Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart

100 %
0 %
Information about Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart

Published on March 31, 2009

Author: kohler01

Source: slideshare.net

Description

Cursus ECK EduStandaard afspraken. (CZP, CP, VDEX, Packaging, OAI-PMH, SRU/SRW)

Interne cursus ECK Standaarden Aangeboden door ESO Jeroen Hamers, Jos van der Arend en H-P Köhler 31 maart 2009

Wat zijn standaarden? Interne cursus ECK Standaarden

Welke ketens zijn er? Interne cursus ECK Standaarden Docent Leeromgeving Leermateriaal Competenties Resultaten Naw gegevens Zorg gegevens

Het standaardisatie proces Interne cursus ECK Standaarden ADL CanCore CETIS Kennisnet JISC IEEE CEN/ISSS NEN EduStandaard ISO/IEC IMS AICC Ontwikkeling en beheer specificaties Ontwikkeling en beheer referentiemodellen toepassingsprofielen implementaties Ontwikkeling en beheer lokale standaarden Ontwikkeling en beheer internationale standaarden

Het programma ECK Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken

Architectuur plaat ECK Interne cursus ECK Standaarden

De afspraken in de keten Interne cursus ECK Standaarden Afspraak: Fase: CP CZP SCORM RTE Afspelen OAI-PMH Harvesting SRU/ SRW Opvragen metadata VDEX Vocabulaires Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken Optioneel: Essentieel:

Fase 1 Ontwikkelen Interne cursus ECK Standaarden

Content-zoekprofiel PO-VO-BVE Doel: Leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar maken Versie: 1.3 Status: Final Datum: November 2006 Relatie met andere standaarden: wordt gebruikt in de afspraken “Beschikbaar stellen en verzamelen metadata middels OAI-PMH”, “Opvragen van metadata” en “Uitwisselen van educatieve content” Onderliggende standaard(en): IEEE-LOM en IMS Learning Resource Meta-data Specification Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Doel: Leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar maken

Versie: 1.3

Status: Final

Datum: November 2006

Relatie met andere standaarden: wordt gebruikt in de afspraken “Beschikbaar stellen

en verzamelen metadata middels OAI-PMH”, “Opvragen van metadata” en “Uitwisselen

van educatieve content”

Onderliggende standaard(en):

IEEE-LOM en IMS Learning Resource Meta-data Specification

Content-zoekprofiel Interne cursus ECK Standaarden Circa 42 optionele “labels” Circa 15 verplichte “labels” Dé Nederlandse afspraak over metadata van leermateriaal op basis van IEEE LOM Ontwikkelen

Content-zoekprofiel in een complexe wereld Het datamodel van IEEE-LOM is het uitgangspunt bij het maken van het content-zoekprofiel Voor de XML binding is echter gekozen voor de IMS binding: IMSMD v1.2.4 Binnen het CZP worden vocabulaires gebruikt. Dit kunnen vocabulaires van IEEE-LOM zijn. Ook kunnen dit vocabulaires zijn die gebaseerd zijn op de afspraak ‘IMS Vocabulary Definition Exchange’ (VDEX) Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Het datamodel van IEEE-LOM is het uitgangspunt bij het maken van het content-zoekprofiel

Voor de XML binding is echter gekozen voor de IMS binding: IMSMD v1.2.4

Binnen het CZP worden vocabulaires gebruikt.

Dit kunnen vocabulaires van IEEE-LOM zijn.

Ook kunnen dit vocabulaires zijn die gebaseerd zijn op de afspraak ‘IMS Vocabulary Definition Exchange’ (VDEX)

Content-zoekprofiel verschillen CZP en IEEE LOM Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen Verschil CZP IEEE LOM Codering UTF-8 Unicode Vocabulaires VDEX Set van waarden 1.3: Language 2 cijferig: nl sub-element: nl-vlaams 2.1: Versie Strikt (datum) Ruimer 5.2: Soort leermateriaal eigen vocabulaire IEEE LOM vocabulaire 5.7: Leeftijd “ daadwerkelijke leeftijd” “ ontwikkelingsleeftijd”

