Curriculum Berrien Ezaugarri Zaharrak

50 %
50 %
Information about Curriculum Berrien Ezaugarri Zaharrak

Published on September 20, 2007

Author: ibiainsa

Source: slideshare.net

Hizkuntzak: Curriculum berriaren ezaugarri zaharrak Teresa Ruiz 2007-09-18

Saioaren programazioa: Curriculum berriaren ezaugarri zaharrak. Oinarrizko gaitasunak eta hizkuntza curriculuma. LOGSEtik LOEra badago aldaketarik?

Curriculum berriaren ezaugarri zaharrak.

Oinarrizko gaitasunak eta hizkuntza curriculuma.

LOGSEtik LOEra badago aldaketarik?

Curriculum berriaren ezaugarri zaharrak

1. Hizkuntza tresna gisa 2. Komunikazio gaitasunaren garapena: helburua 3. Diskurtsoaren ikuspegia 4. Literatura hezkuntza 5. Hizkuntza ofizialak zein atzerriko hizkuntzak 6. Hizkuntzen Tratamendu Bateratua

1. Hizkuntza tresna gisa

2. Komunikazio gaitasunaren garapena: helburua

3. Diskurtsoaren ikuspegia

4. Literatura hezkuntza

5. Hizkuntza ofizialak zein atzerriko hizkuntzak

6. Hizkuntzen Tratamendu Bateratua

Oinarrizko Gaitasunak eta Hizkuntza Curriculuma

TESTUINGURU JAKIN BATEAN ATAZA BAT ONDO BURUTZEKO AHALMENA

TESTUINGURU JAKIN BATEAN ATAZA BAT ONDO BURUTZEKO AHALMENA

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna Euskeraz Gaztelaniaz Ingelesez Txinatarrez....

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna Hauxe da hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: hizkuntza erabiltzea, ahoz eta idatziz komunikatzeko; errealitatea irudikatu, interpretatu eta ulertzeko; ezagutza eraikitzeko eta komunikatzeko; eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea antolatzeko eta auto e rregulatzeko. Hizkuntzen c urriculumak, jarduera sozialaren esparru ezberdinetan hizkuntzaz egoki jarduteko ahalmena garatzea xede baitu, berebiziko eragina du hizkuntz komunikazioko gaitasuna moldatzen duten alderdi guztien garapenean.

Hauxe da hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: hizkuntza erabiltzea, ahoz eta idatziz komunikatzeko; errealitatea irudikatu, interpretatu eta ulertzeko; ezagutza eraikitzeko eta komunikatzeko; eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea antolatzeko eta auto e rregulatzeko.

Hizkuntzen c urriculumak, jarduera sozialaren esparru ezberdinetan hizkuntzaz egoki jarduteko ahalmena garatzea xede baitu, berebiziko eragina du hizkuntz komunikazioko gaitasuna moldatzen duten alderdi guztien garapenean.

2. Ikasten ikasteko gaitasuna

2. Ikasten ikasteko gaitasuna Ikasten ikasteak esan nahi du gai izatea ikaskuntzari heltzeko, eta gero eta modu eraginkorragoan eta autonomoagoan ikasten jarraitzeko; betiere, norberaren helburu eta beharrekin bat. Mintzaira, komunikazio-tresna izateaz gain, mundua irudikatzeko bitarteko aproposa da, eta pentsamenduaren eta ezagutzaren oinarrian dago. Beraz, mintzairaren bidez jakintza eta ezagutzen eraikuntza atzemateak zuzeneko lotura du ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunarekin .

Ikasten ikasteak esan nahi du gai izatea ikaskuntzari heltzeko, eta gero eta modu eraginkorragoan eta autonomoagoan ikasten jarraitzeko; betiere, norberaren helburu eta beharrekin bat.

