Czego Bog nam nie dal 5

50 %
50 %
Information about Czego Bog nam nie dal 5

Published on April 27, 2014

Author: vodnix

Source: slideshare.net

Kościół 5N Nowotestamentowy Nowatorski Nowych ludzi Naocznych świadków Bożych dzieł Niezależnych służb

Kazanie z 27.04.2014 r.

Czego Bóg nam nie dał (cz. 5)

Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku (bojaźni), lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 2Tm 1:7 Czego Bóg nam nie dał - powtórka

Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto poznał myśl Pana, tak by Go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. 1Ko 2:14-16 Bóg dał nam Ducha trzeźwego myślenia

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum. Przyp 9:10 Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Przyp 2:3-6 Bóg dał nam Ducha trzeźwego myślenia

A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój! Jak postąpimy? A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. 2 Król. 6:15-17 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. 1J 4:4 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, na miarę udzielonej mu przez Boga wiary. Rz 12:3 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Niech się wam stanie według waszej wiary. Mat 9:29 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Łuk 17:14 Nie pij już samej wody, ale ze względu na twój żołądek i częste niedomagania używaj trochę wina. 1Tm 5:23 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. 1Tm 4:8 Znalazłeś miód, jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Przyp. 25:16 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że są oparte na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. 1Tm 5:19 Posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Mat 10:16 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł. Przyp. 3:21-26 Trzeźwe myślenie zwycięża strach dziś

Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przyp. 19:2-3 Trzeźwe myślenie zwycięża strach jutra

Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku (bojaźni), lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 2Tm 1:7 Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się

www.k5n.pl

Add a comment

Related pages

Nowotestamentowy Nowatorski Nowych ludzi - K5N

Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku (bojaźni), lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
Read more

K5N » Czego Bóg nam nie dał (cz. 5)

Czego Bóg nam nie dał (cz. 5) 27 kwi 2014. Lukasz Wodniczak. Rozważanie Tomasza Warmuza z 27 kwietnia 2014 r. Pobierz rozważanie | ...
Read more

Czego Wargaming nam nie mówi... World of tanks.. - YouTube

Czego Wargaming nam nie mówi... World of tanks.. ... jakich informacji dotyczących pojazdów tam nie ma, a moim zdaniem być powinny ...
Read more

Jak się modlić, by Bóg nas wysłuchał? - Strona o nadziei

... a stan zakochania w jednej osobie może trwać najwyżej 5 ... że nie zależało nam na tym ... nieszczęśliwi i nie dostają tego, czego ...
Read more

Piotr Rubik - Niech mówią, że to nie jest miłość ...

... że to nie jest miłość by YouTube; Ksiądz zaśpiewał młodej parze "Hallelujah"(Wzruszające ... 3/ ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOM ... 5:04 ...
Read more

Czego nie wiemy, a czego tylko wydaje nam się, że nie ...

Czego nie wiemy, a czego tylko wydaje nam się, że nie wiemy o sobie. Uploaded by Michal Wierzchon. ... Blog; Stories; Terms; Privacy; Copyright We're Hiring!
Read more

Bóg dał nam Hip-Hop żeby nas łączyć nie dzielić

Bóg dał nam Hip-Hop żeby nas łączyć nie dzieli ... W dalszym ciągu nie wiem kogo na profilowe smile emoticon /Karolcia. Like Comment Share.
Read more