advertisement

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT?

0 %
100 %
advertisement
Information about Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT?
Business & Mgmt
vat

Published on February 13, 2014

Author: GrantThorntonPL

Source: slideshare.net

Description

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które radykalnie zmieniły zasady rozliczania podatku VAT.
advertisement

CZY DOBRZE ZAIMPLEMENTOWAŁEŚ ZMIANY W VAT?

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które radykalnie zmieniły zasady rozliczania podatku VAT. Czy w związku z tym… uwzględniasz to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy lub usługi? prawidłowo rozpoznajesz obowiązek podatkowy wystawiając refaktury? pamiętasz o tym, że termin wystawienia faktury nie przesuwa obowiązku podatkowego? zawsze musisz mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej? Twoje faktury odpowiadają nowym wymogom? odliczasz podatek naliczony w prawidłowym okresie? Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident Departament Doradztwa Podatkowego jesteś pewien, że nie odpowiadasz za podatek swojego dostawcy?

W jaki sposób uzyskać odpowiedź na powyższe pytania? Wystarczy skorzystać z oferty Grant Thornton i spotkać się z doradcą.  Całodniowe spotkanie z doradcą Grant Thornton pozwoli Ci na ocenę prawidłowości zaimplementowanych zmian w podatku VAT.  W trakcie spotkania doradca przejrzy Twoje dokumenty i wskaże obszary ryzyka. Potwierdzi co robisz dobrze i gdzie należy dokonać korekt.  Będziesz mógł wyjaśnić wszystkie wątpliwości i poznasz najnowsze stanowiska Ministra Finansów, także w odniesieniu do nowych przepisów. Zapraszamy do skorzystania z takiej możliwości.

Celem ustalenia Państwa szczegółowych potrzeb prosimy o kontakt: Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident T +48 61 625 1317 M +48 605 828 912 E dariusz.galazka@pl.gt.com www.GrantThornton.pl

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? - Business

CZY DOBRZE ZAIMPLEMENTOWAŁEŚ ZMIANY W VAT? Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident Departament Doradztwa Podatkowego ...
Read more

Straty Skarbu Państwa w VAT - Documents

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, ...
Read more