advertisement

De Entreployee

67 %
33 %
advertisement
Information about De Entreployee

Published on November 16, 2008

Author: fritsp

Source: slideshare.net

Description

http://www.werkenbijev.nl
advertisement

➔ Informatie voor sollicitanten Entreployee worden iets voor jou? Pas jij bij ons DNA? Expanding Visions is een onafhankelijk managementadviesbureau voor toekomstvaste bedrijfsvoering op het snijvlak van organisatie en ICT.

Entreployee worden iets voor jou? Pas jij bij ons DNA? Missie ‘Het creëren van toekomstvaste bedrijfsvoering op het snijvlak van orga- nisatie en ICT‘. Joost: Opdrachten ‘Kennis ontwikkel Beste lezer, je samen’ EV voert innovatieve opdrachten op het snijvlak van ICT en organisatie Werk moet vooral leuk en inspirerend zijn! Bij EV werken dan ook gedreven professionals met volgens de filosofie van het KansCoachPrincipe uit. EV organiseert ICT plezier in hun werk. Mensen van divers pluimage met een HBO of universitaire achtergrond. voor haar opdrachtgevers. Speerpunten zijn: innovatie, informatiema- EV’ers hebben een gemeenschappelijke factor en dat is hun drive om hun kennis en ervaring nagement, sourcing van ICT, samenwerken, elektronische dienstverle- voor de cliënten van EV in te zetten bij het uitvoeren van opdrachten. De EV ‘er zoekt de vrijheid ning, enterprise content management, business continuity, mobiliteit, van een entrepreneur om zijn vak uit te oefenen. Hij zet continue topprestaties neer. Individueel unified communications, (breedband)-infrastrukturen en datacenters. of met EV’ers in teamverband. Hij weet dat hij deze verantwoording aan kan en dwingt deze Expertteams door houding en gedrag af. Multidisciplinaire opdrachten van cliënten worden uitgevoerd door Hij is daarbij wel wat ambivalent. Want hij zoekt ook saamhorigheid, spiegeling met Expertteams. Een Expertteam wordt op projectbasis samengesteld uit gelijkgestemden, delen en vergaren van kennis en ervaring met daarbij het gevoel bij een team EV’ers met verschillende expertises. Dit betekent voor ieder lid van het van professionals te horen. En daarom werkt hij bij EV. EV heeft het projectbureau, verkoop, Expertteam een enorme verbreding en verdieping van de kennis, daar marketing, administratie en ICT, perfect voor hem in de backoffice geregeld. Hij heeft daardoor de vraagstukken het eigen vakgebied overstijgen. Binnen een project een dienstverband, met vrijheid van ondernemerschap, zonder de bijbehorende besognes. is er een rol- en een taakverdeling, stel je gezamenlijk een projectplan- Bij EV noemen we dit de ‘entreployee’ (Entrepreneur-Employee). EV is dan ook geen doorsnee ning op en maak je voor jezelf een deelplanning. In het Expertteam werkgever maar een ‘Entreployer’. lever je, vanuit jouw visie en expertise, toegevoegde waarde aan het projectresultaat. In een Expertteam heeft één EV’er de rol van coach. EV werkt met zowel ervaren professionals als groeibriljanten die verder willen in het vak van Hij houdt zich bezig met relatiemanagement, voortgang, kwaliteit en Consultancy, Project-, Interim- of Verandermanagement. Motivatie en inzet vinden we net zo cliënttevredenheid. In de praktijk werk je tegelijkertijd in verschillende belangrijk als ervaring. Expertteams. Voorbeelden van projecten zijn op onze website www.ev.nl te vinden. Laat je inspireren en lees waarom professionals bij EV willen werken en waarom EV met Expertises professionals werkt. Werken bij EV is gewoon leuk! Stijn: De expertises waarover EV beschikt zijn: ‘Je voelt gelijk dat ICT & Management consultancy het goed zit!’ Procesmanagement Interimmanagement Verandermanagement Frits Pfeiffer Inkopen en (EU)-aanbesteden Entreployer  