Content-zoekprofiel verplichte velden (1/2) Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen Content-zoekprofiel IEEE LOM Beschrijving Identificatie 1.1.2 - Entry Unieke aanduiding, bijv. ISBN nummer, URL verwijzing Titel 1.2 - Title Naam van het leermateriaal Taal 1.3 - Language Talen waarin het leermateriaal beschikbaar is Omschrijving 1.4 - Description Korte beschrijving van het leermateriaal Sleutelwoord 1.5 – Keyword Trefwoorden die de inhoud van het leermateriaal aanduiden Aggregatieniveau 1.8 - Aggregation level Korrelgrootte van het leermateriaal Versie 2.1 - Version Versienummer van het leermateriaal Gebruikt toepassingsprofiel 3.3 - Metadataschema Opsomming van de toegepaste metadata-afspraken

Content-zoekprofiel verplichte velden (2/2) Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen Content-zoekprofiel IEEE LOM Beschrijving Soort leerbron 5.2 - Learning resource type Wijze waarop het leermateriaal gebruikt kan worden zoals toets, open opdracht, informatiebron,…. Beoogde eindgebruiker 5.5 - Typical end user role Gebruikersgroepen van het leermateriaal, zoals leraar, leerling, ………… Context 5.6 - Context Onderwijssectoren waarbinnen het leermateriaal gebruikt kan worden, zoals PO, VO, BVE, HBO en WO Beoogde leeftijdsgroep 5.7 - Typical age range Leeftijdsgroep waar het leermateriaal voor bedoeld is Kosten 6.1 - Costs Wel of geen kosten verbonden aan het leermateriaal Auteursrechten 6.2 - Rights and other restrictions Type auteursrechten verbonden aan het leermateriaal 6.3 - Description Omschrijving Classificatie 9 - Classification Koppeling aan competentie, leerdoel, leerniveau enz. (mag meerdere keren gebruikt worden)

Richtlijnen invullen velden Per veld is bepaald of er sprake is van: Vrije tekst: de gebruiker vult een eigen tekst in. Tekstveld met beperkingen: de gebruiker vult een eigen tekst in maar moet zich houden aan een vastgestelde notatiewijze. Vocabulaire met enkelvoudige keuze: de gebruiker kiest één waarde uit een vastgestelde lijst (= vocabulaire). Vocabulaire met meervoudige keuze: de gebruiker kiest uit een vastgestelde lijst meerdere waarden. Meerdere keren toepassen van het veld: de gebruiker gebruikt het veld meerdere keren. 8 juni 2009

Per veld is bepaald of er sprake is van:

Vrije tekst: de gebruiker vult een eigen tekst in.

Tekstveld met beperkingen: de gebruiker vult een eigen tekst in maar moet zich houden aan een vastgestelde notatiewijze.

Vocabulaire met enkelvoudige keuze: de gebruiker kiest één waarde uit een vastgestelde lijst (= vocabulaire).

Vocabulaire met meervoudige keuze: de gebruiker kiest uit een vastgestelde lijst meerdere waarden.

Meerdere keren toepassen van het veld: de gebruiker gebruikt het veld meerdere keren.

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Vocabulaires [VDEX] Waarom? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen Toren van Babel by Hieronymus Bos

Metadata : hulpmiddelen Gebruikers interfaces Aggregatieniveau: 1 2 3 4 Soort leermateriaal: evaluatie- en toetsmateriaal gesloten opdracht open opdracht verkennings- en onderzoeksmateriaal handleiding informatiebron gereedschap Ontwikkelen Interne cursus ECK Standaarden

Aggregatieniveau:

1

2

3

4

Soort leermateriaal:

evaluatie- en toetsmateriaal

gesloten opdracht

open opdracht

verkennings- en onderzoeksmateriaal

handleiding

informatiebron

gereedschap

Metadata : hulpmiddelen Gebruikers interfaces Ontwikkelen Interne cursus ECK Standaarden

Metadata : hulpmiddelen Gebruikers interfaces Ontwikkelen Interne cursus ECK Standaarden

