Cuvântul lui Dumnezeu despre acum ca în vremea lui Noe

0 %
100 %
Information about Cuvântul lui Dumnezeu despre acum ca în vremea lui Noe
Spiritual-Inspirational

Published on September 21, 2018

Author: billydean

Source: authorstream.com

slide 1: Ca în vremea lui Noe 1 „Și precum a fost în zilele lui Noe tot așa va fi și în zilele Fiului Omului: Mâncau beau se însurau se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Tot așa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau beau cumpărau vindeau sădeau și zideau Iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.” Luca. 17/26-30. Ca în vremea lui Noe Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Te rog poporul Meu vă rog copii voi care-L cunoașteți pe Dumnezeu și credeți rugați- vă de toată lumea de copii de soți de soții de frați de surori de prieteni de cunoscuți și de toată lumea să se întoarcă la calea cea dreaptă către credința adevărată pentru care s-a vărsat atâta sânge de s-a pecetluit ca să știm noi și să știe și cei din urmă cum să trăiască să ajungă acolo de unde au venit aici pe pământ. Măi oile Mele astăzi sunt Duh Care vă mângâie sunt Mântuitor să te scap sunt casă să te odihnesc să te primesc sunt tot ce vrei numai vino când te chem când te aștept Veniți că am multe să vă spun dar acum nu le puteți ține că vi le fură. O oile Mele țineți-vă de tot ce ați auzit și să le împliniți că nu auzitorii se vor mântui ci numai împlinitorii. O fiilor nu fiți zăngănitori nu fiți aramă spoită. Fiți aur curat și călit în valurile vieții. Înfruntați toate poftele și grijile deșarte prin care vă fură cel rău. Azi trăim în vremea lui Noe. Ce făceau atunci Se însurau se măritau mâncau și beau. Cine a zis: „Fă corabie“ Cine a făcut-o Cine l-a ajutat Ce zicea lumea și cei ce-l ajutau să facă corabie Râdeau de el. Ce zice lumea acum când aude de mânia Tatălui care va fi turnată pe pământ din pricina necredinței și fărădelegilor ce le face lumea în tot momentul. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 09-06-1958 Am vorbit prin Noe. Când veneau norii pe cer strigau: „Noe primește-mă și pe mine“ dar ușa era încuiată pe dinafară. Am vorbit prin Lot și am spus să se pocăiască lumea dar nu s-a pocăit. Acum s-a schimbat viața creștină cu desfrâul. Toată lumea știe că vine focul dar nu se teme de el și îl ține în gură. Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic” - și pe my.edocr Jo- omag Scribd archive Jumpshare Screencast Google Drive Slideshare n.r. Fiule hăinuța din lume pune-o pe foc. E pildă această vorbire. Când erai în lume ai băut. Acum nu mai bea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-05-1963 ...Fiilor aceste cuvinte sunt sfinte. Nu le vorbește mama sau tata ci le vorbește Dumnezeu și le vorbește ca lui Noe că strigau la ușa sa închisă neamurile surorile unchii: „Noe dă drumul“. Strigau toți prietenii lui Noe și Noe plângea și nu putea să le mai deschidă și plân- gea mereu de moartea lor. Așa și acum va veni la fel aidoma. Stă scris acest cuvânt. slide 2: Ca în vremea lui Noe 2 Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 25-04-1973 ...Daniele tâmplăria se lucrează în multe poziții și în multe taine și nu se poate da măsura pentru că unda acestei lucrări e după vreme. Să spun măsura vremii de azi Dar dacă unda se schimbă Fiule lucrarea Mea care se face aici cu această casă are mulți conducători în cer. Du- hovnicește Domnul vorbește. Acest cămin care se face pentru voi e lucrat și în cer și se face după vreme tată după undă. Crezi Ca în timpul lui Noe. Atunci erau patru familii dar acum nu se știe câte sunt. Era de mult dat acest program dar nu știe nimeni din cerul sfânt ce undă va fi. Mai așteptați puțin de tot și o să se dea pe față și acest lucru. Daniele să nu cugeți ceva greșit și să nu zici că nu știe Domnul ce face. Tâmplarule fii cu multă răbdare nu sili vasul Meu să-ți dea măsura fără măsura lui Dumnezeu. Și când vei lucra să fii bine înarmat cu viața duhovnicească să nu fii necredincios și cu vreun păcat întinat. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 30-08-1973 ...Vreau să-Mi fac o casă și n-am cu cine n-am loc. Vreau să-Mi fac o casă și s-a făcut păgânul stăpân pe pământul Meu și a prins putere grasă să Mă oprească. O ce pustiu Unde voi găsi să-Mi fac casă Unde ești Noe să-Mi fac casă Am făcut atunci am împlinit dar ce Mi-a rămas nu mai pot să-Mi împlinesc azi. Mi-a luat păgânul căminul. Nu-i este frică de Mine se ține la cot cu Mine. O tată nu Mă vait ca săracul că nu are unde-și face casă ci Mă vait de tine creștine că a venit vremea secerișului a venit vremea mustului și nu mai e vreme. Pe arac am să- i mustesc Închină-te bine către Mine oftează căiește-te și plângi pentru sărăcie că n-ai colivie. Nu plânge de foame că și cel ce nu mănâncă trăiește. Numai cel fără casă acela nu trăiește. Du- hovnicește. Ridică-te că am un fluier și n-ai să știi cui am fluierat și când am fluierat. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 25-09-1973 ...Apropiați-vă bine de Mine. Nu lăsați trupul să se îngrașe ca să fiți greoi la drumul către Noi. Cu mulți dintre voi se va întâmpla ca și cu femeia lui Lot când voia să fie la Mine cu tot neamul ei dar nu putea merge cu Mine că nu făcea voia Mea. Și dacă ții la neam rămâi cu neamul ca femeia lui Lot. Și Noe avea neamuri și strigau la Noe: „Noe dă-ne drumul“ și nu i-a primit căci cheia era la Mine. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 11-12-1973 ...Astăzi este vremea lui Lot când propovăduia cuvântul și nu-l auzea nimeni. Astăzi este vremea Sodomei și Gomorei când omul lui Dumnezeu propovăduia cuvântul Său și poporul nu-l asculta și aranja masa pentru sodomie și curvie. Astăzi e vremea și a lui Noe că el lucra și lumea râdea de el și juca. Astăzi este vremea și a potopului. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-09-1974 slide 3: Ca în vremea lui Noe 3 ...Creștine uită-te bine prin orașe că n-ai să le mai vezi. Uită-te la zidurile înalte că n-ai să le mai vezi. Uită-te bine la magazine că n-ai să le mai vezi. Parcă văd cum ai să alegi ghiuluri și stofe de pe stradă și obiecte scumpe și cu ele ai să mori în brațe. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-09-1974 ...Ține minte creștine că în timpul potopului Dumnezeu a suit în corabie din toate câte ceva ca să nu se stingă neamul. Nu se vorbește de animale ci de sămânța omenească. Cine a rămas din potop Cel credincios. Dumnezeu numai a lucrat a lucrat a lucrat. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 10-08-1975 ...Domnul Iisus Hristos când a plecat la cerul sfânt le-a spus: „Copilașilor să fiți cuminți că Eu Mă duc la cer dar Mă întorc și multă bucurie veți avea“. Dar iată că Domnul a venit astăzi cu ucenicii Săi la voi și unii din voi nu Ne primiți. Vin vremuri grele dar să cunoașteți și vremurile bune că Domnul Iisus nu vine pe vreme bună ci vine pe furtună când ies pomii din rădăcină pe vreme rea pe ninsoare geroasă dar Domnul îi spune: „Ține-te bine că vei fi fericit dacă nu vei fi doborât la pământ“. Dar când vei vedea soarele pe hăinuța ta ce vei zice Și în inima ta soarele ce vei zice Și razele în gura ta Ce zici când vei vedea și pe călău că va zice: „Scapă-mă și pe mine“ Dar tu ce faci Îl primești în casa ta Domnul nu mai este atunci ca să-ți spună. Dar tu ce faci Noe nu a băgat pe nimeni în corabia sa. Dacă-l vei băga în casă ți se va dărâma casa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 06-12-1976 Nu Se mai luptă Dumnezeu să mai curățească un păcătos de păcate că de câte ori l-a cu- rățit și astăzi s-a găsit nu ca omul ci mai rău decât un câine căci câinele e mai înțelept de zece ori ca omul căci când îl strigă omul îl cunoaște și vine în grabă la sine dar omul nu-L mai cu- noaște pe Domnul. Ca să se mai schimbe nu se mai schimbă ca pe vremea lui Noe. Spune peste tot Domnul Iisus în Duh că vine focul peste tine vine moartea peste lume dar cine să audă că deși au urechi nu aude nimeni ca în vremea Sodomei și Gomorei curvesc fără saț. Rabdă de foame dar de aceasta nu se lasă. Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om ce intră sau ce iese din el” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 07-01-1977 ... Faceți-vă buni ca să scăpați de acești câini că iată cum caută fiara hrana sa. Caută-te măi creștine ca să nu cazi fiarei în gură căci Dumnezeu trimite pe îngerii Săi dar tu nu vrei să te ai bine cu ei și fugi ca de alte ființe spurcate dar Eu îți spun că oriunde te vei ascunde ochiul lui Dumnezeu te vede și te descoperă ca să fii nimicit de păcatul pe care l-ai săvârșit. Veniți-vă în fire că așa îi spuneam și lui Noe: „Noe fă așa și fă așa“ și Noe lucra după porunca Mea iar când a venit urgia nici sora sa și nici neam de al său și nimeni nu a putut să fie primit. Și nu mai ziceau cum ziseseră până atunci: „Noe e nebun“. Acum nu vrei să asculți și nu vrei să te porți după portul creștinilor. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 24-01-1977 slide 4: Ca în vremea lui Noe 4 ... O iubite frate cum vei râvni să te odihnești într-un loc ceresc O creștine ai ajuns unde se desparte lumina de întuneric ai ajuns la răul răului. Dar strig: opriți-vă de la păcat Strig și Mă uit cum se uita Noe din corabie și Mă uit pe pământ să văd mai e mult ca să aduc la sfârșit toate câte sunt scrise în carte Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 27-03-1977 ... Se aude din cer când lumea vă dușmănește și vă poreclește și vă amenință și Dumnezeu plânge când vede pe poporul Său că nu tace și ridică sabia împotriva celui rău. Nu mai e timpul să ridici sabia. Sabia ta e rugăciunea și glonțul tău e postul și toiagul tău e crucea tată. Vezi selecția tematică: „Despre post şi milostenie” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Moise cu toiagul a despărțit Marea Roșie pe jumătate și a trecut poporul. Acum toiagul s-a pre- făcut în cruce sfântă și dacă ai credință ești mult mai presus decât Moise cu toiagul. Ia să vezi tată numai să vezi. Uită-te bine la cuvântul Meu care este către tine că se face război între oamenii răi și între oamenii Mei și Eu Fiul lui Dumnezeu am să le fiu comandant. Dar nu război ca în vremuri cum se vorbește astăzi falsificând adevărul. Nu așa se va întâmpla și va fi război fără arme și se vor nimici răii de la sine. Să nu te iei după oamenii răi să te faci prieten cu ei că vei pieri. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-04-1977 ... Trezește-te creștine Trezește-te și tu păgâne că mai vine un cutremur și mai vine și un potop ca potopul lui Noe și mai vine o undă mare și o alunecare de pământ și vei merge kilometri întregi cu case cu tot. Acesta vine pentru fapta ta că multă foamete și multă secetă va fi și multe vite vor pieri și multe vieți omenești vor pieri. Chiar și împăratul va pieri pentru nelegiu- irea sa că a înmulțit pe pământ numai munca pământească. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 24-04-1977 ... Tot ce s-a profețit în Vechiul s-a împlinit. Și după Vechiul a venit Domnul Iisus Hristos și a pus o lege nouă și sfântul Ioan Botezătorul a fost învrednicit prin faptă să-L boteze pe Mân- tuitorul și el a fost înaintemergător. A trimis și a pregătit această fiică de atunci și de astăzi ca să se mântuiască lumea. Vai și iarăși vai de cei ce au rupt legătura aceasta că mai mult cu sută la sută e păcatul azi mai mare ca în Sodoma și Gomora. Dar vă spun: pregătiți-vă fiilor că dureros este de un creștin de azi care face vreo faptă greșită că n-am venit cu nici un semn să fac. Cu forța nu te duce Dumnezeu în raiul Său că iată Dumnezeu a hotărât ca pe toată lumea s-o nimicească. Plâng îngerii din ceruri plânge mulțimea de sfinți plâng serafimii și heruvimii plâng de ceea ce Dumnezeu a hotărât și nu Mă mai întorc la fel cum nu M-am întors la potop. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 06-05-1977 ... Toată suflarea va fi pedepsită. Numai cei aleși ai Mei vor scăpa. Să știți că mulți vor bate la poartă și te vor striga ca în timpul lui Noe. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 11-09-1978 slide 5: Ca în vremea lui Noe 5 ... Acest acoperământ al meu unde v-am lăsat eu este și va fi ca un obiect sfânt în care Și- a făcut Domnul lucrarea și vă va fi de mare folos așa cum i-a fost lui Noe corabia dacă veți lucra după voia lui Dumnezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 20-05-1982 ... O ce vai și chin Nimeni nu știe că se apropie și nici nu vede. Așa striga Noe ca un nebun. Striga lumea la el: „Ești nebun“. Dar când au început să se vadă primele semne de minuni Noe lucra la corabie. Atât de rea a fost lumea și atunci de a umplut pe Creatorul de mânie și i-a înecat pe toți. A băgat Domnul pe Noe cu familia sa în corabie și pe tot ce a voit să rămână în viață să moștenească pământul după spălarea lui. Așa și acum nu știți cum va lucra de vă va scăpa. Nu lasă Domnul soarta drepților pradă vijeliei și în mâna dușmanilor. Căutați și faceți-vă timp și cercetați și cărțile care vă depărtează de rele. Când dau un cuvânt o învățătură trainică să răzbată în inima ta și să-l ții în inimă ca pe o icoană să-ți fie frică să săvârșești ceva rău. Dați-vă seama scumpelor suflețele cuvântul cerului e înflăcărat până se închide ușa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 15-09-1986 ... Am venit acum mai înainte de spălarea pământului cum am venit și înaintea potopului când l-am găsit numai pe Noe și l-am băgat în corabie și a plutit pe deasupra. Am venit și acum cum am venit și înaintea focului când am trimis doi îngeri de l-au scos pe Lot. Și acum iarăși am venit să vă scot și pe voi. Dar nu oblig pe nimeni. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 26-07-1989 ... Iată slujitorul bisericuței din localitatea de aici se înfoaie împotriva Mea și a fiilor lu- crării Mele dar Eu îi voi da suferință și i-o voi dubla până va ajunge cu capul la picioare. Eu i-am trimis cuvântul Meu ca să-l ridic și să-l întăresc dar el a luat-o pe drumul satanicesc să-Mi facă Mie rău. ... Fiilor voi nu știți dar Eu știu. Satana râmă prin toate inimile dar în curând spăl numele lui și al iubitorilor lui. Stați lângă Mine și veți vedea lucruri mari. Noe când l-am băgat în corabie n-a văzut potopul. Și cu voi tot așa fac. Chiar și cutremurul de vine peste căsuțele voastre nu vi le dărâmă că e stânca Mea puternică cu ele. Atunci veți vedea minunea. ... Fiți atenți cu toții că vrăjmașii vor să nimicească tot poporul lui Dumnezeu. Înapoia Mea satano Ce cauți tu unde nu este al tău Nu-ți ajunge câți ai adus pe placul tău Fiilor v-am spus mereu că tot ce fac Eu peste voi este pentru spulberarea vrăjmașului. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 06-10-1989 ... Nu vă mai puteam pregăti că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut Dumnezeu Acum vedeți și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăj- mașul pe cel nevinovat pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu și au fost prinși cei fără Dumnezeu. slide 6: Ca în vremea lui Noe 6 Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei dar spulber și limpezesc. Vă dau dru- mul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie care l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. Vezi selecția tematică: „Enoh şi Ilie” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul omenirii dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa. Scaunul de judecată va fi în România pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și adevărul și dreptatea. ...Un picuț de timp pe pământ și pe urmă veți fi în cerul sfânt adică pe pământ sfânt că a sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și prin gurițele voastre s-a împlinit ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de întunericul ce o copleșise. Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși dar Eu Domnul am oprit pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea și iată am întors roata ca să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă. ...Românie Românie țara Mea sfântă și iubită Ce te copleșise Ce te păcălise Fiți atenți că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi. Vezi selecția tematică: „România - Noul Ieru- salim - Noul Canaan” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive scribd archive n.r. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 25-12-1989 La trei zile de la revoluție și ziua execuției cuplului Ceaușescu n.r. O creștine Mă doare când văd că tu mergi pe calea cea cu sfințenie și copilul tău iese și vine și iubește lumea și lucrează fărădelege și stă împotriva Mea și a ta și unii din ei vând viața ta și a Mea și se duc la oamenii lumii și petrec cu ei și vin și pleacă de la tine și iar vin și stau cu lumea în ei lângă tine și lângă adăpostul tău tată. Și te întreb pe tine: ce să fac cu tine ca să te țin curat și neatins de cel fără de lege și să nu fii găsit alături cu cel ce calcă în picioare sfințenia cea cerută acum pentru scăparea copiilor Mei Ai văzut pe Israel când era răspândit printre cei din Egipt că M-am dus și am însemnat peste casa lui și când am trimis îngerul morții a fost ocolit Israel. Dar acum cum să-ți însemnez locul tău și ograda ta ca s-o bag sub ocrotire Că fiul casei tale și fiica ta ies și se duc în lume și fac ce face lumea și poartă haine ca lumea și nu iubește pe Dumnezeu copilul tău. Iată iar îți spun precum ți-am mai spus: dă de la tine mila cea dăunătoare și deosebește-te de cel ce nu vrea ca Mine și ca tine și nu sta părtaș la îngăduința păcatului și curăță de moarte ograda ta. Nu-ți mai lua în brațe copilul greșit care cheltuie în fărădelegi sufletul său că te scrie duhul rău și pe tine tată și îți găsește casa întinată și nu mai este vremea să te întinezi. Și va fi iar ca în vremea lui Noe și tu să fii ca Noe cu toată casa ta că iată precum atunci oamenii mâncau și beau se însurau și se măritau și nu credeau pe Noe aidoma și acum este și tot așa se va întâmpla dar tu îndeletnicește-ți toată casa să fie găsită așa cum a fost casa lui Noe sub curățenie sub ascultare și plină de credință și de lumină cerească. Fii așa cum a fost Iov și nu sta nepăsător și roagă-te Domnului pentru cei ce nu ascultă din casa ta și dacă Domnul vede că nu se ridică spre sfințenie și spre ieșire din duhul lumii vine ceasul alegerii și va slide 7: Ca în vremea lui Noe 7 fi tras fiecare acolo unde trage și voi lucra prin rugăciunea ta și voi scoate de la tine pe cel ce nu ascultă de legea sfințeniei care pregătește slava lui Dumnezeu că vremea este așa cum scrie: «Cel ce este sfânt să se sfințească încă iar cel ce se spurcă să se spurce încă». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului din 28-08- 1993 Să ai Israele credință în lucrarea cuvântului Meu așa cum a fost Noe care a scăpat prin credința lui că la potop Eu am deschis izvoarele adâncului și jgheaburile cerului dar pe Noe care era la mijloc l-am păzit nevătămat. Am deschis izvoarele adâncului măi fiilor și la aceasta am adăugat izvoarele cele de deasupra tăriei și s-au unit de jos și de sus și am prins pe om la mijloc dar pe cel credincios l-am avut în sânul cuvântului Meu cuvânt prin care Noe și-a întocmit barca de salvare. Să nu mai zică omul veacului acesta că ploaia se face de pe pământ spre tăria cerului. Să nu mai asculți la minciunile omului științei firești că omul acesta nu știe nimic măi fiule. Eu sunt Cel ce îmbrac norii cu ploaie și numai dacă vreau Eu pun ploaie în nori. Eu am spânzurat pămân- tul pe ape și întăriturile lui nu se vor clătina în veac pentru că Eu din apă am scos pământul și tăria cerului. La început era apă și întuneric și adânc fără capăt și s-a ivit apoi lumină prin cuvânt și apoi s-au despărțit ape de ape ca să se arate tăria cerului să se arate cerul cel ce dă viață cel ce poartă viața celor vii cel ce ține sufletul în viață măi fiilor sufletul în trup măi copii. Și după aceea apele cele de sub cer s-au dat în părți și s-a înființat pământul pe ape și s-a numit uscat și ape pământ și mare măi fiilor dar până n-au venit pe pământ apele cele de deasupra tăriei pă- mântul n-a odrăslit cele înființate pe el prin cuvânt. Prin cuvânt erau înființate iar prin apă au luat ființă văzută iarba și pomii și tot ce este verde și cu rod pe pământ. Iar apoi Și-a înfrumusețat Domnul tăria cerului cu cei doi luminători ai zilei și ai nopții care luminau și încălzeau și lucrau prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi din apă și din pământ s-au născut toate vietățile care stau în ape și pe pământ și pe deasupra pământului. Omul științei veacului acesta nu mai vorbește așa și din contra se minte om pe om și de aceea am spus Eu mereu vouă că școala de azi n-a fost bună. N-a fost că a mințit împotriva lui Dumnezeu și l-a învățat pe om fără de Dumnezeu. Noe n-a învățat de la om credința. El era patriarh dar nu l-a făcut omul patriarh credința lui l-a făcut slujitor al cerului și Eu l-am îmbrăcat cu cerul pe Noe și cerul l-a avut în sânul lui și l-a purtat pe ape și am luat-o iar de la început cu omul am luat-o prin Noe cel credincios. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie din 02-08-1994 Eu pe vremea potopului am avut mare milă de lumea cea fără de Dumnezeu și tot așa voi avea și acum dar tu să nu te sperii Israele. Eu la potop am lucrat lucrarea milei chiar dacă s-a numit mânie căci apa este mare taină tată. I-am făcut pe oameni să Mă vadă și să Mă strige cu disperare. Le-am luat dreptul de la desfrânare și de la rătăcire și i-am trezit cu mânie și i-am ținut treji apoi până în ceasul când i-am acoperit cu apă. Și în clipa când ei strigau cu disperare la cer Eu am slobozit botez ceresc peste ei și i-am luat apoi din ale lor că mare este taina apei și voi trebuie să fiți mereu curați tată. Scris este: «Cine nu se naște din cer de sus nu poate intra în împărăția cerurilor. Cine nu se naște din apă și din Duh nu poate moșteni împărăția Mea». Vezi selecția tematică: „Despre Botez” - și pe Slideshare my.edocr Issuu Google Drive slide 8: Ca în vremea lui Noe 8 Scribd n.r. Eu Domnul Iisus Hristos am fost mai înainte de toate veacurile. Eu am fost Lucră- torul Cel de la Tatăl și omul nu poate pricepe tainele Mele căci când am pregătit pieirea necre- dinței am făcut pe necredincioși să Mă vadă mai întâi și după aceea am stârpit necredința și trupul ei și tot așa voi face și azi dar a trebuit să cuvintez și să binevestesc. De aceea zice Scriptura: «Vai de cei ce cheamă ziua Domnului că ziua Domnului este groază și întuneric și nu poate omul să se uite la ea». Vezi selecția tematică: „Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Apa și Duhul este nașterea din cer dar iată apa s-a tulburat și Duhul fără apă nu mărturi- sește. Înțelepțește-te Israele că vine zbuciumul și tu să nu fii zbuciumat. Roagă-te pentru bi- ruința mântuirii și ia pe tine cămașa Duhului Sfânt și încinge-te bine peste ea ca să nu ți-o ia vântul. Furtuna e mare pune-ți brâul Israele ca să nu-ți fie cămașa smulsă de furtună și să rămâi gol înaintea Mea. Dacă stai în această casă aici nu bate vântul aici nu se simte furtună că dacă Eu sunt în casa aceasta și la cârma aceasta de Mine ascultă furtuna și vântul și firea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci din 27-09-1994 Venirea Mea în cuvânt lucrarea Mea de pregătire i-a prins pe toți nepregătiți aidoma ca în vremea lui Noe și nici azi nu crede nimeni pe Noe ca și atunci. Dar Eu am venit și am lăsat loc și vreme pentru har ca și atunci aidoma ca pe vremea lui Noe. E vremea harului dar omul bisericii din lume face fum ca să nu se vadă Dumnezeu în lucrarea cea de nou Ierusalim ieșită din mijlocul bisericii ieșită ca un foc care să mistuie tot ce este uscat și stricat și să-și facă loc cele vii și veșnic vii înaintea Mea. Omul cu viață păcătoasă nu iubește cuvântul Meu și viața care vine din el și de aceea omul bisericii de azi nu se poate ridica să se facă plăcut Mie să aducă pocăință înaintea Mea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie din 02-08-1996 Poporul Meu să fii slava lui Dumnezeu întru venirea Domnului pe pământ că este scris că vine Domnul slavei vine Domnul lui Israel că Israel este casa Domnului împărăția Domnului în care Se va întoarce Domnul. Israele să nu te lași să fii departe de împărăția lui Dumnezeu de înțelegerea tainelor lui Dumnezeu să nu fii departe Israele. Eu sunt Hristos Fiul lui Dumnezeu. Să fii întru Mine Israele să te găsesc mereu în Mine întru venirea Mea că vin la tine Israele vin că ești poporul Meu ești moștenirea Mea că Eu moștenire pe pământ nu mai am nu mai am că Mi-a luat-o omul cel gol de Dumnezeu și nu mai am. Semănătorul seamănă cuvântul și cu- vântul cade pe pământ cade lângă cale cade în pământ pietros cade în loc cu spini și nu mai am moștenire pe pământ. Nu mai am nici oi nu mai am nici staul nu mai am după cum este scris că Fiul Omului nu are unde să-Și plece capul. Nu mai am zi de odihnă pe pământ nu mai am că fiii oamenilor Mi-au luat pământul cel făcut de Dumnezeu. O ce Mi-au făcut fiii oamenilor Au făcut mai rău ca atunci când au atras pe pământ potop cu apă de a pierit tot omul care a rămas pe pământ. Numai Noe și cu casa lui a scăpat că el a crezut cuvântul Meu și și-a făcut casă nouă cu care a plutit pe deasupra apei potopului. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie izvorâtorul de mir din 08-11-1996 slide 9: Ca în vremea lui Noe 9 Dar tu Românie ești țară fără păstor și am venit să te păstoresc. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Ți-am strigat păstorii care stau peste tine ca să le cer socoteală de viața ta de sângele tău de biserica ta căci având nu ai nu ai păstori. Păstorii tăi trăiesc fărădelegea înaintea Mea și înaintea ta și nu ai nu ai păstori ca să lege rana ta și a Mea. Ei se păzesc pe ei înșiși nu pe tine iubito. O ziua Mea ca în vremea lui Noe va veni și te voi găsi bând și mâncând și nuntind și vei fi luată pe neștire dacă nu vei voi să auzi glasul cuvântului Meu ca în vremea lui Noe. Noe a văzut scăparea lui dar lumea n-a văzut scăparea lui Noe. Noe a văzut pe Domnul întru venirea Sa dar lumea n-a văzut pe Dumnezeu și a văzut venind peste ea ziua necredinței. Omul care va scăpa cu viață Îl va vedea pe Cel ce este și vine. Omul care nu va scăpa cu viața sa nu-L va vedea pe Dumnezeu întru a Sa venire căci ca în vremea lui Noe voi veni și voiesc să te am nuntașă că Mi-am luat din tine mireasă și te chem la nuntă. Vino la nuntă țară a nunții Mele Schimbă-ți veșmântul și ia veșmânt de nuntă ia pe tine veșmânt de in curat iar preoții tăi să te păstorească spre lumină. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Mina din 24-11-1996 Vin cu sfinții mucenici în venirea Mea vin și iar vin cu sfinții și cu îngerii în sunet de trâmbiță ca să adun prin cuvânt pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi de la marginile cerurilor până la celelalte margini și voi lucra ca în vremea lui Noe. Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Și iată găsesc pe oameni mâncând și bând și nuntind că ei nu știu venirea Fiului Omului. Vin și voi trâmbița ca să adun pe cei aleși și din ei voi lua unul și pe unul îl voi lăsa și oamenii nu cred ca să vegheze venirea Mea care vine peste ei fără de știre. O fericit ești tu poporul Meu slugă cuminte și credincioasă căci venind Domnul tău vei fi găsit mereu veghind și vei fi pus peste cele ale Mele iar cei care zic că Eu zăbovesc și stau mâncând și bând și nuntind pe neașteptate voi veni la ei și îi voi despica în două precum este scris în cuvântul Meu în venirea Mea. Cuvântul Meu e venirea Mea și ni- meni nu înțelege cuvântul Meu venirea Mea. Binecuvântată este venirea Mea la tine și statul tău înaintea Mea în venirea Mea Israele cale a venirii Mele la oameni. Și iată fiule scump oa- menii beau și mănâncă și nuntesc ca în vremea lui Noe și cuvântul Meu vine la ei pe neștire. Vine cuvântul lui Dumnezeu pe norii cerului și văd sfinții din cer că ei sunt în venirea Mea. Eu și la arhiereii care M-au dat la răstignire le-am spus: «Eu sunt Fiul Tatălui și Mă veți vedea venind cu norii cu putere și cu slavă» iar cuvântul Meu adevărat este. Vezi selecția tematică: „Precum S-a suit aşa şi vine cu norii vine” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive archive Scribd n.r. Vin și iar vin că am unde să vin ca să strig și să adun pe cei aleși care vor rămâne și vor fi toți un singur trup o pâine vor fi toți și fericiți cei care au urechi de auzit că aceia vor rămâne. Vin cu sfinții și cu îngerii și strig ca să audă cei aleși din cele patru vânturi de la o margine la alta a cerurilor că este scris în Scripturi să trâmbițeze îngerii și să adune pe cei aleși. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu șezând de-a dreapta Celui Atotputernic și venind cu norii ceru- lui. Cine Mă va despărți de dragostea Mea de tine Israele iubit Necredința de pe pământ și aleșii ei O Israele Israele credința ta în cuvântul Meu va lucra și va strânge într-un singur staul într- un singur trup pe toți cei de pe pământ care vor fi căci toți cei ce vor fi vor rămâne ca să fie. Cei ce vor fi găsiți veghind venirea Mea vor rămâne ca să fie și vor fi mângâiați în vecii vecilor și vor fi mângâiere a mângâierii și vor fi. Amin amin amin. slide 10: Ca în vremea lui Noe 10 Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mucenițe Ecaterina din 08-12- 1996 E sărbătoare de cer pe pământ e serbare de veac nou de cer nou și de pământ nou și de om nou născut din cuvântul cel de sus. E sărbătoare la români țara întoarcerii Mele la oameni și din care Mi-am luat un popor ca să-l am curat și așezat înaintea glasului cuvântului Meu care vine cu norii. Vin la tine Israele mic luat din români ca să fii poporul Meu. Vin și Mă fac veste peste pământ Mă fac cu tine veste și poveste poporul Meu. Mă fac veste nouă și am cu Mine sfinți și slavă de îngeri și tainele Mele sunt mari și cuvântul Meu străpunge văzduhul ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus. Pace ție poporul Meu căci tu ai cuvântul Meu tu cunoști glasul Meu. Vezi selecția tematică: „Ca fulgerul care iese de la răsărit aşa este veni- rea Domnului” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Pace ție și stai întru Mine veghind că mulți vor veni și vin în numele Meu și pe mulți vor amăgi și mulți se vor sminti și se vor vinde căci fărădelegea e mare și din pricina ei iubirea de Dumnezeu se stinge dar cei răbdători vor birui căci Evanghelia cuvântului Meu cel nou și vestea împărăției Mele se va vesti și povesti în toată lumea spre mărturie și apoi Eu vin văzut și toate se vor sfârși și Eu voi fi și mulți vor fugi la munți căci scris este: «Îngerii Mei vor aduna pe cei aleși de la o margine la alta a cerului în sunet de trâmbiță la glasul cuvântului Meu» și va fi ca în vremea lui Noe că nimeni nu va ști ziua aceea. Ca și atunci va fi căci oamenii mâncau și beau și nunteau și n-au știut până în ziua urgiei. …E sărbătoare de sfinți în Israel pe pământ. Nimeni pe pământ nu mai știe să facă sărbă- toare de sfinți. Vezi selecția tematică: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă” - și pe Slideshare my.edocr Google Drive Scribd n.r. Oamenii pomenesc zile de sfinți și slujesc idolilor în zilele sfinților. Oamenii se sărbătoresc pe ei în zilele sfinților și oamenii beau și mă- nâncă și nuntesc ca în vremea lui Noe dar cuvântul Meu vine peste pământ și se face veste și vine. Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus așa Se vestește pe Sine Cuvântul lui Dumnezeu. Iar voi fii ai cuvântului Meu să fiți mereu de Mine binecuvântați pentru ca să stați înaintea Mea și să luați și să dați cuvântul Meu oamenilor spre învierea celor credincioși de pe pământ. Vine cuvântul Meu să facă pe pământ credință ca să găsesc la venirea Mea precum în tine am găsit Israele poporul Meu cel credincios căci scris este: «Cel ce crede în Mine Tatăl Meu îl iubește și vom veni la el și vom face casă la el și vom cina cu el și Ne vom arăta lui» căci Tatăl în Mine este și în venirea Mea este Tatăl și vom face împărăția Tatălui și a Fiului și Sfân- tului Duh împărăție binecuvântată din veac și până în veac. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mucenițe Varvara din 17-12-1996 Omul nu mai caută credința și caută fărădelegea și din pricina fărădelegii credința și iu- birea multora se va răci și s-a răcit. Dar tu să rabzi poporul Meu căci cei ce vor răbda apucând capătul răbdării aceia vor fi mântuiții Mei și vor fi trimișii Mei care vestesc Evanghelia împărăției cerurilor în toată lumea spre mărturie și scris este: «Atunci va veni sfârșitul și soarele se va întuneca și luna își va înceta lumina» ca să Se arate Domnul Lumină de șapte ori strălucitoare Domnul Care trimite pe îngerii Săi la cules. slide 11: Ca în vremea lui Noe 11 O poporul Meu pe pământ nu mai veghează nimeni întru venirea Mea. Peste tot e ca în vremea lui Noe. Toți oamenii mănâncă și beau și nuntesc nunta lor și Eu vestesc împărăția ceru- rilor și trec cu barca Mea și strig la om să vină la Mine dar el nu vine ca și în zilele lui Noe. Vin cu îngerii și cu sfinții să-Mi culeg via. Cuvântul Meu este culegător peste oameni și oamenii unul va fi luat și altul va fi lăsat căci trec peste pământ cu Evanghelia împărăției cerurilor și cine voiește să vină după Mine să nu stea să-și facă haină că-i dau Eu haină numai să vină. Vezi selecția tematică: „Răpirea bisericii” - și pe my.edocr Google Drive Scribd n.r. Nu-ți căuta haina omule. Haina ta nu e bună ci e bună haina Mea. Vino gol numai vino că haină îți dau Eu. Cel ce dă să-și caute haina când Eu strig acela e om semeț căruia i se vede rușinea căci haina ta omule nu-ți poate acoperi rușinea. Eu sunt Cel ce-Mi desfac haina și te iau în ea și te învelesc când vii și îți acopăr rușinea și te iert și te spăl și te nasc din nou te nasc din cer prin cuvântul Meu cel nou prin propovăduire omule că scris este: «Cine poate să creadă fără propovăduire». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Calinic de la Cernica din 24-04-1997 Am sfinții cu Mine în coborâre iar ierarhul Nicolae stă cu amândouă mâinile deasupra ta binecuvântându-te cu binecuvântarea Mea Ierusalime sfințit de Domnul și de toți sfinții Săi. Bi- necuvântare arhierească din binecuvântarea Mea căci Eu sunt Arhiereul tău Cel ceresc după rân- duiala Tatălui Meu. Eu sunt Cel Sfânt peste tine. Eu sunt Cel ce te cârmuiesc cu toiag de fier cu cuvântul Duhului Sfânt poporul Meu cel plin de haruri și de daruri căci Eu izvorăsc peste tine din belșug binecuvântarea Mea și harurile ei și darurile ei cele cerești. Așează-te sărbătoare îna- intea Mea și să stai mereu în sărbătoare cu Mine Israele român cu Mine și cu cerul fiule că nimeni nimeni pe pământ nu mai știe să Mă sărbătorească pe Mine și pe sfinții Mei. Oamenii se sărbătoresc pe ei mâncând și bând însurându-se și măritându-se ca în vremea lui Noe iar venirea Mea va fi aidoma ca în vremea aceea ca în vremea lui Noe precum a fost cuvântul Meu cel din Scripturi. Eu vin numai tu să fii gata de venirea Mea și apoi Eu vin. Vin și voi fi cu tine în veci căci plata celor mântuiți sunt Eu Mântuitorul lor. Eu sunt fericire Eu sunt iubire Eu sunt mângâiere Eu sunt bucurie Eu sunt tot ceea ce vei avea pe veci căci în Mine este toată plinirea darurilor tale cele veșnice cele cerești poporul Meu. Cuvântul Meu s-a făcut sărbătoare în mijlocul tău căci toate oștirile cerești sunt cu tine Israele credincios ca să pot Eu răzbate cu tine în inimile oamenilor și să-Mi întocmesc sărbă- toarea venirii Mele pe pământ a doua oară. Amin. Oamenii se pregătesc de zor pentru sărbă- toarea Crăciunului dar pentru nașterea Mea în ei nu se pregătesc oamenii. Pentru venirea Mea a doua oară pe pământ nici vorbă să se pregătească neamul oamenilor. Dar tu pregătește-te mereu și fii gata mereu și nu te sătura să Mă aștepți și să crezi că vin că Eu prin tine vin prin cei credincioși ai Mei de pe pământ. Amin. Pregătește-te mereu pentru nașterea cuvântului Meu în mijlocul tău. Pregătește-te zi și noapte pentru venirea Mea că vin poporul Meu și cuvântul Meu este adevărat. O ce frumoasă va fi pentru tine venirea Mea Voi veni poporul Meu cu sărbătoare veșnică între Mine și tine iar ziua Mea cu tine nu va mai însera. Amin. Și cerul și văzduhul și pământul și cele din ape și adâncul vor vedea sărbătoarea Mea cu tine sărbătoarea cea veșnică fiule. Dar Eu voiesc copilul Meu iubit ca tu să fii cel dintâi care vezi și care vei vedea venirea Mea la tine slide 12: Ca în vremea lui Noe 12 și la toți cei care Mă iubesc pe Mine și pe tine și se vor face popor nou întru întâmpinarea Mea iar Eu și cu cei credincioși pe deplin vom dăinui în veci uniți cu Tatăl. Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae din 19-12-1997 Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Deschideţi porţile dintre cer şi pământ fiilor de la porţi căci vin cuvânt peste pământ ca să întăresc credinţa în Dumnezeu. Amin amin amin. O grădiniţă a cuvântului Meu Mi-am făcut în mijlocul tău poartă între cer şi pământ şi Eu intru în tine şi trec spre fiii oamenilor ca să ridic dintre ei fii ai lui Dumnezeu. Amin. Când eram cu trupul pe pământ am zis ucenicilor Mei că venirea Mea a doua oară va fi ca în vremea lui Noe. Pe atunci Eu veneam cuvânt peste Noe şi îi spuneam ce să facă şi cum să trăiască pentru mântuirea lui şi a casei lui şi i-am spus să-şi facă barcă de salvare că voi veni să pierd de pe pământ pe omul cel fără Dumnezeu. Noe a crezut cuvântul Meu şi Mi-a deschis să vin mereu la el şi Eu veneam şi îl învăţam toate ale mântuirii lui dar oamenii din vremea lui n-au voit să creadă şi şi-au văzut de însurat şi de măritat şi de mâncare şi de băutură şi n-au crezut că voi veni să dau fiecăruia după faptă şi nu şi-au ales scăparea care venise din cer peste pământ ca să-l scape pe cel credincios de la pieirea ce aveam s-o aduc peste cei necredincioşi. Mare şi sfânt a fost cuvântul Meu peste Noe iar Noe credea şi împlinea şi nimic nu mai lucra pe pământ decât scăparea sa şi mântuirea sa şi a casei lui. Şi dacă numai el şi casa lui au crezut numai el şi ai lui au fost salvaţi de la pieire. Mult mai detaliat despre acele vremuri puteți vedea în „Casa Gospodăria Domnului” de Jakob Lorber http://www.slideshare.net/billydean/casa-gos- podria-domnului-vol1-dicteu-divin-prin-jakob-lorber-28774869 n.r. Fiilor din grădina cuvântului Meu deschideţi porţile dintre cer şi pământ că Eu vin ca în vremea lui Noe ca să întăresc credinţa pe pământ credinţa în Dumnezeu. Amin amin amin. Ca în vremea lui Noe grăiesc peste pământ peste cei credincioşi căci cei necredincioşi urechi au şi nu aud ochi au şi nu văd minte au şi nu înţeleg Scripturile Mele au şi nu le pricep cei necredin- cioşi dar Eu strig din cer peste pământ ca în vremea lui Noe. O fii ai oamenilor deschideţi porţile să intre Dumnezeu în inimile voastre în cugetele voastre în sufletele voastre şi în trupurile voastre ca să credeţi în cuvântul Meu cel nou şi să scăpaţi de mânia care vine peste pământ din pricina celor necredincioşi. O fii ai oamenilor căutaţi după fiii lui Dumnezeu şi învăţaţi de la ei credinţa în cuvântul lui Dumnezeu. O fii ai oamenilor pe vremea lui Noe când Eu strigam din cer peste pământ şi le spuneam la oameni că vin să-i pierd pe cei necredincioşi oamenii nu credeau ce spuneam Eu căci aveau plăcerile lor şi Îmi atrăgeau cu ele pe fiii cei credincioşi şi stricau credinţa celor credincioşi. Fiii lui Dumnezeu din vremea lui Noe erau atraşi de fiicele oamenilor iar fiicele lui Dumnezeu erau atrase de fiii oamenilor şi s-a stricat seminţia celor credincioşi şi aceasta a adus potopul peste pământ. În vre- mea aceasta Eu vin iar cuvânt peste pământ vin iar căci aşa am promis ucenicilor Mei: «Mă duc să-Mi iau loc în dreapta Tatălui şi vin la voi ca să vă iau cu Mine ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi». O fii ai oamenilor lăsaţi-vă atraşi de fiii lui Dumnezeu şi faceţi-vă neamul lui Dumnezeu căci neamul lui Dumnezeu va avea mântuire şi scăpare în ziua când Eu Domnul voi veni şi din slide 13: Ca în vremea lui Noe 13 pricina venirii Mele «cerurile vor lua foc şi se vor nimici şi stihiile aprinse se vor desface iar pământul şi lucrurile de pe el vor arde cu totul» precum scrie în Scripturi. O fii ai oamenilor am lăsat peste cei credincioşi făgăduinţa că le voi da ceruri noi şi pământ nou şi pe cei drepţi locuitori pe pământ nou. M-am făcut izvor de cer nou şi de pământ nou peste toţi cei care vor crede în Dumnezeu împlinind în trupul şi în duhul lor voia lui Dumnezeu. O fii ai oamenilor lăsaţi-vă atraşi de fiii lui Dumnezeu ca să vă naşteţi din Dumnezeu din cuvântul care coboară din cer pe pământ ca să cheme pe fiii oamenilor la faptele credinţei că pe vremea lui Noe s-au lăsat fiii lui Dumnezeu atraşi de fiii oamenilor iar Eu am văzut din cer şi M-am mâniat căci în afară de Noe n-a mai fost om să nu Mă părăsească. O fii ai oamenilor cei ce vă păstoresc pe voi n-au grijă de credinţa voastră căci credinţa în Dumnezeu înseamnă viaţă în Dumnezeu şi n-au grijă de voi cei ce vă păstoresc pe voi o fii ai oamenilor. Vin Eu să păstoresc pe cel ce nu voieşte să piară. Vin să scol lumea din somnul necre- dinţei iar cel ce aude să vină după Mine. Eu sunt cu cei credincioşi. Amin. Cel ce aude glasul Meu să vină să creadă şi să înveţe credinţa în Dumnezeu căci curând curând cerurile vor trece cu trosnet iar pământul şi lucrurile de pe el vor arde cu totul din pricina