Marcel: Nancy: ‘Ruimte voor ‘Passie voor Backoffice Competentieontwikkeling inbreng’ cliënten‘ In de Backoffice zijn de facilitaire zaken geregeld zoals: huisvesting, De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de EV’ers bepalen in projectbureau, personeelszaken, marketing, administratie en ICT-beheer. hoge mate de slagkracht van EV. EV werkt dan ook permanent aan het Richard: EV is ‘always on’. Je hebt de beschikking over een laptop, mobiele tele- ontwikkelen van de competenties van EV’ers. EV’ers met gelijke exper- ‘Hard werken, foon/smartphone en internettoegang. De applicaties die EV inzet zijn tises maken deel uit van een intern team dat gecoacht wordt door een veel lol!’ webbased en daardoor overal te gebruiken waar een internetaansluiting teammanager. is. Samenwerking op afstand wordt bij EV ondersteund door een state- of-the-art unified communications platform. De teammanager is een persoonlijke coach voor de verdere ontwik- keling van jou als entreployee. Tijdens de inwerkperiode krijg je een Maatwerk ‘buddy’ toegewezen. De buddy is de collega waar mee je vanaf de eerste De essentie van ons werk is het leveren van maatwerk. EV hoeft niet voor dag op pad gaat zodat je zo snel mogelijk thuis raakt in de filosofie van iedere cliënt of opdracht opnieuw het wiel uit te vinden. Voor de gene- EV en kennis maakt met de cliënten. rieke vraagstukken werken we met in de praktijk bewezen EV-modellen. De kracht van ons advieswerk kan zich daardoor focussen op maatwerk. In overleg met de teammanager worden de persoonlijke doelstellingen Hierdoor wordt voor de cliënt een tijdsbesparing gerealiseerd en de afgestemd met de teamplannen van EV. De ontwikkeling van competen- intellectuele uitdaging voor de consultant optimaal. EV maakt gebruik ties wordt ondersteund door een competentiemanagementsysteem. Dit van zelf ontwikkelde modellen op basis ervaringen opgedaan van in bestaat uit: een jaarplan met individuele doelstellingen, coachingsge- eerder uitgevoerde projecten. Ook EV leert van elk project en verwerkt sprekken en een jaarlijkse evaluatie procedure. de opgedane ervaring in de modellen, zodat deze up-to-date blijven. Werken aan opbouw, onderhoud en overdracht van kennis is voor EV Flexibel werken van cruciaal belang. Kennisontwikkeling en kwaliteitsmanagement staan Binnen EV wordt er flexibel gewerkt. Reizen hoort bij het werk. Files pro- dan ook hoog op de agenda. Overaal kennisontwikkeling en kwaliteits- beren we door slim agendabeheer zo veel mogelijk te vermijden. Afhan- management zijn daarom een MT-portefeuille. kelijk van de aard van de projectactiviteiten wordt het werk verricht bij Opleidingsbudget de cliënt, thuis of op kantoor. Hierdoor kun je de balans tussen werk en privé naar wens inrichten. We sturen op output en niet op aanwezigheid. EV besteedt jaarlijks in totaal 20% van het totale personeelsbudget aan kennisontwikkeling en opleidingen. Iedere EV’er heeft de beschikking Vrijdag is kantoordag! EV’ers vinden het belangrijk elkaar op kantoor te over een persoonlijk budget, in geld en uren, om trainingen, colleges of ontmoeten om over belangrijke en soms minder belangrijke zaken bij te studies te volgen (afhankelijk van het persoonlijk ontwikkelingsplan). praten. Werk is immers ook het hebben van sociale contacten met colle- Kennissessies en intervisie gae en bij uitstek de gelegenheid voor het delen van kennis en ervaring! EV werkt aan collectieve kennisontwikkeling door kennissessies en collegiale intervisie te organiseren waarbij thematische onderwerpen Ronald: behandeld worden. Regelmatig worden externe sprekers uitgenodigd ‘Geen dag om hier aan mee te doen. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden hetzelfde’ om specifieke persoonlijke trainingsprogramma’s te volgen.  

Entreployee worden in  stappen D e ‘g e n e t i s c h e c o d e ’ Andrew: ‘Collega’s zijn nooit Beste collega professional, n Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek. Hierin bespreken we je ver weg’ wensen, vertellen we over EV, beantwoorden je vragen en schetsen we We beschouwen EV als een levend organisme dat continue in beweging is en mogelijkheden. evalueert. Het is een team van gedreven mensen die op professionele wijze Jan: met elkaar samenwerken en uitdagende opdrachten doen. n Is de vonk in het 1ste gesprek overgesprongen dan maken we een ‘Van het delen van vervolgafspraak waarbij we je vragen een korte case te behandelen over kennis wordt je Bij EV werken mensen die gaan voor hun werk. EV’ers hebben commitment een onderwerp dat jouw interesse heeft. In dit gesprek diepen we ook niet armer’ voor de job en alleen een afgeronde opdracht is een geslaagde. jouw specifieke expertises en wensen verder uit. Waar anderen een taak meekrijgen zien wij dit als onze missie. Onze betrokkenheid en inleving zijn daardoor gelijk aan die van de cliënt zelf. Dat n Als vervolg hierop vragen we aan een extern gespecialiseerd bureau een zegt ons gevoel. En dat gevoel is terug te vinden in de EV-cultuur. Wij kruipen persoonlijkheidsprofiel van jou op te maken. Dit profiel gebruiken we automatisch zo diep in de huid van de cliënt dat je ons bijna niet eens meer om je zo goed mogelijk te kunnen coachen in je verdere ontwikkeling. als EV’er herkent. n Passen jouw genen bij ons DNA dan beklinken we de samenwerking met Wij zijn zo op elkaar ingespeeld, dat we kansen goed weten te benutten. een arbeidsovereenkomst! En de praktijk leert dat alleen dat zinnig resultaat oplevert. Wij coachen de cliënt effectief naar het einddoel. We luisteren, nemen actie en leveren n Vraag om een kennismakingsgesprek via entreployee@ev.nl of bel met maatwerk. Nancy Schaap T: 035 – 5 488 388. Wie wij ‘zijn’ en wat wij ‘willen’ hebben we vastgelegd in wat we de Nb. De doorlooptijd van deze stappen bedraagt ca. 4 weken. ‘genetische code’ van Expanding Visions noemen. Het beschrijft wat ons motiveert, hoe wij denken en handelen. Het geeft ons energie en betekenis aan ons werk en daarmee voldoening. Het resultaat is een goede werksfeer, goede samenwerking, hoge kwaliteit en vooral plezier in het werk! Pas jij ook bij het DNA van EV? Met vriendelijke groet, De entreployees van EV  