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Ik wil een vocabulaire indienen Indienen: Hiervoor is een afspraak beschikbaar! http://www.edustandaard.nl/attachments/1338823/Afspraak_Vocabulaires_v1_1.pdf De afspraak bevat: Het indienproces Kwaliteitsaspecten voor de toets Belangrijk: Beheer van de vocabulaire: Blijft eigen verantwoordelijkheid Moet wel ingericht zijn Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Indienen: Hiervoor is een afspraak beschikbaar!

http://www.edustandaard.nl/attachments/1338823/Afspraak_Vocabulaires_v1_1.pdf

De afspraak bevat:

Het indienproces

Kwaliteitsaspecten voor de toets

Belangrijk: Beheer van de vocabulaire:

Blijft eigen verantwoordelijkheid

Moet wel ingericht zijn

Indienproces Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Criteria voor advies Uitgangspunt: gebruik VDEX waar mogelijk Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Uitgangspunt: gebruik VDEX waar mogelijk

VocabulaireBank Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Afspraak content packaging Doel: Het verpakken van digitaal leermateriaal zodat het uitwisselbaar en afspeelbaar is. Versie: 1.3 Status: Final Datum: September 2008 Relatie met andere standaarden: gebruikt de afspraak “Content-zoekprofiel PO-VO-BVE” als metadata standaard Onderliggende standaard(en): IMS Content Packaging & ADL-SCORM 2004 3rd Edition CAM Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Doel: Het verpakken van digitaal leermateriaal zodat het uitwisselbaar en afspeelbaar is.

Versie: 1.3

Status: Final

Datum: September 2008

Relatie met andere standaarden: gebruikt de afspraak “Content-zoekprofiel PO-VO-BVE” als metadata standaard

Onderliggende standaard(en): IMS Content Packaging & ADL-SCORM 2004 3rd Edition CAM

Afspraak content packaging waarom Door het maken en gebruiken van de afspraak weet de ontvanger van educatieve content: welk materiaal tot de content behoort en welk materiaal niet, waarvoor de content is bedoeld (metadata), hoe en in welke volgorde het volgens de ontwikkelaar moet worden afgespeeld, hoe de content kan worden opgesplitst in zelfstandige leerobjecten die in verschillende contexten kunnen worden gebruikt. Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Door het maken en gebruiken van de afspraak weet de ontvanger van educatieve content:

welk materiaal tot de content behoort en welk materiaal niet,

waarvoor de content is bedoeld (metadata),

hoe en in welke volgorde het volgens de ontwikkelaar moet worden afgespeeld,

hoe de content kan worden opgesplitst in zelfstandige leerobjecten die in verschillende contexten kunnen worden gebruikt.

Afspraak content packaging Bestaat uit twee varianten: Resource variant Afspeel variant Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Bestaat uit twee varianten:

Resource variant

Afspeel variant

Afspraak content packaging Resource variant Bevat de afspraken voor resource pakketten: Toepassingsprofiel van IMS Content Packaging 1.1.4 Eisen Minimaal de metadata over het pakket Alle metadata voldoet aan: Afspraak content-zoekprofiel PO-VO-BVE 1.3 Verwijzingen naar resource bestanden verplicht Minimaal 1 resource Gebruiksadviezen Namespaces en bindings Gebruik van URIs, bestandsformaten en identifiers Meerdere ‘organization’ elementen worden afgeraden Liever geen subpackages Gebruik geen uitbreidingen Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Bevat de afspraken voor resource pakketten:

Toepassingsprofiel van IMS Content Packaging 1.1.4

Eisen

Minimaal de metadata over het pakket

Alle metadata voldoet aan: Afspraak content-zoekprofiel PO-VO-BVE 1.3

Verwijzingen naar resource bestanden verplicht

Minimaal 1 resource

Gebruiksadviezen

Namespaces en bindings

Gebruik van URIs, bestandsformaten en identifiers

Meerdere ‘organization’ elementen worden afgeraden

Liever geen subpackages

Gebruik geen uitbreidingen

Soorten resource leermateriaal Resource variant Multimediafragment (b.v. plaatje, grafiek, tabel, foto, video, geluid, PPT) Weblink naar YouTube / Slideshare / Flickr / Wikipedia / discussieforum / etc.) Docentmateriaal (b.v. antwoordsleutels, leerplannen) Digitaal schoolbord lesmateriaal Lees-/studiemateriaal/dictaat (DOC, PDF) Educatieve software applicatie (b.v. simulaties) Lesbrief (DOC, PDF), Schriftelijke toets/examen in een digitaal document, Opdrachtbeschrijving … Of, verzameling van voorgaande soorten Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Multimediafragment (b.v. plaatje, grafiek, tabel, foto, video, geluid, PPT)

Weblink naar YouTube / Slideshare / Flickr / Wikipedia / discussieforum / etc.)

Docentmateriaal (b.v. antwoordsleutels, leerplannen)

Digitaal schoolbord lesmateriaal

Lees-/studiemateriaal/dictaat (DOC, PDF)

Educatieve software applicatie (b.v. simulaties)

Lesbrief (DOC, PDF),

Schriftelijke toets/examen in een digitaal document,

OpdrachtbeschrijvingOf, verzameling van voorgaande soorten

Afspraak content packaging Afspeel variant Bevat de afspraken voor pakketten afspeelbaar leermateriaal: Toepassingsprofiel van ADL SCORM 2004 3rd Edition CAM specificatie van uitbreidingen op IMS-CP 1.1.4 voor content die afgespeeld moet worden Eisen Minimaal de metadata over het pakket Alle metadata voldoet aan: Afspraak content-zoekprofiel PO-VO-BVE 1.3 Verwijzingen naar resource bestanden verplicht Minimaal 1 resource Gebruiksadviezen Onderdeel Sequencing & Navigation wordt afgeraden (zie Resource variant) Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Bevat de afspraken voor pakketten afspeelbaar leermateriaal:

Toepassingsprofiel van ADL SCORM 2004 3rd Edition CAM specificatie van uitbreidingen op IMS-CP 1.1.4 voor content die afgespeeld moet worden

Eisen

Minimaal de metadata over het pakket

Alle metadata voldoet aan: Afspraak content-zoekprofiel PO-VO-BVE 1.3

Verwijzingen naar resource bestanden verplicht

Minimaal 1 resource

Gebruiksadviezen

Onderdeel Sequencing & Navigation wordt afgeraden

(zie Resource variant)

De content van een package Onderdelen package: Manifest Metadata Resource bestanden Subpackages Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Onderdelen package:

Manifest

Metadata

Resource bestanden

Subpackages

Technische beschrijving afspraak structuur content package Een content package bevat minimaal: manifest bestand ‘imsmanifest.xml’ de fysieke resourcebestanden, zoals genoemd in manifest eventueel apart metadata bestand (alleen bij Afspeel variant) Geadviseerd wordt om de volgende XML schema’s ook op te nemen in het pakket: ‘ xml.xsd’ met algemene XML definities ‘ imscp_v1p1.xsd’ met de IMS-CP 1.1.4 definities ‘ adlcp_v1p3.xsd’ met het adlcp-toepassingsprofiel (alleen bij Afspeel Variant) Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Een content package bevat minimaal:

manifest bestand ‘imsmanifest.xml’

de fysieke resourcebestanden, zoals genoemd in manifest

eventueel apart metadata bestand (alleen bij Afspeel variant)

Geadviseerd wordt om de volgende XML schema’s ook op te nemen in het pakket:

‘ xml.xsd’ met algemene XML definities

‘ imscp_v1p1.xsd’ met de IMS-CP 1.1.4 definities

‘ adlcp_v1p3.xsd’ met het adlcp-toepassingsprofiel

(alleen bij Afspeel Variant)

Technische beschrijving afspraak hoofdonderdelen manifest Metadata bij: manifest organization item resource file Organizations Resources Interne cursus ECK Standaarden

Metadata bij:

manifest

organization

item

resource

file

Organizations

Resources

Afspraak content packaging compatibiliteit Versie 1.3 van deze afspraak is gebaseerd op IMS-CP 1.1.4 en ADL-SCORM 2004 3rd Edition, Voorgaande versie 1.2 was gebaseerd op IMS-CP 1.1.2 en ADL-SCORM 1.2. Verschillen SCORM 1.2 en SCORM 2004: Metadata: verschillen gering Content packaging: verschillen gering Run-time environment: grotere verschillen Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Versie 1.3 van deze afspraak is gebaseerd op IMS-CP 1.1.4 en ADL-SCORM 2004 3rd Edition, Voorgaande versie 1.2 was gebaseerd op IMS-CP 1.1.2 en ADL-SCORM 1.2.