zilei venirii Mele după cum este scris în Scripturi despre venirea Mea. Iată Eu vin şi nimeni nu se îndură să vină după Mine. Iată Eu vin şi nu poate omul să vină să-Mi urmeze că are multe de făcut omul şi nu le mai poate lăsa pe ale lui şi ca să le ia pe ale Mele. Iată Eu vin şi omul zăboveşte şi omul este legat de mâini şi de picioare şi este în întuneric tot omul de pe pământ. Cel ce nu poate să vină după Mine şi să-Mi urmeze acela nu poate din pricina întunericului şi este împiedicat să vină căci Eu aşa am spus la ucenicii Mei: «Dacă umblă cineva ziua nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică pentru că lumina nu este în el». Lumina din om e Domnul. Dacă Eu Domnul nu sunt în om omul are noapte în el şi se împiedică în noaptea din el şi în faptele nopţii din el. O fii ai oamenilor Eu sunt Lumina lumii. Dacă umblă cineva ziua nu se împiedică pentru că vede Lumina acestei lumi. Amin amin amin. Iar voi fiilor de la iesle să staţi mereu cu porţile dintre cer şi pământ deschise că vin să strig la fiii oamenilor să umble după Lumina acestei lumi lepădând faptele întunericului care n-au nimic din Dumnezeu. Vin să le spun fiilor oamenilor că vin ca în vremea lui Noe când nimeni nu se aşteaptă să vin. Fiţi tari şi cu credinţă mare în mijlocul fiilor oamenilor căci puterea vieţii Mele este tare în cei ce cred în Mine împlinind tot cuvântul Meu. Fiii oamenilor umblă noaptea şi se împiedică pentru că lumina nu este în ei. Dar voi fiţi ziua Mea fiţi ziua venirii Mele fiţi fii ai zilei şi umblaţi ziua fără piedici că lumina este în voi. V-am dat nume mare înaintea venirii Mele şi sunteţi fiii întâmpinării Domnului şi sunteţi ziua venirii Mele şi din pricina venirii acestei zile peste pământ cerul şi pământul se zdruncină şi se desfac căci oamenii se tem de ziua venirii Mele se tem că li se vădesc în lumină faptele întunericului din ei. Dar Eu vin iar voi sunteţi ziua venirii Mele iar Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt şi toţi sfinţii şi toţi îngerii aşteaptă de şapte mii de ani această zi. O poporul Meu cel credincios tu eşti ziua venirii Mele a doua oară din cer pe pământ că aşa ţi-am proorocit şi ţi-am spus: «Te voi numi mai presus de ziua învierii Mele şi te voi iubi poporul Meu cel credincios». Nimeni nu se aşteaptă pe pământ să fii tu ziua venirii Mele nimeni poporul Meu. Dar Eu Domnul şi cu tot cerul de sus şi de jos am aşteptat această zi să slide 14: Ca în vremea lui Noe 14 vină în mijlocul fiilor oamenilor şi să se înveţe oamenii cu ziua venirii Mele şi să vadă fiii oame- nilor Lumina acestei lumi şi să umble întru lumină că Eu vin ca în vremea lui Noe când nimeni nu se aşteaptă să vin. Amin amin amin. Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Rusalii din 28-06-1998 Tată Savaot Mă fac punte pentru Tine. Tată scoală-Te în cuvânt pentru Fiul Tău. Eu n- am grăit de la Mine Însumi când am spus: «Nu știu nici îngerii nu știe nici Fiul ci numai Tatăl știe despre venirea acelei zile». Tu ești Dumnezeu Tatăl iar Eu sunt Dumnezeu Cuvântul Fiul Tău Cuvântul Tău Tată. Amin amin amin. – O Fiule Emanuel Tu ești Fiul Meu Cel Unul născut din Mine înainte de veci Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat prin Care toate s-au făcut. O Fiule scump nimic n-am făcut decât prin Tine. Și cele ce sunt și cele ce nu sunt le-am făcut prin Tine căci Tu ești cuvântul Meu și prin Tine se împlinesc toate. Amin amin amin. Nu prin Mine ci prin Tine Fiule căci Tu ești Fiul Meu și Eu le-am spus oamenilor să asculte de Tine tată. Așa le-am spus: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit de El să ascultați». În toate nu Te ascultă oamenii dar iată în ce s-au găsit să Te asculte Fiule durut. Cei ce nu iubesc şi nu voiesc venirea Ta au găsit acest cuvânt al Tău şi s-au făcut credincioşi împotriva venirii Tale. Dar Eu sunt Tatăl şi ştiu mereu venirea Ta pe pământ. Cuvântul acesta: «Nu ştie Fiul ci numai Tatăl» acest cuvânt l-ai spus Tu Fiule. De ce-l spune şi omul Pentru ce-l spune omul Ca să-Mi dea Mie mai multă mărire decât Ţie O câte cuvinte vii ai spus Tu Fiule Cu- vântule al Meu De ce oare pe acelea nu le spune omul Dar cui ai spus Tu cuvântul acela Tu vorbeai cu ucenicii Tăi ca să rămână vorbirea Ta peste oameni aşa cum vorbeşti Tu azi pentru oameni vorbind cu fiii cuvântului Meu iar cuvântul Meu Tu eşti Fiule. Amin. O fii ai oamenilor Eu sunt Tatăl Savaot. Nu așa trebuiesc citite Scripturile Fiului Meu. Cine citește să înțeleagă Amin amin amin. Cine citește să nu răstălmăcească ci să înțeleagă cuvântul Fiului Meu. Ucenicii Fiului Meu L-au întrebat plini de dorul venirii zilei Fiului Meu dar voi nu aveți dor de această venire. O fii ai oamenilor și voi slujitori ai bisericii oamenilor a spus Fiul Meu că nu știe nimeni venirea Lui în afară de Tatăl. Iată iau în mâini Scriptura aceasta și o citesc vouă și găsesc în ea că Fiul Meu v-a spus toată taina acelei zilei ca s-o cunoașteți și a zis: «Iată v-am spus de mai înainte. Învățați pildă de la smochin care vestește vara». Fiul Meu a spus că nu știe nimeni decât Tatăl și va fi ca în vremea lui Noe când cei necredincioși au băut și au mâncat s-au însurat și s-au măritat până în ziua când Noe a intrat în corabie și n-au știut că e adevărat cuvântul Meu spus peste Noe până ce a venit potopul și luându-i pe toți au știut atunci că e adevărat. Dar Dumnezeu a venit din vreme și nimeni nu L-a primit în afară de Noe. O fii ai oamenilor la fel va fi și venirea Fiului Meu. Venirea Lui este în vremea când oamenii nu priveghează. Dumnezeu era venit la Noe și lucra cu el salvare dar pentru ceilalți oameni nu era venit Dumnezeu. Slujitorul cel înțelept și credincios este pus de Dumnezeu peste slugile Sale ca să le dea hrana din cer la timp și pe acela îl găsește Fiul Meu făcând așa și nu este luat pe neștire ci este gata pentru venirea Stăpânului său. Dar dacă acel slujitor rău fiind va zice în inima sa: «Stăpânul întârzie» el nu numai că nu va mai da hrană bună dar va și începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el forțându-i să mănânce și să bea cu bețivii și cu desfrânații. Și atunci în ziua pe care n-o cunoaște și pe care n-o așteaptă va veni Stăpânul și îl va tăia pentru fățărnicie. slide 15: Ca în vremea lui Noe 15 – Iată vremea Eu Domnul am unit cerul și pământul când M-am născut Om din Fecioară. Eu Domnul iarăși am unit cerul cu pământul când M-am coborât în anul 1955 în România cuvânt întru a doua Mea venire. Eu sunt Cel ce sunt și am venit ca să fiu ca să vadă oamenii cei necre- dincioși că sunt. Dar ce cred oamenii că înseamnă venirea Domnului Ea nu se așteaptă ea se trăiește ea nu se pregătește ci este căci Eu sunt Cel ce sunt pentru cei ce sunt întru Mine iar pentru cei necredincioși Eu nu sunt Eu nu vin că ei nu Mă așteaptă să vin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului din 28-08- 1998 O voi cei curați cu înțelepciunea și cu mâini