advertisement

Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)

50 %
50 %
advertisement
Information about Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express...
Education

Published on March 10, 2014

Author: m_cerveny

Source: slideshare.net

Description

Presentation from training day for Oracle Solaris customers to explain new features of Solaris Express (OpenSolaris).
Presentation covers following themes:
- installation
- software packaging - IPS
- network virtualization - crossbow
- SCSI target - COMSTAR
Demolabs: http://www.edumaster.cz/java-developers-solaris-administrators-day/pdf/jsd2011_solex11_labs.tar.gz
advertisement

<Insert Picture Here> Solaris Express 11 Martin Červený Martin.Cerveny@edumaster.cz

3 <Insert Picture Here> Program „Solaris Administrators Day“ Solaris Express 11 •Softwarové balíčky - projekt IPS •Virtualizace sítí - projekt CrossBow •Datové úložiště - projekt COMSTAR

<Insert Picture Here> 4 Softwarové balíčky projekt IPS

5 Distribuce software pomocí IPS • problémy s SVR4 architekturou – postinstall skripty, "Dim Sum" patching, data v ascii, problémy s závislostmi ... • nový systém IPS – Image Packaging System – zaměřeno na síťovou distribuci http • nejsou soubory „pkg“, jsou ale soubory s popisy „*.p5i“ • možnost lokálních zrcadel distribucí – aktualizace celého systému pomocí BE (Boot Environment) – podpora výroby nových distribucí, python, multiplatformní, ZFS, virtualizace, Source Juicer ... – celý cyklus - pkgsend(1) → pkg.depotd(1m) → pkg(1) – FMRI + variant a facet pkg://[publisher]/[pkg_name]@[version] [,build]-[branch]:[timestamp]

6 Repositáře pkg • http://pkg.oracle.com/solaris/release/ • http://pkg.opensolaris.org/contrib/ • http://pkg.opensolaris.org/dev/ • http://pkg.sunfreeware.com:9000/ • http://pkg.opensolaris.cz:10000/

7 Práce s pkg • nástroje pro práci s pkg – pkg install FMRI – pkg uninstall FMRI – pkg search query – pkg info FMRI – pkg contents -t dir,file,link,hardlink -o action.name,mode,pkg.size,path,target FMRI – pkg update – pkg publisher – pkg image-update – beadm

8 Server a vytvoření pkg • konfigurace serveru – pkgrepo create -s /var/repo – pkgrepo set -s /var/repo publisher/prefix=pname – svccfg -s pkg/server "setprop pkg/port=#port" – svccfg -s pkg/server "setprop pkg/inst_root=/var/repo" – svcadm enable pkg/server • vytvoření pkg – pkg.manifest: set name="pkg.name" value="name" set name="pkg.description" value="msg" set name="maintainer" value="addr" [...] file file mode=0555 owner=bin group=bin path=/bin/file – pkgsend open pkg@1.0 – pkgsend include pkg.manifest – [pkgsend import pkg_svr5.pkg] – pkgsend close

9 Instalace Solaris Express • instalace z "Live CD" – grafická (jen x86) nebo textová instalace – výběr obsahu pomocí a vytvoření vlastní distribuce "Distribution Constructor" • *.xml, finalizer • distro_const • instalace "Automatic Installer" – installadm

<Insert Picture Here> 10 Virtualizace sítí projekt CrossBow

11 Virtualizace sítí projekt Crossbow • virtuální síťové rozhraní (VNIC) – část kapacity skutečného síťové rozhraní (NIC) – virtuální síť uvnitř systému (etherstub) • řízení toků podle port,transport,ip,ds (flow) • hardwarová podpora (bge,e1000g,igb,ixgbe,nxge,nge) tcp/ip tcp/iptcp/ip chytrá NIC kerneltcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf hw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf hloupá NIC sw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf sw flow žádná NIC etherstub

12 Virtuální síťovky - VNIC • nastavení – šířka pásma, priorita a přiřazení na cpu • konfigurace nad NIC – dladm create-vnic -l ethdev -p maxbw=#M,priority=low vnicname – dladm set-linkprop -p maxbw=#M vnicname – ifconfig vnicname plumb ... • konfigurace nad etherstub – dladm create-etherstub switchname – dladm create-vnic -l switchname vnicname

13 Řízení toků - flow control • klasifikace toku – transport - tcp,udp,sctp,icmp,icmpv6 – lokální a vzdálené porty a ip adresy – dsfield/dscp (RFC2474) • charakter toku – šířka pásma a priorita • sběr dat • konfigurace – flowadm add-flow -l nicname -a transport=proto,local_port=#port flow – flowadm set-flowprop -p maxbw=#M flow – flowadm show flow s i 1‐ ‐ ‐