Verschillen SCORM 1.2 en SCORM 2004:

Metadata: verschillen gering

Content packaging: verschillen gering

Run-time environment: grotere verschillen

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Vragen over Afspraak Content Packaging Welke varianten zijn er? Op welke internationale standaard is deze afspraak gebaseerd? Wat zijn voorbeelden van leermateriaal dat moet voldoen aan de Resource variant van de afspraak CP? Wat zijn de verschillen tussen de Afspraak CP (Afspeel variant) en ADL-SCORM 2004 3rd edition? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Welke varianten zijn er?

Op welke internationale standaard is deze afspraak gebaseerd?

Wat zijn voorbeelden van leermateriaal dat moet voldoen aan de Resource variant van de afspraak CP?

Wat zijn de verschillen tussen de Afspraak CP (Afspeel variant) en ADL-SCORM 2004 3rd edition?

Fase 2 Beschikbaar stellen Interne cursus ECK Standaarden

Beschikbaar stellen en verzamelen van metadata: harvesting Interne cursus ECK Standaarden OAI-PMH Beschikbaar stellen

Waar staat de afkorting voor? Interne cursus ECK Standaarden P rotocol for I nitiative A rchives O pen H arvesting M etadata OAI-PMH - OAI-PMH Beschikbaar stellen

OAI-PMH requests: 6 Verbs Welke kennen jullie? wie ben je, wat kan je? welke taal spreek je? welke rubrieken ken je? geef één metadata item met de identifier geef meerdere metadata items die voldoen aan … geef meerdere item identifiers die voldoen aan … contactpersoon, regels voor versiebeheer, etc. Bijv.: dublin core of content-zoekprofiel per vakgebied, per uitgever, etc. ( of geen) volledige metadata van één leerobject Alle metadata die aan de voorwaarden voldoet Alle identifiers die aan de voorwaarden voldoen Of een ERROR melding … Interne cursus ECK Standaarden Identify : ListMetaDataFormats : ListSets : GetRecord : ListRecords : ListIdentifiers : en mogelijke results Beschikbaar stellen

wie ben je, wat kan je?

welke taal spreek je?

welke rubrieken ken je?

geef één metadata item met de identifier

geef meerdere metadata items die voldoen aan …

geef meerdere item identifiers die voldoen aan …

contactpersoon, regels voor versiebeheer, etc.

Bijv.: dublin core of content-zoekprofiel

per vakgebied, per uitgever, etc. ( of geen)

volledige metadata van één leerobject

Alle metadata die aan de voorwaarden voldoet

Alle identifiers die aan de voorwaarden voldoen

Of een ERROR melding …

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Beschikbaar stellen

Fase 3 Zoeken Interne cursus ECK Standaarden

Opvragen Metadata op basis van internationale standaard? Interne cursus ECK Standaarden HTTP Request HTTP Response Opbouw: url?key=keyvalue[&key=keyvalue] Zoeken

SRU/SRW Keys Verplicht: Version (=1.1) Operation (=searchRetrieve =explain = scan ) Query ( CQL statement) Optioneel startRecord maximumRecords recordPacking recordSchema stylesheet resultSetTTL recordXpath sortKeys extraRequestData Interne cursus ECK Standaarden Zoeken

Verplicht:

Version (=1.1)

Operation (=searchRetrieve =explain = scan )

Query ( CQL statement)

