advertisement

CURS EXCEL 2

69 %
31 %
advertisement
Information about CURS EXCEL 2
Product-Training-Manuals

Published on March 30, 2008

Author: marius

Source: authorstream.com

advertisement

MICROSOFT EXCEL:  MICROSOFT EXCEL CURS MULTIMEDIA DE ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ Deschiderea aplicaţiei. Închiderea aplicaţiei:  Deschiderea aplicaţiei. Închiderea aplicaţiei Clic pe butonul Start, alegeţi Programs, din submeniul afişat selectaţi Microsoft Office Excel şi apoi Microsoft Excel Clic pe meniul File alegeţi opţiunea Exit sau clic pe butonul X de pe bara cu meniuri Noţiuni introductive:  Noţiuni introductive În programul Excel fişierele sunt numite registre (workbooks) şi fiecare registru conţine 255 foi de lucru (worksheets). Fiecare foaie de lucru este formată din 256 de coloane numerotate cu literele alfabetului de la A până la IV şi 65536 de rânduri numerotate cu 1,2,...,65536. Intersecţia dintre un rând şi o coloană se numeşte celulă. Fiecare celulă are o adresă dat de litera coloanei şi numărul rândului(de ex A3, Z786, BC56) Folosirea funcţiei „Ajutor” :  Folosirea funcţiei „Ajutor” Informaţii suplimentare pot fi obţinute cu meniul Ajutor (HELP) sau apăsând F1. De asemenea folosirea asistentului Asistent Office (tip Wizard) oferă sugestii pentru diferite acţiuni Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul:  Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul Pentru a salva o foaie/registru de calcul daţi clic pe butonul de Salvare din bara de comenzi standard Pentru a salva cu un alt nume clic pe meniul Fişier alegeţi opţiunea Salvare ca… Pentru a deschide Clic pe meniul Fişier şi alegeţi comanda Deschidere… apoi alegeţi din caseta de dialog care apare fişierul Excel pe care doriţi să-l deschideţi Sau clic pe butonul Deschidere… de pe bara de comenzi rapide Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul :  Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri:  Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri Inserarea informaţiilor într-o foaie Excel se face prin următorii paşi : - poziţionarea în celula ce trebuie completată cu informaţii; - introducerea informaţiei de la tastatură. Într-o celulă Excel se pot introduce următoarele tipuri de informaţii : Text, Dată, Oră, Numere Pentru a edita datele intr-o celula procedaţi astfel: Daţi clic pe celula si apoi scrieţi peste conţinutul ei sau daţi dublu-clic pe celula pentru a poziţiona un punct de inserare in interiorul conţinutului acesteia Editaţi conţinutul celulei, la fel cum aţi edita text in aplicaţia Word Apăsaţi tasta Enter pentru a valida modificările in celula. Atunci când daţi clic pe o celula, conţinutul ei apare si in linia de editare. Puteţi da clic pe linia de editare si sa editaţi acolo conţinutul întregii celule. Pentru a renunţa la orice modificări care le-aţi întreprins, apăsaţi tasta Esc pentru a lăsa intact conţinutul original al unei celule, apoi apăsaţi tasta Enter pentru a ieşi din celula. Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare:  Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare Pentru realizarea acestor activităţi: Se selectează un domeniu de celule; Se foloseşte meniul Format, opţiunea Celule sau clic-dreapta pe selecţie şi Formatare celule… Din secţiunea Font, se alege fontul textului, din lista ascunsă Font prin selectare; Din lista simplă Stil font se alege stilul fontului ; Din lista ascunsă Dimensiune se alege dimensiunea fontului în puncte în intervalul ; Din lista ascunsă Culoare se alege culoarea fontului; În caseta Examinare putem urmării rezultatele şi dacă suntem mulţumiţi să le validăm. Inserarea de rânduri/coloane :  Inserarea de rânduri/coloane Selectaţi rândul sau coloana în locul căreia trebuie făcută inserarea; Selectaţi meniul Inserare Alegeţi opţiunea Rânduri sau Coloane după cum vreţi să inseraţi un rând sau o colană. Noul rând sau noua coloană va apare imediat în foaia de calcul, rândurile sau coloanele fiind automat renumerotate Acelaşi efect are şi dacă se alege opţiunea Inserare din comanda clic dreapta pe rândul sau coloana selectată Ştergerea rândului/coloanei:  Ştergerea rândului/coloanei Selectaţi rândul sau coloana care trebuie ştearsă; Selectaţi meniul Editare Alegeţi opţiunea Ştergere Rând întreg sau Coloană Întreagă după cum vreţi să ştergeţi un rând sau o colană. Acelaşi efect are şi dacă se alege opţiunea Ştergere din comanda