<Insert Picture Here> 14 Datové úložiště projekt COMSTAR

15 Datové úložiště s architekturou COMSTAR • Common Multiprotocol SCSI Target – vytvoření zařízení pro diskové operace – stmfadm(1M),sbdadm(1M),itadm(1M),fcinfo(1M) – SCSI Target Mode Framework (STMF) kernel libstmf nástroje logical unit API STMF port provider API ZFS volume passthroughsoubor tenký soubor SRP iSCSIFibreChannel FCoE

16 Vytvoření datového prostoru • start služeb – svcadm enable stmf – stmfadm list-state • zdrojový diskový prostor – diskový soubor • mkfile size /fn; sbdadm create-lu /fn – tenký diskový soubor • touch /fn; sbdadm create-lu -s #size /fn – ZFS volume • zfs create -V #size pool/vol • sbdadm create-lu /dev/zvol/rdsk/pool/vol – přímý export disku (passthrough) • sbdadm create-lu /dev/rdsk/c#t#d#s#

17 Zpřístupnění datového prostoru • omezení SCSI initator-target (lun masking) – bez omezení • stmfadm add-view guid – jen vybraným cílům • fcinfo hba-port • stmfadm create-hg INITIATORjmeno • stmfadm add-hg-member -g INITIATORjmeno wwn.WWNINITIATOR • stmfadm list-target • stmfadm create-tg TARGETjmeno • stmfadm add-tg-member -g TARGETjmeno wwn.WWNTARGET • stmfadm add-view -h INITIATORjmeno -t TARGETjmeno guid

18 Konfigurace přenosových protokolů • FibreChannel target – update_drv -d -i pci# qlc – update_drv -a -i pci# qlt • FCoE target (802.3x, jumbo) – fcadm create-fcoe-port -t -f ethdev • SCSI RDMA Protocol target (SRP) – svcadm enable ibsrp/target

19 Konfigurace přenosových protokolů • iSCSI target – svcadm enable iscsi/target 1)itadm create-target 2)itadm modify-defaults --isns-server IPSNS itadm modify-defaults --isns enable 3)itadm create-tpg ibdname ipaddr itadm create-target -t ibdname • iSCSI initiator 1)iscsiadm add static-config iqn.IQN,IP iscsiadm modify discovery -s enable 2)iscsiadm add isns-server IPSNS iscsiadm modify discovery -i enable 3)iscsiadm add discovery-address IP iscsiadm modify discovery -t enable

20 Dotazy ?pro prezentaci byly použity inspirace z volně dostupných materiálů z prezentací ve skupinách uživatelů OpenSolaris.org (CZOSUG/SKOSUG a jiných), z prezentací z vývojových projektů a komunit hostovaných OpenSolarisu.org a jiných, z dokumentace Solaris Express na docs.oracle.com a dalších zdrojů

21

#size presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

OpenSolaris - revolvy.com

OpenSolaris ( ) is a discontinued ... and replaced the OpenSolaris distribution model with the proprietary Solaris Express . Prior to Oracle's moving of ...
Read more

The All-In-One Card (chandanlog(3C)) - Oracle Blogs

Blogs.Oracle.Com - chandanlog(3C) ... The All-In-One Card ... there would be administrators at the server regularly upgrading the system and backing up ...
Read more

Oracle | Integrated Cloud Applications and Platform Services

Oracle Database 12c Release 2 in Oracle Cloud is the world’s fastest, most scalable and reliable database technology in a secure ... Oracle Cloud Day: ...
Read more

Keyboard layout - Wikipedia, the free encyclopedia

A keyboard layout is any specific ... Recep Ertaş and in 2011, ... and it is the default Russian keyboard layout in the OpenSolaris operating ...
Read more

Distribution Release: MandrakeSecurity MNF (DistroWatch ...

NEW • Distribution Release: MandrakeSecurity MNF: ... The Register • It's a Binary World • Linux Express (Czech) ... Solaris: 129: 99: Oracle: 128: 100:
Read more

Business Technology News and Commentary - InformationWeek

InformationWeek.com connects the business technology community. ... Oracle Application Users Group ... horrible day. Here are nine steps ...
Read more

DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use ...

Important Note: Please note that wee have put together a series of common search results for people looking for distributions that are beginner friendly ...
Read more

Linux Gazette : October 2010 (#179)

... source code with OpenSolaris distros. A panel of Oracle ... Oracle Solaris 11 in 2011 by ... Oracle Solaris 11 Express release ...
Read more