Dang ky tai khoan user ID va password VNACCS/VCIS

39 %
61 %
Information about Dang ky tai khoan user ID va password VNACCS/VCIS
Education
hcm

Published on February 23, 2014

Author: vietxnk

Source: slideshare.net

Description

http://goo.gl/fBDt9N
http://goo.gl/QHwUZP
https://www.youtube.com/watch?v=W5tecswZRuM&feature=c4-overview&list=UUy-ejG2VWdjT5SM6SLRYSMQ
http://www.slideshare.net/vietxnk/hng-dn-th-tc-thng-quan-hng-ha-xnk-trn-h-thng-vnaccs
http://www.slideshare.net/vietxnk/toan-van-du-thao-thong-tu-ve-vnaccs-vcis

Đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS tại website cục HQ Tp. Hcm: http://haiquanhochiminh.vn:8080/tintuc/dang-ky-tai-khoan-vnaccsvcis/

Hồ sơ xin cấp tài khoản VNACCS/VCIS gồm có:

- Form đăng ký thông tin doanh nghiệp (in theo hướng dẫn bước 1, đã ký tên, đóng dấu).
- Giấy giới thiệu.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (Sao y).
- Giấy đăng ký mã số thuế (nếu trên giấy phép kinh doanh không có mã số thuế) (Sao y)
- Bản photo giấy CMND của người đến nhận tài khoản VNACCS / VCIS (Sao y).

Hoặc đổi mật khẩu cho User / ID VNACSS tại web của TCHQ: http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx

Add a comment

Related presentations

Related pages

dang ky tai khoan user id va mat khau vnaccs vcis - YouTube

... User và ID VNACCS/VCIS, ... dang ky tai khoan user id va mat khau vnaccs vcis ... (VNACCS/VCIS User ID) và Mật khẩu (Password VNACCS ...
Read more

Hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS-VCIS online.

... (VNACCS/VCIS User ID) và Mật khẩu (Password VNACCS/VCIS). ... tintuc/dang-ky-tai-khoan-vnaccsvcis/ Hoặc đổi mật khẩu cho User / ID ...
Read more

Dang ky tai khoan user ID va password VNACCS/VCIS

Dang ky tai khoan user ID va password VNACCS/VCIS; Download. ... Dang ky tai khoan user ID va password VNACCS/VCIS. by cong-ty-tnhh-mtv-xuat-nhap-khau-dam ...
Read more

Dự án Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS: VNACCS ...

Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS. PHẦN ... Thêm User ID sau khi ... Đăng ký » Cấp mới password cho ...
Read more

Hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS online | -=:::dnh ...

... (VNACCS/VCIS User ID) và Mật khẩu (Password VNACCS/VCIS). ... - Đăng kí tài khoản VNACCS/VCIS (User và ... vn:8080/tintuc/dang-ky-tai-khoan ...
Read more

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VNACCS

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp bắt ... – User ID: Tên tài khoản – Password : ... Hướng dẫn đăng ky ...
Read more

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VNACCS I. Giới thiệu ...

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp bắt buộc ... (User ID). Tài khoản khai ... Nhấn “Cấp password mới ...
Read more

thaison.vn

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp ... (User ID). Tài khoản khai ... của các User ID . Tại tab “ Password ...
Read more