Dades De Consum A Catalunya

33 %
67 %
Information about Dades De Consum A Catalunya
Health & Medicine

Published on June 18, 2009

Author: tabaquisme.cat

Source: slideshare.net

Description

Anàlisi de les últimes dades poblacionals, 2006, sobre el consum de tabac a Catalunya

Dr. Esteve Saltó i cols. Direcció general de Salut Pública Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Fitxa Tècnica

* Tabaquisme: diari + ocasional

Fumadors* i exfumadors segons grups dʼedat. Catalunya, 2006.
 % * fumadors diaris + ocasionals

* fumadors diaris + ocasionals

Canvis en el consum de tabac a Catalunya entre 2002 i 2006 en població de 15 i més anys -
2,7
 
 +5,7
 


Canvis en el consum de tabac a Catalunya entre 2002 i 2006 en població de 15 i més anys ’
 -
4,2
 
 +9,4
 


Percentatge dʼexfumadors segons grups dʼedat. Catalunya, 2002-2006
 %

Canvis en el consum de tabac a Catalunya entre 2002 i 2006 (Pob. 15 i més anys) -3,8
 
 +5,7
 


* diaris + ocasionals

* diaris + ocasionals

Evolució de la prevalença del tabaquisme en població entre 15 i 64 anys. Catalunya 1982-2006 %

Evolució de la prevalença del tabaquisme en població entre 15 i 64 anys. Catalunya 1982-2006 %

* Fumadors diaris + ocasionals

* Fumadors diaris + ocasionals

Proporció (%) de fumadors i ex-fumadors per regió sanitària. Catalunya 2005 Regió sanitària

Proporció (%) de fumadors i ex-fumadors per regió sanitària.

Prevalença de tabaquisme per classe social. Catalunya 2006


Departament de Salut Evolució de la prevalença del tabaquisme* per sexe. Població de 15 i més anys. Catalunya 1990-2006 * Fumadors diaris i ocasionals Font: Direcció General de Salut Pública

Evolució de la prevalença de tabaquisme en població adulta* per sexe. Catalunya 1982-2006 Població de 15-64 anys ESCA 2006

Evolució de la prevalença de tabaquisme, per sexe. Catalunya 1990-2006 Població de 15 anys i més ESCA 2006

DONA FUMADORA Edat (mitj. en anys) 36,0 Classe Social (en %) Grups I, II (alta) 20,4 Grups IV, V (baixa) 41,9 Edat d’inici (mitj. en anys) 17.7 Consum diari (mitj. cigarrets/dia) 11,31 Anys fumant (mitj.en anys) 18,52 Intents previs (mitjana) 1,25

HOME FUMADOR Edat (mitj. en anys) 39,7 Classe Social (en %) Grups I, II (alta) 17,3 Grups IV, V (baixa) 57,0 Edat d’inici (mitj. en anys) 17.07 Consum diari (mitj. cigarrets/dia) 15,25 Anys fumant (mitj.en anys) 22,80 Intents previs (mitjana) 1,38

FUMADORS Total Homes Dones Edat d’inici 17.33 17.07 17.69 (mitj. en anys) Consum diari 13,51 15,25 11,31 (mitj. cigarrets/dia) Anys fumant 20,99 22,80 18,52 (mitj.en anys) Intents previs 1,32 1,38 1,25 (mitjana) El seu metge/essa li recomana deixar de fumar (en % dels fumadors) 53,9 52,4 56,0 - mai 27,5 28,3 26,3 - sí, puntualment 12,7 11,5 14,3 - sí, regularment 5,9 7,8 3,3 - sí, regularment + suport Altres professionals l’han aconsellat - infermer/a - farmacèutic/a 7,9 7,6 8,3 - psicòleg/ologa 5,5 4,5 6,9 - altres sanitaris 2,1 1,4 3,1 (Sí, en % dels fumadors) 6,1 5,7 6,6

EX FUMADORS Total Homes Dones Edat d’inici 17.48 17.14 18,09 (mitj. en anys) Consum diari abans de deixar-ho 18,43 21,16 13,75 (mitj. cigarrets/dia) Anys com a fumador 21,12 24,45 15,05 (mitjana en anys) Intents previs* 2,15 2,29 1,90 (mitjana) Mètodes per deixar-ho (en % dels exfumadors) - No 93,3 93,2 93,5 - Sí 6,7 6,8 6,5  materials autojuda 3,1 3,5 2,3  xiclets nicotina 3,3 2,9 4,2  caramels nicotina 2,1 2,4 1,4  pegats nicotina 3,0 2,7 3,7  bupropió 0,3 0,3 0,4  acupuntura 0,1 0,2 0,0  hipnosi 0,1 0,1 0,0  altres 3,6 4,2 2,6 * “Quantes vegades havia intentat deixar de fumar?”

En
resum....
 •  A Catalunya, 3 de cada 10 persones de 15 anys i més són fumadores (25,5% amb consum diari i 3,9% ocasional) •  S’inicia un cicle de disminució del tabaquisme a Catalunya, amb els valors més baixos dels darrers 25 anys. •  Aquesta disminució és el resultat tant d’un menor inici en les franges joves com d’una forta dinàmica de cessació en les franges adultes.

Conclusions
 •  La
proporció
de
fumadors
disminueix,
i
ho
fa
 més
accentuadament
en
els
homes
que
en
 les
dones.
 •  Per
primera
vegada
en
els
darrers
25
anys,
 baixa
el
tabaquisme
en
la
població
femenina.
 •  Es
consolida
la
tendència
a
la
disminució
del
 consum
en
joves,
tant
en
homes
com
en
 dones.

 •  Tot
i
que
hi
ha
homogeneïtat,
existeixen
 lleugeres
diferències

per
territoris
Add a comment

Related presentations

Related pages

Dades de consum a Catalunya. Departament d’Agricultura ...

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització ...
Read more

El consum de drogues a Catalunya. Drogues. Generalitat de ...

Dades sobre l’evolució i la prevalença del consum de drogues a la població de Catalunya, ... Les dades obtingudes a Catalunya mostren una reducció ...
Read more

Consum i participació. Dades culturals. Generalitat de ...

Generalitat de Catalunya ... L’estadística de participació cultural aquí presentada té per objectiu conèixer el consum efectiu dels productes i ...
Read more

Dades de consum de tabac en joves en joves

Dades de consum de tabac en joves a Catalunya ESCA 2006 Població (15-24a.) Dades de consum de tabac en joves a Catalunya ESCA 2006 Població (15-24a.)
Read more

Web de l'Agència Catalana del Consum

el portal de consum a catalunya, el portal de consum de catalunya, el portal del consumidor de catalunya. Castellano; English;
Read more

Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars

L'Estadística de despesa en consum de les llars té com a objectiu ... per a l'àmbit de Catalunya. ... de Catalunya | Protecció de dades ...
Read more

Protecció de dades - Temes de Consum - Web de l'Agència ...

Web de l'Agència Catalana del Consum. Accés al contingut (Alt + 1) Accés al menú de la secció ... són dades personals el nom i els cognoms, el DNI, ...
Read more

Idescat. Novetats. Índex de preus de consum (IPC). Gener 2015

L'IPC decreix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del ... L'índex de preus de consum ... Institut d'Estadística de Catalunya | Protecció de dades ...
Read more

Dades de consum de carn de vaquí a Catalunya (Llars)

Dades de consum de carn de vaquí a Catalunya (Llars) La crisi i la recuperació • L’any 2000 estava resultant un excel·lent any de vendes.
Read more