Jaap: ‘Mijn collega’s zijn Wat betekent EV voor ons? Hoe gaan wij met elkaar om? mijn klankbord’ n EV is meer dan een entreployer alleen; het is een team collega’s die zich n Wij behandelen elkaar met respect. Hieronder verstaan wij dat we be- identificeert door dezelfde genetische code te onderschrijven, belang- leefde en beschaafde omgangsvormen hanteren, die gelijk zijn aan de Rogier: stelling te delen en het uitdagend vinden om gezamenlijk te werken aan omgangsvormen die we bij onze cliënten hanteren. Wij staan open voor ‘Bij EV ben je verbeteringen bij cliënten. het ontvangen van leerpunten en constructieve terugkoppeling. samen eigen n EV staat met beide benen in de samenleving en is daardoor voortdurend n Wij zijn open en eerlijk naar elkaar. baas’ in beweging. n Wij nemen elkaar serieus. We hebben begrip voor de moeite en inspan- n Als professionals concentreren wij ons graag op de uitoefening van ons ningen die collegae plegen om hun opgedane kennis en ervaring met eigen vak en de ontwikkeling ervan. EV weet dat de kracht in de kennis ons te delen. Wij geven deze aandacht en zo veel mogelijk openlijk van mensen zit en schept de voorwaarden en geeft de ruimte om die in waardering. te zetten. Je bent ondernemer, zonder hiervoor de lasten en de risico’s te n In discussies en gesprekken luisteren wij naar elkaar en laten elkaar hoeven dragen. We zijn ondernemer zonder besognes, we noemen dit uitspreken. Interne discussies kunnen, met in achtneming van de voor- een entreployee. gaande punten, scherper gevoerd worden dan externe discussies. n EV staat voor jarenlange ervaring en grondige kennis. Is het niet bij je- n Wij hebben intrinsiek een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en vinden zelf, dan wel bij een collega die deze kennis graag met je deelt. Mocht de het normaal om verantwoordelijkheid te dragen. EV biedt ons hiertoe de kennis ontbreken, dan beschikken wij over de vaardigheid deze kennis ruimte. ons snel eigen te maken. n Wij willen in teams samenwerken waarbij de teamleden eenzelfde doel n EV is ook een plaats waar niet getwijfeld wordt aan persoonlijk meester- nastreven. Binnen het team accepteren wij een rolverdeling. We zetten schap. Daardoor worden leerpunten omarmd als mogelijkheid voor ver- ons actief in om door ons opgedane kennis en ervaring te delen. betering. Dit betekent ook dat we positief kritisch zijn op elkaars werk. Wat motiveert en inspireert ons? n Binnen EV krijg je de ruimte om jezelf persoonlijk te ontwikkelen, waarbij je je kwetsbaar kan opstellen. n Wij werken graag samen met gelijkgestemde collega’s die zich tolerant en empathisch opstellen. Waar zijn wij trots op? n Wij worden geïnspireerd door te werken in gevarieerde omgevingen. Bij n De ontwikkeling die EV heeft doorgemaakt en doormaakt. EV heeft zich gevarieerde omgevingen denken wij niet alleen aan verschillende orga- ontwikkeld tot een bureau dat meegaat met ontwikkelingen in de markt. nisaties, maar ook aan verschillende mensen, type bedrijven, technolo- n De ontwikkeling die we ook zelf doormaken. EV’ers ontwikkelen zich gie en soort werk. door de wisselende innovatieve opdrachten en de uitdagingen die n Wij vinden het prettig om het vertrouwen te krijgen om in vrijheid Pieter: deze bieden. Ook het volgen van trainingen maakt deel uit van onze zelfstandig te kunnen werken. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze ‘Heeft ruimte voor ontwikkeling. resultaten. EV staat ook voor ‘Eigen Verantwoordelijkheid’. creatieve mensen’ n Op de onafhankelijkheid van EV en de integriteit waarmee we handelen. n Wij houden van intellectuele uitdagingen waarbij innovatie, improvisatie n Het succes van EV. EV is een succesvol en professioneel bureau met een en inventiviteit een rol spelen bij het uitvoeren van opdrachten. uitstekend imago. n Wij vinden het belangrijk te kunnen leren tijdens het werk. Wij zoeken Franc: Gert: n Onze collega’s omdat zij vaardig op hun vakgebied zijn, professioneel en voortdurend naar positieve impulsen die bijdragen aan een verdere ‘Kennis kun je ‘Als je omkijkt zie handelen met verantwoordelijkheidsgevoel. ontwikkeling van onszelf en EV. vermenigvuldigen je iets’ door het te delen’  