Mintzaira, komunikazio-tresna izateaz gain, mundua irudikatzeko bitarteko aproposa da, eta pentsamenduaren eta ezagutzaren oinarrian dago. Beraz, mintzairaren bidez jakintza eta ezagutzen eraikuntza atzemateak zuzeneko lotura du ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunarekin .

3. Matematika gaitasuna

3. Matematika gaitasuna Zenbakiak, oinarrizko eragiketak, eta sinbolo, adierazpide eta arrazoiketa matematikoak erabiltzeko eta erlazionatzeko gaitasunean datza; bai zenbait informazio mota ekoitzi eta interpretatzeko; bai errealitateko alderdiak —kopuruari eta espazioari lotutakoak— sakonago ezagutzeko; bai eguneroko bizitzari eta lan-munduari lotutako arazoak konpontzeko. Nabarmena da ikasgai hauek gaitasun matematikoaren garapenean duten garrantzia, informazioak, datuak eta arrazoibideak argitasunez interpretatu eta adierazi behar diren neurrian.

Zenbakiak, oinarrizko eragiketak, eta sinbolo, adierazpide eta arrazoiketa matematikoak erabiltzeko eta erlazionatzeko gaitasunean datza; bai zenbait informazio mota ekoitzi eta interpretatzeko; bai errealitateko alderdiak —kopuruari eta espazioari lotutakoak— sakonago ezagutzeko; bai eguneroko bizitzari eta lan-munduari lotutako arazoak konpontzeko.

Nabarmena da ikasgai hauek gaitasun matematikoaren garapenean duten garrantzia, informazioak, datuak eta arrazoibideak argitasunez interpretatu eta adierazi behar diren neurrian.

1. Gaitasun kultura zientifikoa, teknologikoan eta osasun kultura

1. Gaitasuna kultura zientifikoan, teknologikoan eta osasun kulturan Mundu fisikoarekin —dela naturala, dela gizakien ekintzak sortutakoa— elkarrekintzan jarduteko gaitasuna da. Alegia, gaitasuna izatea gertaerak ulertzeko, ondorioak aurreikusteko eta norberaren bizi-baldintzak, beste pertsonena batzuenak eta, oro har, izaki guztienak hobetzen eta gordetzen laguntzen duten jarduerak gauzatzeko. Azken batean, bizitzako eta ezagutzako hainbat arlotan (osasuna, ekoizpen-jarduerak, kontsumoa, zientzia, teknologia-prozesuak) modu egokian, autonomiaz, eta ekimen pertsonalaren bidez mugitzeko, eta mundua interpretatzeko trebetasunez ari gara. Era berean, hizkuntzak mundu fisikoaren ezagutzaren eta harekiko interakzioaren gaitasuna garatzeko baliagarriak dira, gaitasun horrek berekin baitakar mundua interpretatzea, mezuak analizatzea, bizimolde ezberdinetan kausak eta ondorioak zentzuz arrazoitzea eta ikasgelan ezagutzaren esparru ezberdinei lotutako askotariko diskurtsoak baliatzea.

Mundu fisikoarekin —dela naturala, dela gizakien ekintzak sortutakoa— elkarrekintzan jarduteko gaitasuna da. Alegia, gaitasuna izatea gertaerak ulertzeko, ondorioak aurreikusteko eta norberaren bizi-baldintzak, beste pertsonena batzuenak eta, oro har, izaki guztienak hobetzen eta gordetzen laguntzen duten jarduerak gauzatzeko. Azken batean, bizitzako eta ezagutzako hainbat arlotan (osasuna, ekoizpen-jarduerak, kontsumoa, zientzia, teknologia-prozesuak) modu egokian, autonomiaz, eta ekimen pertsonalaren bidez mugitzeko, eta mundua interpretatzeko trebetasunez ari gara.

