Czech Sun Training Day 2009 - Solaris

40 %
60 %
Information about Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
Education

Published on March 10, 2014

Author: m_cerveny

Source: slideshare.net

Description

Presentation from training day for Sun Solaris customers to explain some important features of Solaris 10.
Presentation covers following themes:
- Solaris and virtualization (XEN, VirtualBox, LDom, zones)
- Solaris and production (ZFS, DTrace)
- Solaris and security (privileges, trusted extension)

Training Day 2009 Technologické výhody Solarisu Martin Červený M.Cerveny@computer.org

Obsah Solaris pro virtualizaci virtualizace na míru pomocí logických domén, xVM hypervizoru/xen, xVM VirtualBoxu a kontejnerů (zóny a řízení zdrojů) Solaris pro provoz nelimitovaná data na souborovém systému ZFS a dokonalý přehled o systému s DTrace Solaris pro bezpečnost zabezpečený provoz systému s použitím privilegií procesů a bezpečnostních rozšíření

pro virtualizaci

Virtualizace systémů • důvody a požadavky virtualizace > rozdělení nebo vyhrazení zdrojů, přebytek výkonu > bezpečné oddělení a ochrana > redundance a vysoká dostupnost > spravovatelnost • druhy virtualizace > hw rozdělení výkonných počítačů (DSD,partitions) > paravirtualizace (PVM, kooperativní) (xVM hypervisor/xen, LDom) > plná virtualizace (HVM, emulace systému (zařízení), výjimečně i procesoru) (xVM hypervisor/xen, xVM VirtualBox) > rozdělení na úrovni operačního systému (zóny)

APPAPP G OS APP IPC HW OS APP APP IPC RPC OS HW přímý přístup APP APP syscall přímý přístup hypercall hypervisor (VMM) APP H OS APPAPP G OS výjimka trap APPAPP G OS APPEMUL H OS APPAPP G OS hypervisor&trap DSDxen/LDom VB/xen APPAPPAPP syscall přímý přístup APP OS APPAPP syscall emulátor kontejner/zóna HW HW HW

Plná virtualizace - xVM VirtualBox • plná virtualizace architektury x86/x64 > „desktopová“ virtualizace > dynamické nalezení kolizních instrukcí > procesory s rozšířením Intel VT-x, AMD-V > hostitel - Solaris, Linux, Windows, OS X • speciality > uživatelsky příjemné GUI, ale i příkazová řádka > modul v jádře (nezavádí se hypervizor před startem OS) > 3D akcelerace hostů (některé typy) > uživatelsky orientované rozšíření „guest additions“ (grafika, integrace myši, clipboard, USB, sdílený adresář, audio ...) > vzdálený přístup ke grafice RDP

Paravirtualizace a plná virtualizace - xVM hypervisor / xen • paravirtualizace architektury x86/x64 > hostitel (Dom0) - Solaris, Linux, NetBSD > hostovaný (DomU) - Solaris, Linux, *BSD, Netware, Minix, Plan9, Hurd • plná virtualizace pro hostované systémy > jen procesory s rozšířením Intel VT-x, AMD-V > emulace zařízení QEMU • speciality > migrace za běhu > virtualizace na úrovni PCI > virtualizace CPU a paměti > hybridní práce IO se síťovými zařízeními > řízení spotřeby > vzdálený přístup ke grafice VNC

Paravirtualizace - Logical Domains • paravirtualizace architektury sun4v > hypervizor součástí OBP > paravirtualizované OS – Solaris 10 ≥U4, Linux ≥2.6.23 > speciality – CPU přiřazení dynamické – hybridní IO práce se síťovými zařízeními • role ve virtualizovaném systému > control domain - rozděluje zdroje systému > service domain - virtualizuje sítě, disky a konzole do „Logical Domain Channels“ > io domain - zpřístupňuje IO zařízení (PCI sběrnice) > guest domain - využívá přidělené CPU/MEM a virtualizované zdroje

hardware app app app app jádrojádrojádro jádro app app hypervizor free cpu/mem io bus io busio bus vsw vdsk vsw vdsk control+service+io guest guest+io guest+service+io cmd vsan ldc vlan ldc

Kontejner Solarisu • rozdělení na úrovni operačního systému (zóny) > nezávislý běh instance operačního systému od procesu init (sdílené jádro Solarisu) > izolace softwarových chyb aplikací > bezpečnostní oddělení (méně privilegií) > možnost připojení citlivých části souborového systému jen pro čtení > žádné změny v API aplikací > branding - emulace chování jiného jádra operačního systému (linux na x86, solaris 8/9 na sparc)

hardware systému jádro Solarisu app app konfigurace globální zóna app app Solaris zóna RPC IPC app app brandz zóna lx sol8, sol9 syscall emulátor syscall

