Data en uitdagingen milieudienst

50 %
50 %
Information about Data en uitdagingen milieudienst
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: AppsForGhent

Source: slideshare.net

Description

Input for datadive Apps For Ghent

Apps for Ghent Input Milieudienst

Doelstellingen • Evolueren naar een klimaatneutrale stad – Wonen – Mobiliteit – Ondernemen – Voeding + Adaptatie • Beperken van milieuhinder – Lucht – Geluid – Netheid

Klimaat - wonen • Inzetten op een versterkte renovatiegolf – Ingrepen leiden tot energiebesparing – CO2-uitstoot ↓ en energiefactuur ↓ • Instrumenten: – Warmtefoto – Bouwadvies – Subsidies dakisolatie – Begeleiding, premies, leningen via REGent – …

Klimaat - wonen • Input data: – bouwtype per adres – verwachte besparing per bouwtype straat huisnr bouwtype BORREPUTSTEEG 4 gesloten BORREPUTSTEEG 2C Appartement BOSAKKER 1 half-open BOSAKKER 2 half-open BOSAKKER 3 half-open BOSAKKER 4 half-open BOSAKKER 5 open Maatregel rijwoning halfopen bebouwing open bebouwing appartement (70m²) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) eenmalige kost (€) jaarlijkse besparing (€) vervanging enkel glas door HR++ glas 3100 250 3500 280 4700 370 2200 180 condensketel 2100 170 2100 200 2100 270 2100 120 dakisolatie schuin dak (verwarmde zolder) 3300 500 3800 600 6900 1000 3900* 600 gevelisolatie spouwmuur 750 210 2000 550 2900 800 700 190 vloerisolatie 1500 160 1700 190 3000 330 2300** 250 zonneboiler 3000 80 3000 80 3000 80 3000 50 PV 2300 200 3100 320 5500 600 2300 200 Bron: milieucentraal.nl

Klimaat - mobiliteit • Inzetten op – Voorkomen en verminderen van verplaatsingen – Veranderen en verschonen van vervoerswijze • Instrumenten – Premies voor elektrische fiets en autodelen – Stimuleren van elektrische en CNG laadinfrastructuur • Geen specifieke data

Klimaat - ondernemen • Inzetten op reductie CO2-uitstoot bedrijven door energieverbruik ↓ • Instrumenten – Coaching individuele bedrijven ifv energiemanagement – Bedrijventerreinen • Geen specifieke data

Klimaat – voeding • CO2-uitstoot voeding beperken • Instrumenten – Donderdag veggiedag – Gent En Garde, verduurzaming van het voedselsysteem: korte keten, bio-seizoens en fair trade, beperken voedselafval, … • Input data: ecoplan

Klimaat – adaptatie • Gevolgen klimaatverandering: toegenomen weersextremen zoals hitte en neerslag • Instrumenten – Bouwreglement – Subsidies groendaken, hemelwatersystemen

Klimaat – adaptatie Input data: hittekaart Gent • 90m resolutie rasterkaart • Celwaarde = temperatuursverschil met platteland (Melle). Vb. op de vrijdagsmarkt is het 7°C warmer dan op het platteland • Extreme situatie: om 00u na een warme zomerdag (19/8/2012)

Beperken milieuhinder - lucht Zie IRCEL-sessie op Apps for Ghent

Beperken milieuhinder - geluid • Inzetten op geluidsoverlast van verkeer • Instrumenten: – Geluidsknelpunten bestrijden dmv doorrekenen maatregelen, benchmark stille wegdekken, …

Beperken milieuhinder - geluid Input data: geluidsbelastingskaart • 10m resolutie rasterkaart • Celwaarde = gewogen gemiddelde decibel overdag en ‘s nachts • Combinatie van lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie

Beperken milieuhinder - netheid • Inzetten op verminderen sluikstorten en zwerfvuil • Instrumenten: – Preventie: netheidscharters, afvalarme evenementen, grote kuis, … – Opruimen bij meldingen – Repressie • Input data: afvalkalender IVAGO

Add a comment

Related presentations

Related pages

Data en uitdagingen milieudienst - Business

Van Open Access naar Open Data: uitdagingen voor het wetenschapsbeleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
Read more

data en uitdagingen groendienst - Business

Data en uitdagingen milieudienst Van Open Access naar Open Data: uitdagingen voor het wetenschapsbeleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ...
Read more

Intelligence Analist Job at DCMR Milieudienst Rijnmond in ...

DCMR Milieudienst Rijnmond https: ... Met data-analyses en statistische modellen heb je minstens ... biedt dit gebied alle uitdagingen die op milieugebied ...
Read more

Enrico Gallo | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Enrico Gallo, Environmental Engineer - Visiting Fellow of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

Ronald Borst | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Ronald Borst, Functioneel Beheer of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

Jennifer Yin Wong | DCMR Milieudienst Rijnmond | Email ...

Email, phone number & executive profile for Jennifer Yin Wong, Graduation Student of DCMR Milieudienst Rijnmond at Schiedam, zuid-Holland
Read more

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE - v-ict-or.be

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE Uitwerking vandaag, ideeën voor morgen omtrent dossier-, product- en dienstgericht werken binnen Steden, Gemeenten en
Read more

Zichtbaar - Gemeente Heemskerk: home

op de veranderingen van de Milieudienst IJmond zelf en van ... lucht- en bodemvervuiling blijven uitdagingen in een economie waar grenzen van de omgeving
Read more