clic dreapta pe rândul sau coloana selectată Selectarea coloanei/rândului:  Selectarea coloanei/rândului Selectaţi rândul sau coloana prin clic pe antetul obiectului; Introduceţi adresa rândului(număr:număr)/ (literă:literă) în caseta de nume din bara de adrese; Alegeţi opţiunea Salt la din meniul Editare, după care introduceţi în caseta de dialog Salt la adresa coloanei sau rândului. Selectarea unei celule sau a unui grup de celule :  Selectarea unei celule sau a unui grup de celule 1) Pentru celule adiacente Plasaţi cursorul mouse-ului în unul din colţurile domeniului de selectat, faceţi clic stânga mouse şi glisaţi cursorul mouse-ului în colţul opus al domeniului dorit a fi selectat, apoi eliberaţi butonul mouse-ului. Plasaţi cursorul mouse-ului în unul din colţurile domeniului de selectat, faceţi clic stânga mouse şi ţinând apăsată tasta SHIFT, glisaţi cursorul mouse-ului în colţul opus al domeniului de selectat şi daţi din nou clic stânga mouse . Plasaţi cursorul mouse-ului in unul din colţurile domeniului de selectat, faceţi clic stânga mouse , apăsaţi tasta F8, mutaţi cursorul mouse-ului în colţul opus al domeniului de selectat şi faceţi clic stânga mouse din nou.Apăsaţi din nou tasta F8. 2) Pentru celule neadiacente Plasaţi cursorul pe prima celulă ce trebuie selectată apoi ţinând apsată tasta CTRL faceţi clic pe fiecare din celulele ce trebuie să fie selectate. În final eliberaţi tasta CTRL. Modificarea dimensiunilor rândurilor şi coloanelor:  Modificarea dimensiunilor rândurilor şi coloanelor Modificarea lăţimii unei coloane sau a mai multor coloane. Selectaţi coloana sau coloanele a căror lăţime trebuie modificată prin clic pe numele coloane (A, B, C) ,dacă este numai una ; Clic cu mouse-ul pe prima coloana pe care doriţi să o modificaţi, apăsaţi tasta SHIFT dacă sunt mai multe coloane consecutive, apoi clic pe ultima coloană dorită a fi cuprinsă în selecţie ; Deplasaţi cursorul mouse-ului în antetul coloanelor (unde sunt numele coloanelor) la graniţa dintre două coloane ; Prin operaţia de Drag&Drop redimensionaţi lăţimea coloanelor . Modificarea înălţimii unui rând sau a mai multor rânduri Selectaţi rândul sau rândurile dorite a fi redimensionate Poziţionaţi cursorul mouse-ului la graniţa dintre două rânduri Redimensionaţi înălţimea rândurilor prin operaţia de Drag&Drop Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule :  Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule În anumite situaţii aveţi nevoie de ştergerea informaţiei existente în celule cu tot cu celulele respective. Pentru a şterge atât informaţia cât şi celulele care conţin informaţia respectivă selectaţi celula-celulele în cauză apoi alegeţi din meniul Editare comanda Ştergere. Apare o casetă de opţiuni în care puteţi specifica modul în care se vor deplasa celulele din vecinătatea domeniului şters. Copierea/mutarea conţinutului unei celule :  Copierea/mutarea conţinutului unei celule Mutarea/Copierea datelor într-o foaie Excel se realizează prin următorii paşi: Selectaţi datele ce vor fi mutate; Alegeţi comanda Decupare din meniul Editare. Selectaţi zona destinaţie printr-un clic pe o celulă; Alegeţi comanda Lipire din meniul Editare. Operaţiile de copiere şi mutare a datelor pot fi realizate şi cu ajutorul mouse-ului prin metoda numită Drag & Drop astfel: Se selectează informaţia dorită a fi copiată sau mutată Pentru copiere : se ţine apăsată tasta Ctrl şi se deplasează domeniul de celule selectat prin poziţionarea mouse-ului pe conturul selecţiei şi glisarea mouse-ului Pentru mutare: se deplasează domeniul selectat prin tragerea lui cu ajutorul mouse-ului într-o nouă poziţie fără a ţine apăsată vreo tastă în timpul acestei operaţii ; Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule:  Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule Căutarea/Înlocuirea datelor într-o foaie Excel se realizează prin următorii paşi: Alegeţi comanda Găsire/Înlocuire din meniul Editare; Introduceţi informaţia căutată, respectiv informaţia finală; Apăsăm butoanele Următorul găsit/Înlocuire dacă informaţia se găseşte într-un singur loc; Apăsăm butoanele Găsirea tuturor/Înlocuire peste tot dacă informaţia se găseşte în mai multe locuri; Apăsând pe butonul Opţiuni rafinăm căutarea. Formatarea celulelor:  Formatarea celulelor Se selectează un domeniu de celule; Se foloseşte meniul Format, opţiunea Celule sau clic-dreapta pe selecţie şi Formatare