Kontejner Solarisu • řízení zdrojů > podle procesorů (dynamic resource pools, processor sets) > přiřazení poměrného výkonu procesorů (resource/workload manager, FSS plánovač procesů (cpu-shares), projects) > limit přiřazení fyzické paměti > podle toků na IP úrovni (IP QoS)

system 8 cpu pool1 2-4 cpu pool2 2 cpu zone3 1 share zone2 10 shares zone4 2 shares zone5 1 share zone1 20 shares project1 3 shares project2 2 share project3 1 share task2 proc4 proc3 task1 proc2 proc1 4 ∗ 20 1020 ∗ 2 123 = 8 9

pro provoz

Robustnost při provozu • diskový subsystém > UFS/SVM, SAMfs/QFS, ZFS > MPxIO, FC, iscsi, IB > projekt COMSTAR • řízení zdrojů > DRP, FSS, projekty • dohledovatelnost > na úrovni systému a aplikací - statistiky, dtrace > na úrovni hardware - FMA > posmrtná analýza systému a aplikací

Zettabyte File System • vysoká integrita dat > end-to-end kontrolní součty > transakce • „storage pool“ > RAID-0, RAID-1, RAID-Z, RAID-Z2 • kapacita (128bit) • jednoduchá „online“ administrace • řízení přístupu NFSv4/NT ACL • snapshot, clone • vzdálená replikace • komprimace • nezávislé na platformě (x86-SPARC)

volume manager filesystem dmu storage pool allocator nezávislý blokový přístup ochrana pomocí žurnálu synchroní zápis úplná resychronizace po výpadku transakce vše-nebo-nic ve všech bodech zfs klasickýmodefs-vm zfs

1 2 3 4 možný snapshot mirror A B C aktuální uberblock zfstransakcezfsresilvering

Dtrace • sondy > dynamické vložení přerušení do kódu > nulové náklady, pokud není sonda aktivní > pro jádro Solarisu, uživatelské programy a interpretry java, javascript, python, PHP, ruby … > „provider“ pro sondy – ~ 80000 sond generických (funkce kernelu) – ~ 2500 sond specifických • úplný popis sondy a akce provider:module:function:name /logický výraz podmínky akce/ { příkazy akce; … }

Dtrace syscall - sondy na vstupu/výstupu systémových volání dtrace – vnitřní sondy DTrace lockstat - sondy pro zámky a zamykání profile - pravidelně spouštěné sondy (časovač) fbt - sondy na vstupu/výstupu všech funkcí kernelu sdt - “staticky definované sondy” explicitně zakopilované v kódu sysinfo - sondy statistik kernelu pro mpstat a sysinfo vminfo - sondy statistik kernelu pro virtuální paměť proc - sondy vytváření a zánik procesů/LWP sched - sondy plánovače CPU io - sondy pro sledování diskových IO mib - SNMP MIB sondy systémového managementu pid - sondy sledování funkcí a instrukcí v procesech ... „provider“ pro sondy

libdtrace(3lib) lockstat(1m) dtrace(1m) intrstat(1m) plockstat(1m) sondy&akce (DOF) výsledky (DIF) fbt(7d) sdt(7d) syscall(7d) vmstat(7d) dtrace(7d), logika a D-interpret text/code trap USR SYS

pro bezpečnost

Bezpečnostní rámec Solarisu • otevřené standardy > POSIX, XPG, SUS, SVID, ANSI ... • otevřená platforma • otevřený kód • ověřený kód > certifikace Common Criteria (ISO 15408) • AAA > Authentication – autentizace vstupu – nsswitch, pam > Authorization – autorizace přístupu – RBAC, privilegia jádra, Trusted Extension, ACL, IP filter, TCP wrapper, IP sec, IP qos > Audit – účtování provozu – audit událostí v jádru Solarisu, accounting, BART, SST

Role Based Acces Control • cíl > umožnit delegaci administrace systému > definice programových autorizací > snížit počet „setuid“ programů > princip minimálních oprávnění • komponenty RBAC > administrativní role (administrative roles) – nelze se přímo přihlásit, jen pomocí „su“ z autorizovaných kont > programové autorizace (authorizations) > profily (profiles, rights), profily pro spuštění programů včetně bezpečnostních privilegií jádra (exec attributes, privileges)

Privilegia • bezpečnostní oprávnění pro jádro Solarisu, která nahrazují privilegovaný test „euid==0“ • 68 privilegií > například: "file_dac_read" Override file's read perms "file_dac_search" Override dir's search perms "net_privaddr" Bind to privilege port (<1023+extras) "proc_exec" Allow use of execve() "proc_fork" Allow use of fork*() calls "proc_info" Examine /proc of other processes • součástí informací jádra o procesu • nastavení privilegií > RBAC > privilegované programy (setuid) > v rámci startovací sekvence (SMF)