Era berean, hizkuntzak mundu fisikoaren ezagutzaren eta harekiko interakzioaren gaitasuna garatzeko baliagarriak dira, gaitasun horrek berekin baitakar mundua interpretatzea, mezuak analizatzea, bizimolde ezberdinetan kausak eta ondorioak zentzuz arrazoitzea eta ikasgelan ezagutzaren esparru ezberdinei lotutako askotariko diskurtsoak baliatzea.

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna Gaitasun hori bi alderdi nagusiri dagokie. Batetik, elkarri lotuak diren balio eta jarrera pertsonalen multzo batez jabetzea eta hori aplikatzea: erantzukizuna; pertseberantzia; sormena... (...) Bestetik, gaitasuna izatea norberaren irizpidean oinarrituta hautaketak egiteko, proiektuak irudikatzeko, eta aukera eta plan pertsonalak (...) aurrera ateratzeko beharrezkoak diren jarduerak gauzatzeko Hizkuntza erabiltzen ikastea arazoak aztertu eta konpontzen, planak taxutzen eta erabakitze-prozesuak abiatzen eta komunikazio-egoera bakoitzean estrategia egokiak baliatzen ikastea ere bada, mintzairaren funtzioetako bat geure jarduera arautu eta bideratzea baita.

Gaitasun hori bi alderdi nagusiri dagokie. Batetik, elkarri lotuak diren balio eta jarrera pertsonalen multzo batez jabetzea eta hori aplikatzea: erantzukizuna; pertseberantzia; sormena... (...) Bestetik, gaitasuna izatea norberaren irizpidean oinarrituta hautaketak egiteko, proiektuak irudikatzeko, eta aukera eta plan pertsonalak (...) aurrera ateratzeko beharrezkoak diren jarduerak gauzatzeko

Hizkuntza erabiltzen ikastea arazoak aztertu eta konpontzen, planak taxutzen eta erabakitze-prozesuak abiatzen eta komunikazio-egoera bakoitzean estrategia egokiak baliatzen ikastea ere bada, mintzairaren funtzioetako bat geure jarduera arautu eta bideratzea baita.

5. Gaitasun digitala eta informazioaren trataerakoa

5. Gaitasun digitala eta informazioaren trataerakoa Informazioa bilatzeko, lortzeko, prozesatzeko eta komunikatzeko, eta informazioa ezagutza bihurtzeko trebetasunak izatea da. Hainbat trebetasun kontuan hartzen ditu: informazioa eskuratzean hasi, eta behin tratatua, euskarrien bidez transmititzera arte, eta informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea, ezinbesteko elementuak baitira informatzeko, ikasteko eta komunikatzeko. Hizkuntzak lagungarriak dira informazioaren tratamenduarekin lotutako gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratzeko . Izan ere, hizpide dugun arloaren xede nagusietako bat da premia ezberdinen arabera informazio esanguratsua bilatu eta hautatzeko nahiz informazio hori ahozko eta idatzizko testuen ekoizpenean erabiltzeko ezagutzak eta abileziak eskaintzea.

Informazioa bilatzeko, lortzeko, prozesatzeko eta komunikatzeko, eta informazioa ezagutza bihurtzeko trebetasunak izatea da. Hainbat trebetasun kontuan hartzen ditu: informazioa eskuratzean hasi, eta behin tratatua, euskarrien bidez transmititzera arte, eta informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea, ezinbesteko elementuak baitira informatzeko, ikasteko eta komunikatzeko.

Hizkuntzak lagungarriak dira informazioaren tratamenduarekin lotutako gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratzeko . Izan ere, hizpide dugun arloaren xede nagusietako bat da premia ezberdinen arabera informazio esanguratsua bilatu eta hautatzeko nahiz informazio hori ahozko eta idatzizko testuen ekoizpenean erabiltzeko ezagutzak eta abileziak eskaintzea.