curate în mijlocul bisericii care s-a lepădat de Mine Așezați-vă de-a dreapta Mea căci cuvântul Meu este sabia care desparte pe creștin de păgân că n-am venit să aduc pacea ci sabia și iată am adus-o și cu ea judec pentru adevăr. Amin amin amin. Ce înseamnă om păgân Tot omul care face păcat după păcat după ce Eu am arătat calea și viața întru adevărul Meu cel ceresc acela are viață păgână chiar dacă are semnul bisericii pe creștetul lui. Acela este ca vipera care mușcă și apoi fuge de pedeapsa faptei sale. Dar Eu voi birui pe om prin Cartea Adevărului care este lucrată din cuvântul Meu pe care Eu îl grăiesc peste omul cel ales de Mine ca să audă și ca să scrie așa cum Eu i-am poruncit lui Ioan apostolul să scrie cartea cea pentru sfârșitul fărădelegii. Iată zilele judecății aidoma ca în zilele din vremea lui Noe când Eu strigam ca și azi și oamenii beau și mâncau se însurau și se măritau și se fățărniceau ca și azi. Vezi selecția tematică: „Înfricoșata Judecată” - și pe Slideshare my.edocr Calameo archive.org jumpshare pubhtml5.com joomag Google Drive Scribd n.r. …Eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine. Amin. Cuvântul acesta este cina pe care Eu Domnul o așez între Mine și cel ce va deschide glasului Meu. Amin. Iată Mirele vine Cuvântul Meu este înger trimis de Mine după cum este scris: «În zilele când va grăi al șaptelea înger atunci săvârșită este taina lui Dumnezeu precum Domnul bine a vestit robilor Săi proorocilor». Amin amin amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul din 11-09-1998 E vremea să vin văzut și de aceea bat la poarta casei omului. Sunt pe drum și omul se îndoiește și omul își slujește lui și urmașilor lui ca pe vremea lui Noe că așa este scris că voi găsi când voi veni. Dar voi vegheați că aveți de trudit ca să-Mi împlinesc venirea și ca să dau fiecăruia după cum scrie în Scripturi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul din 07-07-1999 slide 16: Ca în vremea lui Noe 16 Amin amin grăiesc tuturor: cel ce crede în venirea Mea acela nu mai păcătuiește și se lasă purtat de Duhul și de taina vieții veșnice. Omul însă este îndărătnic. Cel ce a citit Scripturile fără de pocăință acela a luat din ele după cum i-a priit căci ce este născut din carne carne este. Eu însă nu mai grăiesc pentru nimeni pământește căci vremea s-a scurtat și s-a sfârșit de tot și nu mai este vreme să se folosească omul de lumea aceasta căci este vremea venirii Mele și pentru cei ce veghează ca să vin și pentru cei ce veghează ca să nu vin. Dar Eu vin că este scris să vin și va fi venirea Mea ca în zilele lui Noe când fiii potopului își dădeau unii altora trupurile spre desfrâu și spre petreceri până în ziua când a intrat Noe în corabia salvării. Tot așa strigam și prin Noe la fel ca și azi strigam pe tot omul dar nimeni n-a crezut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie izvorâtorul de mir din 08-11-1999 Înnoiți-vă mereu în dragostea Duhului Sfânt copii ai cuvântului Meu căci Eu grăbesc înnoirea facerii și cu voi Mă ajut fiindcă n-am găsit credință pe pământ acum la venirea Mea. Am pus însă credință în voi și am pecetluit-o ca să pot veni prin credința voastră ca să Mă primiți când vin la voi căci vin pentru toată făptura când vin la voi și sunt «piatră de încercare și stâncă de poticnire pentru cei mulți și sunt spre ridicarea și spre căderea multora» după cum este scris despre Mine în Scripturi. Fiți cu inima mare pentru venirea Mea căci voiesc să ardă în voi râvna Mea voiesc să ard Eu în voi cu râvna venirii Mele căci Eu vă ocrotesc rostind cu cuvântul ocrotire peste voi. Poruncesc puterilor cerești să vă ocrotească iar voi ocrotiți-Mi calea ca să pot veni venind. Întăriți-Mi venirea că pentru aceasta v-am tocmit. Curând curând voi cei slabi și fără nume veți fi cununa Mea în mâna Mea și Mă voi arăta cu voi lângă Mine înaintea celor ce nu cred acum că lucrarea Mea cu voi este venirea Mea este cartea venirii Mele cartea prin care judec făptura. Curând curând «se vor bate în piept toate semințiile pământului și vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă de sfinți și de îngeri» precum este scris în Scripturile venirii Mele. Și iată Eu trimit pe îngerii Mei cu glas răsunător de trâmbiță ca să se audă de la marginile cerurilor până la celelalte margini vestea venirii Fiului lui Dumnezeu cu sfinții. Amin. Cerul și pământul vor trece și cuvintele Scripturilor Mele se împlinesc și voi veni ca în vremea lui Noe precum am zis Eu prin Scripturi și nu va înțelege nimeni până ce Eu voi veni. Iată strig ca în vremea lui Noe și oamenii își văd de ale lor și de ale Mele nu se mai îngrijește nimeni până ce voi veni. Voi însă stați în lucrarea venirii Mele și zidiți-vă mereu pe voi înșivă în credința voastră sfântă pentru venirea Mea și vestiți-Mi venirea vestiți în lung și în lat că vine Domnul venind și Se vestește prin îngeri. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae din 19-12-1999 Pe pământ se dă citire în ziua aceasta din cartea Evangheliei Mele cea despre a doua Mea venire dar omul care aude această Evanghelie nu se apropie de ziua venirii Mele ci din contra o depărtează de el chiar prin îndemnul preoților căci preotul peste tot zice că nu știu nici Eu Fiul de ziua venirii Mele. Fiilor de la iesle Eu am zis prin Evanghelia Mea: «De ziua aceea și de ceasul acela nimeni nu știe nici îngerii din ceruri nici Fiul ci numai Tatăl» dar am mai zis și aceasta: «Precum a fost în zilele lui Noe așa va fi și venirea Fiului Omului. Și precum în zilele acelea dinainte de slide 17: Ca în vremea lui Noe 17 potop mâncau oamenii și beau se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut până ce n-a venit potopul și i-a luat pe toți la fel va fi și cu venirea Fiului Omului». O fiilor străjeri de ce tată zic preoții așa Aceasta am zis Eu. De ce zic și ei așa De ce nu zic ei ca Mine căci Eu am mers până la capăt cu zisul prin Evanghelia Mea despre ziua venirii Mele. Dar voi fiilor unși pentru vremea venirii Mele voi tată cum ziceți despre cuvintele Mele de atunci – Dacă Tu ai zis: «De ziua și ceasul acela nu știe nimeni nici îngerii din ceruri nici Fiul ci numai Tatăl» ai zis așa ca să întărești omul pentru veghe în toată clipa Doamne de vreme ce pe neașteptate vii. Iar omul care Te așteaptă trebuie să fie îmbrăcat și încălțat ca și cum Tu vii în orice clipă că Tu ai zis: «Fiți gata că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului vine». Amin. – O de ce nu zic și preoții din lume de ce nu zic și ei tot așa ca să întărească pe oameni pentru venirea Mea Eu iată vin și iar vin și ei dorm dimpreună cu cei de sub ei iar venirea Mea iat-o căci am descoperit-o sfinților și părinților prin îngeri ca să pun omul la veghe. Antichrist însă zice că vrea să Mă aducă el cu pace ca să aduc trai omenesc pe pământ și așa l-a învățat pe om să Mă aștepte și să nu se teamă

Add a comment

Related presentations