advertisement

Dış Çevre Analizi

50 %
50 %
advertisement
Information about Dış Çevre Analizi

Published on March 11, 2008

Author: yyilmaz

Source: slideshare.net

advertisement

BÖLÜM 3 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

İŞLETME ……… DIŞ ÇEVREYE UYUM REAKTİF / UYUMCUL YAKLAŞIM PROAKTİF / DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM

İŞLETME ……… DIŞ ÇEVREYE UYUM

REAKTİF / UYUMCUL YAKLAŞIM

PROAKTİF / DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM

İŞLETME; İÇ VE DIŞ ÇEVRESİ PLANLAMA ÖRGÜTLEME YÜRÜTME KONTROL MÜŞTERİLER MADDİ VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR YETENEKLER RAKİPLER TEDARİKÇİLER İKAME ÜRÜNLER OLASI RAKİPLER STRATEJİK YÖNETİM POLİTİK YASAL EKONOMİK DEMOGRAFİK TEKNOLOJİK ULUSLARARASI SOSYO KÜLTÜREL İşletme ve iç çevresi İş / yakın çevre Genel / uzak çevre

Genel Çevre Analizi POLİTİK ÇEVRE YASAL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE DEMOGRAFİK ÇEVRE TEKNOLOJİK ÇEVRE ULUSLAR ARASI ÇEVRE

POLİTİK ÇEVRE

YASAL ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE

DEMOGRAFİK ÇEVRE

TEKNOLOJİK ÇEVRE

ULUSLAR ARASI ÇEVRE

POLİTİK ÇEVRE “ İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÜLKEDE, MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARIN VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI ORTAM ”

“ İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÜLKEDE, MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARIN VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI ORTAM ”

REJİMLER İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ GÜÇ DENGELERİ POLİTİK İSTİKRAR POLİTİK SAYGINLIK İŞ HAYATINA MÜDAHALE ÖZELLİŞTİRME EĞİLİMLERİ …. vb.

REJİMLER

İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ

GÜÇ DENGELERİ

POLİTİK İSTİKRAR

POLİTİK SAYGINLIK

İŞ HAYATINA MÜDAHALE

ÖZELLİŞTİRME EĞİLİMLERİ …. vb.

YASAL ÇEVRE “POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ”

“POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ”

KAMU HUKUKU CEZA HUKUKU İDARE HUKUK VB. ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK TİCARET HUKUKU BORÇLAR HUKUKU VB.

KAMU HUKUKU

CEZA HUKUKU

İDARE HUKUK VB.

ÖZEL HUKUK

MEDENİ HUKUK

TİCARET HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU VB.

EKONOMİK ÇEVRE MAL ve HİZMETLERİN sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği Kaynakların, Mal ve hizmetlerin, Gelirin bölüşüldüğü ortam.

MAL ve HİZMETLERİN sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği

Kaynakların,

Mal ve hizmetlerin,

Gelirin bölüşüldüğü ortam.

Ekonomik olaylar karmaşıktır.. Dinamik yapı..

Ekonomik olaylar karmaşıktır..

Dinamik yapı..

Ekonomik çevre unsurları: Ekonomik konjoktör devreleri Kriz dönemi Canlanma dönemi Refah dönemi Gerileme dönemi Para ve maliyet politikaları Enflasyon Milli gelir Üretim faktör maliyetleri Dış ödemeler bilançosu

Ekonomik konjoktör devreleri

Kriz dönemi

Canlanma dönemi

Refah dönemi

Gerileme dönemi

Para ve maliyet politikaları

Enflasyon

Milli gelir

Üretim faktör maliyetleri

Dış ödemeler bilançosu

SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE İnsanların değer yargılarını, Tutum ve davranışlarını, Kültürel alışkanlıklarını, Yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre.

İnsanların değer yargılarını,

Tutum ve davranışlarını,

Kültürel alışkanlıklarını,

Yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre.

DEMOGRAFİK ÇEVRE Nüfusun yapısı Özellikleri, Trendleri

Nüfusun yapısı

Özellikleri,

Trendleri

TEKNOLOJİK ÇEVRE yeni ürünler Süreçler Yeni yaşam biçimleri.. Bankacılık.. İletişim Gen teknolojisi..fırsat / tehdit ? İş hayatı.. rekabet avantajı Teknolojik gelişme.. Diğer çevresel unsurlarda değişim …

yeni ürünler

Süreçler

Yeni yaşam biçimleri..

Bankacılık.. İletişim

Gen teknolojisi..fırsat / tehdit ?

İş hayatı.. rekabet avantajı

Teknolojik gelişme.. Diğer çevresel unsurlarda değişim …

ULUSLAR ARASI ÇEVRE Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve oyuncuları kapsar.

Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve oyuncuları kapsar.

Savaş olasılıkları Ülkeler arası birleşme / ayrılmalar Serbest ticaret bölgeleri Gümrük birliği antlaşmaları Ortak Pazar antlaşmaları Globalleşme eğilimleri Ambargolar ve kotalar

Savaş olasılıkları

Ülkeler arası birleşme / ayrılmalar

Serbest ticaret bölgeleri

Gümrük birliği antlaşmaları

Ortak Pazar antlaşmaları

Globalleşme eğilimleri

Ambargolar ve kotalar

Türki Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı? Irak savaşı? KKTC uygulanan ambargolar? Çin? Dev firmaların birleşmeleri? Ör.Mercedes-chrysler Sınırlar kalkıyor mu? Nasıl etkiler?

Türki Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı?

Irak savaşı?

KKTC uygulanan ambargolar?

Çin?

Dev firmaların birleşmeleri? Ör.Mercedes-chrysler

Sınırlar kalkıyor mu? Nasıl etkiler?

SEKTÖR/İŞ ÇEVRESİ ANALİZİ “işletmenin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetinde bulunarak ürettiği mal ve hizmetleri müşterilerine sattığı ve benzer mal üreten rakipleri ile mücadele ettiği çevredir”

“işletmenin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetinde bulunarak ürettiği mal ve hizmetleri müşterilerine sattığı ve benzer mal üreten rakipleri ile mücadele ettiği çevredir”

İş / yakın çevre analizi 1. Ana Pazar İncelemesi Pazarın yapısı; firma sayısı,rekabet durumu, pazara giriş zorluk derecesi Pazarın sınırları; ürün yapısının özelliği, coğrafi konum … misyonda yer alır. Pazarın gelişme hızı ve Pazar hayat evresi;

1. Ana Pazar İncelemesi

Pazarın yapısı; firma sayısı,rekabet durumu, pazara giriş zorluk derecesi

Pazarın sınırları; ürün yapısının özelliği, coğrafi konum … misyonda yer alır.

Pazarın gelişme hızı ve Pazar hayat evresi;

2. Rekabet Analizi (5 Güç Faktörü) Olası rakiplerin tehdidi İkame ürünlerin tehdidi Tedarikçilerin gücü Müşterilerin gücü Rakipler arası rekabetin şiddeti

2. Rekabet Analizi (5 Güç Faktörü)

Olası rakiplerin tehdidi

İkame ürünlerin tehdidi

Tedarikçilerin gücü

Müşterilerin gücü

Rakipler arası rekabetin şiddeti

a. Olası rakiplerin tehdidi İş çevresinin çekiciliği: Sektörün yapısı ve büyüklüğü Sektörün gelişme hızı Hayat evresi Karlılık derecesi Rekabet durumu Giriş ve çıkış kolaylığı Talebin dengeli olup olmadığı Belirsizlik ve risk durumu

İş çevresinin çekiciliği:

Sektörün yapısı ve büyüklüğü

Sektörün gelişme hızı

Hayat evresi

Karlılık derecesi

Rekabet durumu

Giriş ve çıkış kolaylığı

Talebin dengeli olup olmadığı

Belirsizlik ve risk durumu

b. İkame ürünlerin tehdidi “ Başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, ancak alternatif olabilecek mallardır.”

“ Başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, ancak alternatif olabilecek mallardır.”

c. Tedarikçilerin pazarlık gücü Tedarikçinin pazarda tek üretici olması Başka tedarikçilere geçiş maliyeti Tedarikçinin toplam satışı içinde sektörün oranının düşük olması

Tedarikçinin pazarda tek üretici olması

Başka tedarikçilere geçiş maliyeti

Tedarikçinin toplam satışı içinde sektörün oranının düşük olması

d. Müşterinin pazarlık gücü Müşterilerin alım miktarı Ürünün standart olması ve alternatifinin olması Müşterinin sektöre girme olasılığı (geriye doğru entegrasyon)

Müşterilerin alım miktarı

Ürünün standart olması ve alternatifinin olması

Müşterinin sektöre girme olasılığı (geriye doğru entegrasyon)

e. Pazardaki rakipler arası rekabetin şiddeti Sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı Pazarın büyüme hızı Sektörden çıkma engelleri Standart / farklılaştırılmış ürünler

Sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı

Pazarın büyüme hızı

Sektörden çıkma engelleri

Standart / farklılaştırılmış ürünler

5 güç faktörüne göre cazip sektör Sektöre yeni firma girişlerinin zor olduğu İkame sektörlerin önemli alternatif olmadığı Tedarikçilerin ve Müşterilerin pazarlık gücünün düşük olduğu Rakipler arası rekabetin şiddetli olmadığı sektörlerdir.