6. Gizarte eta hiritar gaitasuna

6. Gizarte eta hiritar gaitasuna Gaitasun horrek bide ematen du norberak bizi duen gizarte-errealitatea ulertzeko, gizarte plural batean elkartasunean eta bizikidetzan jarduteko eta herritar demokratiko gisa parte hartzeko, bai eta gizartea hobetzeko ardura hartzeko ere. Hainbat ezagutzak eta hainbat trebetasun konplexuk osatzen dute: parte hartzeko, erabakiak hartzeko, egoera jakinetan nola jokatu jakiteko, eta hartutako hautapen eta erabakien erantzule izateko bide ematen duten ezagutzek eta trebetasunek. Besteekin elkarrekintzan jardunez eskuratzen eta ikasten da, eta komunikazio-trukeetan, xede ezberdinekiko gizarte-jardueratan parte hartzeko erabiltzen da. Eskolaren esparruan, ikasgelan parte hartu eta harreman pertsonalak eta ikaskuntza kooperatiboa garatze aldera, beharrezkoa da berariazko adierazpideak, ikasgai horietan landu behar direnak, menderatzea.

Gaitasun horrek bide ematen du norberak bizi duen gizarte-errealitatea ulertzeko, gizarte plural batean elkartasunean eta bizikidetzan jarduteko eta herritar demokratiko gisa parte hartzeko, bai eta gizartea hobetzeko ardura hartzeko ere. Hainbat ezagutzak eta hainbat trebetasun konplexuk osatzen dute: parte hartzeko, erabakiak hartzeko, egoera jakinetan nola jokatu jakiteko, eta hartutako hautapen eta erabakien erantzule izateko bide ematen duten ezagutzek eta trebetasunek.

Besteekin elkarrekintzan jardunez eskuratzen eta ikasten da, eta komunikazio-trukeetan, xede ezberdinekiko gizarte-jardueratan parte hartzeko erabiltzen da. Eskolaren esparruan, ikasgelan parte hartu eta harreman pertsonalak eta ikaskuntza kooperatiboa garatze aldera, beharrezkoa da berariazko adierazpideak, ikasgai horietan landu behar direnak, menderatzea.

7. Gizarte eta arte kulturarako gaitasuna

7. Gizarte eta arte kulturarako gaitasuna Gaitasun horrek zera dakar: hainbat kultura- eta arte-adierazpen ezagutu, ulertu, balioetsi eta modu kritikoan balioztatzea, eta aberastasun-iturri gisa erabili eta herrien ondarearen parte gisa aintzat hartzea. Kultura-egintza, oro har, eta, bereziki, arte-egintza balioesteak berekin dakar haien adierazpen ugariak ulertzeko trebetasunak eta jarrerak izatea, bai eta beste batzuk ere G aitasun hori literatur ondarerako eta gizakiaren funtsezko kezkak adierazten dituzten betiko gaietarako hurbilketa gisa ulertzen da. beste adierazpen artistiko batzuekin hizkuntzaren dimentsio estetikoa gerturatzen. ikus-entzunezko lengoaiekin lotura

Gaitasun horrek zera dakar: hainbat kultura- eta arte-adierazpen ezagutu, ulertu, balioetsi eta modu kritikoan balioztatzea, eta aberastasun-iturri gisa erabili eta herrien ondarearen parte gisa aintzat hartzea. Kultura-egintza, oro har, eta, bereziki, arte-egintza balioesteak berekin dakar haien adierazpen ugariak ulertzeko trebetasunak eta jarrerak izatea, bai eta beste batzuk ere

G aitasun hori literatur ondarerako eta gizakiaren funtsezko kezkak adierazten dituzten betiko gaietarako hurbilketa gisa ulertzen da.

beste adierazpen artistiko batzuekin

hizkuntzaren dimentsio estetikoa gerturatzen.

ikus-entzunezko lengoaiekin lotura

1. Hizkuntza tresna gisa 2. Komunikazio gaitasunaren garapena: helburua 3. Diskurtsoaren ikuspegia 4. Literatura hezkuntza 5. Hizkuntza ofizialak zein atzerriko hizkuntzak 6. Hizkuntzen Tratamendu Bateratua

1. Hizkuntza tresna gisa

2. Komunikazio gaitasunaren garapena: helburua

3. Diskurtsoaren ikuspegia

4. Literatura hezkuntza

5. Hizkuntza ofizialak zein atzerriko hizkuntzak

6. Hizkuntzen Tratamendu Bateratua

LOGSEtik LOEra badago aldaketarik?

