De 6 misvattingen op weg naar een 100% duurzamen energievoorziening

50 %
50 %
Information about De 6 misvattingen op weg naar een 100% duurzamen energievoorziening
Marketing

Published on March 13, 2014

Author: BlauwResearchBV

Source: slideshare.net

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl START

De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl 1 De Europese doelstellingen doen er niet toe Jongeren weten al genoeg over energie2 Wehebbenalletijdomover tegaanopduurzameenergie3 Zonne-energie is de oplossing 4 Gas De rol van aardolie en aardgas is zo groot niet meer 5 Energieverbruik huishoudens te verwaarlozen tov andere sectoren 6

In 2050 rijden er geen benzine of diesel auto's meer in stedelijke gebieden 36% 5% 59% 2013 Alle nieuwbouwhuizen in Europa zijn in 2020 energie neutraal 41% 5% 54% 2013 In 2050 is de CO2 uitstoot van Europa gereduceerd met 80%-95% 44% 6% 50% 2013 n=1072 nooit VAN GEHOORD Wel van gehoord eRG Mee bekend HOME BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN misvatting: de europese energiedoelstellingen doen er niet toe Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

In 2050 rijden er geen benzine of diesel auto's meer in stedelijke gebieden 36% 5% 59% 2013 Alle nieuwbouwhuizen in Europa zijn in 2020 energie neutraal 41% 5% 54% 2013 In 2050 is de CO2 uitstoot van Europa gereduceerd met 80%-95% 44% 6% 50% 2013 n=1072 nooit VAN GEHOORD Wel van gehoord eRG Mee bekend BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN misvatting: de europese energiedoelstellingen doen er niet toe Niets is minder waar! De Europese energiedoelstellingen zijn inhoudelijk onbekend bij de Nederlanders. Dit laat twee dingen zien. Het is een bevestiging dat de afstand tussen de Nederlan- der en de Europese Unie behoorlijk groot is. Daarnaast verwacht de Nederlander dat deze doelstellingen weinig persoonlijke gevolgen hebben. 81% van de Nederlanders denkt bijvoorbeeld weinig gevolgen te ondervinden van de doelstelling dat in 2020 alle nieuwbouwhuizen energieneutraal moeten zijn. De Nederlander is niet alleen onbekend met, maar staat ook nog onverschillig tegenover de energieplannen als hij ermee wordt geconfronteerd. We onderschrijven als Nederland de EU doelstelling dat we in 37 jaar tijd naar een samenleving willen die 80 -95% minder CO2 uitstoot. Dat staat tenminste in ons Nationale Energieakkoord, een revolutie op energiegebied. Zeker als je bedenkt dat we nu nog meer dan 90% van onze energie halen uit de ver- branding van olie, gas en kolen. Doordat we over moeten op andere energiebronnen en verregaande energiebesparing moeten toepassen wordt alles anders. We gaan anders wonen, werken, reizen, consumeren en eten. Stel je maar eens voor dat als je over een paar jaar een nieuw huis wilt bouwen, dit huis geen conventioneel huis meer mag zijn, maar een energieneutraal huis MOET zijn! Dat in onze steden over 37 jaar geen enkele personenauto meer op benzine of diesel mag rijden. Dat over 17 jaar waarschijnlijk de helft van de benzine- en dieselauto’s al verbannen zal zijn. Hoe gaan we dan reizen? Misschien toch iets om je in te verdiepen. Want na het lezen van deze tekst kun je niet meer zeggen dat je niet wist dat er een revolutie van de energievoorziening is aange- kondigd! Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

n=1072 zEER belangrijk belangrijk zeer onbelangrijk onbelangrijk niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk 74% van de studenten vindt dat zij (zeer) weinig tot geen les krijgen over energie 79% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat het thema energie in het onderwijs aan bod komt maar belang energie in onderwijs HOME eNERGIE ALS THEMA IN HET ONDERWIJS misvatting: jongeren weten al genoeg over energie Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

