CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE PLURIPOTENCJI

67 %
33 %
Information about CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE PLURIPOTENCJI
Health & Medicine

Published on March 14, 2014

Author: ukaszFuawka

Source: slideshare.net

CZYNNIKI YAMANAKI I RDZENIOWE CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE PLURIPOTENCJI ŁUKASZ FUŁAWKA Dolnośląskie Centrum Onkologii Zakład Patomorfologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

CZYNNIKI YAMANAKI Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc

ZARODEK MYSI FIBROBLAST INDUKOWANA PLURIPOTENCJALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA POTWORNIAK CZYNNIKI YAMANAKI TRANSFEKCJA PRZESZCZEP

LUDZKIE iPSC Oct3/4, Sox2, Nanog, Lin28

ZARODEK LUDZKI FIBROBLAST INDUKOWANA PLURIPOTENCJALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA POTWORNIAK CZYNNIKI RDZENIOWE TRANSFEKCJA PRZESZCZEP

CZYNNIKI RDZENIOWE REPRESJA TRANSKRYPCJI AKTYWACJA TRANSKRYPCJI

CZYNNIKI RDZENIOWE KASKADY SYGNAŁOWE ZEWNĄTRZKOMÓRKOWE CZYNNIKI REGULATOROWE RECEPTORY BŁONOWE

CZYNNIKI RDZENIOWE SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE

Add a comment

Related presentations

Related pages

CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE PLURIPOTENCJI - Health & Medicine

CZYNNIKI YAMANAKI I RDZENIOWE CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE PLURIPOTENCJI ŁUKASZ FUŁAWKA Dolnośląskie Centrum Onkologii Zakład Patomorfologii Uniwersytet ...
Read more

Received: 2013.08.14 Czynniki Yamanaki i rdzeniowe ...

Czynniki transkrypcyjne Oct4, Sox2 ... „rdzeniowe czynniki transkrypcyjne pluripotencji”, którego będziemy używać w dalszej części pracy.
Read more

Nowy czynnik odpowiadający za pluripotencję ...

Pierwsze czynniki stosowane w indukcji pluripotencji zostały znalezione dzięki analizie ... że Esrrb może wiązać inne czynniki transkrypcyjne, ...
Read more

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów w trakcie rozwoju ...

Kluczowe czynniki transkrypcyjne we wczesnej fazie rozwoju ssaków ... rola w utrzymywaniu stanu toti/pluripotencji – prace nad zastosowaniem
Read more

Ludzkie zarodkowe komorki macierzyste - regulacja ...

... regulacja pluripotencji i ... pluripotencja czynniki transkrypcyjne bialko Oct3-4 bialko Nanog ...
Read more

Indukowane pluripotentne komórki macierzyste – ocena ...

Trzeba zastosować czynniki odwracające proces ... co świadczy o pluripotencji ... Geny kodujące czynniki transkrypcyjne są poprzedzielane ...
Read more

Yamanaka’s factors and core transcription factors ...

Official Full-Text Publication: Yamanaka’s factors and core transcription factors – the molecular link between embryogenesis and carcinogenesis on ...
Read more