Sarrera Edukiak Ebaluazioa Helburuak Aldaketa sozial, kultural eta pedagogikoak islatzen ditu. Konpetentzia gisa azalduak Kurtsoz kurtso garatuak Blokeak ere aldatzen dira Ebaluaziorako irizpideak Diagnostiko ebaluazioa

EUROPAKO ERREFERENTZI MARKOA Ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Bateratua (2001)

ERREFERENTZIA-MAILAK OINARRIZKO ERABILTZAILE ERABILTZAILE ERABILTZAILEA INDEPENDIENTEA GAITUA A B C A1 HASIERAKOA A2 TARTEKOA B1 ATALASEA B2 AURRERATUA C1 GAITASUN ERAGINKORRA C2 ADITUA

OINARRIZKO ERABILTZAILE ERABILTZAILE

ERABILTZAILEA INDEPENDIENTEA GAITUA

HPE: Hizkuntzen Portfolio Europarra HPE

HPE

HIZKUNTZA ABANIKOA Gaztelania Frantsesa Ingelesa Atzerriko hizkuntzak Inguruko hizkuntzak 15 urte 12 urte 6 urte 3 urte Euskara

 

Sarrera * Hizkuntza aniztasuna Eleaniztasuna Inklusibitatea Informazioaren tratamendua eta IKTen erabilera Autonomia eta ikasteko estrategiak

Hizkuntza aniztasuna

Eleaniztasuna

Inklusibitatea

Informazioaren tratamendua eta IKTen erabilera

Autonomia eta ikasteko estrategiak

Helburuak Konpetentzia testuinguru jakin batean ataza bat ondo burutzeko ahalmena

Testuinguru jakin batean ataza bat ondo burutzeko ahalmena: zer , nola , zertarako Hizkuntzaren erabilpen eremu ezberdinetatik datozen ahozko zein idatzizko dizkurtsoak ulertzea eta jarrera kritikoz interpretatzea, horiek komunikazio egoera berrietan baliatu ahal izateko (LOE) Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen. (LOGSE)

Hizkuntzaren erabilpen eremu ezberdinetatik datozen ahozko zein idatzizko dizkurtsoak ulertzea eta jarrera kritikoz interpretatzea, horiek komunikazio egoera berrietan baliatu ahal izateko

(LOE)

Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen.

(LOGSE)

LOEko helburuetan ondoko elementuak nabariak dira: Hizkuntza aniztasuna (3, 4, 5) Hizkuntzen trataera bateratua (6, 8) Ikasteko autonomia eta estrategiak (7, 8) Informazioaren trataera eta IKT ( 7) Informazioa aurkitzen baduzu, laburtu, mesedez. Of course, don’t worry, A ver si acabamos pronto y podemos echar unas canastas

Hizkuntza aniztasuna (3, 4, 5)

Hizkuntzen trataera bateratua (6, 8)

Ikasteko autonomia eta estrategiak (7, 8)

Informazioaren trataera eta IKT ( 7)

Edukiak: kurtsoz kurtso garatuak Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta solasean aritzea. Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea Literatura hezkuntza Hizkuntzari eta hizkuntza erabilerei buruzko gogoeta Hizkuntzaren gizarte dimentsioa

Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta solasean aritzea.

Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

Literatura hezkuntza

Hizkuntzari eta hizkuntza erabilerei buruzko gogoeta

Hizkuntzaren gizarte dimentsioa

Edukiak: kurtsoz kurtso garatuak Ardatza: prozedurak Prozedurak, edukiak eta jarrerak zehazturik, baina ezplizituki bereizi gabe. Hezkuntza linguistikoa eta literarioaren edukiak modu anlitikoan eduki blokeen bidez Ez dute ikaseta-jardueren antolaera ezartzen Programazioak taxutzeko eta ikasketa-jarduerak ikasgelara eramaterakoan, beharrezkoa da eduki-bloke ezberdinetako ikasketak batzea

Ardatza: prozedurak

Prozedurak, edukiak eta jarrerak zehazturik, baina ezplizituki bereizi gabe.

Hezkuntza linguistikoa eta literarioaren edukiak modu anlitikoan eduki blokeen bidez

Ez dute ikaseta-jardueren antolaera ezartzen

Programazioak taxutzeko eta ikasketa-jarduerak ikasgelara eramaterakoan, beharrezkoa da eduki-bloke ezberdinetako ikasketak batzea

Edukien progresioa Erabilpen eremua Testu tipo edota generoak DBH 1 Eguneroko bizitzan eta ikasleen esperientziatik hurbil dauden esparruen baitako harreman sozialetan ohikoak diren idatzizko testuak ulertzea, erabilbideak eta arauak kasu. Komunikabide inprimatu eta digitaletako testuak ulertzea, egiturari eta elementu paratestualei erreparatuz, eguneroko bizitzarekin eta gertakarien kontaketarekin zerikusia duten albisteei arreta berezia eskainiz. DBH 4 Testuen informazio nagusia eta espezifikoa ulertzea, paperean zein euskarri digitalean; testuak egiazkoa zen egokituak izan daitezke, eguneroko gaiei interesgarriei buruzkoak zein curriculumeko beste ikasgaiekin lotutakoak. Hainbat iturritatik etorritako informazioa bilatzea , aukeratzea eta prozesatzea, bakarkako zein taldekako lanak egiteko. Ikasleen komunikazio beharrak, interesak eta hizkuntza maila kontuan izanik

DBH 1

Eguneroko bizitzan eta ikasleen esperientziatik hurbil dauden esparruen baitako harreman sozialetan ohikoak diren idatzizko testuak ulertzea, erabilbideak eta arauak kasu.

Komunikabide inprimatu eta digitaletako testuak ulertzea, egiturari eta elementu paratestualei erreparatuz, eguneroko bizitzarekin eta gertakarien kontaketarekin zerikusia duten albisteei arreta berezia eskainiz.

DBH 4

Testuen informazio nagusia eta espezifikoa ulertzea, paperean zein euskarri digitalean; testuak egiazkoa zen egokituak izan daitezke, eguneroko gaiei interesgarriei buruzkoak zein curriculumeko beste ikasgaiekin lotutakoak.

Hainbat iturritatik etorritako informazioa bilatzea , aukeratzea eta prozesatzea, bakarkako zein taldekako lanak egiteko.

EBALUAZIOA Ebaluazio-irizpideak Kurtsoz kurtso sekuentziatuak. Estu-estu loturik daude arloko konpetetentzia (helburu) orokorrei; ikasgelako ikasketetara hurbiltzeko eta ebaluazio prozesua bideratzeko balio dute. Ardatz honen arabera adierazten dira: ZER NOLA Ebaluazio-irizpideekin batera ebaluazio adierazleak zehazten dira, hau da, behatu eta neurtu daitezkeen jokabideak, ebaluazio irizpidearen lortze maila adieraz dezaketenak.

Kurtsoz kurtso sekuentziatuak.

Estu-estu loturik daude arloko konpetetentzia (helburu) orokorrei; ikasgelako ikasketetara hurbiltzeko eta ebaluazio prozesua bideratzeko balio dute.

