De bodem onder de kringloop -> Presentatie 15 maart Van Hall ochtend

50 %
50 %
Information about De bodem onder de kringloop -> Presentatie 15 maart Van Hall ochtend

Published on March 16, 2016

Author: Boerenverstand

Source: slideshare.net

1. Programma: 9:30 Ontvangst/koffie 10:00 Goaitske Iepema (Hogeschool VHL): relatie leeftijd grasland, bodemkwaliteit en grasproductie 10:20 Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut): hoe krijg/behoud je goed oud grasland? 10:40 Pauze 11:10 Piet Riemersma (van Iperen BV): meststoffen en bodemleven 11:30 Frank Verhoeven (Boerenverstand): de rol van de bodem in de kringloop (landbouw) 11:50 Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij bij VHL 12:15 Lunch 13.00-14.00 Workshopronde 1 14:15-15.15 Workshopronde 2 Middagprogramma met keuze uit de volgende workshops: 1. Theo Mulder (Mulder Agro): leven boven de grond wordt gedreven door leven onder de grond 2. Gerrit Hegen: hoe een veearts de bodem onder grasland ontdekte. 3. Arjan Reijneveld (Agrofins, voorheen BLGG): holt de bodemkwaliteit onder grasland achteruit? 4. Nick v Eekeren: wat kan (rode) klaver bijdragen aan de grasproductie? 5. Frank Verhoeven : vanuit de bodem en bemesting naar het perfecte voer voor de koe. 6. Peter ten Hoeve (Agro Air Concepts) : hoe maak je van koemest kunstmest (mestkraken)?

2. Rol van de bodem in de kringloop Frank Verhoeven

3. Inhoud - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wat produceert de bodem? - Wetgeving beloond duurzaam bodembeheer? - Hoe de bodem in conditie te houden?

4. Zo verkopen we de melk

5. Wat is duurzame melk?

6. Kringloop!

7. Kringloop!

8. Kringloop

9. Kringloopwijzer, het principe 24-38% 63-140%

10. N en P Aanvoer (kracht)voer N en P Afvoer melk en vlees N en P Benutting eigen voer BEREKEND N en P excretie (BEX) Voerspoor: BEX (zuiniger voeren = meer mest plaatsen)

11. N en P BODEMOVERSCHOT (BEN & BEP) Bodem: BEN & BEP (meer oogsten = meer mest plaatsen) N en P Benutting eigen voer BEREKEND N en P excretie (BEX)

12. Hoeveel vreet de koe van eigen land? Hoeveel gras- en maïs word er geoogst? Bemesten voor wat er is gegroeid GEGROEID BEMEST BENUT ? Wat weten we niet?

13. Bodem: Fosfaatonttrekking 100 kg 51% van de bedrijven heeft in 2015 een BEP voordeel gem. BEP: 83 kg/ha norm 2015: 82 kg/ha

14. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Bodem: KVEM benutting bron: DMS 750 melkveehouders Intensiteit in kg melk per hectare KVEMbenuttingperhectare

15. 40% uit eigen voer 80% van de eiwit- behoefte veestapel gedekt vanuit eigen voer Intensiteit (kg melk/hectare) %eiwitvaneigenbodem Hoeveel krachtvoer wordt er gevoerd? Bodem: % Eiwit van eigen land

16. Koe Bodem Prijs € 1.200, - € 45.000, - Levensduur 4 jaar 4 generatie’s Data MPR ?? (bodemanalyse) Beoordeling Veebeoordelen BodemConditieScore Opbrengst bepaling Dagelijks per liter Niet Voeding Per kilo en per koe Per perceel?? Sturen per kuub? Inhoud voeding (schijn) nauwkeurig ??Mestmonsters?? Waar staan we?

