CURS WORD1

50 %
50 %
Information about CURS WORD1
Product-Training-Manuals

Published on April 1, 2008

Author: marius

Source: authorstream.com

SUPORT DE CURS :  SUPORT DE CURS APLICATIA MICROSOFT OFFICE WORD REALIZAT DE: PROF. MĂNESCU MARIUS PROF. MĂNESCU LUCSIŢA-ELENA Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază:  Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază Lansarea unei aplicaţii de procesare de text:  Lansarea unei aplicaţii de procesare de text Deschiderea aplicaţiei Microsoft Word Se apasă butonul Start pentru a afişa meniul Start şi apoi se mută cursorul mouse-ului pe Programs(All Programs). Din submeniul afişat se selectează Microsoft Office si apoi Microsoft Office 2003 Word. Din meniul Start putem alege direct opţiunea Microsoft Office Word aflată în partea de sus a meniului. Se face dublu-clic pe iconiţa (shortcut-ul) asociat pe desktop New Document Microsoft Word. Se apasă butonul Start pentru a afişa meniul Start şi apoi se mută cursorul mouse-ului pe Run. Se introduce comanda winword.exe in caseta de text Open si se apasă butonul OK. Deschiderea unui document existent :  Deschiderea unui document existent Deschiderea unui document existent pe Hard-Disk Se selectează butonul Deschidere şi din caseta de dialog afişată se selectează documentul dorit. Se poate folosi meniul derulare Privire în: care conţine unitatea de disc sau folderul în care se află documentul dorit. Pentru a deschide documentul se poate face dublu-clic pe document sau se selectează printr-un clic documentul dorit şi apoi se apasă pe butonul Deschidere. Deschiderea unui fişier de pe o dischetă (floppy-disk) Se apasă pe butonul Deschidere după care apare o casetă de dialog. Se apasă pe săgeata din dreapta secţiunii Privire în şi din lista afişată se selectează 3½ Floppy (A:)/ CD Drive (E:). Se selectează fişierul dorit şi apoi se apasă pe butonul Deschidere sau se poate face dublu-clic pe document. Salvarea pe disc a unui document.:  Salvarea pe disc a unui document. Comanda Salvare ca…(F12) se poate folosi pentru a salva un document existent cu un alt nume, pentru a salva un document într-un format diferit de Microsoft Word, sau pentru a salva un document Word pe un disc diferit sau într-un folder diferit. Comanda Salvare va înlocui copia iniţială a documentului cu documentul care se află pe ecran. Alegem apoi din următoarele opţiuni pentru salvarea documentelor: Salvare în… (meniu derulare în caseta de dialog) se foloseşte pentru a salva documentul pe un disc diferit sau în alt catalog. Tip fişier se foloseşte dacă dorim să salvăm documentul într-un format diferit. În final comanda Salvare ca… va redenumi documentul aflat pe ecran astfel încât să putem păstra şi prima versiune a documentului. Dacă vom încerca să închidem un document care nu a fost salvat vom fi întrebaţi mai întâi dacă nu dorim să-l salvăm. Crearea unui document nou:  Crearea unui document nou Crearea unui nou document şi salvarea lui Pentru a crea un document nou facem clic pe butonul Document nou sau din meniul Fişier se alege comanda Nou… şi apoi se face clic pe Document necompletat sau butonul Document necompletat nou din bara de instrumente Standard. Pentru a crea un document nou dintr-un şablon (scrisoare, fax…), facem clic pe butonul Pe computerul meu… aflat în secţiunea Şabloane, din panoul de activităţi Document nou. Din caseta de dialog Şabloane, alegem tipul de şablon dorit şi particularizăm câmpurile din acesta. Utilizarea „Ajutor”- ului:  Utilizarea „Ajutor”- ului Utilizarea funcţiei Ajutor Pentru a utiliza într-un document funcţia Ajutor facem clic pe butonul Microsoft Office Word Ajutor din bara de instrumente Standard sau din meniul Ajutor se alege comanda Microsoft Office Word Ajutor. În panoul dreapta Asistenţă se introduce un item de căutare în caseta de text Căutare sau din link-ul Cuprins se poate selecta item dorit prin navigare în structura arborescenta a acestuia. Aplicaţia permite interactiv asistenţă pentru utilizator prin asistent Office cu sugestii şi sfaturi – ecran deosebit de utile, în privinţa unor acţiunii ale acestuia. Închiderea unui document Închiderea aplicaţiei de procesare de text:  Închiderea unui document Închiderea aplicaţiei de procesare de text Închiderea unui document Din meniul Fişier selectăm comanda Închidere sau acţionăm combinaţia de taste Ctrl+F4. Această comandă mai poate fi realizată din butonul Închidere fereastră aflat în partea dreaptă sus. Închiderea aplicaţiei Din meniul Fişier selectăm comanda Ieşire sau acţionăm combinaţia de taste Alt+F4. Această comandă mai poate fi realizată din butonul Close aflat în partea dreaptă sus. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului :  Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului Iniţializarea paginii de lucru:  Iniţializarea paginii de lucru Fixarea marginilor paginilor În meniul Fişier, faceţi clic pe Iniţializare pagină, apoi faceţi clic pe fila Margini. Sub Margini, selectaţi opţiunile pe care le doriţi.  