Cuvântul lui Dumnezeu despre răpirea bisericii

50 %
50 %
Information about Cuvântul lui Dumnezeu despre răpirea bisericii
Spiritual-Inspirational

Published on September 21, 2018

Author: billydean

Source: authorstream.com

slide 1: Răpirea bisericii 1 „După aceea noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea vom fi cu Domnul. De aceea mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.” 1 Tes. 4/17-18. Răpirea bisericii Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. ... Fiilor fiți creștini că vine vremea creștinii să fie căutați ca împărații. Vine vremea să fii căutat de lume pentru scăpare. Vor fi bărbați creștini care vor fi căutați de șapte femei să le treacă pe numele lor ca să scape de urgie. O ce te vei face dacă nu vei cunoaște legea Vei lua șapte femei Vezi selecția tematică: „Adevărata biserică” - și pe my.edocr archive.org jumpshare Google Drive Scribd pubhtml5 joomag n.r. Am spus și îți mai spun că avem de urcat un munte și voi veni în acele clipe și voi cânta din trâmbița Mea cea mare și vor veni toate oile la Mine și vom pleca pe munte și mulți vor rămâne încurcați și încremeniți căci ei au crezut că nu mai este credință au crezut că nu mai este Dumne- zeu. Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Și vor vedea minune mare și vor rămâne unii orbi și alții muți alții vor rămâne surzi și mulți își vor pune țărână pe cap crezând că se mărturisesc. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 17-09-1965 ... Dumnezeu vă va da un somn greu când se va hotărî pieirea păcătoșilor și va alege un om care va veni și va pedepsi și pentru o țigară. În trup va veni un om ca și tine. Sfântul Ilie va veni. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-10-1972 ... Amin amin amin grăiesc vouă: pocăiți-vă că aproape este împărăția cerurilor. Vezi selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut” - și pe jumpshare edocr Google Drive Scribd pubhtml5 joomag archive n.r. Amin amin amin grăiesc vouă: pocăiți-vă că aproape este fuga celor nepocăiți care vor fugi spre munți. Vai vouă necredincioșilor că veți țipa să scăpați de urgia cea mare Vezi selecția tematică: „Necazul cel mare” - și pe edocr Scribd jumpshare authorstream Google Drive archive pubhtml5 joomag Issuu n.r. Vai vouă pă- cătoșilor Pocăiți-vă că vine plânsul și suspinul peste voi. Vai vouă care ați avut parte de cuvintele Noastre și nu v-ați pocăit Vai ție care ai ospătat la masă cu Mine și n-ai părăsit păcatele rele Grăiesc ție Israele Capernaume grăiesc ție: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă cu tine stau într-un locaș cu tine dar tu Israele și Capernaume ești necurățit de tină. Vine vremea și ziua când nu vei mai putea intra în cămăruța Mea și sta la masa Mea. Înlăturați spurcăciunea și urâciu- nea și păcatul că vine blestemul peste cel ce săvârșește păcatul vine. Dacă patru vor fi în casă și doi vor fi curați doi se vor lua și se vor binecuvânta și doi se vor da morții. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 04-08-1973 slide 2: Răpirea bisericii 2 O poporul Meu aștept să fii pregătit căci când te voi vedea pregătit totul s-a sfârșit. Că astăzi te-aș lua dar nu vei putea intra în împărăția Mea că dacă ți s-a îmbolnăvit soția și tu ai dus-o la spital Eu am voit s-o curățesc și tu i-ai adus mâncărică de dulce și bună. O poporul Meu o tată tată când să pregătesc Eu poporul Meu dacă voi nu voiți să cunoașteți că toate sunt pentru Mine V-ați îmbolnăvit și luați mereu lucruri ca să fiți sănătoși dar voi nu vreți să cunoașteți semnele pe care Eu le săvârșesc pentru voi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 11-12-1973 Vine Dumnezeu pe Care nu L-ai văzut și nu L-ai auzit în viu grai decât prin acest cuvânt. Vin tată moșii și strămoșii. Nu se duc la aceia din crâșmă sau la aceia care strică planul lui Dum- nezeu ci vin la tine care ești scris în carte. Vin frații voștri vin heruvimii și serafimii vin mii și milioane vin la tine Ierusalime pământesc ca să te ia cu sine. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 21-07-1974 ... Copilașii Mei florile Mele vine vremea să vină îngerii să vă culeagă că e scris în Scriptură că un timp pământul va fi fără de natură. Unde va fi atunci Copilașii Mei păs- trați-vă viața că vine focul pe pământ și îl dă numai în mâna omului care și-a îndopat trupul cu tutun și cu băutură. Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic” - și pe edocr Scribd ar- chive Jumpshare Google Drive Joomag pubhtml5 n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-09-1974 ... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu că aici pe pământ e ursit totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și izvoarele. Lipsiți-vă de toate mădularele lipsiți-vă tată măcar că suferiți. Copilașii Mei învățați- vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului și învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e foame. Să știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește. Nu acum s-au făcut zilele de post nu acum s-a făcut lunea nu acum s-a făcut miercurea nu acum s-a făcut vinerea. ... Fiilor să știți cu toții că lumii i-a sosit ceasul morții căci a căzut lumea în păcate grele. Babilonul cetatea cea mare va fi îmbrăcată în haine de jale. ... Copilașii Mei pe unde puneți voi picioarele vi se ia și veți merge pe un alt pământ și se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-09-1974 ... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu că aici pe pământ e ursit totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și izvoarele. Lipsiți-vă de toate mădularele lipsiți-vă tată măcar că suferiți. Copilașii Mei învățați-vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului și învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e foame. Să slide 3: Răpirea bisericii 3 știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește. Nu acum s-au făcut zilele de post nu acum s-a făcut lunea nu acum s-a făcut miercurea nu acum s-a făcut vinerea. ... Copilașii Mei pe unde puneți voi picioarele vi se ia și veți merge pe un alt pământ și se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 25-09-1974 ... Israele fii credincios că vei auzi glasul Domnului: „Urcă-te creștine după Mine". Și dacă nu vei avea credință nu vei îndrăzni să mergi. Israele vei auzi glasul trâmbiței nu ca glasul de azi. Va cânta cântarea de bucium ca să se scoale din somn și morții. Israele tată mulți dintre voi veți fi adormiți în somn greu fără Dumnezeu și ai să vii la Mine și ai să zici că ai fost cu Mine Israele și am să zic: „Acela e cu Mine care M-a văzut când am venit". Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 19-10-1974 ... Nici văzduhul nu va mai rămâne. Și văzduhul se va preface și cerul se va topi. Nu mai rămâi decât numai tu cel ce ești cu Dumnezeu și nu vei ști unde vei merge că e taină. Atât vei auzi: „Mergi aici sus“. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 30-01-1975 ... Copilașii Mei pentru voi am venit din cerul sfânt ca să vă pregătesc să fiți sfinți și să fiți învățați. Spălați-vă și duhul și trupul căci cu duhul și cu trupul unii dintre voi veți veni la Noi. Această lucrare este foarte mare pentru cine ascultă de Mine. Bogăția aceasta nu o are nici cel mai isteț împărat. Pune mâna și ia împărăția Mea ca această lucrare să fie pe veșnicie tată. Nu izgoniți și nu alungați lucrarea lui Dumnezeu de la voi. Nu numai să auzi că mulți au auzit și sunt în iad precum și Iuda este. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 03-04-1975 ... Domnul Iisus e hotărât să vă ridice de pe pământ în timp ce lumea va fi curățită prin suferință prin multe nu prin una. Nu uita cuvintele Mele că de multe ori am auzit când ai spus: „Am uitat Doamne“. Este păcat strigător la cer. Ține minte aceste cuvinte că diavolul ți le-a furat. Nu uita și nu pierde nici un cuvânt căci cu un singur cuvânt vei răscumpăra o mulțime mare de suflare că nimeni din moșii și strămoșii voștri nu au fost adăpați cum voi sunteți adăpați. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 21-02-1976 ... Toți diavolii au ieșit pe pământ și pun la cale această lume să facă păcate că aceste păcate care se fac astăzi în această țară s-au făcut și în Sodoma și în Gomora s-au făcut și în vremea lui Noe. Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe archive.org edocr jum- pshare Google Drive Scribd joomag pubhtml5.com n.r. Dacă voi veți asculta nici nu veți vedea pieirea lumii acesteia că Domnul vă va lua. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 07-09-1976 slide 4: Răpirea bisericii 4 ... În anul 1955 când M-am coborât cu Duhul pe pământ era un buchet de creștini nu mare ci mititel și M-am bucurat de el ca de Lot și de Avraam ca de Iacov și Isaac. Prin ei am împlinit un lucru pe care l-am avut de împlinit. Dar astăzi cu cine să mai împlinesc veacul și lucrul dum- nezeiesc că scrie în sfânta Scriptură că dacă unu doi trei sau patru voi găsi neîntinați scapă acest pământ. Dar nu sunt căci cei pe care i-am găsit când am venit toți M-au mințit toți Mi-au zis că urmează pe Iisus până la poarta cerului sus. Dar astăzi am rămas cu unul unul tată unul la cinci case cu doi la zece case. Și aceștia se vor răpi ca Ilie și ca Enoh cu trup cu tot. Vezi tema: „Enoh și Ilie” n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 07-01-1977 ... Poporul Meu poporul Meu cum am adus la Maica Mea pe norii cerului pe cei care o iubeau și o slujeau așa îl voi aduce la acest locaș pe norii cerului pe poporul Meu. Vezi și: Cuvântul Sfântului Ioan teologul despre adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu n.r. ... Poporul Meu se va întreba despre viața ta despre țara ta dar dacă numai unul va rămâne se va răpi acela și țara se va nimici iar dacă vor fi cinci Domnul va face prin ei lucrarea Sa și țara nu se va nimici. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-04-1977 ... Israele tată puțin puțin și ne vom muta de pe pământul acesta căci Dumnezeu a hotărât să-l curățească. Ne vom muta mai sus de pământ. Nu sus sus. Mai sus ca să nu-l ajungă nici focul care-l va arde nici apa care-l va curăța. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 20-09-1977 ... Domnul nu vă lasă ci vă răpește. Cum Nu veți ști. Se vor uita neamurile în toate părțile și nu te vor vedea. Va pune Domnul semn la casa ta și nimeni nu va strica nimic și Domnul o va curăța dar numai tu iubitul Meu să nu-l ai în inima ta pe duhul rău că Domnul te va părăsi în ceasul când duhul rău va fi cu tine. Nu mai este vreme să-l scoată Domnul pe duhul rău. A fost o dată pentru tot veacul ce a lucrat Domnul pentru toți. Roagă-te mereu să nu se șteargă numele tău din cartea Domnului. ... Fiți atenți că sunteți cei mai urâți de lume. Animalele sunt cele mai drăguțe la lume dar voi sunteți urâți de lume. Referire la protecția animalelor n.r. În vremea de azi nu vă iubește nici lumea nici împăratul nici părinții nici rudele și este ca în vremea lui Ilie ca în vremea lui Moise toți vă urăsc și de aceea veți fi răpiți iar lumea va fi nimicită. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 24-11-1977 ... Să nu te asemeni cu lumea nici cât bobul de muștar. Dacă ai văzut ceva la tine și e și la lume aruncă. Tată să nu se mai vadă că acel lucru mititel te oprește în drumul spre cer. Te vei uita în stânga și în dreapta și nu va avea cine-ți pune parte căci acel lucru mititel e păcat măricel că nu știi când va suna trâmbița și îți va spune prin trâmbița Sa și nu vei vedea nimic și va slide 5: Răpirea bisericii 5 veni îngerașul și îți va spune: „Suie-te aici că pământul va fi numai foc". Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic” - și pe edocr Scribd archive Jumpshare Google Drive Joomag pu- bhtml5 n.r. Fii credincios că vorbesc numai din carte dar voi nu știți de unde vorbesc pentru că nu citiți. Nu vorbesc nici de la mijloc nici de la început ci vorbesc tocmai de la foița ultimă din carte. Și curățește-te tată ca să fii și tu ridicat. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 19-12-1977 ... Cum se vor mânca om pe om domn pe domn și se vor rumega ca vitele iarba Crezi Tată de aceea sunteți rugați: spălați-vă picioarele unul altuia ca să fiți neîntinați ca să puteți să fiți salvați că vine o corăbioară și vă ia de pe pământul acesta și vă va duce unde sunt duhuri multe. Și acolo veți sta și veți vedea cu ochii nimicirea care va cădea peste lume dar lumea nu te va vedea pe tine. Dincolo de această lume este o vreme bună. Dar dincolo. Va fi un singur Păstor și o singură turmă după El. Dar dincolo nu aici dincolo de această lume. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 03-02-1978 ... Copilașii Mei în această călătorie am făcut o frumoasă plimbare. Copilașii Mei puțin puțin și ne vom vedea. Să te culci cu gândul la fericirea ta care te așteaptă. Să te culci cu gând la împărăția cerească la rudele care te așteaptă că această zi nimeni n-o așteaptă e ca trenul tată. Credeți Și trenul mai are și el un pic și va sta. Și mașina mai are un pic și va sta. Și avionul mai are un pic și va sta. Și va sta și toată suflarea. Vedeți lumea Vedeți via aceasta Cum e acum nu o să mai fie dar va fi despuiată și uscată. Vedeți această făptură omenească cum mănâncă și bea și chefuiește și la moarte nu se gândește Mai e un pic și o veți vedea galbenă ca dovleacul la față de groază. Cine are minte să priceapă. Nu va zăcea un om de boală căci din această boală nu se mai scoală că nu vor mai fi doctori nu vor mai fi nici preoți și nici pomană nu va mai fi și va zăcea până se va topi ca ceara. Va curge seul din ea ca ceara și va împuți câmpiile va împuți pământurile dar voi nu veți fi că mâna Domnului vă va răpi și vă va înălța mai sus de pământ ca să nu mirosiți putoarea lor. Veniți-vă în fire că iată din zi în zi se schimbă toate. Vei avea frate vei avea mamă vei avea soră care vor pleca de lângă tine și să te rogi ca plecarea lor să nu fie spre pieire. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 13-06-1978 ... Nu este nici preot nu este nici prooroc nu este nici proorocie în care să nu se fi tras cu arma. Acest moment în care vă aflați este cel din urmă când e scris că în vremurile de apoi Mă voi întoarce la voi și lua-voi cu Mine pe cel al Meu. Voi despărți oaia de capră voi despărți mielul de oaia cea rea. Nu vă despărțiți de Mine că vine vremea să se crape fierul să se crape piatra să se crape lemnul și tu nu vei crăpa dacă vei fi cu Mine. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 11-09-1978 ... Ascultă poporul Meu această învățătură a lui Dumnezeu. Curăță-ți drumul că-ți vine Stăpânul să te ia în corabia Sa cum l-a luat și pe Noe ca să te treacă Dunărea cea adâncă și lată și cu sânge de martiri amestecată. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 10-02-1979 slide 6: Răpirea bisericii 6 ... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult Doamne“. „Mergeți la locurile voastre căci până nu vin cei din necazul cel mare nu vom împărți darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare pe care te așteaptă cerul cu pompă. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 03-09-1980 ... Scumpii mei vă iau cu barca și vă trec apa spre malul cel scump și dacă sunteți bine pregătiți barca nu se leagănă merge lin lin. Țineți seama că va arde pământul iar pe voi vă strânge Domnul undeva și veți privi numai cu ochișorii și nu se va atinge nici un rău de voi și veți fi mărturie pentru toți. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 17-12-1984 ... O să vă vadă ochișorii când voi face strângerea ce vor zice cei chemați întâi. Doi vor fi într-o casă pe unul îl iau pe altul îl las. Câtă plângere o să fie când or vedea Pe Mine Mă doare de acest spate întors dar pe ei nu îi doare că au în-tors spatele binelui lor. Dar vor striga cei ce îi am și pentru ei: „Doamne întoarce-i și pe ei Dă-le un bici pe spate să simtă usturime și să se întoarcă de frică“. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 01-05-1989 Măi tată de aceea sunteți bolnăviori că puneți pe voi haine pe care Eu nu le cunosc că vă atingeți cu lucruri pe care Eu nu le cunosc lucruri de la neamurile pământului iar lucrurile sfinte le-ați uitat tată. Am spus lui Israel să nu poarte podoabe pe trupul lui și el și-a înzorzonat casa cu podoabe deșarte și obosește Duhul Meu când poposesc în casa creștinului Meu. Dar Eu am început așezare sfântă și umilință sfântă și cerească și primiți măi fiilor îndemnul ceresc pe care-l dau Eu pentru Israel. Îmbrăcați-vă în sfințenie și în umilință voi și casele voastre voi și fiii voștri și luați tată înfățișare sfântă și nu mai munciți pentru ca să vă înzorzonați. Nu-i frumos măi fiilor. Dați afară din voi și de pe voi și din casele voastre dați afară slava deșartă. Nu-i frumoasă slava deșartă tată e obositoare și pentru ochi și pentru suflet și pentru Duhul Meu Care locuiește în voi sau lângă voi. Munciți și voi ce am muncit Eu cum am muncit Eu prin lume. Iată de aceea am coborât cuvântul Meu ca să ia ființă acest cort în care azi stau Eu cu poporul Meu la sfat Ro- Emaus Târgoviște n.r. ca să vă deprind apoi să lucrați și voi ce am lucrat Eu să lucrăm cer tată cer pe pământ și să-l suflăm apoi peste tot. Să avem o singură voie cu toții o singură cale o singură masă o singură avere cerească măi fiilor că vine apoi o vreme și mai dulce dacă acum veți asculta puține zile. Vine vremea să intrăm în viață măi fiilor. Eu viața asta care vine v-o aduc mereu dar Sarra lui Lot își are asemănare în voi și nu vă lasă să vă uitați la vremea bucuriei pe care o aduc Eu cu Mine. Voi sunteți sortiți să nu vedeți răul care vine peste lume așa cum ucenicul proorocului Ieremia n-a văzut căderea Ierusalimului în vremea aceea de demult. Voi sunteți ținuți în brațele și în sânul Meu. O și câți din voi dau să scape de sânul Meu Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin din 21-08-1994 Eu sunt Domnul Cel ce umplu pământul și cerul de glasul cuvântului Meu dar cine tată Mă aude că nu are nimeni urechi de auzit nu are lumea credință în lucrarea lui Dumnezeu cea slide 7: Răpirea bisericii 7 dintre început și sfârșit cea de șapte veacuri și mai bine și iată această profeție de șapte vremi s- a împlinit și dacă s-a împlinit s-a sfârșit și Eu am luat-o de la capăt și așez nestricăciune pe pământ așez om nou pe pământ om născut din cuvânt. Nu mai așez om făcut și așez de data aceasta om născut prin cuvânt. Eu număr din nou de la capăt încă un pic mai număr un pic un pic și nu mai număr apoi căci timpul se face sul și nu se mai numește timpul timp. Timpul măi fiilor s-a numărat începând cu ieșirea omului din rai și iată una este legea raiului și alta este legea omului de pe pământ și mare taină poartă această piatră pe care sunteți voi așezați prin cuvânt iar pe piatra voastră este săpată Verginica trâmbița Mea cea de apoi. Verginica este piatra voastră și această temelie a scris sfârșit peste timpul omului măi fiilor. E greu de înțeles așa precum în cer chiar și de voi e greu de înțeles pentru că voi încă sunteți pe drum și pentru că Eu încă Îmi continui drumul spre venirea cea văzută. În cer măi fiilor nu tot așa se vorbește. Cu cerul e altă lege e lege de rai cu cei din cer care și-au recăpătat sufletul și trupul ca în rai. E grea această taină adâncă dar suntem pe drumul ei măi fiilor și îi vom ajunge capătul și ea se va descoperi și se va cunoaște bine Scriptura cea de răscumpărare a trupurilor Scriptura cea de Eden veșnic și nezdruncinat căci Edenul așteaptă pe cei de pe urmă care au cheia de la Dumnezeu. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia din 14-12-1994 Poporul Meu să știi tată că azi se cere să lucrezi bine și nu oricum. Să știi fiule că azi îți trebuie iubire mare ca să-L ai pe Dumnezeu în tine și să fii îmbrăcat cu Dumnezeu că vine vre- mea să-ți pun masă prin cuvânt că pe pământul omului nu va mai fi de mâncare. Vine vre- mea să faci ce a făcut Ilie din făina și untdelemnul văduvei și vei fi bogat în untdelemn și în pâine căci lumea va intra la plata deșertăciunii și apoi va crește pe pământ grâu ceresc și sfânt grâu sfânt pe pământ sfânt. Îngrămădește-te Israele dă năvală tată spre pământul acela sfânt care va rămâne înaintea Mea cu cerul cel nou deasupra sa și cu slava Mea întru lumină de șapte ori mai luminoasă ca acum. Tată Eu nu-ți spun povești să nu crezi că-ți înșir basme fiule. Avem de răscumpărat pământul și pe morții din el și toate acestea vor fi lucrate prin cuvânt ca la început. La început le-am făcut pe toate prin cuvânt și la sfârșit este tot așa dar la sfârșit va vedea omul toată slava lui Dumnezeu iar omul cel ce s-a născut din Mine va fi mai presus de orice iubire în mâna Mea și va juca în mâna Mea căci mâna Mea va fi leagăn de iubire veșnică pentru omul cel de la sfârșit care a ascultat de cuvântul Meu de s-a făcut om nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. În omul Meu cel de la sfârșit se va odihni toată slava Mea și slava aceasta va fi văzută de omul cel fără iubire de Dum- nezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena din 03-06-1995 Israele Israele ce înseamnă aceasta un singur trup În curând va fi să răspunzi ce este această Scriptură. Cine se lipește cu trupul unei desfrânate este un singur trup cu ea căci zice Scriptura: «Vor fi amândoi un singur trup». Cine se lipește cu Hristos este un singur trup cu Hristos tu și cu El un singur trup. Poporul Meu vine vremea cea dintâi vine nepătimirea pe pământ. Vine pe pământ omul cel ce nu păcătuiește în trup. Vine Hristos vine fiilor vine. Eu sunt Domnul Iisus Hristos și M-am făcut un trup cu tine poporul Meu. Cine este un trup cu Mine acela nu poate să mai păcătuiască. Cine nu este un trup cu Mine acela păcătuiește acela se face slide 8: Răpirea bisericii 8 un trup cu păcatul. Ilie proorocul a avut nepătimire în trup și de aceea a avut atâta putere de cuvânt și de faptă. Nu căuta Israele să-ți dea trupul răspuns pentru ca să-ți scape sufletul de osânda pă- catului. Trupul nu păcătuiește până nu-i dă mintea zămislirea păcatului în trup. Fă-ți mintea cer ca să stea Dumnezeu în ea fiule de la sfârșit că tot cerul trebuie să coboare în tine și pe pământ prin tine. Cerul se sfârșește și el după cum este scris și va coborî peste tine când își va sfârși locașul și așteptarea se va strânge sul și ți se va dărui ție fiule al lui Dumnezeu de la sfârșit. Eu vin cu norii așa este scris. Vin și norii cu Mine și rămân și ei cu Mine peste tine și în tine. Și de ce rămân și norii cu tine Ca să ai tu fiule cu ce te purta întru cele văzute să te porți ca Mine pe nori și cu norii. Dacă Eu vin vin cu tot ce am vin ca să te iau cu Mine vin ca să Mă iei cu tine și să stăm în fața Tatălui cu această împărăție de cer nou și de pământ nou așa precum a fost la început. Cine a mai auzit să te încurce pe tine o împlinire micuță care-ți stă la îndemână s-o împli- nești Și dacă nu vrei să împlinești toată pregătirea cine a mai pierdut vreodată ce ai pierde tu fiule chemat și ales ca să stai înaintea Mea la venirea Mea Fii credincios Israele căci chemat și ales dacă ești nu este de ajuns tată. Credința te împlinește ea te face să te împlinești. Fără ea nu faci tot ce este de făcut. De aceea am rostit Eu în vremea ta: «Credință ca a ta să nu se mai fi auzit prin veacuri». Pe cel cu inima curată care nu poate scăpa și care vrea cu Mine pe acela îl scap Eu cu îngerii Mei dar pe cel ce Mă ia în glumă pe Mine pe acela îl las. «Unul va fi luat și altul va fi lăsat». Uită-te bine că această proorocie se vede în lucrarea Mea. Cel ce va fi lăsat acela este cel ce se lasă de lucrarea Mea de cojocul cel dăruit de Mine vouă în vremea aceasta. Cel ce va fi luat este acela care merge cu Mine și cu cuvântul Meu până la locul unde cerul și pământul sunt unite spre așteptarea celor ce vor încheia cu bine calea. Mergi Israele mergi Mergi tată pe cale cu Mine chiar dacă nu vezi cu ochii calea că vine ziua să vadă lumea că tu ai calea Mea sub pașii tăi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios trebuie s-o vadă. Proorocul Elisei n-a văzut cu ochii oastea cerească pregătită în luptă pentru el și pentru scăparea lui dar a văzut ucenicul său Ghehazi a văzut carele și oastea cerească a văzut la cererea lui Elisei către Domnul și a crezut ucenicul în cuvântul credinței lui Elisei. Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie din 02-08-1995 Vestește lumea că așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie dar unde se gândește omul când zice așa ceva Vin să-i arăt omului ca să vadă ce spune când spune așa. Vin mereu la tine Israele român ca să rostesc din tine cuvânt peste tot omul de pe pământ și voi veni cu ziua când voi clătina cerul și pământul la glasul Meu care va grăi din nori peste tot omul așa cum grăiesc peste grădinița Mea peste Canaanul Meu în care Mă fac lapte și miere din cer pe pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare a ortodoxiei din 16-03-1997 De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu toate și peste tot sunt în parte luate și date. Dar la voi fii ai Noului Israel Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dau vouă și Mă întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământ cu oamenii. Iar când voi fi cu plinul tot deșertat peste pământ prin voi cei care Mă primiți cuvânt din cer atunci sfârșitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca să se împlinească iotă cu iotă slide 9: Răpirea bisericii 9 și apoi vin văzut pentru începutul veșniciei văzute. Și nu vor mai fi în ziua aceea nici peșteri nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să se ascundă de fața venirii Mele de fața zilei Mele zi cu bucurie pentru cei ce Mă așteaptă și zi cu mânie pentru toți necredincioșii. Atunci proorocul mincinos și fiara cea din ascuns antichrist care se ascunde în Dumnezeu zice el balaurul cel cu șapte capete și zece coarne cu care a înșelat toată lumea nu va mai găsi pentru el loc în cer și va sta pe nisipul mării precum este scris despre casa care se zidește pe nisip căci biserica Mea este zidită pe temelie de piatră iar piatra ei sunt Eu Hristosul Tatălui cu viața Mea în fiii bisericii Mele. Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică” - și pe archive.org jumpshare my.edocr pubhtml5 Google Drive Scribd joomag n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe din 06-05-1998 Israele Israele român să nu fie în tine fii de ai tăi care să nu știe cum să creadă în Dumne- zeu cum să-L aibă pe Dumnezeu cum să-L aducă pe Dumnezeu între oameni. Tu ești cuprins în mare taină poporul Meu. Vine ziua când trupurile voastre vor fi în slavă și când veți fi învăluiți de slava care vine din cer așa cum a venit peste Mine norul slavei Domnului și M-a învăluit în ziua înălțării în slavă a trupului Meu. O fiilor care ați biruit în voi lumea și duhul lumii Este scris în Scripturi că după ce vor învia morții vor fi răpiți în nori cei vii și toți împreună vor fi cu Domnul întâmpinându-se unii pe alții. Cei ce au biruit lumea în trupul lor vor fi răpiți în nori și vor întâmpina pe Domnul în văzduh și apoi vor fi pururea cu Domnul cu cerul cel nou și cu pământul cel nou și cu dreptatea cea sfântă care vine cu Domnul. Amin. Vezi selecția tematică: „Învierea morţilor” - și pe edocr Scribd jumpshare archive authorstream Google Drive pubhtml5 joomag n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului din 28-05-1998 O a fugit omul de darul vieții veșnice iar Eu am venit acum două mii de ani să-l plătesc înaintea Tatălui ca să-i dau omului viață dacă voiește. Dar tot așa fuge și azi omul de acest dar căci omul iubește fructul pomului morții omul iubește femeia și nu iubește pe Dumnezeu. Dar cine pricepe aceasta Cine să le spună la oameni ce mănâncă și cu ce se hrănesc ei Cine să le spună de pomul vieții care s-a lăsat din cer pe pământ ca să vină omul spre înviere și apoi spre pomul vieții veșnice Omul cel înviat este omul care nu mai păcătuiește primind în el pe îngeri. Cuvântul Meu este înger trimis din cer peste oameni ca să le vestească venirea Mea după două mii de ani după șapte mii de ani. Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om ce intră sau ce iese din el” - și pe jumpshare edocr authorstream pubhtml5 joomag archive Google Drive Scribd Issuu n.r. O fii ai oamenilor auziți Cuvântul Meu de azi este numit în Scripturi al șaptelea în- ger Eu și cuvântul Meu. O fii ai oamenilor toate sfârșitu-s-au Toată taina Mea cea scrisă în Scripturi am împlinit-o. Toate sfârșitu-s-au Nimic nu mai am pentru voi. Am trimis tot ce am avut de trimis pentru întoarcerea voastră. Am trimis peste voi și ultima strigare glasul celui de al șaptelea înger cuvântul Meu cel de azi slujit de îngeri. Auziți ce a spus Cuvântul: toate sfârșitu-s-au Amin amin amin. De la început și până la sfârșit am trimis tot ce a fost scris să fac slide 10: Răpirea bisericii 10 pentru om. Sfârșitu-s-au toate câte am avut de făcut pentru salvarea omului. Acum este scris în Scripturi plată pentru orice faptă. Amin. Proorocul mincinos care se ridică de peste tot și vestește pace între Mine și omul care păcătuiește mereu acest prooroc mincinos este plată pentru fapta omului depărtat de Dum- nezeu că scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pacea atunci fără veste va veni mânia Mea și îi va prinde pe toți sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos și s-a dat făcător de pace între Dum- nezeu și omul care păcătuiește mereu slujind idolii veacului acesta care sunt: mâncare și băutură însurat și măritat și toate câte ies din acestea ca rod al pomului morții. Proorocul mincinos se dă prieten al lui Dumnezeu înaintea oamenilor dar Eu îl vădesc și îi spun că nu este prietenul Meu ci este vrăjmașul Meu ca și omul cel dintâi care a răsturnat scaunul Meu din el ca să stea el și să mănânce din pomul oprit pomul morții care l-a omorât pe om. Fiilor pregătiți calea cuvântului Meu pregătiți pacea cuvântului Meu peste voi pregătiți în voi locaș pentru Duhul Sfânt ca să fie pururea cu voi. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil din 21- 11-1998 Grăiesc vouă fiilor din grădină vouă și poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe fruntea voastră. Mă aplec până la voi și vă sărut fruntea cu gura Mea cu cuvântul Meu ca să rămână pecetea Mea pe frunțile voastre și cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuțele cu pecetea Mea a viului Dumnezeu și vă însemnez frunțile căci îngerul Meu curând curând sună ca să moară cei vii și să învieze cei morți să moară cei vii care n-au pe Dumnezeu și să învieze cei morți care au pe Dumnezeu. La început când ați venit la Mine am pus pecetea Mea pe fruntea voastră și v-am sărutat fruntea ca să pece- tluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi și ca să se teamă satana de voi să se teamă antichristul care se închină chipului fiarei. Îngerul Meu a surpat pe satana de la început și până azi. Îngerul Meu este lumina Mea cea mai dinaintea luminii. El a fost cel ce M-a acoperit pe Mine când eram înaintemergătorul poporului Israel în chip de stâlp de foc și în chip de nor acoperindu-Mi poporul. Îngerul Meu a scris cu focul lui poruncile Mele de pe muntele Sinai când cuvântul Meu grăia peste Moise. Îngerul Meu s-a făcut foc care a biruit focul omului și i-a scos nevătămați pe cei din cuptorul cu foc. Îngerul Meu l-a purtat pe Avacum spre Daniel când flămânzise în groapa cu lei. Îngerul Meu s-a așezat înaintea lui Valaam ca să-l oprească să-Mi blesteme poporul. Pe Petru apostolul Meu l-a scos din lanțuri și din temniță îngerul Meu îngerul Domnului trâmbița cea din urmă. Încă și încă grăiesc vouă despre această taină care se cheamă îngerul Domnului. Îngerul acestei lucrări care a fost și care este cu voi este îngerul Meu îngerul Domnului. Îngerul lui Ver- ginica a fost și este îngerul Meu îngerul Domnului. Îngerul acestei grădini și al vostru este îngerul Domnului voievodul și arhanghelul Mihail. Amin amin amin. El este îngerul Meu care a lucrat pentru Israel înecând pe egipteni învingând pe cananeeni întărind pe Moise și pe Aaron și pe Iosua și pe David și pe Mine Domnul Domnul Cel slujit de îngeri. El este îngerul Meu care a lucrat pentru voi scoțându-vă din lume și învingând lumea din voi și întărindu-vă pentru Mine pentru Domnul. slide 11: Răpirea bisericii 11 Fiilor încă o taină grăiesc vouă: îngerul Meu vă va acoperi pe voi când pentru lume va suna judecata și pentru morți învierea. Vezi selecția tematică: „Înfricoșata Judecată” - și pe edocr Calameo archive.org jumpshare aurhorstream pubhtml5.com joomag Google Drive Scribd n.r. Vă veți uita și nu veți mai vedea lumea și nici lumea pe voi lumea care va alerga după voi. Eu însă vă voi acoperi pe voi cu îngerul Meu așa cum el Mă acoperă pe Mine Domnul. Când Mi-am început lucrarea prin Verginica am spus așa: «Când va lua pământul foc credinci- oșii Mei nu vor arde. Când totul se va dărâma ei vor rămâne că au pe frunțile lor pecetea Mea și sărutarea Mea căci credincioșii sunt de partea Mea și nu părăsesc calea Mea cu ei căci au cu ei pe îngerul Meu». Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului din 15-02-1999 Iată în ziua ce a trecut am fost cu voi în cuvânt de Bobotează iar acum iarăși stau cu voi și vă dau mângâiere ca să vă îndemn la mângâiere fiilor copii. Acum două mii de ani M-am făcut om ca și voi. Am nevoie de mângâiere că M-am făcut ca voi ca să vă mângâi și ca să Mă mângâiați. Stau cu voi întru toate și aș sta și mai mult dacă M-ați simți mai mult dacă M-ați mângâia fiilor dacă v-ați mângâia mai mult cu Mine și de la Mine. Eu la aceasta voiesc să ajung: să vin și să stau mereu cu voi și voiesc să învățăm această veșnicie și stând în taina ei ea să ne cuprindă deodată pentru vecie căci așa va veni viața cea veșnică. Amin. Foamea voastră de ea o va aduce la voi și ea vă va cuprinde în ea pe veci și mulți vă vor căuta atunci din cei de jos și nu vă vor mai vedea că veți fi cuprinși în cele de sus care nu se văd de cei ce sunt cu cele de jos. O Eu aceasta voiesc: să vin tot mai mult la voi să stau tot mai mult cu voi și apoi mereu să rămân cu voi cuprinși în taina veșniciei în taina raiului taina mângâierii. Amin. Vezi selecția tematică: „Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Iată ce taină mare este cuvântul Meu de peste voi. Cea mai mare taină între cer și pământ între cele ce se văd și cele ce nu se văd este cuvântul Meu care grăiește cu omul și omul care grăiește cu cuvântul Meu cu Mine fiilor copii. … Am adus la voi deslușirea tainei mângâierii. Taina raiului este cuvântul mângâierea care vine din cuvânt. Cuvântul este iubirea cea din rai dintre Mine și om iar fără cuvânt nu este iubire. Amin. Iubirea este numai din cuvânt iar fapta iubirii este chiar mângâierea cuvântul care are în el taina mângâierii între Mine și om între om și Mine și între om și om. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul din 20-01-2001 O dacă Eu nu am om care să se așeze întru Mine Eu nu pot să-Mi fac lucrarea cea proo- rocită prin prooroci. Dacă mama Mea Fecioara nu ar fi păzit în ea dragostea ei cea multă pentru Mine și casa Mea în ea cum aș fi putut să-Mi fac prin ea venirea Mea între oameni Dragostea de Dumnezeu este paza inimii este fecioria inimii căci fecioria trebuie păzită de dragostea de ea iar dragostea de ea este dragostea de Dumnezeu în inima omului. Nu numai să facă omul voia Mea și cuvântul Meu. Nu numai atât ci să și ardă de dragoste căci dragostea este foc care arde și care nu se stinge. Numai focul care arde numai acela nu se stinge. În Fecioara mama Mea ardea focul dragostei și el nu s-a mai stins nici ziua nici noaptea și prin el Eu trăiam în ea nestins și prin el ea se păzea în fecioria inimii care înfeciorește trupul cel fecior și îl ține întru Mine și pentru Mine. Cine se dă Mie casă trebuie să Mă și aibă în casă dar omul creștin de azi nu are frică de Dumnezeu slide 12: Răpirea bisericii 12 nu are frică fără Dumnezeu și stă fără Dumnezeu și nu se teme să stea așa. Dar Eu fac azi peste om bunăvestire și zic: îngrijește-te omule de statul Meu în tine și dă-te Mie ca să te văd că nu e mântuire fără Mine. Creștinul trebuie să se așeze în mâinile Mele în toată vremea prin rânduiala pusă între Mine și om. Cu cele de bine și de rău ale lui trebuie să se așeze creștinul în mâinile Mele lucrătoare și cu dragoste și cu dor să facă aceasta în toată vremea și să ia de la Mine binecuvântare și dezlegare de cele neputincioase ale lui căci altfel nu este creștin creștinul și altfel Eu nu-l cunosc și altfel Eu nu-l am fiu și altfel nu este al Meu. Dar nepăsarea omului e mare și își lasă omul sufletul nedat Mie în toată vremea. Iată cel ce nu știe să se dea Mie nu se dă. Cel ce nu vrea să se dea Mie nu se dă și rămâne în el și nu vine la Mine dacă rămâne în el. Iar Eu vin curând și nu voi mai găsi pe nimeni pe pământ pentru că Eu îl iau pe om din mâna cuiva dacă-l iau. Iar dacă el nu se dă mereu ca să am cum să-l iau el rămâne neluat și iată Scriptura care spune: «Unul va fi luat și altul va fi lăsat». O nu mai are omul cui să-și mărturisească viața în toată vremea ca să am Eu de unde să-l iau și să-l am pe om. Nu mai am duhovnici pe pământ ca să Mi-l dea Mie pe om prin lucrul lor de duhovnic. Duhovnicul dacă nu este duhovnicesc ziua și noaptea nu poate fi de folos Mie sau omului. Îngrijește-te omule de ființa Mea în tine și dă-te Mie ca să te văd bine prin vederea ta asupra ta și apoi să te curăț de tine și apoi să te umplu de Mine și apoi să fii în Mine și Eu în tine că nu poți să fii în Mine până ce nu sunt Eu în tine. Eu vin curând curând și tu nu ești ca să fii luat și să nu fii lăsat că Eu când vin îl iau spre salvare pe cel ce Mă are pe Mine și pecetea Mea în el și pe el iar pe cel ce nu le are pe acestea nu-l iau. Îl las dacă el nu este. Îl las pe cel ce nu vrea să fie. Dar Eu voiesc să fie și de aceea binevestesc omului învierea lui prin moartea și prin învierea Mea și prin masa Mea de cină cu el după înviere așa cum am făcut și acum două mii de ani cu ucenicii Mei cărora le-am dat cina învierii hrana cea de veci masa Mea cea întinsă pentru vecie. Amin. Pace fiilor Pace celor ce iubesc drumul venirii Mele ca să vin că Eu prin învierea lor vin. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri din 07-04-2001 O Ierusalime Mă înmulțesc cu cuvântul peste tine. Îți înmulțesc binecuvântarea cea de la Mine. Îți înmulțesc pâinea și apa și pacea și puterea poporul Meu. Îți înmulțesc credința și iubirea ta pentru Dumnezeu și lucrez peste ele ca să fie ele pe plăcerea Mea că nu mai am de unde lua de pe pământ credință și iubire pe placul Meu. Vezi selecția tematică: „Schimbarea sărbăto- rilor şi lepădarea de credinţă” - și pe my.edocr Google Drive Scribd n.r. Îți înmulțesc puterea în toate ale Mele că am lucrare mare cu tine Ierusalime că Eu ți-am spus fiule că tu vei fi înălțimea pe care Eu Mă voi arăta pe pământ ca să chem pe om la voia Mea și la calea Mea că numai calea Mea va mai rămâne poporul Meu. O nu te întrista că te-am așezat să lucrezi la calea Mea și la voia Mea. Calea Mea trebuia înnoită din temelii și Îmi trebuia om nou cu care să lucrez căci omul vechi e burduf vechi și orice aș pune Eu în el se sparge și nu poate ține nimic. Tot omul de pe pământ lucrează numai pentru el și pentru cei ieșiți din el. Tot omul e legat pe drumul lui din zori și până în zori dar pe tine te-am răpit și te-am luat întru Mine poporul Meu. Nu eram ieșit cu tine peste lume când Eu îți spuneam ție că voi face minuni fără seamăn cu o mânuță de popor și Mă voi slăvi prin el pe pământ și voi ieși cu el la capăt pentru tot lucrul Meu slide 13: Răpirea bisericii 13 pentru toată venirea Mea. N-a fost cuvânt rostit de Mine să nu-l împlinesc și nu va rămâne neîm- plinit nici un cuvânt de al Meu. Tu ești împlinirea aceasta tu ești poporul care ascultă pe Domnul iar cuvântul Meu este peste tine ca să-l împlinești întru totul. De aceea îți dau îngeri cu miile în ajutor și ei te slujesc așa cum Mă slujesc pe Mine îngerii fiule Ierusalime. Care părinte are și nu- i dă fiului lui Așa și Eu îți dau. Îți dau că am și nimeni nu are cum am Eu căci Eu și toate câte am Eu sunt veșnice iar tu ești tot ce am mai scump și te iubește Tatăl și te iubește mama Mea și te iubește tot cerul cel veșnic că Eu ți-am spus că vei fi scump și că va da omul pe tine tot aurul lui ca să te aibă. Dar tu ești al Meu și ești de mare preț în cer și pe pământ fiindcă așa a fost cuvântul Meu și el se împlinește. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Paști a orbului din 20-05- 2001 Îmi fac cale spre tine. Din suspinul sfinților Eu prind biruință pentru tine și pentru ei și te hrănesc din râul vieții dar învață bine taina râului vieții poporul Meu. Vezi selecția tematică: „Acest cuvânt este râul vieţii” - și pe Slideshare my.edocr Calameo Google Drive Scribd n.r. Te-am învățat să fii pretențios pentru hrana de pe masa ta și să nu mănânci amestecat că omul din lume care caută după Mine s-a făcut coș de gunoi în care adună toate câte el aude la oameni despre Mine. Dar pe tine te-am răpit și nu știu cum să te mai păzesc și să te mai ocrotesc și să te mai învăț să nu bei decât din mâna Mea că de aceea M-am dat să-ți fiu Păstor acum la sfârșit. E necaz mare pe pământ. Mi s-a furat și casa și haina și salba și slava și numele și poarta și ușa și glasul și cartea. Și-a luat omul slavă și pe Mine M-a băgat la întuneric. Dar tu nu lua de pe nicăieri că e vremea proorocilor vopsiți pe deasupra care nu se spală de ei înșiși și își spală numai trupul cu săpun mirositor ca să atragă pe om. Vezi selecția tematică: „Proorocul mincinos şi ecumenismul” - și pe edocr Issuu Archive Google Drive Scribd n.r. Dar pe tine te-am răpit din calea prăpădului și te-am învățat să închizi ușa și să te ascunzi până trece prăpădul omul cel cu fața vopsită care-și zice omul lui Dumnezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul din 07-07-2001 O poporul Meu curg de la Mine legile vieții peste pământ și tu ești albia pe care Eu vin. De aceea ies cu tine și omul se învață să știe că ești poporul Meu că te vede cu Mine și nu cu el și nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine să te vadă vine că o chem Eu. Eu și nu tu. O chem și îi dau hrană de pe masa Mea cu tine și o fac să se bucure cu bucurie sfântă la masa Mea cu tine și o chem spre viață dar grijile ei o trag iarăși spre ele și lumea e greu de înviat. Te-am pus în mijlocul lumii ca să-i arăt că poate și că nu vrea să poată. Eu când am venit și M-am făcut Om din om ca și omul am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Acum când te-am așezat pe tine înaintea Mea și înaintea lumii ca să faci tu voia Mea am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Tu ești semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua cea mare a arătării Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele cu sfinții deasupra lumii și când tu vei fi ridicat lângă Mine pe nori ca să-Mi faci primirea poporul Meu. Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omului” - și pe my.edocr archive.org Google Drive Scribd n.r. O lume și iar lume O lume împodobită cu podoabele slavei tale deșarte Îți dau să vezi. Amin. Când vezi că Eu Îmi așez un popor în mijlocul tău ca să-l vezi când vezi că Eu Mi-l gătesc slide 14: Răpirea bisericii 14 în legile Mele cele sfinte când vezi că dragostea Mea și dragostea lui sălășluiesc în mijlocul lui laolaltă când vezi petrecerea Mea cea sfântă cu el când vezi hrana lui și hăinuța lui și căsuța lui și toate ale lui spre asemănare cu Mine să știi și să înțelegi și să crezi apoi că Eu Domnul sunt la ușă și vin. Amin. Acesta este semnul pe care ți-l dau până să vin. Acesta este solul pe care- l trimit la tine ca să-ți dea de veste că Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept și nu te iau pe neștire cu venirea Mea. Ba încă te și chem la masa Mea cu ucenicii Mei cei de azi și Îmi slobozesc peste tine cuvântul vieții ca să te lași cuprins în el. Tu însă ești dusă de grijile vieții tale și viața Mea n- o vrei. Un picuț și vei vrea și tu viața Mea dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încă te aștept. Un ceas te mai aștept și nu te mai aștept apoi. Eu sunt Omul Care vine de la Tatăl la tine Omul Care vine din cer după om ca să-l tragă pe om la Tatăl. Dacă ar veni înger după tine ai zice că nu pricepi adevărat. Eu sunt Omul Cel de la Tatăl întocmit în om și am luat chipul omului cel întâi zidit chipul și asemănarea lui cea dinainte de căderea lui din Dumnezeu și așa am venit și așa vin și tot ochiul Mă va vedea când vin ca să nu fie nedumerire și nu va fi că unde este Domnul este cu totul întru toată înțelepciunea Sa în cer și pe pământ și Îmi voi arăta semnul cum că Eu sunt că-Mi voi ridica poporul cel pregătit și voi sta cu el pe nori în văzul tău o lume care zăbovești Și atunci vei înțelege că Eu am fost în calea ta cu lucrarea Mea și că n-ai vrut să Mă cunoști și că n-ai vrut să vii și că n-ai vrut să Mă aștepți să vin și să te iau la sân. Eu încă te mai aștept. Un ceas te mai aștept și nu te mai aștept apoi și voi sta pe nori și Îmi voi striga poporul să vină la Mine pe nori și să Mă întâmpine în văzul tău pentru adevărul Meu. Amin amin amin. … Acum pun puteri cerești în lucru lângă voi ca să pregătim slava cerului pe pământ cu voi și să vină lumea să vadă focul iubirii în care voi stați și să se încălzească la el. Amin. Iubirii Mele îi este dor de tot ce va fi pe pământ pentru ea iar voi sunteți calea pe care Eu aduc pentru ea pe pământ pe toate ale ei cu voi și apoi ne vom întâlni în văzul tuturor celor de pe pământ și ne vom ridica deasupra ca să vadă toți ziua Mea cu voi ziua când Eu voi veni să Mă arăt cu voi spre judecata necredinței căci David așa a zis: «Tu Doamne din cer ai făcut să se audă judecata și pământul s-a temut și apoi s-a liniștit». Amin. Și acum rostesc din vreme și zic: binecuvântată să fie sărbătoarea Mea cu voi când Eu Mă voi întâlni cu omul în grădinile Mele cu voi în locașurile credinței voastre că Eu le întocmesc pe cele plăcute Mie pe pământ la credința voastră fiilor și Eu pot totul prin cel ce se dă Mie cu totul. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Rusalii din 29-07-2001 O fii ai oamenilor vă învăț iubirea cea adevărată. Pe vremea lui Noe M-am uitat pe pământ și am văzut pe fiii lui Dumnezeu ademeniți de fiii și fiicele oamenilor și s-a stricat iubirea pe pământ. Când am văzut așa Mi-a părut rău că l-am făcut pe om și i-am zis lui Noe să-și facă barca de salvare pentru el și pentru fiii lui căci fiii și fiicele oamenilor atrag potop peste pământ. Și a fost potop pe pământ și pământul a fost cuprins de ape și i-am salvat pe fiii lui Dumnezeu i-am salvat dintre fiii oamenilor prin potop. Iar acum ce voi face Neamul omenesc s-a făcut potop pentru fiii lui Dumnezeu căci fiii oamenilor sunt cu multul iar cei ce sunt cu Mine sunt puțini. Ce voi face oare Iată ce fac: vin cu masă de nuntă pe pământ. Aceasta fac. Chem la masa Mea pe tot omul. Noe tot așa a făcut. Întâi le-a spus tuturor de Mine și de vestea Mea pentru scăparea lor și i-a slide 15: Răpirea bisericii 15 chemat pe toți la scăpare dar nici unul n-a voit să creadă și să vină. Și apoi păcatele lor au făcut potop peste pământ și pământul a fost prins sub ape cu tot ce era pe el. Acum însă va fi minune fără seamăn. Eu Domnul îi voi ridica pe ai Mei și îi voi ocroti și îi voi mângâia și pe mulți îi voi răpi precum Mi-am răpit pe poporul Meu de azi cu care-Mi aștern pe pământ slava cuvântului Meu venirea Mea pe calea cuvântului. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești ziua întâi din 25-08-2001 O atâta mângâiere cobor în grădinile Mele și te îmbiu spre ele omule Vino să-Mi auzi glasul care umblă prin grădină ca să te mângâie pe tine cel ce vii la izvor. Vino Și să știi cum să vii. Uită-te la fiii cuvântului Meu și învață cum să vii și să iubești să vii așa și abia să mai poți sub așteptare după ce Eu sun pentru ca să te adun apoi și să-ți dau că Eu vreau să ai omule. Ceea ce poți avea cu adevărat este numai ce-ți dau Eu. Eu pot să-ți dau viață omule. Viață fără moarte pot să-ți dau. Ți-am dovedit că pot. Dacă nu crezi încearcă-Mă și Eu îți voi arăta că pot. Dacă Ilie proorocul Meu n-a voit să moară n-a murit. Dacă Enoh n-a voit să moară n-a murit. Dacă Eu n-am voit ca Ioan să moară n-a murit Ioan. O și dacă ai ști câți n-au murit Și nu uita de Scriptura care scrie că un popor va fi cu trupul când Eu voi veni văzut și Eu îl voi ridica pe norii venirii Mele și voi sta cu el în văzduh și atunci Îmi voi face curat pe pământ că am făcut pământul să-Mi fie așternut pentru Mine și pentru om. Cerul Îmi este scaun și pământul așternut numai să poată omul să înțeleagă și să vadă adevărul acesta. Vezi selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie pământul - aşternut picioarelor - omul îndumne- zeit” - și pe Jumpshare edocr archive pubhtml5 joomag Google Drive Scribd n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești ziua a doua din 26-08-2001 Cântă-ți cântarea iubitul Meu Ierusalim. Învață-ți cântarea și soarta și cântă Celui ce ți-a dat viață pe pământ și cântă și vei cânta pe veci de veci cântarea ta cea din vecii cântarea miresei. Eu am spus: «Când mlădița smochinului se face fragedă și odrăslește frunze cunoașteți și vă bucurați că a sosit izbăvirea». Amin. O spune-Mi tu Ierusalime spune-Mi tu taina ta taina pentru care ai venit. Spune-Mi poporul Meu învaț-o bine și spune-Mi ca să-ți văd credința și statura și duhul tău cel lucrător și mersul tău pe pământ. Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan” - și pe my.edocr Google Drive scribd archive n.r. O poporul Meu să mergi pe pământ tot mai frumos tot mai pe deasupra ca să ne întâlnim în vremea mersului și să ne întâmpinăm și să ne îmbrățișăm întru slavă căci scris este: «Vor fi răpiți ca să întâmpine pe Domnul în văzduh și așa vor fi cu El pururea». Amin. La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra apelor iar la sfârșit pe deasupra ta grăind peste tine și mărturisindu-te poporul Meu. Spune-Mi tu Mie Ierusalime nou spune-Mi fiule taina ta. Eu te voi auzi și îți voi duce cuvântul în vecii. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul din 20-01-2002 slide 16: Răpirea bisericii 16 Lucrarea Mea de cuvânt pe pământ este salvarea făpturii căzute din viață este scoaterea omului din locuința morților și venirea Mea apoi în văzul omului ca să-și ia de la Mine toată firea toată facerea să-și ia viața ei cea de dinaintea morții care s-a așezat pe pământ când omul a murit căci omul cel făcut de cuvântul Meu și de mâna Mea cea lucrătoare a murit a murit omul cel făcut de Dumnezeu. Cei ce nu au nădejde în Dumnezeu se întristează pentru viața lor care trece pentru că ei uită sau nu pun preț pe Mine Cel Care am binevoit să Mă nasc ca omul pe pământ ca să mor ca omul și ca să înviez pentru fiecare om care se naște din om și moare apoi și să-i aduc pe toți înapoi în viață după cum este scris în Scripturi de strigarea Mea de coborârea Mea din cer întru trâm- bița Mea ca să înviez pe morți la strigarea Mea iar ei apoi împreună cu cei vii cu trupul se vor răpi în nori așa cum am fost Eu răpit la înălțarea Mea la cer din ochii ucenicilor Mei și ne vom întâmpina în văzduh și pururea apoi vom fi unii cu alții căci așa este scris. Dar Eu vreau să-l învăț pe om să creadă aceasta. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în sâmbăta pomenirii celor adormiți din 14-02-2004 Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu și altfel să nu iubiți că pe pământ omul îl iubește pe om în numele Meu și face fapte frățești în numele Meu și uită omul să Mă iubească pe pământ ca și în cer. Voi însă să nu dați iubirea dintre voi pe cea care trebuie să fie între Mine și voi căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc ce răsplată veți lua Iubiți pe Dumnezeu fiilor și toată iubirea voastră va fi iubirea Lui care face bine în jurul vostru fără de trufie căci cine nu iubește din Mine iubește din el și rămâne pe pământ iubirea lui. Iubiți în Mine că în voi nu e ca în Mine. Stați în Mine că în voi nu stați ca în Mine și după ce veți face așa Îmi veți spune dacă sunt drepte cele ce Eu vă spun. Iubirea de frați să nu treacă înaintea iubirii de Dumnezeu căci cea dintâi este atacată de la duhul cel potrivnic care este omenesc și nu este dumnezeiesc. Iubiți pe Dumnezeu și El vă va îmbrăca întru El și veți fi fiii Celui Preaînalt pe pământ și cerul pe pământ veți fi că vreau să pun pe pământ raiul la vedere fiilor și apoi să-l ascund pentru puține clipe și vă voi acoperi pe voi așa cum l-am acoperit pe Abimelec de nu l-a văzut nimeni sub sicomorul care-l adumbrea pe el până ce l-am ridicat spre mărturie a învierii și a vieții cea întru Dumnezeu. Vă voi acoperi pe voi pentru puține clipe așa cum M-a acoperit și pe Mine norul din ochii ucenicilor Mei în vremea când M-am așezat în ascuns lângă Tatăl și voi face aceasta ca să vă asemăn cu Mine și cu Tatăl Care este în ascuns și apoi vom da vălul la o parte și Mă voi arăta cu toți sfinții cei de la început și până la voi și cu toți cei păcătoși în dreapta și în stânga și voi avea în dreapta pe sfinți și în stânga pe păcătoși. Iar acum prin cuvântul Meu de peste voi Mă rog în voi pentru cei păcătoși ca să fie iertați prin mijlocirea voastră și să-i liberez pe ei începând de la Adam și până acum. Amin amin amin. Voi ierta pe păcătoși dându-le după faptele lor mai întâi și atunci vă voi ascunde pe voi dar Duhul Meu Care Se roagă în voi mai întâi va cere la Tatăl iertarea celor păcătoși de la Adam și până acum căci Adam plânge fiilor. Plânge omul cel zidit de mâna Mea plânge pe toți cei care au păcătuit fără de iertare pe pământ. Plânge în locuința morților omul cel dintâi care a trăit pe pământ aproape o mie de ani și de atunci el plânge pentru toți cei care păcătuiesc ca și el ca să fie iertați de păcatele lor. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai din 22-02-2004 slide 17: Răpirea bisericii 17 Când am fost cu dulce sărbătoare aşternută în grădina întâlnirii pentru sărbătoarea naşterii mamei Mele Fecioara am spus că vine în grabă vine în curând clipa ca fiecare om de pe pământ să rămână în ceea ce va fi găsit şi voiesc să-ţi amintesc poporul Meu să te laşi probat de roadele Duhului ca să te aşezi apoi bine în ele şi voiesc să-ţi amintesc de văpaia cuptorului în care cei trei tineri curaţi la inimă prin pocăinţa lor pentru tot neamul lor au fost scăpaţi din foc căci Eu le-am trimis pe îngerul Meu care s-a arătat preamărit şi prealuminat cu chipul şi asemănarea Mea şi a suflat în văpaie răcoare ca să-i ocrotească de foc pe cei pedepsiţi de împăratul cel necredi

Add a comment

Related presentations