n=1072 zEER belangrijk belangrijk zeer onbelangrijk onbelangrijk niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk 74% van de studenten vindt dat zij (zeer) weinig tot geen les krijgen over energie 79% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat het thema energie in het onderwijs aan bod komt maar belang energie in onderwijs eNERGIE ALS THEMA IN HET ONDERWIJS misvatting: jongeren weten al genoeg over energie De meeste Nederlanders zijn het er over eens dat energie een belangrijk thema is waar veel aandacht aan mag worden besteed. Het is een onderwerp waar volgens de Nederlander in het onderwijs veel aandacht aan moet worden geschonken. Er wordt ook wel wat verwacht van het onderwijs als we denken aan oplossingen voor de toekomst. Energietransitie wordt niet voor niets geassocieerd met wetenschap. Wat de oplossingen voor de toekomst betreft zullen we het moeten hebben van de jongeren van nu. Daarom is het goed om te zien dat ten opzichte van 2011 steeds meer scholieren (69% versus 56%) en studenten (80% versus 73%) van mening zijn dat energie een thema hoort te zijn in het onderwijs. Dat gebeurt volgens de ondervraagden echter nog veel te weinig. Het is tijd dat we enkele vakken die we nu doceren gaan inwisselen voor de vakken van de toekomst. Denk aan voedsel-, grondstoffen, energie- en waterkunde. We zullen weer moeten leren hoe we om kunnen gaan met situaties waarin het niet vanzelfsprekend is dat er altijd voldoende is van deze bronnen. En wat de impact kan zijn van een sterk veranderend klimaat in de 21e eeuw. Ik zou daarom graag zien dat we alle vakken in het onderwijs eens tegen het licht houden en luisteren naar wat de jongeren denken dat ze moeten leren om hun toekomst veilig te stellen. Als we naar de jongeren luisteren en gezien de uitkomst van het onderzoek zou dit wel eens de meest innovatieve en inspirerende onderwijsvernieuwing van de laatste honderd jaar kunnen worden. Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

83% 86% 2030PLAN ENERGIE van de Nederlanders ziet een noodzaak voor een energietransitie toekomst van de nederlanders associëren Energietransitie vooral met de toekomst WETENSCHAP van de nederlanders associëren wetenschap met energietransitie 9% onvoldoende energie van de Nederlanders denken dat er in 2030 onvoldoende energie beschikbaar is. HOME De noodzaak van energietransitie misvatting: we hebben alle tijd om over te gaan op duurzame energie Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

83% 86% 2030PLAN ENERGIE van de Nederlanders ziet een noodzaak voor een energietransitie toekomst van de nederlanders associëren Energietransitie vooral met de toekomst WETENSCHAP van de nederlanders associëren wetenschap met energietransitie 9% onvoldoende energie van de Nederlanders denken dat er in 2030 onvoldoende energie beschikbaar is. De noodzaak van energietransitie misvatting: we hebben alle tijd om over te gaan op duurzame energie Onze landgenoten zien de noodzaak van de energietransitie zeker in. 69% van hen is bijvoorbeeld van mening dat de inzet van duurzame energiebronnen noodzakelijk is om de klimaatverandering terug te dringen. Het is in ieder geval verheugend dat scholieren de noodzaak meer zijn gaan inzien ten opzichte van 2011 (74% vs 61%). Aan de andere kant overheerst het gevoel dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Energietransitie wordt met de toekomst geassocieerd. Daarnaast denkt slechts een kwart van de Nederlanders invloed te hebben op het totale energieverbruik in Nederland. Met andere woorden: “Het ligt niet aan mij”. Om in 2050 een CO2 arme samenleving te hebben die voor een zeer groot deel gebaseerd is op duurzame energiebronnen en zuinig energiegebruik, zullen we al in de komende jaren zelf aan de slag moeten en snel ook. Terwijl de Nederlander denkt weinig invloed te hebben op het energiegebruik is het in de praktijk juist zo dat hij/zij het totale energiegebruik beheerst. Je beslist namelijk zelf hoe je woont, hoe je reist en wat je consumeert. Een voorbeeld: stel je werk is 20 kilometer van je woonplaats. Je kunt dan naar je werk met een grote auto die 1 op 10 rijdt , een kleinere zuinige auto die 1 op 20 rijdt, een elektrische auto die 1 op 40 rijdt of een elektrische fiets die 1 op 400 rijdt. Je kunt natuurlijk ook gewoon met de fiets of het openbaar vervoer. Kortom of je veel (1 op 10) of weinig fossiele energie gebruikt (1 op oneindig) bepaal je helemaal zelf. Welke inspanning en prijs wil jij zelf betalen in het gevecht tegen de klimaatverandering? Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