Ardatz honen arabera adierazten dira:

ZER NOLA

Ebaluazio-irizpideekin batera ebaluazio adierazleak zehazten dira, hau da, behatu eta neurtu daitezkeen jokabideak, ebaluazio irizpidearen lortze maila adieraz dezaketenak.

EBALUAZIOA : irizpideak EBALUAZIO-IRIZPIDEA . Ikasleen esperientziatik hurbil dauden gizarte-esparruetako eta esparru akademikoko ahozko testuetan asmoa eta ideia orokorra atzematea , irratian edo telebistan entzundako informazioen zentzu orokorra eta bigarren mailako ideiak hautemanez eta ikaskuntza-atazak egiteko argibide egokiei jarraiki. EBALUAZIO-ADIERAZLEAK Oharrak hartuz, eskemak eta taulak baliatuz eta abar, landutako ahozko testuen edukia atxikitzen du. Igorlearen asmoa antzematen du , landutako testuetan ageri diren testuinguruko elementu esplizituetatik abiatuta. Klasean landutako ahozko testu ezberdinen gai nagusia ulertzen du eta parafraseatzen edo ahoz adierazten du. Erabilpen eremu akademikoko eta ikus-entzunezko komunikabide etatik jasotako gaurkotasun-albisteetako informazioa laburbiltzen du. Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du eta ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu. Landutako ahozko testuen egitura orokorra eta horien atalen arteko harreman logikoak berreraikitzen ditu. Landutako ahozko testuak ulertzeko eta ekoizteko estrategiak ohartuki erabiltzen ditu.

EBALUAZIO-ADIERAZLEAK

Oharrak hartuz, eskemak eta taulak baliatuz eta abar, landutako ahozko testuen edukia atxikitzen du.

Igorlearen asmoa antzematen du , landutako testuetan ageri diren testuinguruko elementu esplizituetatik abiatuta.

Klasean landutako ahozko testu ezberdinen gai nagusia ulertzen du eta parafraseatzen edo ahoz adierazten du.

Erabilpen eremu akademikoko eta ikus-entzunezko komunikabide etatik jasotako gaurkotasun-albisteetako informazioa laburbiltzen du.

Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du eta ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu.

Landutako ahozko testuen egitura orokorra eta horien atalen arteko harreman logikoak berreraikitzen ditu.

Landutako ahozko testuak ulertzeko eta ekoizteko estrategiak ohartuki erabiltzen ditu.

EBALUAZIOA : irizpideak EBALUAZIO- ADIERAZLEA Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du eta ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu. “ ERREFERENTZIAK” Testuaren: zentzu orokorra identifikatzen du. ideia nagusiak bereizten ditu. bigarren mailako ideiak bereizten ditu.

“ ERREFERENTZIAK”

Testuaren:

zentzu orokorra identifikatzen du.

ideia nagusiak bereizten ditu.

bigarren mailako ideiak bereizten ditu.

Diagnostiko ebaluazioa Gaitasunak ebaluatuko ditu Urtero burutuko da. LH 4 eta DBH 2. Mailako ikasleei egingo zaie. Urtero 2 edo 3 konpetentzia (?) MATEMATIKA (Gaitasun matematikoa) edota HIZKUNTZA (Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna) beti. Beste OINARRIZKO KONPETENTZIAK txandaka. Helburuak: Ikastetxeetarako ORIENTABIDE Ikasleen PRESTAKUNTZA HOBETZEKO Familiei INFORMAZIOA EMATEKO

Gaitasunak ebaluatuko ditu

Urtero burutuko da.

LH 4 eta DBH 2. Mailako ikasleei egingo zaie.

Urtero 2 edo 3 konpetentzia (?)

MATEMATIKA (Gaitasun matematikoa) edota HIZKUNTZA (Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna) beti.

Beste OINARRIZKO KONPETENTZIAK txandaka.

