Data en uitdagingen milieudienst

33 %
67 %
Information about Data en uitdagingen milieudienst
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: AppsForGhent

Source: slideshare.net

Description

Input for datadive Apps For Ghent

Apps for Ghent Input Milieudienst

Doelstellingen • Evolueren naar een klimaatneutrale stad – Wonen – Mobiliteit – Ondernemen – Voeding + Adaptatie • Beperken van milieuhinder – Lucht – Geluid – Netheid

Klimaat - wonen • Inzetten op een versterkte renovatiegolf – Ingrepen leiden tot energiebesparing – CO2-uitstoot ↓ en energiefactuur ↓ • Instrumenten: – Warmtefoto – Bouwadvies – Subsidies dakisolatie – Begeleiding, premies, leningen via REGent – …

Klimaat - wonen • Input data: – bouwtype per adres – verwachte besparing per bouwtype straat huisnr bouwtype BORREPUTSTEEG 4 gesloten BORREPUTSTEEG 2C Appartement BOSAKKER 1 half-open BOSAKKER 2 half-open BOSAKKER 3 half-open BOSAKKER 4 half-open BOSAKKER 5 open Maatregel rijwoning halfopen bebouwing open bebouwing appartement (70m²) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) vervanging enkel glas door HR++ glas 3100 250 3500 280 4700 370 2200 180 condensketel 2100 170 2100 200 2100 270 2100 120 dakisolatie schuin dak (verwarmde zolder) 3300 500 3800 600 6900 1000 3900* 600 gevelisolatie spouwmuur 750 210 2000 550 2900 800 700 190 vloerisolatie 1500 160 1700 190 3000 330 2300** 250 zonneboiler 3000 80 3000 80 3000 80 3000 50 PV 2300 200 3100 320 5500 600 2300 200 Bron: milieucentraal.nl

Klimaat - mobiliteit • Inzetten op – Voorkomen en verminderen van verplaatsingen – Veranderen en verschonen van vervoerswijze • Instrumenten – Premies voor elektrische fiets en autodelen – Stimuleren van elektrische en CNG laadinfrastructuur • Geen specifieke data

Klimaat - ondernemen • Inzetten op reductie CO2-uitstoot bedrijven door energieverbruik ↓ • Instrumenten – Coaching individuele bedrijven ifv energiemanagement – Bedrijventerreinen • Geen specifieke data

Klimaat – voeding • CO2-uitstoot voeding beperken • Instrumenten – Donderdag veggiedag – Gent En Garde, verduurzaming van het voedselsysteem: korte keten, bio-seizoens en fair trade, beperken voedselafval, … • Input data: ecoplan

Klimaat – adaptatie • Gevolgen klimaatverandering: toegenomen weersextremen zoals hitte en neerslag • Instrumenten – Bouwreglement – Subsidies groendaken, hemelwatersystemen

Klimaat – adaptatie Input data: hittekaart Gent • 90m resolutie rasterkaart • Celwaarde = temperatuursverschil met platteland (Melle). Vb. op de vrijdagsmarkt is het 7°C warmer dan op het platteland • Extreme situatie: om 00u na een warme zomerdag (19/8/2012)

Beperken milieuhinder - lucht Zie IRCEL-sessie op Apps for Ghent

Beperken milieuhinder - geluid • Inzetten op geluidsoverlast van verkeer • Instrumenten: – Geluidsknelpunten bestrijden dmv doorrekenen maatregelen, benchmark stille wegdekken, …

Beperken milieuhinder - geluid Input data: geluidsbelastingskaart • 10m resolutie rasterkaart • Celwaarde = gewogen gemiddelde decibel overdag en ‘s nachts • Combinatie van lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie

Beperken milieuhinder - netheid • Inzetten op verminderen sluikstorten en zwerfvuil • Instrumenten: – Preventie: netheidscharters, afvalarme evenementen, grote kuis, … – Opruimen bij meldingen – Repressie • Input data: afvalkalender IVAGO

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Data en uitdagingen milieudienst - Business

Van Open Access naar Open Data: uitdagingen voor het wetenschapsbeleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
Read more

data en uitdagingen groendienst - Business

Data en uitdagingen milieudienst Van Open Access naar Open Data: uitdagingen voor het wetenschapsbeleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ...
Read more

Intelligence Analist Job at DCMR Milieudienst Rijnmond in ...

DCMR Milieudienst Rijnmond https: ... Met data-analyses en statistische modellen heb je minstens ... biedt dit gebied alle uitdagingen die op milieugebied ...
Read more

Enrico Gallo | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Enrico Gallo, Environmental Engineer - Visiting Fellow of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

Ronald Borst | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Ronald Borst, Functioneel Beheer of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

Jennifer Yin Wong | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Jennifer Yin Wong, Graduation Student of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE - v-ict-or.be

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE Uitwerking vandaag, ideeën voor morgen omtrent dossier-, product- en dienstgericht werken binnen Steden, Gemeenten en
Read more

Zichtbaar - Gemeente Heemskerk: home

op de veranderingen van de Milieudienst IJmond zelf en van ... lucht- en bodemvervuiling blijven uitdagingen in een economie waar grenzen van de omgeving
Read more