Privilegia • informace v jádru o procesu > Effektive set (E) – aktuální oprávnění, dají se přidávat a odebírat shora omezené podle (P) > Permitted set (P) – horní omezení pro oprávnění (E) a (I), dají se pouze odebírat > Inheritable set (I) – nastavení výchozích oprávnění (nové E a P) pro synovský proces > Limited set (L) – horní omezení pro dědičná oprávnění (I) a nemůže nikdy růst > příznak PRIV_AWARE • pro spouštění setuid se použije pro E a P obsah L Interpretace v jádru Solarisu

Trusted extension • autorizace > Discretionary Access Control (DAC) (certifikace CA PP & RBAC PP na EAL4+) – subjekt (uživatel a jeho procesy, ověřená identita uživatele) – UID, GID – objekt (soubory, sdílená paměť, jiné procesy, síť ...) – rwx bity – POSIX ACL, ZFS/NFSv4 ACL > Mandatory Access Control (MAC) (certifikace LS PP na EAL4+) – subjekt – DAC + clearance label, accreditation label range, account label range, session label range – objekt – DAC + sensitivity label

Trusted extension • označení > klasifikace (classification, level) – vertikální hierarchická úroveň bezpečnosti – příklad: „public“ < „company conf.“ < „secret“ < „top secret“ > oddělení (compartments, categories) – horizontální příslušnost do žádného, jednoho i více oddělení bezpečnosti – příklad: „education“, „marketing“, „management“, „accounting“ > vyhodnocení – dominance subjektu nad objektem – subjekt má stejnou nebo vyšší klasifikaci než objekt – subjekt obsahuje všechna oddělení objektu – write-up + read-down – Compartmented Mode Workstations (CMWs) Definice „label“

Trusted extension • firemní rozložení > klasifikace: „public“ < „company confidental“ < „secret“ > oddělení: „education“, „management“, „accounting“ … • NISPOM rozložení > klasifikace: „confidental“ < „secret“ < „top secret“ • NATO rozložení > klasifikace: „nato resticted“ < „nato confidental“ < „nato secred“ < „cosmic top secred“ > oddělení: „atomal“ • demo rozložení > klasifikace: „unclassified (U)“ < „confidental (C)“ < „secred (S)“ < „top secred (TS)“ > oddělení: „A“, „B“ • firewall > klasifikace: „system“ > oddělení: „inside“, „outside“ Příklady konfigurace

SYSTEM INSIDE OUTSIDE SYSTEM OUTSIDE SYSTEM INSIDE SYSTEM sw install audit web server application DB internet trusted gw

Děkuji za pozornost Martin Červený M.Cerveny@computer.org

Add a comment

Related presentations

Related pages

OpenSolaris 2008.11 Training in Brno (The Observatory)

... organized a full day training at Faculty of ... at the training. It's nice to see Sun's ... software name unlike Solaris packages ...
Read more

Oracle and Sun Microsystems | Strategic Acquisitions | Oracle

Since Oracle acquired Sun in 2010, ... Training; Partners; ... engineered system with Oracle Solaris that delivered record-breaking performance on a series ...
Read more

Solaris 11 Training, Certification and Course | Firebrand ...

Seven reasons why you should sit your Solaris 11 course with Firebrand Training. ... You’ll learn more Solaris 11. A day with ... Sun OCA & OCP Solaris ...
Read more

Solaris 3.2 Training, Certification and Course | Firebrand ...

... (7/6/2009 to 14/6/2009) " Nice ... Firebrand Training’s accelerated 3 day Oracle OCP Solaris Cluster ... 12 months of Oracle Solaris Cluster or Sun ...
Read more

Solaris 3.2 Training, Certification and Course | Firebrand ...

You’ll learn more Solaris 3.2. A day with a ... Firebrand Training’s accelerated 3 day Oracle OCP ... of Oracle Solaris Cluster or Sun Cluster ...
Read more

Sun acquisition by Oracle - Wikipedia, the free encyclopedia

... 2009, Sun and Oracle Corporation announced that they had ... Since Oracle was no longer supporting all the development of an open version of Solaris, ...
Read more

Sun Microsystems - Wikipedia, the free encyclopedia

Sun Microsystems, Inc. was a company ... the last release from Sun Microsystems being Solaris 10 10 ... In February 2009 Sun entered a battle with ...
Read more

OpenSolaris Developer Conference June 25-27, 2008, Prague ...

OpenSolaris Developer Conference June 25 ... the OpenSolaris Developer Conference will be hosted by the Czech ... Solaris installation; Storage; Sun; Training;
Read more