Optioneel

startRecord

maximumRecords

recordPacking

recordSchema

stylesheet

resultSetTTL

recordXpath

sortKeys

extraRequestData

CQL (common query language) Generieke query taal voor zoekvragen aan systemen Conformance niveau Minimum: 0. Zoektermen (minimum) Aanbevolen: 1. Complexere zoekvragen (keyword=“Romein”; “java” and “eiland”) 2. Volledige CQL Contextset Voor zoeken in specifieke deelvelden Voor de afspraak wordt een IEEE-LOM context set gebruikt Opbouw: lom.(categorie).(subcategorie).veld Bv: lom.general.catalogentry.entry Interne cursus ECK Standaarden Zoeken

Generieke query taal voor zoekvragen aan systemen

Conformance niveau

Minimum: 0. Zoektermen (minimum)

Aanbevolen: 1. Complexere zoekvragen (keyword=“Romein”; “java” and “eiland”)

2. Volledige CQL

Contextset

Voor zoeken in specifieke deelvelden

Voor de afspraak wordt een IEEE-LOM context set gebruikt

Opbouw: lom.(categorie).(subcategorie).veld

Bv: lom.general.catalogentry.entry

Voorbeeld Interne cursus ECK Standaarden Zoek! Vraag: Ik wil al het leermateriaal van aggregatie niveau 3 of 4 en in het Nederlands vinden Zoeken Url http://wszoeken.edurep.kennisnet.nl:8000/edurep/sru? Actie operation=searchRetrieve & Versie version=1.1 & Vraag query=lom.general.language="nl" and (lom.general.aggregationlevel="3" or lom.general.aggregationlevel="4") & Start startRecord=1

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Zoeken

Fase 4 Arrangeren Interne cursus ECK Standaarden

Alle afspraken spelen een rol Interne cursus ECK Standaarden Arrangeren CP CZP SCORM RTE Afspelen OAI-PMH Harvesting SRU/ SRW Opvragen metadata VDEX Vocabulaires Ontwikkelen Beschikbaar stellen Vinden Arrangeren Gebruiken Optioneel: Essentieel:

Fase 5 Gebruiken Interne cursus ECK Standaarden

Afspelen van educatieve content Karakteristieken Doel: Het afspelen van digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leerling gegevens en leerresultaten. Versie: 1.0 Status: Final Datum: September 2008 Relatie met andere standaarden: gebaseerd op de afspraak Content packaging Onderliggende standaard(en): ADL-SCORM 2004 3rd Edition Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Doel: Het afspelen van digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leerling gegevens en leerresultaten.

Versie: 1.0

Status: Final

Datum: September 2008

Relatie met andere standaarden: gebaseerd op de afspraak Content packaging

Onderliggende standaard(en): ADL-SCORM 2004 3rd Edition

Afspraak afspelen educatieve content waarom Geeft de gebruiker zekerheid over: afspeelmogelijkheden beschikbaarheid educatieve content bij opvolgen adviezen zekerheid over vastleggen leerlingresultaten Gebruiker minder afhankelijk van leverancier van producten Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Geeft de gebruiker zekerheid over:

afspeelmogelijkheden

beschikbaarheid educatieve content

bij opvolgen adviezen zekerheid over vastleggen

leerlingresultaten

Gebruiker minder afhankelijk van leverancier van producten

Afspraak afspelen educatieve content eisen aan content package Het pakket moet voldoen aan de Afspeel variant van de Afspraak content packaging (d.w.z. SCORM 2004 & CZP) Het pakket moet voldoen aan de specificaties in het document “SCORM 2004 3rd Edition Run-Time Environment”. Afspeelomgevingen moeten SCO kunnen opstarten en kunnen communiceren met het SCO en alle RTE-gegevenselementen ondersteunen. Ieder SCO in de content moeten zijn voorbereid op die communicatie met de afspeelomgeving en kan naar behoefte gebruik kan maken van de gegevens die de afspeelomgeving bijhoudt en bewaart. Advies: SCORM S&N niet gebruiken (niet in communicatie, niet in pakketten) Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Het pakket moet voldoen aan de Afspeel variant van de Afspraak content packaging (d.w.z. SCORM 2004 & CZP)

Het pakket moet voldoen aan de specificaties in het document “SCORM 2004 3rd Edition Run-Time Environment”.