Helburuak:

Ikastetxeetarako ORIENTABIDE

Ikasleen PRESTAKUNTZA HOBETZEKO

Familiei INFORMAZIOA EMATEKO

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA DIMENTSIOAK HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA AHOZKOAREN ULERMENA IDATZIAREN ULERMENA AHOZKO ADIERAZPENA IDATZIZKO ADIERAZPENA AHOZKO ELKARRERAGINA

Oinarrizko Gaitasunak (M.E.C.) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna Gaitasun matematikoa Ingurune fisiko ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala Gaitasun soziala eta hiritarra Gaitasun kulturala eta artistikoa Ikasten ikasteko gaitasuna Autonomia eta ekimen pertsonala garatzeko gaitasuna

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

Gaitasun matematikoa

Ingurune fisiko ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna

Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala

Gaitasun soziala eta hiritarra

Gaitasun kulturala eta artistikoa

Ikasten ikasteko gaitasuna

Autonomia eta ekimen pertsonala garatzeko gaitasuna

Hezkuntza gaitasun orokorrak 1. Arduraz eta autonomiaz bizitzen ikastea 2. Ikasten eta pentsatzen ikastea 3. Hizkuntza ofizialeta eta atzerriko hizkuntzetan hitz egiten ikastea 4. Elkarrekin bizitzen ikastea 5. Pertsona gisa garatzen ikastea 6. Egiten eta ekiten ikastea

1. Arduraz eta autonomiaz bizitzen ikastea

2. Ikasten eta pentsatzen ikastea

3. Hizkuntza ofizialeta eta atzerriko hizkuntzetan hitz egiten ikastea

4. Elkarrekin bizitzen ikastea

5. Pertsona gisa garatzen ikastea

6. Egiten eta ekiten ikastea

Oinarrizko gaitasunak Gaitasuna kultura zientifikoa, teknologikoan eta osasun kultura. Ikasten ikasteko gaitasuna. Matematika gaitasuna. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Gaitasun digitala eta informazioaren traterakoa Gizarte eta hiritar gaitasuna. Gizarte eta arte kulturarako gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenarako gaitasuna.

Gaitasuna kultura zientifikoa, teknologikoan eta osasun kultura.

Ikasten ikasteko gaitasuna.

Matematika gaitasuna.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

Gaitasun digitala eta informazioaren traterakoa

Gizarte eta hiritar gaitasuna.

Gizarte eta arte kulturarako gaitasuna.

Norberaren autonomiarako eta ekimenarako gaitasuna.

Galderarik?

Eskerrik asko

Add a comment

Related pages

Errenazimenduko arkitekturaren ezaugarri orokorrak - Documents

ARKITEKTURA Ezaugarri orokorrak Materialak Adreilua, marmola eta harria (harlandu txikietan) ... Curriculum Berrien Ezaugarri Zaharrak 1. Hizkuntzak: ...
Read more

nuevocurriculoycompetencias - CURRICULUM BERRIA ETA ...

CURRICULUM BERRIA ETA OINARRIZKO GAITASUNAK ... Curriculum Berrien Ezaugarri Zaharrak. View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ...
Read more

AURKEZPENA - HASIERA - mogelikastola

... curriculum diseinuaren uler- ... garaiko ezaugarri nagusi bat mundu zabalean bizi garenon arteko bata ... zahar eta berrien arteko loturak ere sortzen ...
Read more

CURRICULUM VITAE | Euskara eta Literatura.

Curriculum Vitaea, ... Zure arreta eskertuz eta zure berrien zain, har ezazu nire agur zintzoa ... BERRIAK eta ZAHARRAK.
Read more

Teknologia berrien konparaketako testua - Education

Teknologia berrien konparaketako testua. by gueste3a7bc7. on Jun 25, 2015. Report Category:
Read more

Urtxintxa Proiektua – Haur Hezkuntza - jakintza.eus

... ondorengo lerroetan URTXINTXAren ezaugarri ... tradiziozko abestiak, olerkiak, esaera zaharrak, ... Elementu zahar eta berrien arteko ...
Read more