Notă   Pentru a modifica marginile implicite, faceţi clic pe Implicit după ce aţi selectat noile setări de margini. Noile setări implicite sunt salvate în şablonul pe care se bazează documentul. Fiecare nou document bazat pe acest şablon utilizează automat noile setări de margini. Aveţi şi următoarele variante disponibile: Stabilirea marginilor în oglindă pentru paginile faţă în faţă Marginile paginii din stânga sunt imaginea în oglindă a celor din pagina din dreapta. Adică, marginile interioare au aceeaşi lăţime, iar marginile exterioare au de asemenea, aceeaşi lăţime. În meniul Fişier, faceţi clic pe Iniţializare pagină, apoi faceţi clic pe fila Margini. În lista Pagini Multiple, selectaţi Margini în oglindă. În casetele Interior şi Exterior, introduceţi valorile pentru marginile în oglindă. Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”:  Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare” Introducerea textului într-un document Word: Microsoft Word funcţioneazǎ normal în modul Insert ceea ce înseamnǎ cǎ textul este adǎugat la document fără sǎ se suprascrie textul care există deja. Microsoft Word poate funcţiona şi în modul Overtype (Suprascriere) ceea ce înseamnǎ cǎ textul care există deja va fi înlocuit cu cel pe care-l introducem în momentul editǎrii. (În exemplu am înlocuit Cuvânt cu Litera) Bara de stare din partea de jos a ferestrei aratǎ modul curent prin indicatorul OVR, care poate fi activat sau dezactivat cu tasta Insert. Folosirea comenzii Anulare tastare Pentru anularea ultimei acţiuni se foloseşte comanda Anulare tastare care se poate selecta din meniul Editare sau apăsând pe butonul Anulare tastare . Se poate repeta această comandă pentru a anula mai multe acţiuni anterioare. Anularea se face în ordine inversă, adică de la cea mai recentă acţiune spre cele mai vechi. Pentru a repeta o comandă sau o acţiune se foloseşte comanda Refacere care se poate selecta tot din meniul Editare sau apăsând butonul Refacere . Selectarea informaţiilor caracter, cuvânt, paragraf, întregul document :  Selectarea informaţiilor caracter, cuvânt, paragraf, întregul document Selectarea de date Aveţi posibilitatea de a selecta text şi reprezentări grafice utilizând mouse-ul sau tastatura, inclusiv elemente care nu se află unul lângă celălalt. De exemplu, se poate selecta un paragraf pe pagina întâi şi o propoziţie pe pagina a treia. Selectarea elementelor care nu se află unul lângă celălalt Selectaţi primul element din listă, cum ar fi o celulă din tabel sau un paragraf. Ţineţi apăsată tasta CTRL. Selectaţi orice elemente suplimentare doriţi. Aveţi posibilitatea de a selecta numai obiecte multiple de acelaşi tip, cum ar fi două sau mai multe selecţii text ori două sau mai multe grafice mobile, care nu se află unul lângă celălalt. Selectarea informaţiilor caracter, cuvânt, paragraf, întregul document:  Selectarea informaţiilor caracter, cuvânt, paragraf, întregul document Selectarea textului şi graficii utilizând Mouse-ul Un cuvânt : Faceţi dublu clic pe cuvânt. linie de text :Deplasaţi cursorul în stânga liniei până când se modifică într-o săgeată spre dreapta şi apoi faceţi clic. propoziţie : Apăsaţi tasta CTRL şi faceţi clic oriunde în propoziţie. Un paragraf :Deplasaţi cursorul în stânga paragrafului până când se modifică într-o săgeată spre dreapta şi apoi faceţi dublu clic; sau, altfel, faceţi triplu clic oriunde în paragraf. Un bloc mare de text :Faceţi clic la începutul selecţiei, defilaţi până la sfârşitul selecţiei, apăsaţi tasta SHIFT şi apoi faceţi clic. Un întreg document :Deplasaţi cursorul în stânga oricărui text din document până când se modifică într-o săgeată spre dreapta şi apoi faceţi triplu clic. Un bloc vertical de text (mai puţin dintr-o celulă a unui tabel) :Ţineţi apăsată tasta ALT şi apoi glisaţi peste text. O ilustraţie : Faceţi clic pe ilustraţie. Selectarea textului şi graficii utilizând tastatura Selectaţi text ţinând apăsată tasta SHIFT şi apăsând tasta care deplasează punctul de inserţie. Pentru a selecta zone multiple care nu se află una lângă cealaltă, selectaţi prima zonă, ţineţi apăsată tasta CTRL, apoi selectaţi orice alte elemente dorite. Mutarea, Copierea şi folosirea comenzilor „Decupare”, „ Copiere”, „Lipire”:  Mutarea, Copierea şi folosirea comenzilor „Decupare”, „ Copiere”, „Lipire” Mutarea sau copierea unui singur element 1. Selectaţi elementul pe care doriţi să-l mutaţi sau să-l copiaţi. 2. Variante disponibile: Pentru a muta elementul, faceţi clic pe Decupare din bara de instrumente Standard. Pentru a copia elementul, faceţi clic pe Copiere din bara de instrumente Standard. Ambele comenzi se găsesc în meniul Editare. 3. Dacă doriţi să mutaţi sau să copiaţi elementul într-un alt document, comutaţi în acest document. 