Afspeelomgevingen moeten SCO kunnen opstarten en kunnen communiceren met het SCO en alle RTE-gegevenselementen ondersteunen.

Ieder SCO in de content moeten zijn voorbereid op

die communicatie met de afspeelomgeving en kan naar behoefte gebruik kan maken van de gegevens die de afspeelomgeving bijhoudt en bewaart.

Advies: SCORM S&N niet gebruiken (niet in communicatie, niet in pakketten)

Afspelen en uitwisselen van educatieve content Afspraak uitwisselen : Legt de inhoud en structuur van de pakketten vast (IMS-CP of SCORM-CAM) Afspraak afspelen : Legt de structuur van de communicatie tussen de afspeelomgeving en de pakketten vast (SCORM-RT) Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Afspraak uitwisselen : Legt de inhoud en structuur van de pakketten vast (IMS-CP of SCORM-CAM)

Afspraak afspelen : Legt de structuur van de communicatie

tussen de afspeelomgeving en de pakketten vast (SCORM-RT)

Afspraak afspelen educatieve content interactie De afspraak dekt alle facetten van de interactie Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

De afspraak dekt alle facetten van de interactie

Afspraak afspelen educatieve content API-methoden Met behulp van de API 8 API-methoden beschikbaar voor het Sharable Content Object (SCO) voor communicatie met het LMS Iedere API-methode geeft een waarde terug Methoden: Initialize(“”) Finish(“”) GetValue(naam) SetValue(naam, waarde) Commit(“”) GetLastError() GetErrorString(parameter) GetDiagnostic(parameter) Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Met behulp van de API 8 API-methoden beschikbaar voor het Sharable Content Object (SCO) voor communicatie met het LMS

Iedere API-methode geeft een waarde terug

Methoden:

Initialize(“”)

Finish(“”)

GetValue(naam)

SetValue(naam, waarde)

Commit(“”)

GetLastError()

GetErrorString(parameter)

GetDiagnostic(parameter)

Afspraak afspelen educatieve content API-methoden Toestanden van een SCO volgens API Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Toestanden van een SCO volgens API

Afspraak afspelen educatieve content gegevensmodel Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken lezen schrijven

Vragen? Interne cursus ECK Standaarden Gebruiken

Vragen over Afspraak Afspelen Waarom is er communicatie tussen afspeelomgeving en leermateriaal (Afspeel variant) nodig? Bij wie ligt het initiatief tot opstarten van een sessie om leermateriaal af te spelen: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei? Bij wie ligt het initiatief tot uitwisselen van leergegevens: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei? Bij wie ligt het initiatief tot afsluiten van de afspeelsessie: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei? Kan het leermateriaal alle RTE-gegevens wijzigen? Interne cursus ECK Standaarden Ontwikkelen

Waarom is er communicatie tussen afspeelomgeving en leermateriaal (Afspeel variant) nodig?

Bij wie ligt het initiatief tot opstarten van een sessie om leermateriaal af te spelen: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei?

Bij wie ligt het initiatief tot uitwisselen van leergegevens: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei?

Bij wie ligt het initiatief tot afsluiten van de afspeelsessie: afspeelomgeving of afspeelbare leermateriaal of allebei?

Kan het leermateriaal alle RTE-gegevens wijzigen?

Architectuur plaat ECK Interne cursus ECK Standaarden

Wat is onze rol? Kennisnet begeleidt en ondersteund de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden in het onderwijs. Concreet: Beheer: EduStandaard, Vocabulaire bank, IMS member, NEN leertechnologie commissie Projecten: Digitaal toetsen, SMB, Vocabulaires SO, programma digitaal leermateriaal Advies: uitgeverijen, software leveranciers, community’s Communicatie: Websites, Wiki’s, E-zine Interne cursus ECK Standaarden

Kennisnet begeleidt en ondersteund de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden in het onderwijs.