17. Kringloopwijzer

18. Kringloopwijzer geeft rapportcijfer

19. Bodemanalyses Hoe beschrijven we de bodem in de kringloop?

20. www.boerenbunder.nl

21. Data verzamelen!

22. Het idee was goed ! Voercentrum: 3000 koeien, 2500 ha 1e snede

23. …of gewoon… met een schop in de grond! MijnBodemconditie: Bedrijfsmeting Wil je de BodemConditieScore online uitrekenen?Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl 1 2 4 3 N 1 Gegevens Bedrijf Naam Bedrijf Plaats Datum Naam uitvoerder 1 2 3 4 5 6 7 8 Perceel/volgnummer [1] Oppervlakte (ha) [1] Positie bodemkuilen /GPS coord. W /GPS coord. NBodemtype [2] Gewascode [3] [1] Zie gecomnineerde opgave gewassen Ministerie EZ[2] 1 = Zware Klei 2 = Lichte Klei 3 = Zwak Lemig Zand 4 = St erk Lemig Zand 5 = Veen [3] 259 = mais rotatie, 259c = mais continue, 266 = tijdelijk gr as (<6 jaar), 265 = permanent 2 Bodemanalyse 1 2 3 4 5 6 7 8 Zuurgraad (pH) [4] Organische Stof (%) [4] [4] Zie bodemanalyse perceel, indien aanwezig 3 Bodem Conditie Score (BCS) [score x wegingsfactor] Wegingsfactor 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Zuurgraad (pH) 22 Bodemstructuur 33 Regenwormen 34 Aantal gekleurde vlekken 25 Beworteling 36 Kleur 27 Ploegzool 38 Gewasbedekking 2 Totaal BCS Score: (0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = goed) 4 Aanvullende waarnemingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Vochtigheid Plasvorming Scheuren Spoorvorming/vertrapping Beoordeling: (0 = geen, 1 = matig, 2 = veel) 5 Resultaten 0 8 16 24 32 Score: Verdeel de scores over de meetlat Slecht Onvoldoende Matig Goed Zeer Goed 6 Opmerkingen

24. Van welke bodem?

25. Waar oogst ik wat? SUIKERrijk hooi 2e snede bestendig ZETMEEL (hoog afgehakselde laat rijpe mais) weidegang traag bestendig EIWITrijk kort gemaaid droog balen (soja) STRUCTUUR beheersland DROGE KOEIEN voer

26. Belangrijke tips Voorkom insporing! Bron: www.vastgereden.nl

27. 1. Spaarzaam grasland vernieuwen (beter doorzaaien) 2. Mais in continueteelt voorkomen (toch mais verbouwen?  40% blijvend grasland, overig = 30% maïs en 30% driejarig grasland) 3. Stimuleer diepe beworteling (pendelende regenwormen  compost, vaste mest, dikke fractie) 4. Gebruik eens een graslandwoeler (opheffen storende lagen) 5. Mollen vangen! (een mol eet circa 100 wormen per dag) 6. Zorg voor de juiste machines (met de juiste bandenspanning) 7. Let op de pH (niet te zuur, niet te basisch: bewust omgaan met bekalken) Top 7 bodem tips

28. Welke uitdaging binnen de kringloop pak jij aan? www.boerenverstand.nl

29. Boerenverstand werken aan praktische duurzaamheid!

Add a comment

Related pages

Contact Bronckhorst Noord 15 maart 2016

... vanwege het Paasweekend op de laatste zondag van maart. ... Onder leiding van Patrice van Schie is in korte ... 17 maart, inloop vanaf 19.15 ...
Read more

Vaassens weekblad vw10 15 by Drukkerij van Barneveld - issuu

... , bekend van onder ... Het hart van de mens en de bodem van de zee zijn onpeilbaar ... 13.00 uur. 14 en 15 maart: Jaarlijkse opendag van de ...
Read more

Schaapskooi week 12 2014 by schaapskooi - issuu

Dit jaar heeft de presentatie van de nieuwe ... in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015. Onder verbouwings ... van 15 maart t/m ...
Read more

Agenda, KONKAV

Op de dag van de presentatie van het nieuwe ... Films van Brabantse bodem van onder andere ... Dance on Screen keert van 11 t/m 15 maart 2015 ...
Read more

nieuws april 2014 – Langs de A12 tussen Arnhem en Utrecht

20140401 WIJK BIJ DUURSTEDE Bij de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart is voor ... ochtend is in Cothen onder grote ... van 15 a 16 jaar oud, is ...
Read more

Contact Bronckhorst Noord 22 september 2015

Direct werd er op Facebook een oproep geplaatst en twee dagen later werd er met een groep van 15 ... Onder het genot van een ... Van Hall Larenstein in ...
Read more

Biodiversity-CHM.NL - Information, activities, people and ...

Biodiversity-CHM.NL. Information, ... Van nachtexcursies tot vogel spotten in de vroege ochtend, van GPS ... Onder leiding van Laurens Sparrius gaan we ...
Read more

Biodiversiteit.NL

Materialen die vrijkomen bij afdanking en sloop komen terug in de kringloop en zijn weer van ... Hogeschool Van Hall Larenstein ... van 15.00 uur tot 17.00 ...
Read more