Dasar pertanian

22 %
78 %
Information about Dasar pertanian

Published on September 26, 2014

Author: qielaprincess

Source: slideshare.net

Dasar British dan Kesannnya Terhadap Ekonomi Negara

Dasar British Terhadap Pertanian

Undang-Undang Berhubung Tanah Dasar British Terhadap Pekebun Kecil

Pemilikan tanah sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu Peranan pembesar Melayu- cukai dan aktiviti ekonomi Sebarang usaha yang melibatkan tanah haruslah mendapat kebenaran pembesar Mengikut undang- Melayu undang Adat-sesebuah kawasan akan menjadi pemilik seseorang sekiranya ia mengusahakan tersebut dan boleh diwarisi Tanah adalah sumber ekonomi dan tnggak kuasa politik Persoalan Tanah tidak menjadi soalan masyarakat melayu- Tanah luas

Undang-undang Tanah Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order dan Land Settlement Order Proklamasi III  Kuasa Residen untuk mengistiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu (TSM). • Bertujuan untuk mengelak tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing •Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau berpindah milik kepada orang bukan Melayu •Tidak dibenarkan tanam tanaman komersial Membahagikan tanah Sarawak kepada tiga bahagian iaitu kawasan campuran, kawasan tanah simpanan dan kawasan pendalaman. •Menjaga hak milik tanah simpanan peribumi dan milik komuniti •Bertujuan untuk menyekat orang Cina daripada menceroboh tanah masyarakat peribumi untuk dijadikan kawasan pertanian Menetapkan kepentingan hak milik tanah peribumi adalah dibawah kuasa Pegawai Dearah. •Melindungi kepentingan peribumi •Segala urus niaga dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi •Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing

Enakmen Tanah Padi 1917 Dasar British Terhadap Pekebun Kecil Premium Rancangan Sekatan Steveson 1922 Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa Skim Perladangan

Dasar British Terhadap Pekebun Kecil Enakmen Tanah Padi 1917 • Melarang penanaman getah di kawasan padi • Untuk mengurangkan jumlah pekebun kecil getah terutama orang Melayu Premium • Untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan • Pada tahun 1930-an pembukaan tanah-tanah bar untuk tujuan penanaman getah dilarang Rancangan Sekatan Steveson 1922 • Mengehadkan pengeluaran getah kerana berlaku kemerosotan harga getah

Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934) • Pekebun kecil diberi kuata yang lebih rendah Skim Perladangan • Meminggirkan pekebun kecil di Tanah Melayu • Insentif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah ditawarkan kepada pekebun kecil terutama golongan Melayu

Add a comment

Related pages

DASAR PERTANIAN NEGARA1 - Scribd - Read Unlimited Books

DASAR PERTANIAN NEGARA1 - Download as PDF File (.pdf), Text file (.txt) or read online.
Read more

Dasar Pertanian Negara

NAMA GURU: EN.FAIZAL BIN AZMI. KUMPULAN :FAZLINA BINTI SIROP . MASNABILA BINTI ROSLI. FAUZIAH BINTI ABD . JAMIL . Sektor pertanian telah memainkan ...
Read more

Dasar Pertanian Negara - YouTube

Lagu tema Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Sering dinyanyikan tatkala majlis keramaian anjuran Jabatan-jabatan di bawah ...
Read more

Modul Dasar Penyuluhan (DK)

DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN. DEDY KUSNADI SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR 2011 Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian 1 I. PENDAHULUAN Latar ...
Read more

Dasar Pembangunan Negara: Dasar Pertanian Negara (DPN)

DPN telah dilancarkan pada 12 Januari 1984 oleh Datuk Musa Hitam selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kabinet mengenai Dasar Pertanian Negara Matlamat :
Read more

Dasar Pertanian Negara - YouTube

Dasar Pertanian Negara Heilmi Mohamed. ... MT UMNO Sepakat Sokong Semua Dasar, Langkah Kerajaan Tangani Isu Ekonomi - Duration: 5:29.
Read more

Portal Rasmi Jabatan Pertanian Malaysia

DASAR AGROMAKANAN (2011-2020) Dasar Agromakanan 2011-2020 ini merupakan kesinambungan kepada Dasar Pertanian Negara Ketiga 1998-2010 (DPN3) bertujuan untuk ...
Read more