Concreet:

Beheer: EduStandaard, Vocabulaire bank, IMS member, NEN leertechnologie commissie

Projecten: Digitaal toetsen, SMB, Vocabulaires SO, programma digitaal leermateriaal

Advies: uitgeverijen, software leveranciers, community’s

Communicatie: Websites, Wiki’s, E-zine

Wat zijn onze en jullie hulpmiddelen? Afspraak documenten Gebruikerservaringen (wiki) Advieswijzer leermateriaal ontwikkeling Voorbeelden leermateriaal (Resource & Afspeel variant) eValidator Cursus Onderwijsstandarden Infobladen (b.v. IMS Common Cartridge) Vocabulaire Bank Plugfest Interne cursus ECK Standaarden

Afspraak documenten

Gebruikerservaringen (wiki)

Advieswijzer leermateriaal ontwikkeling

Voorbeelden leermateriaal (Resource & Afspeel variant)

eValidator

Cursus Onderwijsstandarden

Infobladen (b.v. IMS Common Cartridge)

Vocabulaire Bank

Plugfest

Wat is jullie rol? Managers Productmanagers Projectleiders Beleidsadviseurs Relatiemanagers Interne cursus ECK Standaarden

Managers

Productmanagers

Projectleiders

Beleidsadviseurs

Relatiemanagers

Producten en diensten online http://standaarden.kennisnet.nl/ http://contentketen.kennisnet.nl/ http://e-portfolio.kennisnet.nl/ http://digitaaltoetsen.kennisnet.nl/ http://www.edustandaard.nl/ http://vocabulairebank.edustandaard.nl/ http://standaarden.kennisnet.nl/nieuws/nieuwsbrieven http://termen.wiki.kennisnet.nl/Hoofdpagina http://contentketen.kennisnet.nl/validatie Interne cursus ECK Standaarden Portal ECK themawebsite E-P themawebsite QTI themawebsite Beheer ECK Beheer VDEX Nieuwsbrief Begrippen Validatieservice

http://standaarden.kennisnet.nl/

http://contentketen.kennisnet.nl/

http://e-portfolio.kennisnet.nl/

http://digitaaltoetsen.kennisnet.nl/

http://www.edustandaard.nl/

http://vocabulairebank.edustandaard.nl/

http://standaarden.kennisnet.nl/nieuws/nieuwsbrieven

http://termen.wiki.kennisnet.nl/Hoofdpagina

http://contentketen.kennisnet.nl/validatie

Add a comment

Related pages

Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart - Technology

1. Interne cursus ECK Standaarden Aangeboden door ESO Jeroen Hamers, Jos van der Arend en H-P Köhler 31 maart 2009. 2. Wat zijn standaarden? Interne ...
Read more

Digitaaltoetsen.nl | PageGlance

#digitaaltoetsen @marlies aanpassingen april authentiek beeld bijeenkomsten brengt contentketen cursus ... Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart ...
Read more

Huiswerk voor 31 maart - Education - docslide.nl

Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart Cursus ECK EduStandaard afspraken. (CZP, CP, VDEX, Packaging, OAI-PMH, SRU/SRW) Vacature 31 maart 2012 Weekblad ...
Read more

Over Edurep - Kennisnet | Edurep.Kennisnet.nl ...

Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart - Upload & Share PowerPoint ... Vraag: Ik wil al het leermateriaal van aggregatie niveau 3 of 4 en in het Nederlands ...
Read more

edurep.kennisnet.nl - htmlcorner.com

Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart - Upload & Share PowerPoint ... Copy and paste this code into your blog or website Copy Customize… ...
Read more

standaarden.wiki.kennisnet.nl - rankinsider.com

Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart - Upload & Share PowerPoint ... http://termen.wiki.kennisnet.nl/Hoofdpagina ; http://contentketen.kennisnet.nl ...
Read more

Digitaaltoetsen.kennisnet.nl | SiteGlimpse

acadin adres amsterdam cursus customize ... Cursus Onderwijsstandaarden 31 Maart - Upload & Share PowerPoint ... Copy and paste this code into your blog or ...
Read more

⭐Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie ...

2 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I ... onderwijsstandaarden of vrijheden ... [Cursus Risicomanagement in ...
Read more