4. Faceţi clic în locul în care doriţi să apară elementul. 5. Faceţi clic pe Lipire din bara de instrumente Standard sau folosiţi meniul Editare Pentru a determina formatul elementelor care sunt lipite, faceţi clic pe o opţiune, din cele afişate după acţionarea butonului Opţiuni lipire care apare chiar sub selecţia lipită. Căutarea şi înlocuirea utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire” :  Căutarea şi înlocuirea utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire” Găsirea unui text : Puteţi să căutaţi rapid fiecare apariţie pentru un anumit cuvânt sau expresie astfel : În meniul Editare, faceţi clic pe Găsire. În caseta De căutat, introduceţi textul pe care doriţi să-l căutaţi. Selectaţi orice alte opţiuni dorite. Pentru a selecta imediat toate instanţele unui anumit cuvânt sau expresii, selectaţi caseta Evidenţierea elementelor găsite în, apoi selectaţi în care porţiune din document doriţi să căutaţi, făcând clic în lista Se evidenţiază toate elementele găsite în. Faceţi clic pe Următorul găsit Pentru a anula o căutare în curs de desfăşurare, apăsaţi tasta ESC sau butonul Revocare. Căutarea şi înlocuirea utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”:  Căutarea şi înlocuirea utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire” Înlocuirea unui text : Aveţi posibilitatea să înlocuiţi automat un text — de exemplu, înlocuiţi „Arme” cu Arte”. În meniul Editare, faceţi clic pe Înlocuire. În caseta De căutat, introduceţi textul pe care doriţi să-l căutaţi. În caseta Înlocuire cu, introduceţi noul text. Selectaţi orice alte opţiuni dorite. Pentru Ajutor despre o opţiune, faceţi clic pe semnul întrebării, apoi clic pe opţiune. Faceţi clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot. Pentru a anula o căutare în curs de desfăşurare, apăsaţi tasta ESC sau apăsaţi butonul Revocare. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului :  Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi subliniere :  Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi subliniere Pentru a modifica fontul sau mărimea fontului : Selectaţi textul care trebuie formatat Daţi click pe butonul listei ascunse cu fonturi aflata pe bara Formatare şi selectaţi denumirea unui font; In bara Formatare, daţi click pe butonul listei ascunse cu mărimi ale fonturilor şi alegeţi altă mărime Pentru a obţine un text aldin, cursiv sau subliniat: Selectaţi textul pentru formatare In bara Formatare, daţi click pe butonul Bold(Aldin), Italic(Cursiv) sau Underline(Subliniat) Butoanele Bold, Italic si Underline si combinaţiile de taste sunt comutatoare. Daţi click pe ele o data pentru a activa formatarea si încă o data pentru a o dezactiva Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text:  Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text În Word 2003, un paragraf reprezintă un text de orice dimensiune, o ilustraţie, un obiect (o ilustraţie, o diagramă) sau alte elemente care sunt urmate de un marcaj de sfârşit de paragraf. Un marcaj de sfârşit de paragraf se inserează de fiecare dată când apăsăm tasta ENTER. Pentru a vedea marcajele de sfârşit de paragraf, facem clic pe butonul Afişare/Ascundere de pe bara de formatare standard. Pentru a formata un paragraf nu trebuie să selectăm întreg paragraful ci doar să ne poziţionăm în interiorul lui. Formatarea de paragraf va afecta întotdeauna întregul paragraf nu doar textul selectat din el. Atunci când apăsăm ENTER la sfârşitul unui paragraf pentru a începe unul nou, Word 2003 aplică paragrafului nou formatele stabilite pentru paragraful precedent. Marcajele de sfârşit de paragraf fac mai mult decât să semnaleze sfârşitul unui paragraf; ele conţin formatele aplicate fiecărui paragraf. Utilizarea culorilor în text Copierea formatului unui text selectat:  Utilizarea culorilor în text Copierea formatului unui text selectat Pentru a modifica culoarea fontului Selectaţi textul care trebuie formatat; In bara Formatare, daţi click pe butonul Culoare font şi alegeţi altă culoare pentru font; Pentru a modifica culoarea fundalului de text Selectaţi textul care trebuie formatat; In meniul Format, alegem opţiunea Borduri şi Umbrire, apoi din caseta de dialog Borduri şi Umbrire, alegem secţiunea Umbrire şi Umplere şi alegeţi altă culoare pentru fundal; Pentru a copia formatul unui text Selectaţi textul care trebuie formatat; In bara Standard, daţi click pe butonul Descriptor de formate şi alegeţi altă culoare pentru font; Alinierea textului în cadrul documentului Spaţierea rândurilor :  Alinierea textului în cadrul documentului Spaţierea rândurilor Alinierea paragrafului: Pentru a alinia liniile în partea stângă, clic pe butonul de aliniere stânga Pentru a centra liniile, clic pe butonul de aliniere centru Pentru a alinia liniile în partea dreaptă, clic pe butonul de aliniere la dreapta Pentru a alinia