som ett verktyg. Vad är en människa?:  Vad är en människa? ”Bara människan har en historia”, Hegel. Människan skapar abstrakta tankesystem och religioner. Gravfynd. Homo habilis, den händiga människan:  Homo habilis, den händiga människan 2 500 000 år sedan. Första stenredskapen, grov stenyxa. Användes för att äta kött och skrapa. Ev. rudimentärt tal. Från Östafrika. Smidiga händer och större hjärna. Homo habilis, den händiga människan. Olika fynd.:  Homo habilis, den händiga människan. Olika fynd. Rudolfensis, efter fyndplatsen ”East Rudolf”. 1,9 milj år. Samma kropp som sydaporna, men markant större hjärna. (Habilis hade modern kropp men sydapornas huvud.) Släktskap? Homo Erectus och Ergaster:  Homo Erectus och Ergaster levde för ca 1,7-0,3 miljoner år sedan. de första som vandrade ut ur Afrika och bosatte sig på andra kontinenter. mer än 180 cm, och ganska smäcker i kroppsbyggnaden              Homo Erectus och Ergaster:  Homo Erectus och Ergaster Homo erectus är bara ett släktnamn, ingen specificerad art, och inbegriper många olika fynd och spänner över en tidsrymd på nära 1 500 000 år. Levde för 1,8 - 1,5 miljoner år sedan från området vid Turkanasjön i Kenya. Homo Erectus:  Homo Erectus de omfattande brandlagren på vissa lokaler tyder på att Erectus systematiskt använde eld, troligen först för att få skydd mot rovdjur och för att få värme, men sedan också för matlagning. Homo Erectus:  Homo Erectus Erectus hade en hjärna på ca 800-1 200 cm3 och arten har en mycket karakteristisk skallform, bredast längst ned och avsmalnande mot hjässtaket, samt kraftiga ögonbrynsbågar fler kranier Homo Erectus:  Homo Erectus redskap tillverkade av stenkärnor, ganska grovt knackade för att ge eggar och spetsar. Handyxan är karakteristisk. Det finns också, både i Afrika och Europa, fynd av vad som tolkats som boplatser och slaktplatser Homo Erectus, sammanfattning::  Homo Erectus, sammanfattning: Inga kläder. Spreds från Afrika till Asien och Europa. Jägare. Hjärnvolym som oss, redskap, elden aktivt för c a 500 000 år sedan. Verkade c a 1,600 000 – 300 000. Neanderthalarna:  Neanderthalarna 300 – 40 000 år sedan, fyndorten Neanderthal. Spjut. Begravde sina döda. Stor hjärna. Eventuellt språk. Cro Magnon, den moderna msk.:  Cro Magnon, den moderna msk. såg ut som oss. Den fysiska utvecklingen ”avslutades”. Konsten. Lascaux, 20 000 år sedan. barnskalle blir vuxen Redskapsrevolution: metkrok och pilbåge. Slide15:  3 milj år 2 milj år 1 milj år Idag Hur snabbt förändras msk?:  Hur snabbt förändras msk? Vilka förändringar sker långsamt? Går vissa förändringar snabbare beroende på yttre omständigheter? Finns det speciella upptäckter eller uppfinningar som skyndat på utvecklingen? Är anpassningsförmåga ett typiskt mänskligt kännetecken?

Add a comment

Related presentations