meeste bijdrage aan milieu voorkeur energiebron 2013 4% 20% 48% 13% 4% huis (beter) laten isoleren warmtepomp laten installeren cv ketel laten vervangen door energiezuinige ketel windmolen aanbrengen zonnepanelen aanbrengen zonne-energie 49% 3% 9% 6% 27% aardgas waterkracht kernenergie windenergie Aanpassingen aan het huis zoals isolatie kunnen het energielabel en daarmee de waarde van het huis verhogen. 68% van de Nederlanders weet niet welk energielabel hun huis heeft. (n=1066) HOME VOORKEUR ENERGIEBRONNEN EN DE IMPACT OP HET MILIEU misvatting: zonne-energie is de oplossing Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

meeste bijdrage aan milieu voorkeur energiebron 2013 4% 20% 48% 13% 4% huis (beter) laten isoleren warmtepomp laten installeren cv ketel laten vervangen door energiezuinige ketel windmolen aanbrengen zonnepanelen aanbrengen zonne-energie 49% 3% 9% 6% 27% aardgas waterkracht kernenergie windenergie Aanpassingen aan het huis zoals isolatie kunnen het energielabel en daarmee de waarde van het huis verhogen. 68% van de Nederlanders weet niet welk energielabel hun huis heeft. (n=1066) VOORKEUR ENERGIEBRONNEN EN DE IMPACT OP HET MILIEU misvatting: zonne-energie is de oplossing Zonne-energie is populair in Nederland. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in het straat- beeld waar steeds meer zonnepanelen op de daken worden geïnstalleerd. Mensen zijn zich aan het oriënteren en vragen naar ervaringen van bezitters van zon- nepanelen in de eigen omgeving. Er zijn verschillende motivaties waarom men zonne- panelen aanschaft of er op zijn minst over denkt. Het terugbrengen van de energiekos- ten is een belangrijke overweging maar ook het gevoel meer onafhankelijk te zijn van de energiemaatschappijen speelt een rol. Daarnaast wordt het investeren in zonnepanelen ook gezien als een alternatief voor sparen. Deze redenen en de positieve associaties met schoon en goedkoop zorgen ervoor dat de Nederlander zonne-energie als de oplossing ziet. Zonnepanelen zijn een prachtige vorm van duurzame energievoorziening! Je moet echter wel bedenken dat je ook energiebronnen nodig hebt voor als de zon niet schijnt. Bovendien is het qua kosten (zonder alle energiebelastingen en BTW) nog steeds één van de duurste vormen van duurzame energie en dus zul je ook goedkopere vormen van duurzame energie zoals biomassa, wind- en omgevingsenergie moeten toepassen om alles betaalbaar te houden. Wist je dat er meer WINd is in de WINter en meer ZON in de Zomer? Daarom is het heel verstandig voor een regio om ongeveer net zoveel zon- als windcapaciteit neer te zetten. Als je dat slim combineert met omgevingswarmte, waterkracht en biomassa kun je voor een zeer groot deel over op duurzame energie. Zonne-energie is dus (maar) een onderdeel van de oplossing! Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

25% 18% 42% 39% 1% 11% 1% 10% 11% 10% 10%<1% <1% 4% 4% AARDGAS AARDOLIE Steenkool 5% Waterkracht Biomassa / Biogas Zonne-energie (n=1072) inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) Windenergie Kernenergie Gas HOME INSCHATTINGAANDEELENERGIEBRONNENINHETTOTALEENERGIEVERBRUIK misvatting: de rol van aardolie en aardgas is zo groot niet meer Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

