De contentketen en zijn standaarden

67 %
33 %
Information about De contentketen en zijn standaarden
Education

Published on March 16, 2009

Author: kohler01

Source: slideshare.net

Description

Presentatie tijdens een seminar digitaal leermateriaal voor het PO onderwijs.

De contentketen verdiept Open standaarden, open content, auteursrecht H-P Köhler 16 februari 2009

De rol van Kennisnet Het ondersteunen van het onderwijs dat wil leren wil vernieuwen met ict. De contentketen verdiept 15 februari 2009

Het ondersteunen van het onderwijs

dat wil leren wil vernieuwen met ict.

Wie ben ik en wat doe ik? De contentketen verdiept 15 februari 2009 H-P Köhler Adviseur informatie uitwisseling Kennisnet NEN leertechnologie commissie, klankbordgroep NOIV in het onderwijs, klankbordgroep inventarisatie digitaal leermateriaal, projectleider EduExchange, redacteur portal standaarden.kennisnet.nl, opdrachtgever stimuleringsregeling e-portfolio. Tel: 06-24245020 E-mail: [email_address] http://www.linkedin.com/pub/3/267/97

Het programma ECK De contentketen verdiept 15 februari 2009 Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken

Voorbeelden van partijen met content. De contentketen verdiept 15 februari 2009

Zoeken en vinden van content. De contentketen verdiept 15 februari 2009

Leermiddelenmonitor SLO 08/09 De contentketen verdiept 15 februari 2009

Leermiddelenmonitor SLO 08/09 De contentketen verdiept 15 februari 2009

Het programma ECK De contentketen verdiept 15 februari 2009 Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken

Wat zijn standaarden? De contentketen verdiept 15 februari 2009

Wat is het verschil tussen arrangeren en ontwikkelen? Arrangeren is geen ontwikkelen. Het woord arrangeren is afkomstig uit de muziek branche. Binnen deze branche is een arrangement een bewerking van een bestaand stuk muziek of compositie voor een andere doelgroep, stijl of gelegenheid. De contentketen verdiept 15 februari 2009

Arrangeren is geen ontwikkelen.

Het woord arrangeren is afkomstig uit de muziek branche. Binnen deze branche is een arrangement een bewerking van een bestaand stuk muziek of compositie voor een andere doelgroep, stijl of gelegenheid.

Waarom zelf ontwikkelen of arrangeren? Het materiaal is nog niet ontwikkeld. Het materiaal is er wel, maar voldoet niet aan de gekozen didactiek. Doel is dat er meer met digitaal leermateriaal gewerkt moet worden. De kosten voor leermiddelen moeten naar beneden. De contentketen verdiept 15 februari 2009

Het materiaal is nog niet ontwikkeld.

Het materiaal is er wel, maar voldoet niet aan de gekozen didactiek.

Doel is dat er meer met digitaal leermateriaal gewerkt moet worden.

De kosten voor leermiddelen moeten naar beneden.

Welke niveau’s kunnen we onderscheiden? De contentketen verdiept 15 februari 2009 Beginnerscursus EduExchange - 15 december 2008 Niveau 1 Fragment Niveau 2 Informatie-object Toets Niveau 3 Leereenheid Niveau 4 Module / cursus Filmpje

Beschikbaar stellen. Metadateren. De contentketen verdiept 15 februari 2009 Is het hondenvoer, verf of soep? Labels plakken

Labels = metadata De contentketen verdiept 15 februari 2009 Metadata: informatie over leerobjecten (bijvoorbeeld titel, soort leermateriaal, onderwijsniveau, bestandsformaat enz.). Sleutelwoord : staalconstructies Soort leermateriaal: informatiebron Taal : nl Classificatie : 90261 Middenkaderfunctionaris Bouw (Leer)object Metadata

IEEE LOM (Learning Object Metadata) De contentketen verdiept 15 februari 2009 57 optionele “labels”

Content-zoekprofiel De contentketen verdiept 15 februari 2009 Circa 42 optionele “labels” Circa 15 verplichte “labels”

ContentZoekProfiel verplichte velden De contentketen verdiept 15 februari 2009 Content-zoekprofiel Beschrijving Identificatie Unieke aanduiding, bijv. ISBN nummer, URL verwijzing Titel Naam van het leermateriaal Taal Talen waarin het leermateriaal beschikbaar is Omschrijving Korte beschrijving van het leermateriaal Sleutelwoord Trefwoorden die de inhoud van het leermateriaal aanduiden Aggregatieniveau Korrelgrootte van het leermateriaal Versie Versienummer van het leermateriaal Gebruikt toepassingsprofiel Opsomming van de toegepaste metadata-afspraken Bestandsformaat Bestandstype waarin het leermateriaal beschikbaar is zoals gif, doc, mpeg, html,….. Soort leerbron Wijzen waarop het leermateriaal gebruikt kan worden zoals toets, open opdracht, informatiebron,…. Beoogde eindgebruiker Gebruikersgroepen van het leermateriaal, zoals leraar, leerling, ………… Context Onderwijssectoren waarbinnen het leermateriaal gebruikt kan worden, zoals PO, VO, BVE, HBO en WO Beoogde leeftijdsgroep Leeftijdsgroep waar het leermateriaal voor bedoeld is Kosten Wel of geen kosten verbonden aan het leermateriaal Auteursrechten Type auteursrechten verbonden aan het leermateriaal Classificatie Koppeling aan competentie, leerdoel, leerniveau enz. (mag meerdere keren gebruikt worden)

