DAW Presentació Batxillerat

50 %
50 %
Information about DAW Presentació Batxillerat
Education

Published on February 21, 2014

Author: jpicornell

Source: slideshare.net

Description

Presentació del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web per a alumnes de 2n de Batxillerat.

Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). Institut Cendrassos (Figueres) Autor: Departament d’Informàtica (Institut Cendrassos)

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Índex ● ● ● ● ● Competència general Mòduls professionals Què fareu en aquest cicle?C Sortides després del cicle Equipament del centre

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Competència general (I). La competència general d’aquest títol consisteix a: Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Competència general (II). Utilitzant altres paraules, en aquest cicle: ● ● ● ● Creareu aplicacions web utilitzant diferents eines i tecnologies. En fareu el manteniment: millores, actualitzacions, correccions, ... Les fareu de manera que siguin fàcils d'utilitzar pels usuaris. I les vostres aplicacions webs seran segures i robustes, funcionaran correctament.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Mòduls professionals (I). Els mòduls professionals (assignatures) de 1r de DAW són: MP01 Sistemes Informàtics MP02 Bases de dades (UF1-UF3) MP03 Programació (UF1-UF3) MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació MP10 Formació i orientació laboral MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Mòduls professionals (II). Els mòduls professionals de 2n de DAW són: MP02 Bases de dades (UF4) MP03 Programació (UF4-UF6) MP05 Entorns de desenvolupament MP06 Desenvolupament de web en entorn client MP07 Desenvolupament de web en entornn servidor MP08 Desplegament d'aplicacions web MP09 Disseny d'interfícies web MP12 Projecte de desenvolupament d'aplicacions web MP13 Formació en centres de treball

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Què fareu en aquest cicle? (I) ● ● ● ● Instal·lareu i configurareu el programari base d'un ordinador i la xarxa (sistema operatiu i aplicacions). Treballareu amb sistemes gestors de bases de dades. Programareu utilitzant diferents llenguatges de programació. Utilitzareu llenguatges de marques XML.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Què fareu en aquest cicle? (II) ● ● ● ● Veureu aplicacions de gestió empresarial. Aprofundireu en la creació d'aplicacions web. Adquirireu les capacitats necessàries per orientarse en el mercat laboral. I també nocions bàsiques per crear noves empreses i d'auto-ocupació.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Sortides després del cicle (I) Un cop superat el cicle formatiu de DAW podeu optar per: ● Estudiar un altre cicle de la mateixa família. Només caldrà estudiar alguns mòduls del 2n curs. El 1r curs és comú per a tots els cicles de grau superior de la família d’Informàtica i Comunicacions. ● Els altres dos cicles de la família són: ○ Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. ○ Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Sortides després del cicle (II) ● ● Continuar estudiant a la universitat. En el cas que el que estudieu tingui relació amb els continguts del cicle es poden convalidar diversos crèdits, per exemple, en cas del grau en Enginyeria informàtica a la Universitat de Girona es convaliden 34 crèdits. Per més informació: http://www.udg.edu/tabid/19335/default.aspx?ID=3105G0710 El món laboral desenvolupant aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i Internet).

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Equipament del centre (I). ● ● ui Disposem de 3 aules exclusives pels cicles de la família d'Informàtica i Comunicacions. L'equipament de les aules és el següent. ○ Ordinador pel professor. ○ Projector. ○ Un ordinador per alumne. ○ Connexió wifi.

Presentació cicle de grau superior Desenvolupament d'Aplicacions Web Equipament del centre (II).

Add a comment

Related presentations

Related pages

DAW Presentació Batxillerat - Education - documents.tips

Presentació del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web per a alumnes de 2n de Batxillerat.
Read more

DAW

Presentació; Raons per escollir l ... 2016 in Batxillerat: ... Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle de DAW, ...
Read more

presentació | Institut Joan d'Àustria

presentació Institut Joan d ... Batxillerat; Cicles Formatius. ASIX (ASIR) DAM; DAW; SMX (SMR) Departaments. Biologia i geologia; Ciències socials;
Read more

Presentació Batxillerat. Abril 2011 - Education

Infromació detallada sobre els estudis de Batxillerat al nostre centre: assignatures de modalitat, optatives, treball de recerca,...
Read more

Presentació

Presentació; Raons per escollir l ... DAW (Desenvolupament d’aplicacions web) Escola empresa. ... Batxillerat i Cicles Formatius de la família d ...
Read more

Presentació nou equip de ràdio | Institut Joan d'Àustria

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius ... DAW; SMX (SMR) Departaments. Biologia i geologia; ... Presentació nou equip de ràdio;
Read more

Guia per a l’alumnat i les famílies BATXILLERAT

15 Presentació ESO - Batxillerat - CFGM 16 ... Projecte DAW: S’incorporen M6-M7 i M9 (amb ordinària feta) 6 Avaluació pendents Batxillerat
Read more

Institut Jaume Balmes - facebook.com

Institut Jaume Balmes, Barcelona, Spain. 66 likes · 1 talking about this · 14 were here. Institut Jaume Balmes de Barcelona Batxillerat, ESO, FP Informàtica
Read more