DDS3 Seminar - Hội Nghị DDS3 03-2014

25 %
75 %
Information about DDS3 Seminar - Hội Nghị DDS3 03-2014
Business & Mgmt

Published on March 14, 2014

Author: TrungTruongQuoc2

Source: slideshare.net

Description

Hội nghị DDS3 do công ty 3d tổ chức
www.dds.edu.vn/dds3

“Chiến lược gia hàng đầu của một tổ chức phải là người lãnh đạo tổ chức đó” - Philip Kotler - Nếu bạn đang là nhà lãnh đạo của nha khoa. Chiến lược phát triển nha khoa của bạn là gì?

“75% các nhà lãnh đạo không thực sự hiểu chiến lược là gì… họ thụ động xử lý sự vụ nhiều hơn là chủ động dẫn dắt tổ chức của mình…”

Bác sĩ Paul L. Child Nguyên CEO của Tổ chức CR Phó Chủ Tịch điều hành R&D của BISCO

Add a comment

Related presentations