celule… Din secţiunea Număr se alege un format specific datelor introduse în celule (General, Număr, Stil monetar, Dată, etc.) Din secţiunea Aliniere, se alege alinierea textului, pe Orizontală , pe Verticală îşi Orientare în celule, dar şi Încadrare text pentru situaţia în care textul nu trebuie să depăşească spaţiul celulei şi Îmbinare celule Formatarea celulelor:  Formatarea celulelor Din secţiunea Font se alege fontul, stilul de font, dimensiunea caracterelor precum si culoarea si efectul de scriere Din secţiunea Bordură, se alege stilul şi culoarea bordurilor ce se pot aplica celulelor Utilizarea formulelor şi a funcţiilor :  Utilizarea formulelor şi a funcţiilor Introducerea unei formule simple într-o celulă:  Introducerea unei formule simple într-o celulă O formulă este o informaţie care se introduce într-o celulă dintr-o foaie de calcul şi care permite calcularea dinamică a unor valori. O formulă poate conţine numere, text, operatori, adrese relative şi/sau absolute de celule, funcţii şi alte formule. Dacă o valoare referită de o formulă este modificată, atunci Excel va reevalua automat formula în cauză. Înainte de introducerea formulei se introduce semnul egal, iar la sfârşit se apasă tasta Enter sau se apasă butonul de validare din bara de adrese. Operatori aritmetici şi logici:  Operatori aritmetici şi logici Operatori aritmetici: Operatorii indică tipul de calcul pe care doriţi să îl efectuaţi cu elementele unei formule. Microsoft Excel dispune de patru tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetic, de comparaţie, text şi referinţă. Operatori logici: Completarea automată a unei serii de date (autofill).:  Completarea automată a unei serii de date (autofill). Paşii care trebuie realizaţi pentru Auto-umplere grafică sunt: - în două celule alăturate introducem două din componentele listei; - selectăm celulele şi aducem cursorul de inserţie în colţul dreapta jos al selecţiei; - acesta se transformă într-o cruce neagră(cursor autofill) şi prin glisare pe următoarele celule apar restul componentelor din listă. În cazul în care dorim Auto-umplere din meniu, folosim meniul Editare(Edit), opţiunea Fill(Umplere), subopţiunea Series(Serie). sau particularizat pe cele patru direcţii(stânga, dreapta, sus, jos). Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average :  Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average Structura unei funcţii Specificarea unei funcţii începe cu semnul egal (=), urmat de numele funcţiei, o paranteză deschisă, argumentele funcţiei separate de punct şi virgulă şi o paranteză închisă. Numele funcţiei. Faceţi clic pe o celulă, apoi apăsaţi SHIFT+F3 pentru a obţine o listă de funcţii disponibile. Se poate folosi şi meniul Insert(Inserare), opţiunea Function(Funcţie), după care urmăm paşii descrişi la Descrierea argumentelor. Argumente. Argumentele pot fi numere, şiruri de caractere, valori logice ca TRUE sau FALSE, matrice, valori de eroare ca #N/A sau referinţe la celulă. Argumentul precizat trebuie să producă o valoare corectă. Argumentele pot fi şi constante, formule sau alte funcţii. Descrierea argumentelor. La tastarea funcţiei apare descrierea sintaxei şi a argumentelor. De exemplu, când tastaţi =Sum() apare descrierea funcţiei. Se apasă butonul Ok şi se introduc argumentele Number1, Number2, …, Number n. După introducerea Number 2 se observă că în partea de jos a casetei de dialog este afişat Rezultatul formulei, precum şi Autor pentru funcţie; Exemplificarea de mai sus este valabilă şi pentru restul funcţiilor matematice din listă. Descrierea apare numai pentru funcţiile predefinite. Folosirea funcţiilor: average, sum, min, max, count:  Folosirea funcţiilor: average, sum, min, max, count Funcţia IF:  Funcţia IF Introducem informaţia în două celule şi apoi în celula destinaţie apăsăm Shift+F3 pentru a insera funcţia; În caseta Logical_Test introducem expresia care compară conţinutul celulelor, precum şi valorile din celule prin tastare directă sau prin selectare cu mouse-ul; În caseta Value_if_true introducem un şir de caractere sau o valoare ce va fi afişată dacă rezultatul este adevărat; În caseta Value_if_false introducem alt şir de caractere sau o altă valoare ce va fi afişată dacă rezultatul este fals şi clic pe Ok; Dacă avem de comparat două coloane rezultatul va fi obţinut prin Auto-umplere pentru restul de celule din coloane. Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii :  Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii Tipuri de referinţe: referinţă relativă : coloană rând : ex : C7 referinţă absolută : $ coloană $ rând : ex : $C$7 referinţă combinată (mixtă) : $ coloană rând sau coloană $ rând; ex : $B5, B$5 La copierea celulelor ce conţin formule vor fi modificate doar adresele relative şi partea relativă a unei adrese combinate. Ori de câte ori se efectuează o modificare (editare) a datelor dintr-o celulă, se actualizează şi rezultatele formulelor conţinute de acea celulă. Introducerea referinţelor la alte foi de calcul Pentru aceasta se introduce denumirea foii respective, un semn de exclamare şi referinţa la celulă. Exemplu: =Foaie1!A1 înseamnă că se face referire la celula A1 din foaia Foaie1. Introducerea de referinţe la alte fişiere Pentru a referi date din alt registru se introduce întâi numele registrului între paranteze drepte, numele foii de calcul, semnul exclamării şi referinţa la celulă. De exemplu: formula [Vanzari.XLS]Foaie1!A1, face referire la celula A1 din foaia de calcul Foaie1 conţinută în registrul Vanzari.XLS. Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii:  Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul :  Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul Fixarea opţiunilor pentru tipărire:  Fixarea opţiunilor pentru tipărire Imediat ce aţi terminat o foaie de calcul, o puteţi tipări pe imprimantă. Puteţi tipări foaia în întregime sau doar numai unele părţi ale acesteia. Comenzile pentru a realiza această operaţie se află în meniul Fişier: Opţiunea Iniţializare pagină… permite definirea parametrilor paginilor care trebuie tipărite. Pentru a specifica aceste informaţii: Selectaţi Fişier, Iniţializare pagină; Apare pe ecran fereastra de dialog Iniţializare pagină In cadrul ferestrei de dialog afişate sunt disponibile următoarele opţiuni : Opţiunile se selectează printr-un simplu clic cu mouse-ul pe numele opţiunii. Fixarea opţiunilor pentru tipărire:  Fixarea opţiunilor pentru tipărire Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul :  Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul În momentul in care sunteţi mulţumiţi de modul in care arată documentul de tipărit, după ce aţi folosit opţiunile prezentate mai sus, puteţi efectiv să tipăriţi la imprimantă. Pentru a face acest lucru procedaţi astfel : Selectaţi din meniul Fişier opţiunea Imprimare Apare o fereastră de dialog şi în funcţie de opţiunea activată în secţiunea De imprimat se poate tipări : Domeniul de celule selectat, opţiunea Selecţie Foaia curentă sau grupul de foi curent, opţiunea Foile active Totul, dacă opţiunea Tot registrul de lucru este selectată Se pot tipări una sau mai multe copii pentru document (secţiunea Număr de copii). Acţionarea butonului OK trimite documentul spre a fi tipărit. Acţionând direct butonul , ce apare pe bara de instrumente se va tipări direct întregul registru de lucru, fără a mai afişa cutia de dialog Imprimare. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame :  Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul:  Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul Inserarea unei Diagrame clic pe opţiunea Imagine din meniul Inserare alegeţi opţiunea Diagramă ; Este inserat un obiect în cadrul foii de calcul, obiect ce permite crearea de diagrame ; Urmaţi indicaţiile furnizate de acest utilitar Inserarea unui grafic Pentru un domeniu de celule adiacente Selecţia unei celule din domeniul de valori Apăsarea tastei F11; Se va crea o nouă foaie în partea stângă a celei care conţine sursa graficului., foaie ce va conţine graficul cu un format implicit. Pentru un domeniu de celule neadiacente Se selectează doar celulele ce conţin informaţia dorită a fi reprezentată grafic şi se reiau paşii de la cazul anterior Inserarea unei Diagrame:  Inserarea unei Diagrame Inserarea unui grafic:  Inserarea unui grafic Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic(I):  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic(I) Se activează un asistent care constă în parcurgerea următorilor paşi : Pas 1. Alegerea tipului de diagramă. In acest pas se selectează un anumit tip de reprezentare grafică a informaţiilor (Coloane, Puncte, Pie) Pas 2. Stabilirea datele sursă ale diagramei. In acest pas se stabilesc seriile numerice ce vor fi reprezentate în grafic. In acest pas puteţi să  a) ştergeţi din