25% 18% 42% 39% 1% 11% 1% 10% 11% 10% 10%<1% <1% 4% 4% AARDGAS AARDOLIE Steenkool 5% Waterkracht Biomassa / Biogas Zonne-energie (n=1072) inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik inschatting algemeen publiekwerkelijk gebruik (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) (n=1072) Windenergie Kernenergie Gas INSCHATTINGAANDEELENERGIEBRONNENINHETTOTALEENERGIEVERBRUIK misvatting: de rol van aardolie en aardgas is zo groot niet meer Het is zeer opvallend dat het aandeel van aardolie en aardgas in de totale energiemix zwaar wordt onderschat en het aandeel van de duurzame bronnen wind en zon zwaar wordt overschat. Er wordt in de media en door de aanbieders van duurzame energie veel aandacht ge- geven aan zon en wind. De ene energiemaatschappij profileert zich op zon en de ander met windkracht. De consument krijgt aanbiedingen om zonnepanelen aan te schaffen en gevraagd mee te investeren in windparken. Daardoor ontstaat bij de consument on- terecht het idee dat Nederland al voor een groot deel draait op zonne- en windenergie. Wellicht dat hier ook ‘wishfull-thinking’ een rol speelt. Immers, liever goedkope, schone energie dan een vervuilende energiebron als olie, zo is de gedachte. Nederlanders krijgen op school wel vakken als aardrijkskunde, wiskunde, natuur- kunde en scheikunde maar geen vak energiekunde. Daardoor kunnen wij als Nederlan- ders eigenlijk niet goed nadenken over energie. Zo weet bijna niemand wat nu meer energie is: 4000 kWh stroom of 2000 m3 aardgas terwijl toch iedereen thuis elk jaar een energierekening krijgt. Bij benadering kun je deze twee getallen overigens eenvoudig vergelijken. 1 m3 aardgas is ongeveer hetzelfde als 10 kWh (kilowattuur) elektriciteit (uit zon- of wind). Dus 2000 m3 gas (= 20.000 kWh) is 5 keer zoveel energie als 4000 kWh elektriciteit. Hetzelfde geldt overigens voor de vergelijking 1 liter benzine of diesel met kWh elektriciteit. 1 liter benzine/diesel is ook on- geveer 10 kWh. Dus een volle tank van 50 liter benzine is ongeveer gelijk aan 500 kWh. Dus als je vraagt of je meer aardolie gebruikt dan stroom dan hangt het er van af of je meer of minder dan 8 keer per jaar een volle tank benzine/diesel aanschaft. Eigenlijk is het dus niet vreemd dat we elektriciteit uit zon- en wind overschatten ten opzichte van energiegebruik dat gemeten wordt in m3 gas en liters aardolie. Want stroom meten we in een eenheid die 10x zo klein is als de eenheid waarin we gas en aardolie meten. Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

5 4 3 2 1 HUISHOUDENS lANDBOUW Kantoren / winkels / ziekenhuizen Transport industrie industrie Transport Kantoren / winkels / ziekenhuizen lANDBOUW HuishoudensHUISHOUDENS slechts 25% van de Nederlanders denkt zelf veel invloed te hebben op het totale energieverbruik in Nederland inschatting algemeen publiek werkelijk gebruik HOME INSCHATTING ENERGIEVERBRUIK PER SEcTOR misvatting: energieverbruik huishoudens te verwaarlozen tov andere sectoren Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl info