Hoe goed willen wij zijn? n Wij willen beter zijn dan de cliënt van ons verwacht (kwaliteit = gele- verde prestatie – verwachting van de cliënt). Bert: n Wij willen beter zijn dan goed. Dit betekent in ieder geval dat we van ‘De kracht ligt in de onze opdrachten willen leren en dat we dus ook geen vermijdbare fou- beheersing’ ten maken. n Wij willen ons voortdurend verbeteren. Iemand die stopt met beter wor- den, is opgehouden goed te zijn. Wat betekenen wij als persoon voor EV? EV’ers zijn mensen die hun specifieke expertise kennis en ervaring weten te benutten. We maken deel uit van een EV-Team waarbinnen iedereen expertise, ervaring en kennis gedeeld wordt door samen te spiegelen en te klankborden. Samen maken we EV sterker. Elke EV’er is een levend visitekaartje bij de klant. EXPANDING VISIONS B.V. Postbus 747 3740 AS BAARN Telefoon: (035) 5 488 388 Rene: Bezoekadres: ‘Hart voor resultaat’ Gebouw Eemstede De Drie Eiken http://www.ev.nl Baarnsche Dijk 12-i http://www.entreployee.nl Marco: 3741 LS BAARN http://www.youtube.com/expandingvisions ‘Ieder project weer een uitdaging’ Ons kantoor is direct gelegen aan afslag Baarn/Eembrugge van de A1 richting Amersfoort. Kijk voor een gedetailleerde routebeschrijving in Google Maps en zoek op ‘Expanding Visions’. 10

Add a comment

Related pages

From employee to 'entreployee' – towards a 'self ...

1 From employee to 'entreployee' – towards a 'self-entrepreneurial' work force?∗ Hans J. Pongratz/ G. Günter Voß Abstract: This paper presents the ...
Read more

From 'employee'to 'entreployee': Towards a 'self ...

Towards a 'self-entrepreneurial' work force? Hans J. Pongratz/ G. Günter Voß Concepts and Transformation, Volume 8, Number 3, 2003 , pp. 239-254 (16 ...
Read more

Academia.edu | Documents in Entreployee - Academia.edu

Entreployee. 2 Followers. People; Documents; Ist der Arbeitskraftunternehmer weiblich? Bookmark. by G. Guenter Voss 3 . Sociology of Work, Gender, Entreployee;
Read more

Entreployee??? | Amy Farnsley | LinkedIn

Entreployee??? Amy Farnsley. Samsung's Galaxy Note 7 replacement program is a mess; Verizon CEO disputes seeking a $1 billion discount for Yahoo, and more ...
Read more

Arbeitskraftunternehmer – Wikipedia

... From employee to ‘entreployee’: Towards a ‘self-entrepreneurial’ work force? Concepts and Transformation, Volume 8, Number 3, 2003, ...
Read more

Entreployee | EMMANUEL WOYOME

Posts about Entreployee written by Emmanuel Woyome ... The word “entreployee” might seem unfamiliar to you and many others.
Read more

From employee to 'entreployee'. - ggv-webinfo.de

1 From employee to 'entreployee'. Towards a 'self-entrepreneurial' work force? Hans J. Pongratz/ G. Günter Voß Concepts and Transformation, Volume 8 ...
Read more

Arbeiten und Leben

(from employee to entreployee) Entgrenzung und Subjektivierung von Arbeit Der erweiterte Zugriff auf die Arbeitenden
Read more

4 reasons 'entre-ployees' will reshape tech innovation in ...

4 reasons ‘entre-ployees’ will reshape tech innovation in 2013. Daniel Saks January 20, 2013 2:19 PM. Tags: AppDirect, Daniel Saks, entre ...
Read more