Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT?

0 %
100 %
Information about Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT?
Business & Mgmt
vat

Published on February 13, 2014

Author: GrantThorntonPL

Source: slideshare.net

Description

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które radykalnie zmieniły zasady rozliczania podatku VAT.

CZY DOBRZE ZAIMPLEMENTOWAŁEŚ ZMIANY W VAT?

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które radykalnie zmieniły zasady rozliczania podatku VAT. Czy w związku z tym… uwzględniasz to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy lub usługi? prawidłowo rozpoznajesz obowiązek podatkowy wystawiając refaktury? pamiętasz o tym, że termin wystawienia faktury nie przesuwa obowiązku podatkowego? zawsze musisz mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej? Twoje faktury odpowiadają nowym wymogom? odliczasz podatek naliczony w prawidłowym okresie? Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident Departament Doradztwa Podatkowego jesteś pewien, że nie odpowiadasz za podatek swojego dostawcy?

W jaki sposób uzyskać odpowiedź na powyższe pytania? Wystarczy skorzystać z oferty Grant Thornton i spotkać się z doradcą.  Całodniowe spotkanie z doradcą Grant Thornton pozwoli Ci na ocenę prawidłowości zaimplementowanych zmian w podatku VAT.  W trakcie spotkania doradca przejrzy Twoje dokumenty i wskaże obszary ryzyka. Potwierdzi co robisz dobrze i gdzie należy dokonać korekt.  Będziesz mógł wyjaśnić wszystkie wątpliwości i poznasz najnowsze stanowiska Ministra Finansów, także w odniesieniu do nowych przepisów. Zapraszamy do skorzystania z takiej możliwości.

Celem ustalenia Państwa szczegółowych potrzeb prosimy o kontakt: Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident T +48 61 625 1317 M +48 605 828 912 E dariusz.galazka@pl.gt.com www.GrantThornton.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? - Business

CZY DOBRZE ZAIMPLEMENTOWAŁEŚ ZMIANY W VAT? Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident Departament Doradztwa Podatkowego ...
Read more

Straty Skarbu Państwa w VAT - Documents

Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Czy dobrze zaimplementowałeś zmiany w VAT? Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, ...
Read more