seriile de date prin selecţie şi apăsarea butonului Eliminare, b) adăugaţi noi serii de date prin apăsarea butonului Adăugare La operaţia de adăugare a unei noi serii de date trebuie să furnizaţi următoarele informaţii : Numele seriei ; Adresa celulelor ce conţin valorile seriei ; De preferat ca aceste valori să fie furnizate prin adrese de celule si nu valori introduse de către utilizator direct în casetele de dialog : Nume şi Valori Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic(I):  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic(I) Pas 1 Pas 2 Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic:  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic Pas 3. Stabilirea opţiunilor diagramei In această etapă se pot stabili diferite elemente de formatare a graficului cum ar fi : Titlul graficului ; Afişarea sau eliminarea axelor graficului; Adăugarea de linii pentru valorile de pe axa OY pentru a citire mai uşoară a valorilor reprezentate în grafic ; Poziţionarea legendei în cadrul graficului; Adăugarea de etichete pentru seriile din grafic Adăugarea sursei de valori a graficului Pas 4. Amplasarea diagramei. Puteţi stabili unde doriţi să poziţionaţi graficul : Opţiunea Ca foaie nouă permite amplasarea graficului pe o nouă foaie Opţiunea Ca obiect în permite amplasarea graficului pe una din foile existente. În această situaţie alegeţi din lista de valori, numele foii ce va stoca graficul. Clic pe butonul Terminare Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic (II):  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic (II) Schimbarea tipului de diagramă:  Schimbarea tipului de diagramă Aplicaţia Excel va pune la dispoziţie numeroase tipuri de diagrame pentru a va ajuta sa afişaţi datele intr-un mod care sa le transmită cât mai bine înţelesul. Pentru a modifica tipul de diagrama: Daţi clic pe diagrama Din meniul Diagramă, alegeţi comanda Tip de Diagramă In caseta de dialog Tip de Diagramă selectaţi un tip de diagrama Daţi clic pe OK Schimbarea tipului de diagramă:  Schimbarea tipului de diagramă Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor :  Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor Procedaţi astfel: Deschideţi ambele registre de calcul (registrul destinaţie şi registrul sursă) Deschideţi registrul Excel şi foaia de lucru ce conţine diagrama sau graficul ; Selectăm diagrama sau graficul şi deschidem meniul Editare: Pentru operaţia de mutare Pentru a face o singură copie, faceţi clic pe Mutare, apoi pe Lipire Pentru a face mai multe copii, faceţi clic pe Mutare, apoi faceţi clic pe Lipire până când obţineţi numărul dorit. Pentru operaţia de copiere Pentru a face o singură copie, faceţi clic pe Copiere, apoi pe Lipire Pentru a face mai multe copii, faceţi clic pe Copiere, apoi faceţi clic pe Lipire până când obţineţi numărul dorit. Pentru operaţia de ştergere Opţiunea Golire, subopţiunea Totală sau apăsăm tasta Delete Importarea obiectelor:  Importarea obiectelor Importul de fişiere imagine, grafice într-un registru de calcul:  Importul de fişiere imagine, grafice într-un registru de calcul Pentru a insera un obiect care există într-o foaie de calcul procedaţi astfel : clic pe meniul Inserare alegeţi opţiunea Obiect în fereastra de dialog alegeţi opţiunea Creare din fişier clic pe butonul Răsfoire alegeţi fişierul dorit a fi inserat ca obiect în foaia de calcul Excel Inserarea unei poze din ClipGalery clic pe opţiunea Imagine din meniul Inserare ; alegeţi opţiunea Miniatura ; în partea din dreapta a ecranului puteţi insera una din imaginile existenta în biblioteca de imagini ClipGalery Importul de fişiere imagine, grafic într-un registru de calcul:  Importul de fişiere imagine, grafic într-un registru de calcul Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat :  Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat Aveţi posibilitatea de a copia sau muta un obiect importat. Selectaţi obiectul. Pentru a face acest lucru, mutaţi cursorul pe obiect până când cursorul se transformă într-o săgeată cu patru capete şi apoi faceţi clic pe obiect. Ţineţi apăsată tasta SHIFT şi selectaţi obiectele, pe care doriţi să le copiaţi sau să le mutaţi. În bara de instrumente Standard, faceţi clic pe Copiere sau Decupare Faceţi clic în locul în care doriţi să copiaţi sau să mutaţi obiectul. În bara de instrumente Standard, faceţi clic pe Lipire Apăsaţi tasta Delete pentru ştergere.