Welke Vocabulaire lijsten zijn er? De contentketen verdiept 15 februari 2009 SLO Vakaanduidingen VO Wettelijke vakken VO Leerniveauaanduiningen Kerndoelen onderbouw Leergebieden onderbouw Sectoren vmbo Profielen 2e fase Domeinen vmbo Domeinen havo/vwo EduStandaard Status Aggregatieniveau Soort leermateriaal Interactieniveau Kosten Auteursrechten

Beschikbaar stellen. Opslaan. De contentketen verdiept 15 februari 2009 Manifest Metadata

Afspraken in beheer De contentketen verdiept 15 februari 2009

Beschikbaar stellen Auteursrecht WAAROM? Om makers van auteursrechtelijk beschermde werken in staat te stellen aan te geven onder welke voorwaarden hun werken verspreid mogen worden. Om bij digitale content aan te geven dat hergebruik (vertalingen, aanpassingen, samenstellingen) toegestaan (of gewenst) zijn. De contentketen verdiept 15 februari 2009

WAAROM?

Om makers van auteursrechtelijk beschermde werken in staat te stellen aan te geven onder welke voorwaarden hun werken verspreid mogen worden.

Om bij digitale content aan te geven dat hergebruik

(vertalingen, aanpassingen, samenstellingen) toegestaan (of gewenst) zijn.

Artikel 1 van de Auteurswet van 23 september 1912 "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." De contentketen verdiept 15 februari 2009

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

De 6 Creative Commons kern licenties De contentketen verdiept 15 februari 2009

De set afspraken De contentketen verdiept 15 februari 2009 metadata harvesting opvragen metadata OAI –PMH Afspelen content Runtime Content zoekprofiel IEEE-LOM Content packaging ADL SCORM2004 Afspraak toetsen QTI 2.1 repository ELO

Het programma ECK De contentketen verdiept 15 februari 2009 Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken

Toekomstplannen Kennisnet ESO 2009 Validatie service Vocabulaire bank Onderzoek competentie matching Organiseren van testdagen en seminars Ondersteuning leveranciers en uitgeverijen Ontwikkeling Ned. Toepassingsprofiel QTI Ontwikkeling afspraak leerlinggegevens EduExchange De contentketen verdiept 15 februari 2009

Validatie service

Vocabulaire bank

Onderzoek competentie matching

Organiseren van testdagen en seminars

Ondersteuning leveranciers en uitgeverijen

Ontwikkeling Ned. Toepassingsprofiel QTI

Ontwikkeling afspraak leerlinggegevens

EduExchange

Discussie: Wat betekent dit voor onze keuzes? De contentketen verdiept 15 februari 2009

Meer info http://standaarden.kennisnet.nl http://contentketen.kennisnet.nl http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl http://edurep.kennisnet.nl http://creativecommons.nl/ http://onderwijsraad.nl http://www.slo.nl/leermiddelenmonitor/ De contentketen verdiept 15 februari 2009

http://standaarden.kennisnet.nl

http://contentketen.kennisnet.nl

http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl

http://edurep.kennisnet.nl

http://creativecommons.nl/

http://onderwijsraad.nl

http://www.slo.nl/leermiddelenmonitor/

Add a comment

Related presentations

Related pages

De contentketen en zijn standaarden - Education

Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve Workshop Gesprekken voeren, spreken en schrijven.
Read more

Meerwaarde van ICT bij leren en innoveren: De contentketen ...

Ik pretendeer niet volledig te zijn en houd me dus ... de aanbodkant van leermiddelen de mogelijkheid standaarden af ... ROC6 en de contentketen, ...
Read more

Over Thuisarts.nl | NHG

De folders zijn per onderwerp als set ... Richtlijnen en Praktijkvoering; NHG-Standaarden ... rechtstreeks betrouwbare en begrijpelijke informatie ...
Read more

DEN | Standaarden en richtlijnen

Hieronder zie je een overzicht van alle standaarden en richtlijnen in de kennisbank. Cookies op DEN.nl ... Er zijn 220 standaarden aangemeld. Filter op:
Read more

NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als ... Standaarden NHG; Uitgelicht. ... Wie zijn wij ...
Read more

Standaarden voor interoperabiliteit - GEU | Samen werken ...

... ontwikkeling van standaarden die de toegang en het gebruik ... en beheersbaar zijn in het ... contentketen. Om de toegang en het ...
Read more

Open standaard - Wikipedia

Open standaarden zijn een voortvloeisel uit het fenomeen: ... standaarden en broncode zijn twee verschillende dingen die beide zowel open als gesloten ...
Read more

Webstandaarden - Wikipedia

Webstandaarden zijn standaarden en technische ... doordat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat websites de standaarden strikter moeten gaan ...
Read more

Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse ... Open standaarden zijn daarbij van ...
Read more