liniile şi în partea dreaptă şi în partea stângă, clic pe butonul de aliniere stânga-dreapta Spaţierea rândurilor Pentru a modifica spaţiul(distanţa) dintre rânduri cu ajutorul comenzii Paragraf… din meniul Format procedaţi în felul următor: Selectaţi paragraful Din meniul Format alegeţi comanda Paragraf Pentru a stabili distanţa dintre liniile paragrafului selectat, alegeţi tipul dorit de spaţiere din lista ascunsă Spaţiere. Utilizarea riglei:  Utilizarea riglei Modalitatea cea mai simpla si mai directa de a schimba identarea paragrafelor este tragerea marcajelor de identare din rigla. De asemenea, puteţi specifica o identare speciala pentru primul rând, astfel încât acesta sa fie ori retras in interior, ori ieşit in exterior (agăţat) – primul rând va începe astfel din stânga, respectiv din dreapta celorlalte rânduri din paragraf. Pentru a identa paragrafele cu ajutorul riglei : Daţi click in paragraful sau paragrafele pe care doriţi să le formataţi ori selectaţi-le Trageţi marcajul de identare Left (identare la stânga) aflat in partea de jos a riglei, pentru a stabili identarea tuturor rândurilor din paragraf, mai puţin a primului Trageţi marcajul de identare Right (identare la dreapta) pentru a stabili identarea la dreapta Pentru a modifica identarea primei linii: Daţi click in paragraful sau paragrafele pe care doriţi sa le formataţi , ori selectaţi-le Trageţi spre dreapta marcajul de identare First Line (cel de sus) pentru a modifica doar identarea primei linii Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor :  Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor Puteţi folosi tabulatoarele pentru a alinia text si numere in coloane ordonate. Aplicaţia Word 2003 oferă tabulatoare standard plus bara de tabulatoare , care plasează o bara verticala intre coloane. Tabulatoarele pentru bare sunt ideale pentru despărţirea butoanelor text aflate in barele de meniuri din paginile Web . Pentru a stabilii tabulatoarele: Selectaţi paragraful sau paragrafele la care doriţi sa adăugaţi tabulatoare Daca doriţi sa modificaţi tipul de tabulator, daţi clic pe butonul de aliniere a tabulatoarelor Daţi clic pe rigla pentru a stabili tabulatorul de tip prezentat pe butonul de aliniere a tabulatoarelor Daţi clic pe rigla pentru a stabili tabulator de acelaşi tip Tabulatorul prestabilit este aliniat la stânga. Pentru a şterge un tabulator, trageţi-l sus şi în afara riglei. Pentru a modifica setările tabulatorului selectaţi paragrafele relevante, apoi trageţi marcajele tabulatorului spre stânga ori spre dreapta, în lungul riglei Utilizarea avansată a editorului de texte :  Utilizarea avansată a editorului de texte Folosirea listelor (numerotare, marcatori):  Folosirea listelor (numerotare, marcatori) Adăugare de marcaje de liste la paragrafe Prin adăugarea de marcaje de liste la paragrafe puteţi evidenţia unele afirmaţii sau puteţi crea o lista de elemente care sa nu aibă o ordine anumita. Pentru a ordona elementele evidenţiate, puteţi adăuga numere la paragrafe, acţiune descrisa in secţiunea următoare. Pentru a adăuga marcaje prestabilite de liste: Selectaţi paragraful sau paragrafele pe care doriţi sa le formataţi Daţi clic pe butonul Marcatori, aflat pe bara Formatare pentru a aplica paragrafelor marcaje prestabilite Pentru a selecta alte forme de marcaj: Selectaţi paragraful sau paragrafele pe care doriţi sa le formataţi Din meniul Format, alegeţi comanda Marcatori and Formatare In tabul Marcatori din caseta de dialog Marcatori şi Numerotare, daţi clic pe una dintre casetele interioare, pentru a selecta o forma de marcaj Pentru a înlătura marcajele de lista, selectaţi paragrafele care au marcaje si apoi daţi click, din nou, pe butonul Marcatori. Pentru a stabili dimensiunea marcajului, distanta fata de text si alte opţiuni, daţi click pe opţiunea Particularizare din tabul Cu marcatori al casetei de dialog Marcatori and Numerotare, apoi introduceti informatile corespunzătoare Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele:  Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele Puteţi realiza structura unui tabel creând coloane şi rânduri goale, pe care sa le umpleţi cu text şi numere, sau puteţi folosi un text deja creat, pe care să-l transformaţi în tabel. Pentru a crea structura unui tabel simplu: Poziţionaţi punctul de inserare în locul unde doriţi să apară tabelul În bara de instrumente Standard, daţi clic pe butonul Inserare - Tabel. Trageţi cu mouse-ul peste numărul de coloane şi rânduri Altfel: Poziţionaţi punctul de inserare in locul unde doriţi sa apară tabelul Din meniul Tabel, alegeţi Inserare - Tabel. In caseta de dialog Insert Table, introduceţi numărul de coloane si rânduri. In orice clipa puteţi aplica autoformatarea unui tabel sau puteţi modifica autoformatarea aplicata dând clic oriunde in tabel, pentru ca după aceea sa alegeţi comanda AutoFormatare în tabel…din meniul Tabel. Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor:  Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor După ce aţi inserat o imagine, puteţi utiliza instrumentele aflate pe bara de instrumente Picture pentru a modifica parametrii. Pentru a insera o imagine: Din meniul Insert, alegeţi Imagine - Din Fişier Localizaţi imaginea pe care doriţi s-o inseraţi si daţi clic pe opţiunea Insert. In document apar imaginea si bara de instrumente Picture Pentru a poziţiona o imagine: Selectaţi imaginea In bara de instrumente Picture, alegeţi opţiunea Încadrare text, apoi alegeţi din Submeniu un stil de încadrare a textului. Pentru a insera clip art-uri: Din meniul Insert, alegeţi Imagine - Miniatură In panoul de sarcini Miniatură care apare, clic pe Organizare miniaturi Daţi clic pe miniatura pe care doriţi s-o inseraţi, apoi clic dreapta şi Copy Clic în document şi Paste. Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor :  Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor Inserare de informaţii prin crearea unui obiect legat sau a unui obiect încorporat Aveţi posibilitatea de a crea un obiect legat sau un obiect încorporat din orice program care acceptă obiecte legate sau încorporate. Un obiect legat este un obiect creat într-un fişier sursă şi inserat într-un fişier destinaţie, în timp ce se menţine o conexiune între cele două fişiere. Obiectul legat în fişierul destinaţie poate fi actualizat când fişierul sursă este actualizat. Un obiect încorporat este informaţia conţinută într-un fişier sursă şi inserată într-un fişier destinaţie. Odată încorporat, obiectul devine parte a fişierului destinaţie. Modificările aduse în obiectul încorporat se reflectă imediat în fişierul destinaţie. 1.Obiect încorporat  2.Obiect legat 3.Fişier sursă Formatarea finală a unui document :  Formatarea finală a unui document Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor:  Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor Pentru a insera numere de capitole si titluri în anteturi si subsoluri, un document trebuie să fie mai întâi împărţit în secţiuni. Dacă nu aţi procedat încă astfel, inseraţi un sfârşit de secţiune în locul unde doriţi să începeţi o nouă secţiune care conţine un capitol diferit. Cum? Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un sfârşit de secţiune. În meniul Inserare, faceţi clic pe Întrerupere. Sub Tipuri de sfârşituri de secţiune, faceţi clic pe opţiunea care descrie locul în care doriţi să înceapă noua secţiune. Aplicaţi un stil titlu predefinit numerelor şi titlurilor capitolelor făcând clic pe un stil titlu din caseta Stil de pe bara de instrumente Formatare. Sau, pentru ca Microsoft Word să numeroteze automat anteturile, utilizaţi caseta de dialog Marcatori şi numerotare pentru a formata titlurile de capitole. Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor:  Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor Cum? În meniul Format, faceţi clic pe Marcatori şi numerotare, apoi faceţi clic pe fila Schiţă numerotată. Faceţi clic pe un stil de numerotare capitole (unul care include textul „Titlu 1” sau „Titlu 2” şi aşa mai departe) şi apoi faceţi clic pe OK. Scrieţi textul pentru titlul numerotat, apoi apăsaţi ENTER. Pentru a adăuga următorul titlu numerotat, faceţi clic pe săgeata de lângă caseta Stil şi selectaţi stilul dorit. În meniul Vizualizare, faceţi clic pe Antet şi subsol. Dacă este necesar, mutaţi punctul de inserare la antetul sau la subsolul de pagină pe care doriţi să îl modificaţi. Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor:  Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor Pe bara de instrumente Antet şi subsol faceţi clic pe Legătură la anteriorul pentru a întrerupe legătura dintre antetul şi subsolul din secţiunea curentă şi cele din secţiunea anterioară. În meniul Inserare, selectaţi Referinţă, apoi faceţi clic pe Referinţă încrucişată. În caseta Tip referinţă faceţi clic pe Titlu. În caseta Pentru care titlu faceţi clic pe titlul care conţine numărul şi titlul capitolului. În caseta Inserare referinţă la, selectaţi ceea ce doriţi să inseraţi în antet sau subsol. De exemplu, Faceţi clic pe Număr titlu pentru a insera un număr de capitol şi apoi faceţi clic pe Inserare. Faceţi clic pe Text titlu pentru a insera un titlu de capitol şi apoi faceţi clic pe Inserare. Faceţi clic pe Închidere. Pentru fiecare capitol din document, repetaţi paşii de la 1 la 10. Dacă în antet sau în subsol există deja text pe care nu-l doriţi, ştergeţi textul înainte de a insera numărul şi titlul de capitol. Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii:  Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii Numerotarea paginilor Există două moduri de a adăuga numere de pagină documentului dumneavoastră: Folosind comanda Numere de pagină… din meniul Inserare Cu comanda Antet şi subsol din meniul Vizualizare Adăugarea de numere de pagină cu comanda Numere de pagină În meniul Inserare, faceţi clic pe Numere de pagină. În caseta Poziţie, menţionaţi dacă numerele de pagină se vor imprima în antet (în partea superioară a paginii) sau în subsol (în partea inferioară a paginii). În caseta Aliniere, menţionaţi dacă numerotarea paginii trebuie să fie aliniată la stânga, centru, sau la dreapta faţă de marginile din dreapta şi din stânga, sau în interior sau exterior faţă de muchiile interioare şi exterioare ale paginilor care vor fi legate. Dacă nu doriţi un număr pe prima pagină, goliţi caseta de selectare Afişare număr pe prima pagină. Selectaţi orice alte opţiuni pe doriţi. Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale folosirea funcţiei de corectare ortografică şi gramaticală :  Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale folosirea funcţiei de corectare ortografică şi gramaticală Verificarea şi corectarea ortografiei Word permite verificarea ortografică a documentului, folosindu-şi propriul dicţionar principal care conţine cele mai comune cuvinte. Word compară cuvintele din document cu cele din dicţionar şi vă anunţă când găseşte unul necunoscut. În acest caz puteţi ignora cuvântul, puteţi să-l înlocuiţi cu unul din dicţionar sau puteţi să-l adăugaţi în dicţionar. Atunci când verificaţi ortografia, Word verifică întregul document, pornind din locul în care se află cursorul. Dacă aţi selectat o porţiune de text, verificarea ortografică se va face numai pentru textul selectat. Pentru a verifica ortografia documentului procedaţi astfel : Din meniul Instrumente selectaţi comanda Corectare ortografică şi gramaticală sau apăsaţi pe butonul de pe bara de instrumente standard. Pentru fiecare cuvânt care nu este în dicţionar Word va afişa o casetă de dialog, cuvântul respectiv fiind inclus în căsuţa Nu este în dicţionar. Dacă Word găseşte în dicţionar cuvinte asemănătoare cu cel necunoscut, el le afişează în căsuţa Sugestii. Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale folosirea funcţiei de corectare ortografică şi gramaticală:  Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale folosirea funcţiei de corectare ortografică şi gramaticală Pentru corectare aveţi la dispoziţie următoarele trei opţiuni: Pentru a înlocui cuvântul din căsuţa Nu este în dicţionar, selectaţi din căsuţa Sugestii cuvântul dorit şi faceţi clic pe butonul Modificare. Dacă doriţi să înlocuiţi toate apariţiile unui cuvânt cu altul, faceţi clic pe butonul Modificare peste tot. Pentru a lăsa cuvântul neschimbat, faceţi clic pe butonul Ignorare o dată. Dacă doriţi să lăsaţi cuvântul neschimbat ori de câte ori este întâlnit în document, faceţi clic pe butonul Ignorare totală. Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar faceţi clic pe butonul Adăugare în dicţionar. Verificatorul ortografic continuă verificarea documentului afişând toate cuvintele pe care nu le găseşte în dicţionar. La terminarea documentului, va afişa un mesaj de înştiinţare. Dacă doriţi să întrerupeţi verificarea, faceţi clic pe butonul Revocare. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document :  Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document Trecerea în revistă a documentului examinare înaintea imprimării:  Previzionarea unui document înainte de tipărire Faceţi clic pe Examinare înaintea imprimării în bara de instrumente Standard sau folosim meniul Fişier Pentru a afişa o singură pagină, faceţi clic pe butonul O pagină Pentru a afişa două sau mai multe pagini o dată, faceţi clic pe butonul Pagini multiple Pentru a vedea o parte a documentului mărită, deplasaţi indicatorul mouse-ului – transformat într-o lupă – pe porţiunea pe care doriţi să o vedeţi şi faceţi clic. Pentru a reduce sau mări pagina afişată, selectaţi din lista ascunsă Panoramare un procentaj Pentru a masca toate elementele ecranului, mai puţin bara de instrumente Previzualizare, faceţi clic pe butonul Ecran complet. Pentru a tipări documentul, faceţi clic pe butonul Tipărire Pentru a închide previzionarea unui document şi a reveni la vizualizarea anterioară a documentului, faceţi clic pe Închidere. Trecerea în revistă a documentului examinare înaintea imprimării Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire fereastra Imprimare:  Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire fereastra Imprimare Imprimarea unui număr de pagini În meniul Fişier, faceţi clic pe Imprimare. Sub Şir de pagini, specificaţi partea de document pe care doriţi să o imprimaţi. Dacă faceţi clic pe Pagini, trebuie de asemenea să introduceţi numerele de pagină sau şirurile de pagini sau ambele. Notă   Aveţi şi posibilitatea de a selecta partea de document pe care doriţi să o imprimaţi. Faceţi clic pe Imprimare din meniul Fişier, apoi faceţi clic pe Selecţie. Imprimarea paginilor pare sau impare În meniul Fişier, faceţi clic pe Imprimare. În caseta Imprimare, faceţi clic fie pe Pagini impare fie pe Pagini pare. Imprimarea anumite pagini şi/sau secţiuni Aveţi posibilitatea să imprimaţi anumite pagini, una sau mai multe secţiuni, sau un interval de pagini care se întinde pe mai mult de o secţiune. În meniul Fişier, faceţi clic pe Imprimare. Sub Şir de pagini, faceţi clic pe Pagini. În caseta Paginile, tastaţi cu marcatori numărul de secţiuni dorite. Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier :  Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier Imprimarea într-un fişier Prin imprimarea unui document într-un fişier nu la o imprimantă se salvează documentul într-un format pe care îl poate utiliza altă imprimantă. De exemplu, dacă doriţi ca documentul să fie imprimat de un serviciu de imprimare de calitate care utilizează imprimante cu rezoluţie mare, aveţi posibilitatea de a imprima documentul într-un fişier şi de a duce apoi acel fişier la o imprimantă de calitate. Notă   Când imprimaţi într-un fişier, mai întâi trebuie să stabiliţi care imprimantă — de exemplu, o imprimantă Postscript — va imprima fişierul în final. În meniul Fişier, faceţi clic pe Imprimare. Din caseta Nume, faceţi clic pe imprimanta utilizată pentru imprimarea fişierului. Selectaţi caseta de selectare Imprimare în fişier şi apoi faceţi clic pe OK. În caseta Nume fişier, din caseta de dialog Imprimare în fişier, introduceţi numele fişierului. Când imprimaţi într-un fişier, Microsoft Word păstrează informaţii precum sfârşituri de linii şi sfârşituri de pagină şi spaţiere font. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente :  Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite :  Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite Reguli de tehnoredactare Pentru obţinerea unui document bun pentru imprimare trebuiesc parcurşi mai mulţi paşi si, obligatoriu, trebuie sa fie respectate anumite reguli. In primul rând trebuie sa fie definit conţinutul documentului sub forma unui manuscris. Pe baza acestuia se stabileşte o schema de aranjare in pagina numita schema de tehnoredactare. Aici se stabilesc: formatul paginii, margini, numerotarea paginilor, fonturi folosite, încadrarea imaginilor, dimensiunea font, etc. Tot aici se tine cont de regulile generale ale tehnoredactării. Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite:  Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite Din cercetările specialiştilor s-a constatat ca lungimea unui rând nu trebuie sa depăşească 66 de caractere. De asemenea s-a observat ca un text se citeşte mai greu daca in el sunt folosite multe fonturi, de diferite mărimi. Din aceasta cauza este important sa se folosească cat mai puţine fonturi, având insa grija ca aceasta sa nu dăuneze aspectul grafic al lucrării. A doua etapa consta in introducerea efectiva a textului. După introducerea textului, urmează etapa propriu-zisa de tehnoredactare. In aceasta etapa textului introdus i se aplica o serie de transformări astfel încât el sa corespunda schemei de tehnoredactare. Tot acum se introduc in text eventualele imagini grafice. Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite:  Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite Tehnoredactarea se realizează pe trei nivele: • nivelul document: se stabilesc caracteristici globale (formatul paginii, marginile, antete si subsoluri); • nivelul paragraf: in tehnoredactare prin paragraf se înţelege textul cuprins intre doua coduri Linie Nouă (ENTER). Acum se stabilesc caracteristicile paragrafului: tipul de caractere folosit, dimensiunea caracterelor, edentări, deplasări spre interior, modul de aliniere al paragrafului; • nivelul caracter: se lucrează asupra caracterelor din interiorul paragrafului pentru obţinerea unor efecte: cuvinte cheie, citate, sublinieri, îngroşări, inclinare, introducerea unor caractere speciale (săgeţi, figuri, forme speciale). Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite:  Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite În etapa de tehnoredactare exista operaţii care nu se încadrează in nici unul din cele trei nivele: încărcarea imaginilor, realizarea indexului, a cuprinsului. În cursul tehnoredactării trebuie avute in vedere elementele prin care se caracterizează o porţiune de text: font, stil de afişare, dimensiune caractere, efecte speciale, spaţiul dintre caractere. În mod asemănător, un paragraf se caracterizează prin: font, dimensiune, stil de afişare, aliniere (stânga, dreapta, centrat), identare (deplasare spre interior/exterior) faţă de marginea paginii, coloanei, cadrului, alineatului(pozitiv sau negativ), spaţiul dintre liniile paragrafului spre interior sau exterior, spaţiul de deasupra şi de dedesubtul paragrafului, caracteristici suplimentare: încadrarea in chenar, umbrire, aranjarea pe coloane, tabulari. VĂ MULȚUMESC! :  VĂ MULȚUMESC!