Sektöre yeni firma girişlerinin zor olduğu

İkame sektörlerin önemli alternatif olmadığı

Tedarikçilerin ve

Müşterilerin pazarlık gücünün düşük olduğu

Rakipler arası rekabetin şiddetli olmadığı

sektörlerdir.

3. Rakip Firma Analizi Esas rakip (rakipler).. Coca cola – pepsi ,Kodak-Fuji ,Nike –Adidas Ülker– Eti, Pınar Süt – Mis Süt … Misyonları, amaçları varsayımları Stratejileri yetenekleri

Esas rakip (rakipler)..

Coca cola – pepsi ,Kodak-Fuji ,Nike –Adidas

Ülker– Eti, Pınar Süt – Mis Süt …

Misyonları, amaçları

varsayımları

Stratejileri

yetenekleri

Dış çevre analizinde yararlanılan teknikler Bilgi toplamak Genel çevre Sektör Ulusal / u.arası yayınlar Danışmanlık firmaları Müşteriler Pazarlama / satış görevlileri Fuar ve sergiler Rakipler

Bilgi toplamak

Genel çevre

Sektör

Ulusal / u.arası yayınlar

Danışmanlık firmaları

Müşteriler

Pazarlama / satış görevlileri

Fuar ve sergiler

Rakipler

Varsayım / tahmin Sayısal olmayan – kalitatif Sayısal Yaratıcı tahmin teknikleri

Varsayım / tahmin

Sayısal olmayan – kalitatif

Sayısal

Yaratıcı tahmin teknikleri

Senaryo Planlaması Senaryolar : gelecekte çevrenin nasıl olabileceği ve firmanın bu geleceğe nasıl tepki göstereceğine ilişkin hikayelerdir.

Senaryolar : gelecekte çevrenin nasıl olabileceği ve firmanın bu geleceğe nasıl tepki göstereceğine ilişkin hikayelerdir.

Senaryolar; Veri toplayıp, analiz edenlerin dikkatini yönlendirir Toplanan verilerin karar vermeye destek olacak şekilde sunulmasına yardımcı olur Senaryolar; iyimser, kötümser ve en muhtemel tahminlerden çok daha zengirdirler

Veri toplayıp, analiz edenlerin dikkatini yönlendirir

Toplanan verilerin karar vermeye destek olacak şekilde sunulmasına yardımcı olur

Senaryolar; iyimser, kötümser ve en muhtemel tahminlerden çok daha zengirdirler

Yöneticileri kaçınılmaz belirsizliklere hazırlamak üzere bir diz farklı geleceği belirlemeye çalışırlar Sadece olayların nasıl sonuçlanacağını göstermez, geleceği şekillendiren güçleri de açıklamaya çalışır

Yöneticileri kaçınılmaz belirsizliklere hazırlamak üzere bir diz farklı geleceği belirlemeye çalışırlar

Sadece olayların nasıl sonuçlanacağını göstermez, geleceği şekillendiren güçleri de açıklamaya çalışır

Yararlı Senaryo Geliştirme İlkeleri Sadece kontrol edilebilir meselelere odaklanmaktan kaçının Aktif olarak karşıt görüşler arayın Senaryolar şekillenmeye başladıkça gerçek durumla kontroller yapmaya başlayın Çok sayıda senaryo ve çok fazla ayrıntı içinde boğulup kalmayın

Sadece kontrol edilebilir meselelere odaklanmaktan kaçının

Aktif olarak karşıt görüşler arayın

Senaryolar şekillenmeye başladıkça gerçek durumla kontroller yapmaya başlayın

Çok sayıda senaryo ve çok fazla ayrıntı içinde boğulup kalmayın

Strateji Dış Çevreyi Nasıl Etkiler? Genel Çevreyi Değiştirme: Sorun yönetimi: firmayı etkileyebilecek önemli eğilimleri ve gelişmeleri teşhis ederek bunları şekillendirmek için uygun önlemler alınması. Şirketlerin politik faaliyeti: hükümetin yasal düzenlemelerini firma lehinde değiştirmeye çalışmak

Genel Çevreyi Değiştirme:

Sorun yönetimi: firmayı etkileyebilecek önemli eğilimleri ve gelişmeleri teşhis ederek bunları şekillendirmek için uygun önlemler alınması.