Add a comment

Related presentations

Related pages

CURS EXCEL 2010 AVANSAT NIVEL I - absoluteschool.net

CURS EXCEL 2010 AVANSAT NIVEL I. Pret promotional pana la data 31-05-2016. ... II. 2.Functii de data si ora: DATE, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, ...
Read more

KURS (Funktion) - Office-Support

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion KURS in Microsoft Excel beschrieben.
Read more

Excel VBA Online Kurs 2 Einführung Film 002 - YouTube

Excel VBA Online Kurs 1 Einführung Film 001
Read more

ZIV - Excel VBA II - uni-muenster.de

Excel VBA II: Dateneingabe via Maske und Einstieg in die VBA-Programmierung. Excel bietet umfangreiche Möglichkeiten, Daten zu erfassen, zu berechnen, zu ...
Read more

Software für Tabellenkalkulation | Microsoft Excel

Excel für Android-Tablets. Einblicke gewinnen und Datentrends aufzeigen. Mit Excel für Android™-Tablets sind Ihrer Produktivität keine Grenzen gesetzt.
Read more

CURS EXCEL 2010 AVANSAT NIVEL II - absoluteschool.net

Cursuri EXCEL AVANSAT NIVEL 2 programate (datele sunt actualizate in timp real)
Read more

Microsoft Excel - Excel Grundlagenkurs Modul 2 in München

Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Kurs: Grundkenntnisse in Excel. Dieser Kurs ist förderfähig: Bildungsprämie. Veranstaltungsort: 80634 München
Read more

Excel Formulare Teil 2 in 73529 Schwäbisch Gmünd auf ...

Kurs-ID: IT 1.15: Datum: 18.10.2016 bis 20.10.2016 Dauer: 2 Abende (8 U-Std.) Unterrichtszeiten: 17:30 - 20:30 Uhr: Kosten: 80,00 € Abschluss ...
Read more

Excel Online Training - Master Class | Lecturio

Lernen Sie flexibel mit dem Video-Kurs "Excel Online Training - Master Class" - nutzen Sie jetzt die kostenlose Vorschau bei Lecturio!
Read more

„Microsoft Excel“ im App Store - itunes.apple.com

Excel-Kalkulationstabellen auf Ihrem Tablet und Smartphone besser aus als je zuvor. Wenn Sie Kalkulationstabellen bearbeiten oder erstellen ...
Read more