Add a comment

Related presentations

Related pages

ZIV - Word I

Word Einsteigerkurs Grundlagen der Textverarbeitung mit Word. Der Kurs bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, die grundlegenden Funktionen von Word zu ...
Read more

Wordkurs Sandra Weber

Auf dieser Seite versammeln sich verschiedene Beispiele, um die Funktionen eines Textprogramms zu üben! Zunächst einige einfache Wege. Start und ...
Read more

Curs Word 2013 (I) Incepator - Cursuri Excel, Seminarii ...

ITLearning SRL – Telefon fix: 021.659.69.39, Telefon mobil : 0787. 692.238, Locatie Centru de Training : Str.Olari, Nr 7A, Etaj 4, Sector 2, Bucuresti ...
Read more

TEXTVERARBEITUNG WORD – EINFÜHRUNG - Willkommensseite

Voraussetzung: Windows-Kenntnisse. In diesem Kurs lernen Sie die Funktionsweise des Textverarbeitungsprogramms WORD kennen, erstellen verschiedene Texte ...
Read more

Curs Word 2003 (I) Incepator - Cursuri Excel, Seminarii ...

ITLearning SRL - Telefon: 077-140.25.69 Locatie Centru de Training : Ultra central, Str. Dr. Raureanu, Nr. 1, (Pe Calea Victoriei, vis a vis de Muzeul ...
Read more

Themen Word 2010 Grundkurs - Das Bildungswerk Osterholz e. V.

Der Kurs zeigt außerdem den Umgang mit dem neuen Menüband in Office 2013. Themenübersicht: Der Arbeitsbereich von Word 2013. das Menüband ...
Read more

Cursuri Word incepatori - scolarizare informatica ...

Se recomanda acest curs tuturor incepatorilor, inclusiv pentru activitatea de WEB design si Internet. Cursuri Word pentru incepatori: Editoare de texte.
Read more

H E R Z L I C H W I L L K O M

Text 1 – Einstieg : Programmangebot Voraussetzungen: Grundkenntnisse (möglichst durch den Kurs ' PC-fit') Programme: OpenOffice, Windows-Explorer
Read more

Word 2 - ritzy* Weiterbildung

ADM12 Word 2Vertiefung in die TextverarbeitungWollen Sie mehr wissen? Sie haben den Kurs Word1 besucht und wollen Ihr Wissen vertiefen. Sie erfahren, wie ...
Read more