5 4 3 2 1 HUISHOUDENS lANDBOUW Kantoren / winkels / ziekenhuizen Transport industrie industrie Transport Kantoren / winkels / ziekenhuizen lANDBOUW HuishoudensHUISHOUDENS slechts 25% van de Nederlanders denkt zelf veel invloed te hebben op het totale energieverbruik in Nederland inschatting algemeen publiek werkelijk gebruik INSCHATTING ENERGIEVERBRUIK PER SEcTOR misvatting: energieverbruik huishoudens te verwaarlozen tov andere sectoren Dat er in de sectoren industrie en transport veel energie wordt gebruikt dat zien wij Nederlanders goed. We kunnen ons zeer goed voorstellen dat er in de Rotterdamse haven, de Botlek, bij DSM , Tata Steel in IJmuiden en op Schiphol veel energie wordt verbruikt. Deze zeer grote complexen zijn zichtbaar voor iedereen en bovendien draait de Nederlandse economie erop. Voor ons gevoel valt ons eigen energieverbruik daarbij in het niet. In vergelijking met de andere sectoren schatten we ons eigen energieverbruik echter wel heel laag in. Vanuit die positie is het dan ook makkelijk om de verantwoordelijkheid met betrekking tot energiebesparing en milieubelasting van ons af te schuiven en te wijzen naar de grootverbruikers. De Nederlander mag wel wat meer gaan beseffen dat wij met zijn allen ook een grootverbruiker zijn. Pas als dat besef er is lijken we echt in actie te komen. Een gemiddeld Nederlands gezin gebruikt thuis 1600 m3 gas voor verwarmen, 3500 kWh elektriciteit en 1350 liter benzine/diesel voor autorijden. Omgerekend naar kWh is dit grofweg 33000 kWh. Als je weet dat je 350 liter water 1000 meter kan optillen met 1 kWh. Dan betekent dit dat je ieder jaar met je gezin meer dan 11.000.000 liter water 1000 meter een berg zou moeten optillen om dezelfde hoeveel- heid energie persoonlijk te leveren als die we nu uit aardolie, aardgas of steenkool ha- len! Stel, jij zou persoonlijk deze inspanning willen leveren om je gezin dit jaar van ener- gie te voorzien (een dagelijkse inspanning van 1000 kCal = grofweg 1 kWh) dan zou je 90 jaar lang elke dag 333 liter water een berg van 1000 meter moeten opsjouwen om deze energie te leveren! Misschien toch eens aan energiebesparing gaan denken? En daarbij houden we nog geen rekening met alle energie die gebruikt is om ons voedsel te produceren of de producten en diensten die we consumeren te maken. Uiteindelijk is al dat energiegebruik voor industrie en transport óók gewoon voor consumeren. Misschien is de uitspraak “de Nederlander is een grootgebruiker van energie” wel een understate- ment. Pascal den hertog john kerkhoven kennismanager Energie blauw research grondlegger energietransitiemodel.nl X sluit

HOME kortom Nederlanders zien de noodzaak van de energietransitie maar hebben nog een flinke duw in de rug nodig om in actie te komen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: pascal.denhertog@blauw.com Blauw Research www.blauw.com Onderzoek uitgevoerd door ©Blauw Research voor Gasterra en Energietransitiemodel.nl | Visuele ondersteuning: MXDmedia.nl

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% ...

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een ... misvattingen op de weg naar een 100% duurzame ... vorm van duurzame energievoorziening!
Read more

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% ...

... misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening ...
Read more

6.1 & 6.2, Op weg naar de Grote Confrontatie Eerste ...

Dia 1 6.1 & 6.2, Op weg naar de Grote ... Dia 1 Via de KNBB op weg naar een scherp ... De 6 misvattingen op weg naar een 100% duurzamen ...
Read more

Op Weg Naar Een Elo Voor Basisscholen - Documents

Op weg naar een duurzamer energieverbruik Wat komt er op woningcorporaties af op gebied van energie en duurzaamheid?
Read more

www.energietransitiemodel.nl | De weg naar duurzame ...

... De weg naar duurzame energievoorziening . ... Hieruit kwamen de 6 belangrijkste misvattingen ... Deze infographics komen weer samen binnen een ...
Read more

Energie en ruimtelijke ordening

... een 100% duurzame energievoorziening. de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste ...
Read more

Energy Transition Model

Rijk zonder CO2: Naar een duurzame energievoorziening in 2050 ... De 6 belangrijkste misvattingen op weg naar 100% duurzame energie Blauw Research 11/11/2013.
Read more