Şirketlerin politik faaliyeti: hükümetin yasal düzenlemelerini firma lehinde değiştirmeye çalışmak

Rekabet Çevresini Değiştirme: Satışların Büyümesi: ürünlerine talebi önemli ölçüde etkileyebilecek yollar bularak düşen talep yerine yepyeni talep alanları yaratabilme Endüstri yapısı: endüstride alışılmış olan “oyunun kurallarını” değiştirme

Rekabet Çevresini Değiştirme:

Satışların Büyümesi: ürünlerine talebi önemli ölçüde etkileyebilecek yollar bularak düşen talep yerine yepyeni talep alanları yaratabilme

Endüstri yapısı: endüstride alışılmış olan “oyunun kurallarını” değiştirme

Senaryo Örnek Olayı “ Olası bir Kuş Gribi salgının Türkiye ve Antalya’nın turizm endüstrisinin nasıl etkileneceği ve ne gibi önlemler alınabileceği konusunda iki farklı senaryoyu geliştiriniz”

“ Olası bir Kuş Gribi salgının Türkiye ve Antalya’nın turizm endüstrisinin nasıl etkileneceği ve ne gibi önlemler alınabileceği konusunda iki farklı senaryoyu geliştiriniz”

Senaryo 1: Kuş gribi komşumuz Irak ve Suriye’de görüldü. Kuş gribinin insandan insana geçme ihtimali var. Ancak Türk ekonomisi ve turizm endüstrisi üzerinde çok fazla bir hasara yol açacağı tahmin edilmiyor.

Senaryo 1: Kuş gribi komşumuz Irak ve Suriye’de görüldü. Kuş gribinin insandan insana geçme ihtimali var. Ancak Türk ekonomisi ve turizm endüstrisi üzerinde çok fazla bir hasara yol açacağı tahmin edilmiyor.

Senaryo 2: Kuş Gribi Türkiye’ye girdi ve yayılmaya başladı. İnsanlar huzursuzlar ve kalabalık grupların toplu olarak bir araya gelmesi yasaklandı.

Senaryo 2: Kuş Gribi Türkiye’ye girdi ve yayılmaya başladı. İnsanlar huzursuzlar ve kalabalık grupların toplu olarak bir araya gelmesi yasaklandı.

Senaryonun Konuları Sayısal etki? (turist sayısı, gelirler vb.) Pazarlar (değişim?) Halkla ilişkiler, pazarlama vb. faaliyetler Hizmetlerin sunumu (işgücü, yiyecek sıkıntısı?) Ulaşım İstihdam Güvenlik Vb..

Sayısal etki? (turist sayısı, gelirler vb.)

Pazarlar (değişim?)

Halkla ilişkiler, pazarlama vb. faaliyetler

Hizmetlerin sunumu (işgücü, yiyecek sıkıntısı?)

Ulaşım

İstihdam

Güvenlik

Vb..

Add a comment

Related pages

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ by betül vardar on Prezi

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ DIŞ ÇEVRE ANALİZİ çevre nedir? Dış Çevre Faktörleri Küresel Çevre Pazarın küreselleşme sürecine bağlı olarak ...
Read more

Stratejik Yönetim Süreci - gultekinaltuntas.com

Times New Roman Arial Varsayılan Tasarım Resim Belgesi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu GENEL ...
Read more

Stratejik Yönetimde Analiz Süreci 1 : Dış Çevre Analizi ...

STRATEJİK YÖNETİMDE ANALİZ SÜRECİ 1: DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1. Giriş Strateji kelimesi bugün çok sık kullandığımız ve çokça da duyduğumuz ...
Read more

Dış Çevre Analizi by gamze över on Prezi

Dış Çevre Analizi Define the objective What if we do nothing? Idea 1 Idea 2 Describe the current situation Describe the desired state Describe the idea ...
Read more

Dış Çevre Analizi - barisbaraz.com

İç Çevre Analizi 1) Temel Yetkinlikler Analizi 2)Değer Zinciri Analizi 3)SWOT Analizi 4) Dengeli Başarı Göstergesi 5) Örgüt Kültürü Doç. Dr ...
Read more

Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi - yenimakale.com

Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi... analiz, çevre, çevre analizi, swot, ... Rekabetçi stratejilerin temelinde, dış çevre faktörleri ...
Read more

06.10

06.10.2012 1 Dış Çevre Analizi 58 59 60 GENEL ÇEVRE ANALİZİ Politik Çevre ve Unsurları Yasal Çevreve Unsurları Ekonomik Çevreve Unsurları
Read more

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ’LER VE BÜYÜK ...

stratejİk yÖnetİmde diŞ Çevre analİzİ: kobİ’ler ve bÜyÜk İŞletmeler arasinda bİr karŞilaŞtirma sema yİĞİt∗ alperen m. yİĞİt ∗∗
Read more